• Valentine´s day

    • Keďže Deň sv. Valentína je medzinárodný sviatok v mnohých krajinách, naše posledné predprázdninové hodiny sme využili na výrobu valentínskych pozdravov v anglickom jazyku. Tu je ukážka niektorých prác žiakov našej školy.

    • Mladý animátor - v kine

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor začali jarné prázdniny filmovým predstavením Snehová kráľovná - Kráľovstvo zrkadiel v Bardejovských Kúpeľoch

   • DOD SG Bardejov
    • DOD SG Bardejov

    • SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM V BARDEJOVE

     NÁM. ARM. GEN. L. SVOBODU 16

     V RÁMCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ MÁTE MOŽNOSŤ PREZRIEŤ SI PRIESTORY NAŠEJ ŠKOLY -
     TRIEDY AJ UČEBNE, ZASÚŤAŽIŤ SI, DOZVEDIEŤ SA ZAUJÍMAVÉ VECI, BYŤ SÚČASŤOU

     VYUČOVACIEHO PROCESU, ČI SPOZNAŤ ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV.

     DOZVIETE SA TIEŽ O PODMIENKACH ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE, UČEBNÝCH PLÁNOCH, ALE AJ O
     MOŽNOSTIACH MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI A INÝCH AKTIVITÁCH NAŠICH ŠTUDENTOV.
     POČAS DOD VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY, KTORÍ VÁM PODAJÚ INFORMÁCIE
     „Z PRVEJ RUKY“ A RADI ZODPOVEDAJÚ NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE.
     VERÍME, ŽE PREŽITÁ ATMOSFÉRA DOD A ZÍSKANÉ INFORMÁCIE VÁM POMÔŽU V SPRÁVNOM

     ROZHODOVANÍ PRI VÝBERE STREDNEJ ŠKOLY.

     Bližšie informácie :  054/474 84 61
     sgbj.sk / sgbj.edupage.org.
     info@sgbj.sk
     facebook / Súkromné gymnázium, Bardejov

     SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM V BARDEJOVE

     NÁM. ARM. GEN. L. SVOBODU 16

     V RÁMCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ MÁTE MOŽNOSŤ PREZRIEŤ SI PRIESTORY NAŠEJ ŠKOLY -
     TRIEDY AJ UČEBNE, ZASÚŤAŽIŤ SI, DOZVEDIEŤ SA ZAUJÍMAVÉ VECI, BYŤ SÚČASŤOU

     VYUČOVACIEHO PROCESU, ČI SPOZNAŤ ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV.

     DOZVIETE SA TIEŽ O PODMIENKACH ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE, UČEBNÝCH PLÁNOCH, ALE AJ O
     MOŽNOSTIACH MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI A INÝCH AKTIVITÁCH NAŠICH ŠTUDENTOV.
     POČAS DOD VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY, KTORÍ VÁM PODAJÚ INFORMÁCIE
     „Z PRVEJ RUKY“ A RADI ZODPOVEDAJÚ NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE.
     VERÍME, ŽE PREŽITÁ ATMOSFÉRA DOD A ZÍSKANÉ INFORMÁCIE VÁM POMÔŽU V SPRÁVNOM

     ROZHODOVANÍ PRI VÝBERE STREDNEJ ŠKOLY.

     Bližšie informácie :  054/474 84 61
     sgbj.sk / sgbj.edupage.org.
     info@sgbj.sk
     facebook / Súkromné gymnázium, Bardejov

   • Svätý Valentín
    • Svätý Valentín

    • 14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom? Viete, kto to bol  sv. Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

     Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej troch svätcov - martýrov.   Prvým bol svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz Valentín z 3. storočia. O prvom a druhom Valentínovi sa vie len veľmi málo, a tak je najznámejší príbeh tretieho Valentína.

     O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296. Valentínov príbeh sa neskončil pod mečom kata, ale mal pokračovanie aj po jeho smrti. Podľa legendy kvitli na jeho hrobe ružové kvety mandľovníka, ktoré si dávali zaľúbené dvojice na znak vernej a nikdy nekončiacej lásky.  K jeho odkazu žehnať zamilovaným dvojiciam sa prihlásila aj Cirkev, ktorá ho uznala nielen  za svätého,  ale aj za patróna zaľúbených, snúbencov a manželov.                       

     V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť.                  

     Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a zaľúbených.

      

     “Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme,

     alebo skôr aj napriek tomu, akí sme.”

      

      

     Modlitba zamilovaných

      

     Láska je trpezlivá;
     Pane, daruj mi trpezlivosť, ktorá dokáže znášať ťažobu každého dňa.

     Láska je veľkodušná;
     Pane, pomôž mi usilovať sa skôr o jej dobro než o dobro vlastné.

     Láska nezávidí;
     Pane, nauč ma radovať sa z každého jej úspechu.

     Láska sa nevystatuje;
     Pane, umierni ma, aby som jej nevyhadzoval na oči, čo pre ňu robím.

     Láska nie je domýšľavá;
     Pane, daj mi odvahu povedať, že som urobil chybu.

     Láska je úctivá;
     Pane, daj, aby som v jej tvári uvidel vždy Tvoju tvár.

     Láska nie je hnevlivá;
     Pane, pomôž mi vzdať sa slov a skutkov, ktorú ju zraňujú.

     Láska nepočíta krivdy;
     Pane, zmieruj nás v odpustení, ktoré zabúda na krivdy.

     Láska nemá radosť z nespravodlivosti;
     Pane, otvor naše srdce pre potreby ľudí vôkol nás.

     Láska sa raduje z pravdy;
     Pane, veď naše kroky k Tebe, veď Ty si Cesta, Pravda a Život.

     Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
     Pane, pomáhaj nám znášať láskou dni, ktoré spoločne prežijeme, pomáhaj nám veriť, že láska aj hory prenáša, pomáhaj nám dúfať v lásku aj navzdor všetkému, čo ju chce udusiť.

    • Biblická olympiáda

    • Dňa 4. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov 8. ročníka v 4. kolách. 

     Predmetom olympiády boli tieto biblické knihy Starého a Nového zákona: Rút, Prvá kniha Kráľov a Evanjelium podľa Matúša.

     Hlavným cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalosti.

      

     Umiestnenie:

     1. miesto: Zuzka Petrovičová   - 128 b

     2. miesto: Zuzka Kozubová   -  112 b

     3. miesto: Monika Lazurová   -  105 b

      

     Víťazi našu školu budú reprezentovať na okresnom kole dňa 21. marca 2019.

    • Burza vecí v ZŠ Vinbarg

    • Burza vecí, ktoré doma už nepotrebujete, ale niekomu by urobili radosť
      

     •   Knihy
     •   Hračky
     •   Šperky
     •   Upomienkové predmety
     •   Ručné práce a podobne

     Zber vecí sa uskutoční na budúci týždeň od 11.2. do 15.2.2019, vždy počas veľkej prestávky v kabinete dejepisu (1. poschodie druhého stupňa)

     Predaj vecí sa bude konať 28.2.2019 – miesto a čas upresníme

    • Mladí animátori v Centre pre deti a rodiny vo Svidníku

    • V posledné januárové piatkové popoludnie Mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu z Bardejova spolu s p. uč. Mgr. Danielou Katušinovou a  p. uč.  Mgr. Janou Harčárovou navštívili Centrum pre rodiny a deti vo Svidníku.  Cieľom našej návštevy  bolo dozvedieť sa viac o fungovaní takéhoto zariadenia. Po príchode sa nás ujal špeciálny pedagóg.  Oboznámili sme sa s históriou a súčasným fungovaním tohto zariadenia.  História Detského domova siaha až po povojnové obdobie, kedy dal generál Ludvik Svoboda postaviť drevený barak- sirotinec.

     Ten bol s kapacitou 35 lôžok daný do užívania 15. apríla 1947. Boli tu umiestnené siroty a polosiroty, ktorých rodičia padli v priamom boji alebo po prechode fronty od mín. Neskôr, v roku 1965 bola daná do užívania nová budova detského domova s kapacitou 100 lôžok. Od 1. januára 2019 dochádza k transformácií Detského domova Svidník na Centrum pre deti a rodiny, ku ktorému patria 6 samostatných skupín v rodinných domoch, niekoľko profesionálnych rodín a niektorí pracovníci sa venujú aj krízovým rodinám v okolitých obciach. Aj keď deťom rodinu nedokážu nahradiť, snažia sa skvalitňovať starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým život v bežnej domácnosti, prevziať zodpovednosť za svoj život a zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť, chodiť do školy, zamestnania, venovať sa svojim záľubám, alebo sa stýkať s priateľmi z okolia. Nezabúdajú však ani na špecifiká a individualitu detí, straty, traumy, a ich bolesti. Snažia sa ich samých naučiť vážiť si vlastné skryté poklady, objaviť svoje talenty, v čom im pomáhajú kvalifikovaní vychovávatelia, špeciálny pedagóg, psychologičky a sociálne pracovníčky. Po zaujímavom priblížení života v Centre, úvodnom zvítaní a vzájomnom spoznaní sme boli obdarovaní nádhernými kresbami, ktoré si deti pre nás celý týždeň pripravovali. Našej návšteve tiež predchádzala výzva. Bolo ňou urobiť zbierku pre deti z tohto domova. Prinesené ošatenie, hračky, autá, stavebnice, spoločenské hry, lopty, plyšové hračky... a sladkosti, deťom vyčarili úsmev na tvári a urobili radosť. Vzácny čas sme využili na spoločne športové hry v posilňovni Centra pre deti a rodiny. Vzájomné lúčenie sa neobišlo bez slzičiek a prísľubu budúceho stretnutia. Záver patril sladkým pochúťkam v miestnej cukrárni.  Prežili sme veľmi príjemné piatkové popoludnie so zamyslením a poďakovaním sa vo svojom srdiečku- „Vďaka mamka a ocko, ste pevný strom o ktorý sa oprieť smiem, za všetko Vám zo srdca ďakujem“.

      

                                                                                                                Mgr. Jana Harčárová

     ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,

                                                                                                              Bardejov

      

    • Turistický krúžok

    • Ľadopád Matejovská Šikľavá skala a Markušovský skalný hríb. Turistický krúžok - Antolíková

    • Tvorivé výtvarné umenie

    • Zhotovovanie prác na okresnú výtvarnú súťaž Poľovníci a príroda v tvorbe detí a ukážky prác zaslaných na celoslovenské výtvarné súťaže Moja mama je superhrdina a Čím budem, keď vyrastiem (autori prác- Sára Gajdošová, Patrik Podubinský, Petra Hnidenková).

    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    •  Svet si každý rok 27. januára pripomína utrpenie šiestich miliónov židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime v roku 1945. V súčasnosti je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať, pretože slovo holokaust pochádza z gréckeho slova holo, čo znamená celý a kaust spáliť. Tento výraz sa najužšie spája s úmyselným pokusom vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941 až 1945. Bol to pravdepodobne najšokujúcejší a najďalekosiahlejší čin tej doby.                                                                           Najúčinnejším a najhroznejším prostriedkom nemeckého holokaustu boli vyhladzovacie tábory, kde sa hromadne popravovalo zastrelením, obesením a jedovatým plynom. Mŕtvoly boli hromadne spaľované v krematóriách. Na okupovanom území Poľska bolo zriadených niekoľko vyhladzovacích táborov. Najväčší z nich bol tábor v Osvienčime, kde počet obetí je odhadovaný na 1 000 000 až 1 500 000.

     Správajme sa teda tak, aby sa podobné zverstvá už nikdy nezopakovali. Buďme k sebe slušní, navzájom sa rešpektujme a tolerujme farbu pleti, náboženstvo a názory.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo

    • Dňa 24.1.2019 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

          Našu školu reprezentovali Loriána Feciľáková z 5. A a Soňa Lenártová zo 6. A. Obidve dievčatá boli ocenené. Loriána Feciľáková získala 2. miesto v druhej kategórii a Soňa Lenártová sa umiestnila na 2. mieste v tretej kategórii. Srdečne blahoželáme! 

    • Trieda A

    • Ďakujeme rodičom, pedagógom a zamestnancom školy za sponzorské dary v podobe hračiek a edukačných pomôcok a hier pre našich žiakov. Veľmi sa nám páčili. Hneď sme s nimi začali pracovať.

     Sponzori: rodiny Tóthová a Mindžalová, pani Prokopovičová, Kuľková a Macejčoková.

      

    • Lyžiarský výcvik - I. stupeň

    • V dňoch 23. 1.  -  25. 1. 2019 sa naši žiaci I. stupňa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v poľskom Tyliczi. Počasie vyšlo celkom dobre. Najhoršie asi bolo nosiť všetky lyžiarske veci a obúvať sa do lyžiarok. Ale aj tak sa všetci tešili, ako si zajazdia.

     Každý si zo svahu odniesol nejaký zážitok. Dôležité však bolo, že aj tí menej skúsení sa na konci lyžiarskeho výcviku lyžovali samostatne a ostatní sa určite zdokonalili. Všetci sa tešia na lyžovačku o rok.

    • Repete žiakov z krúžku Mladý animátor vo WELLNES v Bardejovských Kúpeľoch

    • SDM v Paname

    • Dievčatá a chlapci,

     sledujte priame prenosy

     zo Svetových dní mládeže s  pápežom Františkom

     na Televízii    LUX 22. 1. - 28. 1. 2019 Pozývame Vás sledovať správy z Panamy, priame prenosy a štúdiá špeciál!

      

     LOGO

     SDM PANAMA 2019 - VIGÍLIA

     Mottom stretnutia je citát:

     „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

     viac na podstránke náboženskej výchovy, alebo priamo na stránkach SDM:

     https://svetovednimladeze.sk/svetove-dni-mladeze/

      

   • Ľadový dóm - Hrebienok
    • Ľadový dóm - Hrebienok

    • Dňa 20.1. 2019 absolvovali členovia turistických krúžkov pod vedením pani učiteľky Antolíkovej a pani vychovávateľky Viszlayovej akciu vo Vysokých Tatrách. Zo Starého Smokovca vystúpili na Hrebienok, kde si prezreli expozíciu ľadového domu, ktorá bola tohto roku venovaná bazilike sv. Petra vo Vatikáne a Berniniho kolonáde. Celá bazilika je postavená z 225 ton ľadu. Všetkých uchvátila jej ľadová krása. Z Hrebienka pešia túra pokračovala na Reinerovu chatu, kde sme obdivovali Betlehém postavený zo snehu legendárnym chatárom pánom Petrasom. Cestou späť sa žiaci pokochali expozíciou ľadových sôch vytvorených majstrami z rôznych krajín sveta. Domov sa vrátili plní dojmov z krásne prežitého dňa.

     .