• Minifutbal žiakov 2. - 4. ročníka

    • V dňoch 12. – 14. novembra 2019 sa uskutočnil minifutbal žiakov 2. – 4. ročníka.  V ňom si zasúťažilo a zašportovalo vyše sto žiakov 1. stupňa. Malým futbalistom želáme veľa športových úspechov.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

     Dňa 11.11.2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. O postup na súťaž v kategórii 1A bojovali žiaci 6. - 7. ročník a v staršej kategórii 1B žiaci 8. - 9. ročníka. Výsledky boli nasledovné:

     Kategória 1A:

     1.m. Michal Kijovský  6.B

     2. m. Katarína Hopková  7.B

     3.m. Jazmína Ulagová   7.A

     Kategória 1B:

     1.m. Tomáš Kovaľ    9.B

     2.m. Ruth Romana Mihalčinová   8.A

     3.m.  neudelené

     Výhercom 1. miest srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2020. 

    • Školský psychológ

    • KONZULTAČNÉ HODINY

     Školský psychológ - Mgr. Viera Kunecová

     Pondelok    14:00 - 15:30   Pre rodičov

     Utorok        14:00 - 15:30   Pre rodičov

     Streda        7:45 - 10:25     Pre žiakov a učiteľov

     Piatok         9:40 - 11:30     Pre žiakov a učiteľov

    • Mladý animátor vo Fundilande

    • Do galérie Mladý animátor vo Fundilande boli pridané fotografie.

     Žiaci z krúžkov Mladý animátor jesenné prázdniny strávili vo Fundilande v Prešove, kde zažili množstvo zábavy, dobrodružstva, adrenalínu a nezabudnuteľných zážitkov. Priestor pre pohyb je obrovský nielen do šírky, ale aj do výšky. Vyskúšali  4 druhy šmykľaviek (uzavretú, strmú, normálnu s guličkovým bazénom), trampolínu, lezeckú stenu, opičie dráhy rôznej náročnosti, veľké lego. V spodnej časti detského interiérového ihriska zahrali  si futbal na pripravené bránky, popreháňali sa na šliapacích autíčkach, poskákali na fit lopte, či zahrali stolové hry. V zadnej časti mali možnosť využiť oddychovú zónu s tulivakmi, kde si mohli po náročných prekážkach vyložiť nohy alebo posedieť pri teplom čaji, keksíku či pizzi.

    • 2019 - Testovanie žiakov 1. ročníka

    • Žiaci 1. roč. boli testovaní  v telesnej  zdatnosti.  Absolvovali  10 testov v obratnosti, rýchlosti, sile vytrvalosti. Podali veľmi pekné výkony a ukázali svoju telesnú zdatnosť.
     Ďakujeme všetkým ktorí pri testovaní pomáhali.

    • Deň zdravej výživy

    • Do galérie Deň zdravej výživy boli pridané fotografie.

     Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnil „Deň zdravej výživy" na našej ZŠ.  Do tohto podujatia sa zapojili skoro všetci žiaci ZŠ , rodičia, zamestnanci školy, školská jedáleň a v neposlednom rade pedagogickí zamestnanci. Súťažilo 69 družstiev z ktorých 3 družstvá získali umiestnenie. K úspešnému priebehu  prispeli všetci zúčastnení. Ďakujeme všetkým za veľmi chutné , zdravé jedlá a inšpiráciu.
      

    • Halloween 2019

    • Jednou z najobľúbenejších tém na hodinách anglického jazyka patrí jednoznačne Halloween a jeho tradícia obliekania sa do strašidelných kostýmov. Žiaci ani tento rok nesklamali a v posledné októbrové dni prišli na vyučovanie ako duchovia, čarodejnice či iné  hrôzostrašné príšery. Vďaka rôznym aktivitám a hrám, ktoré si pre nich nachystali pani učiteľky na I. aj II. stupni, hodina angličtina naplnila svoj cieľ , a v neposlednom rade poukázala aj na odlišnosť kultúr a vnímania sviatku Dušičiek. 

    • Olympiáda zo SJaL 2019

    • Do galérie Olympiáda zo SJaL 2019 boli pridané fotografie.

     Dňa 28.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
     Tematicky bolo venované osobnosti M. R. Štefánika. A dátum bol viac než symbolický. V tento deň sme si pripomenuli 101. výročie vzniku prvej Československej republiky, o ktorú sa Štefánik výrazne zaslúžil. Aj takto sme si uctili pamiatku významnej osobnosti našich novodobých dejín,  víťaza ankety Najväčší  Slovák, ktorý tragicky zahynul pred sto rokmi.
     Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov 8. a 9.ročníka, ktorí súťažili v kategórii C  v troch kolách: vedomostný test, transformácia textu, rétorika.
     Umiestnenie: 1. Zuzana Kozubová, 9.A
                               2. Zuzana Petrovičová, 9.A
                               3. Ema Oslacká, 8.A
     Srdečne blahoželáme!

      

    • Lanové centrum 2019

    • Mladí animátori vyskúšali svoje športové zdatnosti a  precvičili celé telo na lezeckej stene bouldrovke  v OUTDOORPARK – Lanovom centre v Prešove
      

     Mladí animátori vyskúšali svoje športové zdatnosti a  precvičili celé telo na lezeckej stene bouldrovke  v OUTDOORPARK – Lanovom centre v Prešove

    • Enviro deň 2019

    • Do galérie Enviro deň 2019 boli pridané fotografie.

     Žiaci z krúžkov Mladý animátor zažili Enviro deň v Športovej hale v Bardejove, kde si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach, pozreli vystúpenie Tárajko a Popletajka a občerstvili sa cukrovou vatou a popcornom.

     Žiaci z krúžkov Mladý animátor zažili Enviro deň v Športovej hale v Bardejove, kde si zasúťažili na jednotlivých stanovištiach, pozreli vystúpenie Tárajko a Popletajka a občerstvili sa cukrovou vatou a popcornom.

    • ŠKD - vychádzka

    • Do galérie ŠKD - vychádzka boli pridané fotografie.

     Pekné jesenné popoludnie sme využili v ŠKD aj na vychádzky. Dnes bol našim cieľom pamätník, ktorý bol postavený na počesť prvého dreveného krytého mosta cez rieku Topľa. Most slávnostne odhalil cisár Jozef II. v roku 1783.

    • Jesenné prázdniny

    • Jesenné prázdniny sú 30.10. a 31.10. 2019 (streda, štvrtok) a keďže 1. 11. 2019 (piatok)  je Sviatok všetkých svätých, tak vyučovanie pokračuje od pondelka 4.11.2019

     Počas jesenných prázdnin nebude v prevádzke ŠKD, CVČ ani ŠJ.

    • Literárna exkurzia 2019

    • Literárna exkurzia očami žiakov

     Dňa 18.10.2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili literárnej exkurzie Dolný Kubín – Jasenová – Martin.

     A zážitky boli nezabudnuteľné...

     Prvým bolo Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. Po pútavom výklade o jeho živote a  formovaní národného povedomia  sme si prezreli zaujímavé exponáty, rukopisy, knihy a fotografie, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou  nášho najväčšieho básnika.  Svoje vedomosti sme si  upevnili, obohatili, ale aj otestovali. Po prehliadke Hviezdoslavovho  námestia, kde nás okrem iného  zaujal  aj dom, v ktorom žil a tvoril,  sme sa presunuli do neďalekej dedinky Jasenová.

     V rodnom dome Martina Kukučína nás privítala veľmi milá pani, ktorá nám porozprávala o jeho detstve, učiteľskej a lekárskej praxi, o živote plnom zlomov a prekvapujúcich obratov i o neľahkých potulkách svetom. Zaujala nás nielen modrá farba domčeka, skromný interiér, ale najmä osobnosť významného predstaviteľa slovenskej realistickej literatúry.

     Plní dojmov sme nasadli do autobusu a vystúpili v Martine. Matica slovenská a  Národné literárne múzeum nás očarili nielen zvonka, ale i zvnútra. Vzdelávali sme sa v oblasti histórie nášho rodného jazyka, prešli sme dejinami od čias Cyrila a Metoda, spoznali sme veľa významných osobností  a historických udalostí, ktoré ovplyvnili  národné dianie a zaslúžili sa o slobodu nášho národa. 

     Vyvrcholením  putovania bola návšteva Národného cintorína v Martine, kde sme si uctili pamiatku mnohých významných predstaviteľov našej literatúry a kultúry.

     Ďakujeme našim pani učiteľkám, že nám pripravili bohatý program. Na  krásne zážitky budeme s láskou spomínať. Navštívili sme očarujúce miesta, ktoré zanechali stopu nielen v našej pamäti, ale aj v srdci.

                                                                                                                          Zuzana Kozubová, 9.A

    • Krajšie školy - projekt

    • Do galérie Krajšie školy - projekt boli pridané fotografie.

     Učitelia Základnej školy na sídlisku Vinbarg v Bardejove sa vo výchovno-vzdelávacom procese snažia účinne pôsobiť na vytváranie pozitívnych postojov k zdraviu , k ochrane prírody a zdravému spôsobu života nielen u detí, ale aj prostredníctvom nich aj u ich rodičov a  obyvateľov menovaného sídliska. V oblasti   environmentálnej výchovy sa škola snaží čo najužšie spolupracovať s rodinami žiakov pri vytváraní zdravého a príjemného  prostredia v okolí školy.

          Vďaka podpore  Komunitnej nadácii v Bardejove v programe Krajšie školy sme mohli uskutočniť projekt, ktorého hlavným cieľom je skrášľovanie a zveľaďovanie prostredia škôl tak, aby sa v ňom žiaci cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu. Našou aktivitou bola úprava priestorov okolo školy, zelených plôch v školskom areály a vytváranie vonkajších priestorov  určených aj pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity žiakov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu sa stalo aj osadenie košov pre psie exkrementy, nakoľko na tomto sídlisku je veľa ľudí , ktorí majú svojho domáceho miláčika – psa .Aj keď to nebola ľahká práca, myslíme, že to prispelo nie len k budovaniu pekného vzťahu rodičov a školy, ale aj k upevňovaniu pekných vzťahov medzi rodičmi v triede aj v samotných rodinách. Dielo sa naozaj vydarilo, bude slúžiť všetkým, ktorí navštevujú našu školu, ale aj širokej verejnosti sídliska Vinbarg.

                                                                                                         PaedDr. M. Prokopovičová

    • Toalety pre psíky

    • Základná škola na Vinbargu v rámci  úpravy okolia pred školou, oslovila firmu : „Eco dog toilet“ , so sídlom v Bardejove o nainštalovanie psích  toaliet.

          Škola sa tak v Bardejove zaradila medzi prvých, ktorým záleží na čistom prostredí. Chcú ísť príkladom pre ďalších a dúfajú , že takých  psích toaliet pribudne v našom meste aj na iných priestranstvách.

          Samospráva v otázke psích venčovísk, zberných nádob pre psie exkrementy ťahá za kratší koniec. Podľa našich informácií, práve nádoby na psie výkaly pribudnú v okolí nábrežia rieky Topľa.