• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018 / 2019

  • Okresné kolo

    • Maroš Maník

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Andrea Kokindová

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Nina Šottová

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Tomáš Fek

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Jakub Lizák

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Dávid Kačmár

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Jakub Haniš

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Jakub Mačuš

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Klaudia Hnidenková

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Lívia Rondzíková

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Alena Podubinská

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018 / 2019
    • Patrik Podubinský

    • 2. miesto
    • Ochranárik · Okresné kolo · 2018 / 2019
  • Školské kolo

    • Zuzana Petrovičová

    • 1. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018 / 2019
    • Alexandra Pasterňáková

    • 2. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018 / 2019
    • Denis Dupľák

    • 2. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018 / 2019
    • Soňa Lenártová

    • 3. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 1. miesto kat. 1B

    • Tomáš Kovaľ
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 2. miesto kat. 1B

    • Ema Červenická
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 3. miesto kat. 1B

    • Marietta Labašová
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018 / 2019
    • 1. miesto kat.1A

    • Denis Dupľák
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018 / 2019