• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Krajské kolo

    • Nina Chomová

    • 1. miesto kat. A
    • Súboj talentov - Slovensko · Krajské kolo · 2022/2023
    • Ema Martičková

    • 1. miesto kat. B
    • Súboj talentov - Slovensko · Krajské kolo · 2022/2023
    • Alexandra Žoltaková

    • 2. miesto kat. B
    • Súboj talentov - Slovensko · Krajské kolo · 2022/2023
  • Okresné kolo

    • Zoe Cenker

    • 3. miesto 1. kat.
    • výtvarná súťaž Čarovné jablko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Šimon Rimarčik

    • 2. miesto 2. kat.
    • výtvarná súťaž Čarovné jablko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Patrik Paňko

    • 1. miesto kat. A
    • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás. · Okresné kolo · 2022/2023
    • Tereza Alexovič

    • 3. miesto kat. A
    • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás. · Okresné kolo · 2022/2023
    • Ema Martičková

    • 1. miesto kat. B
    • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás. · Okresné kolo · 2022/2023
    • Kamila Martičková

    • 1. miesto kat. B
    • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás. · Okresné kolo · 2022/2023
    • Nina Sobeková

    • 3. miesto kat. B
    • Okresná výtvarná súťaž Dobro v nás. · Okresné kolo · 2022/2023
    • Rastislav Feciľák

    • 2. miesto kat. Z6
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Samuel Špirko

    • 1. miesto P8
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Rastislav Feciľák

    • 2. miesto P6
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Nina Sobeková

    • 3. miesto P6
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Zoja Peláková

    • 1. miesto próza
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
    • Petra Hnidenková

    • 2. miesto próza
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
    • Loriána Feciľáková

    • 2. miesto poézia
    • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2022/2023
    • Ella Hanobíková

    • 3. miesto
    • Korešpondečný seminár · Okresné kolo · 2022/2023
    • Sonja Strončeková

    • 1. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Dávid Tomondy

    • 2. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Jakub Haniš

    • 3. miesto kat. Z9
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2022/2023
    • Zoja Peláková

    • 3. miesto kat. II
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Liana Pasterňáková

    • cena poroty
    • Môj jazyk, moje korene · Okresné kolo · 2022/2023
    • Sonja Strončeková

    • cena poroty
    • Môj jazyk, moje korene · Okresné kolo · 2022/2023
  • Školské kolo

    • Patrik Paňko

    • 1. miesto
    • Deň Zeme · Školské kolo · 2022/2023
    • Martin Kleban

    • 2. miesto
    • Deň Zeme · Školské kolo · 2022/2023
    • Jakub Špirko

    • 2. miesto
    • Deň Zeme · Školské kolo · 2022/2023
    • Lara Krupová

    • 3. miesto
    • Deň Zeme · Školské kolo · 2022/2023
    • Dávid Kováč

    • 3. miesto
    • Deň Zeme · Školské kolo · 2022/2023
    • Nina Chomová

    • 1. miesto
    • Miniolympiáda 7 · Školské kolo · 2022/2023
    • Dorota Červenická

    • 2. miesto
    • Miniolympiáda 7 · Školské kolo · 2022/2023
    • Natalie Sofia Vadászová

    • 3. miesto
    • Miniolympiáda 7 · Školské kolo · 2022/2023
    • Adam Kvašňák

    • 3. miesto
    • Miniolympiáda 7 · Školské kolo · 2022/2023
    • Lukáš Kijovský

    • 1. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Andriy Lutsiuk

    • 2. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Adam Bubanec

    • 3. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Sophie Hasmandová

    • 1. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Christopher Peter Varjan

    • 2. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Hugo Choma

    • 2. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Richard Sobek

    • 3. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023