• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Krajské kolo

    • Jana Žaková

    • 1. miesto kat. maľba
    • Súboj talentov - V lese · Krajské kolo · 2021/2022
    • Jazmína Ulagová

    • 2. miesto kat. maľba
    • Súboj talentov - V lese · Krajské kolo · 2021/2022
    • Alena Podubinská

    • 3. miesto kat. maľba
    • Súboj talentov - V lese · Krajské kolo · 2021/2022
    • Loriána Feciľáková

    • 3. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Krajské kolo · 2021/2022
  • Okresné kolo

    • Alexandra Lukáčová

    • 2. miesto
    • Pošli ďalej · Okresné kolo · 2021/2022
    • Zoja Peláková

    • 2. miesto
    • Pošli ďalej · Okresné kolo · 2021/2022
    • Zoe Marcinová

    • 2. miesto
    • Pošli ďalej · Okresné kolo · 2021/2022
    • Tereza Alexovič

    • 3. miesto
    • Pošli ďalej · Okresné kolo · 2021/2022
    • Nina Chomová

    • 1. miesto
    • Čarovné jablko · Okresné kolo · 2021/2022
    • Soňa Vantová

    • 2. miesto
    • Čarovné jablko · Okresné kolo · 2021/2022
    • Daria Peláková

    • 3. miesto
    • Čarovné jablko · Okresné kolo · 2021/2022
    • Gregor Červenický

    • 3. miesto
    • Čarovné jablko · Okresné kolo · 2021/2022
    • Samuel Špirko

    • 3. miesto
    • Biologická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Šimon Grubár

    • 1. miesto II. kat próza
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Okresné kolo · 2021/2022
    • Loriána Feciľáková

    • 1. miesto III. kat. poézia
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sofia Zara Šalátová

    • 3. miesto II. kat poézia
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Okresné kolo · 2021/2022
    • Michal Kijovský

    • 1. miesto kat. E
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Rastislav Feciľák

    • 1. miesto Z5
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Nina Sobeková

    • 1. miesto Z5
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Michal Kijovský

    • 1. miesto
    • olympiáda z biológie · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sofia Šterbáková

    • 2. miesto
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sofia Šterbáková

    • 3. miesto 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Okresné kolo · 2021/2022
    • Sonja Strončeková

    • cena poroty
    • Môj jazyk moje korene · Okresné kolo · 2021/2022
    • Liana Pasterňáková

    • cena poroty
    • Môj jazyk moje korene · Okresné kolo · 2021/2022
  • Školské kolo

    • Michaela Boruvová

    • 1. miesto P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Zoe Marcinová

    • 2.-3. miesto
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Mathias Vanta

    • 2.-3. miesto
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Gregor Červenický

    • 1. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Martin Michálek

    • 2. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Chloe Koscelníková

    • 3. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Oliver Haniš

    • 1. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Filip Zuščák

    • 2. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Oliver Marcinčin

    • 3. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Jozef Stronček

    • 1. miesto P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Daniela Podlesná

    • 2. miesto P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Martin Mačejovský

    • 3. miesto P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Samuel Špirko

    • 1. miesto P7
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Charlotte Šoltysová

    • 2. miesto P7
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Jakub Zuščák

    • 3. miesto P7
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022
    • Jakub Valko

    • 1.-3. miesto P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2021/2022