• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Okresné kolo

    • Liana Pasterňáková

    • cena poroty
    • Môj jazyk, moje korene · Okresné kolo · 2022/2023
    • Sonja Strončeková

    • cena poroty
    • Môj jazyk, moje korene · Okresné kolo · 2022/2023
  • Školské kolo

    • Lukáš Kijovský

    • 1. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Andriy Lutsiuk

    • 2. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Adam Bubanec

    • 3. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Sophie Hasmandová

    • 1. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Christopher Peter Varjan

    • 2. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Hugo Choma

    • 2. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Richard Sobek

    • 3. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Peter Straka

    • 3. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Sofia Harčarová

    • 1. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Patrik Podubinský

    • 1. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Petra Živčáková

    • 1. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Laura Vargová

    • 1. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Gregor Červenický

    • 1. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Timotej Litavec

    • 2. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Natália Vojtašková

    • 3. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Nina Sobeková

    • 1. miesto kat. P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Rastislav Feciľák

    • 2. miesto kat. P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Jakub Bosák

    • 3. miesto kat. P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Adam Kvašňák

    • 1. miesto kat. P7
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Samuel Špirko

    • 1. miesto kat. P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Loriána Magdová

    • 2. miesto kat. P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Soňa Ondiková

    • 3. miesto kat. P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2022/2023
    • Dorota Červenická

    • 1. miesto kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Natalie Sofia Vadászová

    • 2. miesto kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Victoria Hasmandová

    • 3. miesto kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Ella Hanobíková

    • 1. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Barbora Hudáková

    • 2. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Dávid Tomondy

    • 2. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Jakub Valko

    • 3. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2022/2023
    • Liliana Pangrácová-Zdolinská

    • 1. miesto kat. Drobec
    • iBobor · Školské kolo · 2022/2023
    • Andriy Lutsiuk

    • 2. miesto kat. Drobec
    • iBobor · Školské kolo · 2022/2023
    • Soňa Oravčíková

    • 3. miesto kat. Drobec
    • iBobor · Školské kolo · 2022/2023
    • Leonard Grich

    • 1. miesto kat. Bobrík
    • iBobor · Školské kolo · 2022/2023
    • Chloe Koscelníková

    • 2. miesto kat. Bobrík
    • iBobor · Školské kolo · 2022/2023
    • Nina Sobeková

    • 1. miesto kat. Benjamín
    • iBobor · Školské kolo · 2022/2023
    • Kristína Nimásová

    • 1. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2022/2023
    • Soňa Ondiková

    • 2. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2022/2023
    • Samuel Špirko

    • 3. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2022/2023