• KONZULTAČNÉ HODINY

   • Školský psychológ - Mgr. Viera Kunecová

    Pondelok 14:00 - 15:30 Pre rodičov
    Utorok 14:00 - 15:30 Pre rodičov
    Streda 7:45 - 10:25 Pre žiakov a učiteľov
    Štvrtok    
    Piatok 9:40 - 11:30 Pre žiakov a učiteľov