• SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS 1. DECEMBER 2020

    • HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávislé na sebe vedecké tímy dr. Gallo v USA a dr. Montagneir vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenesený iba z človeka na človeka. Vírus HIV sa prenáša priamym kontaktom s infikovaným telesnými tekutinami. Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. A ako sa chrániť pred vírusom? Dôležité je vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov, vernosť, mať jedného stáleho sexuálneho partnera a v neposlednom rade vyhýbať sa drogám a spoločnému používaniu hygienických potrieb ako sú žiletky, ihly a podobne.

     Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína práve dnes 1. Decembra.

     Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

     Pripomeňme si aj mi tento dôležitý deň, či už nosením červeného alebo bieleho trička, nosením červenej stužky, vytvorením náramku priateľstva v bielo - červenej farbe a jeho darovanie.

    • Milión detí sa modlí ruženec 2020

    • Práce žiakov 5. a 6. ročníka z náboženskej výchovy počas dištančného vyučovania - žiaci sa zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete".  Keďže sa nemohli zapojiť modlitbou fyzicky, tak aspoň kresbou či zhotovením ruženca.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • Aj napriek neštandardnej situácii sa dňa 24.11 2020 v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov 5. – 9. ročníka. Dištančná forma priebehu súťaže záujemcov neodradila a o víťazstvo bojovalo až 20 žiakov. Žiaci sa s úlohami popasovali bravúrne , čo ukázali aj malé bodové rozdiely, ktoré rozhodli o ich finálnom umiestnení. A to je nasledovné:

     Kategória 1A:
     1. miesto Michal Kijovský   7.B
     2. miesto Sofia Šterbáková   7.A
     3. miesto Ella Hanobíková  6.A

     Kategória 1B:
     1. miesto Ruth Romana Mihalčinová 9.A
     2. miesto Katarína Hopková 8.B
     3. miesto Damián Ivančo 8.B

      

     Všetkým umiestneným gratulujeme a žiakom prvých miest Miškovi Kijovskému a Ruth Mihalčinovej želáme veľa úspechov v okresnom kole.

    • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

    • Aj deti 2.B zo ZŠ - Vinbarg boli súčasťou, bolo všetkým veľkým potešením zapojiť sa do tejto výzvy plnej lásky. Veríme, že Vianoce budú o niečo krajšie.Ďakujem všetkým, čo sa zapojili. Triedna učiteľka

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 20.11.2020 sa dištančnou formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka.
     Vzhľadom na mimoriadnu situáciu pravidlá súťaže boli upravené. Súťažiaci absolvovali iba písomnú časť, ktorá pozostávala z testu. Ústna časť súťaže v tomto školskom roku realizovaná nebola.
     Umiestnenie:
     1. Katarína Hopková, 8.B
     2. Denis Dupľák, 9.A
     3. Sarah Kundratová, 8.A
     Víťazom srdečne blahoželáme a Katke prajeme veľa úspechov v okresnom kole!
     Všetkým súťažiacim ďakujeme za bohatú účasť aj v tejto mimoriadnej situácii!

    • Dôležitý oznam

    • Dnes (2.11.2020) krátko popoludní zasadal v Bardejove krízový štáb. Ten vyhodnotil priebeh víkendového celoplošného testovania na COVID-19 a  Mestský krízový štáb dnes prijal rozhodnutie:

     od stredy 4.11. sa otvárajú pre vyučovanie triedy I. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

     Podmienky vstupu do školy, potrebné vyhlásenie aj vysvetľujúce video ministra školstva nájdete na našej podstránke MŠVVaŠ SR

     +Oznam vedúcej školskej jedálne

    • iBobor - informatická súťaž

    • Pozývam vás na informatickú súťaž iBobor

     Ako sa zapojiť? V edupage školy dnes po prihlásení nájdete správu s presným postupom.

     Mnohí z vás už túto súťaž poznáte z minulých rokov. Ak potrebujete viac informácií preštudujte si všetko o súťaži na stránke

     ibobor.sk

    • Oznam - prerušenie vyučovacieho procesu 29.10.2020

    • Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16 v Bardejove na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove zo dňa 28.10.2020 Vám oznamuje, že z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia na COVID-19 v Bardejove bude dňa 29.10.2020 prerušený vyučovací proces pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku

     Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 03.11.2020, ak bude priaznivá epidemiologická situácia. O ďalších pokynoch vás budeme informovať.

     Vzdelávanie v 5. až 9. ročníku bude pokračovať dištančnou formou prostredníctvom informačných technológií. 

    • OKTÓBER - mesiac povedomia o DYSLEXII

    • Ešte aj dnes sa často stretávame s nepravdami o dyslexii. Čo je to vlastne dyslexia? Ako ju rozpoznať? A ako efektívne pomôcť? Na záver sú zhrnuté aj mýty o dyslexii. Príjemné čítanie.