• Zápis do 1. ročníka - apríl 2023

    • Máte doma budúceho prváčika? Potom nepremeškajte zápis do prvého ročníka. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.augusta 2023 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Zápis trvá od 1. apríla do 30. apríla 2023

     Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

     1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky, (online prihláška už je nastavená a zapnutá, ak chcete svoje dieťa prihlásiť, tak vyplňte všetky potrebné údaje, tlačiť prihlášku nemusíte. Vytlačíme ju pre vás v škole, kde už prídete s dokladmi len na kontrolu údajov a podpísanie. Na zadané emailové adresy dostanete správu o tom, či bola vaša prihláška zaregistrovaná školským systémom. Ak správu do niekoľkých minút nedostanete, skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty, alebo správnosť emailovej adresy v prihláške.
     2. papierovou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

     Viac informácii na podstránke "Budúci prváci"

      

     Pozývame deti a ich rodičov na začiatok zápisu,

     ktorý bude v sobotu 1. apríla od 9.30 do 12.00

     v školskej telocvični (Vchod od plavárne). Deti nech si prinesú športovú obuv so sebou. Budú ich tam čakať športové aktivity a  rôzne kreatívne činnosti. Pre všetkých (deti i rodičov) sú pripravené hry v školskom bazéne. Nezabudnite si plavky. Rodičia zoberte rodný list dieťaťa

      

    • Pytagoriáda 2023 - okresné kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2023 - okresné kolo.

     V dňoch 20.3. a 21.3.2023 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo populárnej matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategóriách od 3. po 8. ročník súťažilo takmer 150 žiakov. Veľmi úspešní boli aj niektorí naši žiaci - 1. miesto v kategórii P8 získal Samuel Špirko 8.B, 2. miesto v kategórii P6 získal Rastislav Feciľák 6.B a na 3. mieste v tej istej kategórii sa umiestnila NIna Sobeková. Gratulujeme medailistom a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy.

    • Prevenčná prednáška

    • Vďaka rozvojovému projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Zdravie a bezpečnosť na školách sa školskej špeciálnej pedagogičke Mgr. Barbore Balogovej a školskej psychologičke Mgr. Viere Šverhovej podarilo zorganizovať prevenčnú prednášku na tému adolescenti a závislosť. Jednalo sa o otvorenú spoveď závislého, po liečení, t.č. abstinujúceho ... alkohol, drogy, gambling. Vlastná skúsenosť. Prevenčná prednáška spojená s diskusiou pod vedením pána Branislava Mojseja. Preventívne aktivity majú za cieľ podporiť zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách i mimo nej. Sme veľmi vďační za túto preventívnu činnosť.

    • Oznam pre stravníkov v ŠJ - príspevok na stravu

    • Po schválení NR SR sa od 01.05.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia tých žiakov , ktorí doteraz nechodili na stravovanie musia si stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok dopredu na nasledujúci mesiac.

      

     Ak rodič chce aby jeho dieťa dostávalo príspevok na stravu už za mesiac máj musí príslušné tlačiva doručiť do školy najneskôr 15.04.2023  Poplatok za režijné poplatky 3 € ma nasledujúci mesiac musí byť na účte školy najneskôr 30.-teho príslušného mesiaca.

      

     Preplatky do 30.04.2023 budú vracané na účet v priebehu júna 2023. Kto má dostatočný preplatok k 30.04.2023 nemusí uhrádzať režijný poplatok za máj a jún 2023 a tento režijný poplatok bude uhradený z preplatku, ktorý bude o danú sumu znížený.

     Odhlasovanie z obeda funguje aj naďalej tak ako doteraz , cez školskú aplikáciu https://zsvinbarg.edupade.org.

      

     Poplatok za desiatu funguje v mesiacoch máj a jún 2023 tak ako doteraz tj. za 0,70 € za deň , ktorý je potrebné uhradiť dopredu na nasledujúci mesiac. Na desiatu príspevok na stravu neplatí.

      

     Novým  stravníkom bude pridelené variabilné číslo pre úhradu režijného poplatku.

     Zapisny_listok_stravnika_-ZS_-dotacia1.5.2023(1).pdf

     ziadost_o_prispevod_na_stravu(1).pdf

    • Okresná literárna súťaž v písaní prózy

    • V mesiaci marec sa uskutočnilo vyhodnotenie 3. ročníka literárnej súťaže v písaní prózy pod názvom Keby som mohol/mohla vrátiť čas, ktorú organizovalo SG DSA v Bardejove. Žiačka našej školy Nikola Hnatková z 9.A získala 1. miesto.

          Nikolke k víťazstvu srdečne blahoželáme!

     Prikladáme aj jej prácu:

     Keby_som_mohla_vratit_cas.pdf

    • Školská literárna súťaž

    • Dňa 28. 3. 2023 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo vyhodnotenie školskej literárnej súťaže Moja pani učiteľka/ Môj pán učiteľ. Žiaci 5. – 8. ročníka súťažili v dvoch kategóriách a umeleckou formou ocenili prácu učiteľov.

     Umiestnenie:

     I. kategória (5. – 6. roč.)

     1. Sofia Zara Šalátová, 6. A

     2. Gregor Červenický, 5. B

     3. Sandra Michálková, 6. A

      

     II. kategória (7. – 8. roč.)

     1. Nina Chomová, 7. A

     2. Martin Huk, 7. A

     3. Natalie Sofia Vadászová, 7. B

      

     Srdečne blahoželáme!  

    • Svetový deň vody - 22.3.

    • Každoročne je 22.marec  SVETOVÝM DŇOM VODY. Naši siedmaci nikdy tento pamätný deň neopomenú, pretože vždy v 7. ročníku na predmete CHÉMIA sa venujú téme: VODA. 

     Na hodine chémie štyri skupiny žiakov vypracovali svoj veľký poster, ktorý sa venoval konkrétnej téme o vode a napokon celá skupinka svoj poster aj slovne odprezentovala svojim spolužiakom.

      

     Naše postery sa venovali týmto témam: 

     1.     Prvá skupina sa zamerala na tému šetrenia s vodou a spracovala odporúčania, ako s vodou hospodáriť. Ich posolstvo znie: ŠETRI, RECYKLUJ PRÍRODU A OBNOVUJ!

     2.    Druhá skupina sa venovala popisu vodného obalu Zeme – hydrosfére a kolobehu vody v prírode. Všetkým odkazujú: ĽUDIA, VÁŽME SI ČISTÚ VODU, LEBO MÔŽE ZMIZNÚŤ!

     3.    Tretia skupina siedmakov spracovala tému minerálnych vôd na Slovensku a poukázala na naše bohaté zdroje prírodných liečivých minerálnych vôd a na ich účinky na zdravie. Siedmaci už vedia: SLOVENSKÉ MINERÁLKY NÁM ZDRAVIE DAJÚ, V NAŠOM SRDCI MIESTO MAJÚ!

     4.    Štvrtá skupina spracovala tému ekologickej výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach na Slovensku. Posolstvo tejto skupiny je: VYRÁBAJME ENERGIU ZA PÁR SEKÚND!

      

     Práca žiakov bavila a vďaka výrobe posterov si zopakovali základné vedomosti o vode, získali nové poznatky a upevnili si svoj ekologický postoj voči vode na Zemi. 

      

      

    • Matematický klokan 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický klokan 2023.

     Čo je Matematický klokan?

     Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta. Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Na 1. stupni sa súťaž nazýva Klokanko. Súťaž sa v školách uskutočnila v pondelok 27. marca 2023.

    • Tvorba modelu bunky

    • Žiaci 6. ročníka dostali na hodine biológie stručné zadanie: vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky. Žiaci na svojom projekte pracovali dva týždne. Výsledkom ich práce sú jedinečné modely buniek s ich organelami ako sú napríklad jadro, mitochondire, chloroplast, vakuola a ďalšie. Technika prevedenia svedčí o kreativite žiakov. Žiaci vytvorili bunky z najrôznejších materiálov či už z plastelíny, polystyrénu alebo papierovej krabice. Na fotografiách môžete sami posúdiť aké nádherné modely buniek pri tom vznikli.

    • Úspešní v chemickej súťaži

    • Dňa 23.03.2023 sa na pôde Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove uskutočnilo finálové kolo Korešpondenčného seminára z chémie v kategórii „8“.  Do finálového kola sú pozvaní len tí žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi dvoch domácich korešpondenčných kôl.

     V silnej konkurencii z 34 zúčastnených sa naša žiačka Ella Hanobíková z 8.A triedy umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Elle srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
     Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Petrová.

    • Príroda neslúži poľovníkom, poľovníci slúžia prírode

    • Slovenský poľovnícky zväz v týchto dňoch organizuje v Šarišskom múzeu v Bardejove výstavu s názvom Príroda neslúži poľovníkom, poľovníci slúžia prírode. 

     Aby sme si zážitkovým učením spestrili hodiny biológie v 5. ročníku, rozhodli sme sa túto výstavu navštíviť a pozrieť si úlovky poľovníkov z nášho okolia. 

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 2023

    • Dňa 23. 3. 2023 sa v HOS v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Liliana Pangácová-Zdolinská, Zoja Peláková, Sofia Zara Šalátová, Petra Hnidenková, Loriána Feciľáková a Soňa Ondíková. Zoja Peláková zo 4. B získala 1. miesto v 1. kategórii - próza a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční v DJZ v Prešove.

     Petra Hnidenková z 5. B sa umiestnila na 2. mieste v 2. kategórii - próza a Loriána Feciľáková z 9. A získala 2. miesto v 3. kategórii - poézia.

     Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Zojke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Lyžiarsky výcvik 2023 - 2. stupeň

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 2023 - 2. stupeň.

     Lyžiarsky kurz

     Týždeň pred jarnými prázdninami naši siedmaci vzali lyže na plecia a vybrali sa na jarnú lyžovačku až do Vysokých Tatier. V stredisku Lučivná, kde sme lyžovali, nám počas celého týždňa krásne svietilo slniečko a lyžovačka s výhľadom na Vysoké Tatry bola priam dokonalá. Ubytovaniu v útulnej Kolibe v malom mestečku Svit nemôžeme taktiež nič vytknúť. Na veľkolepé raňajky, ktoré nám tu ponúkali budú naši siedmaci ešte dlho spomínať. :) Počas celého týždňa sme sa nielen lyžovali, ale aj vzdelávali, zabávali a spoznávali okolie. Lyžiarske večery sme si spestrovali spoločenskými hrami, pri ktorých sme zažili kopec zábavy. Absolvovali sme priamo na svahu prednášku o tatranských štítoch, pričom sme pozorovali  “skalného Indiána”, ktorého je vidieť len zo strediska Lučivná. Zasúťažili a zabavili sme sa aj pri bowlingu v bowlingovom centre vo Svite, kde nás všetkých porazila naša “vedúca” Mgr. Alena Fellegiová. :) Počas prechádzok sme spoznávali pomerne mladé Baťovo mestečko a zoznamovali sa postupne s jeho históriou, ktorá siaha do prvorepublikových čias ČSR. Skvelý týždeň lyžiaraku sme zavŕšili štvrtkovou diskotékou, na ktorej sa všetci zabavili a vytancovali.  Plní zážitkov, opálení a vysmiati sme sa vrátili v piatok v zdraví domov k svojím rodičom. Pozitívne pocity boli ešte o to intenzívnejšie, že pred nami bol týždeň jarných prázdnin.