• Ján Ďurica u nás, 27.4.2022
    • Ján Ďurica u nás, 27.4.2022

    • 08.05.2022 09:43
    • Stredajší deň 27. 4. 2022 sa niesol v športovom duchu. Našu  základnú školu navštívil bývalý slovenský  futbalový reprezentant Ján Ďurica , ktorý ...
    • viac
    • Výtvarná súťaž - Deň Zeme 2022
    • Výtvarná súťaž - Deň Zeme 2022

    • 08.05.2022 09:29
    • Naša planéta je úžasné miesto , ale potrebuje našu pomoc, aby prosperovala. Aj malý krôčik každého z nás pomôže vytvoriť veľkú vec. Naša škola každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž venovanú našej Zemi. Aj tohto roku sa do súťaže zapojilo veľa žiakov našej školy. Tu možno pozorovať , že naša ....
    • viac
    • Deň narcisov 2022
    • Deň narcisov 2022

    • 08.05.2022 09:02
    • Sme radi, že aj tento rok bude naša škola súčasťou verejno-prospešnej zbierky, ktorá sa už po 26.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

     Zbierka sa uskutoční 28.04.2022, z ktorej ...

    • viac
    • Úspechy našich žiakov vo výtvarnej súťaži
    • Úspechy našich žiakov vo výtvarnej súťaži

    • 08.05.2022 08:54
    • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

     Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré...

    • viac
    • Matemtický klokan
    • Matemtický klokan

    • 08.05.2022 08:51
    • 11 . 4. 2022 sa uskutočnila táto najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. U nás v škole súťažilo 29 žiakov 5. - 9.ročníka, 5 žiaci online a 62 žiakov 1. - 4. ročníka, 2 online.
    • viac
    • Bardejovské vajce
    • Bardejovské vajce

    • 08.05.2022 08:49
    • Slávnostné odhalenie megakraslice - maľovanej našími žiakmi . s kultúrnym programom našich žiakov
    • viac
    • Návšteva z MŠ
    • Návšteva z MŠ

    • 22.03.2022 16:34
    • Dňa 17. marca nás navštívili naši budúci spolužiaci - deti z materskej školy. Vyskúšali si, ako je byť prváčikom, teda počítali, spievali, ba niektorí aj čítali spolu s našimi žiakmi a zhotovili tiež krásnych zajačikov.

    • viac