• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Biela pastelka

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

     • Ponuka krúžkov 2019/2020

      Ponuka krúžkovej činnosti CVČ pri ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove pre šk. rok 2019/2020

      NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI KRÚŽKU

      Hravá slovenčina Mgr. Tatiana Bartošová

      Slovenčina pre deviatakov Mgr. Iveta Slivová

      Literárno-tanečný krúžok Mgr. Anna Rohaľová

     • Začíname

      Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra 2019 (pondelok) o 8:00 hodine v jednotlivých triedach.

      Do školy prídte o 7:45. V tento deň ešte nie je v činnosti ŠKD ani ŠJ.

      Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy.

     • OZNAM vedúcej ŠJ

      Informácie pre stravníkov na školský rok 2019/2020

      projekt obedy zdarma

      Nakoľko od septembra 2019 nebude na škole zavedený automatizovaný dochádzkový systém tj. čipové karty , platia pre stravníkov v tomto školskom roku nasledujúce pokyny:

      • Obedy sa budú vydávať na základe stravných
     • Krásne prázdniny

      Prajeme vám krásne prázdniny plné nových zážitkov a pohody.

      Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa 2. septembra šťastní, zdraví a oddýchnutí opäť stretli v našej Základnej škole

     • ZBER PAPIERA

      26. 7 - 27. 6. 2019 - pred ukončením šk. roku chceme znovu upratať okolie a pritom organizujeme aj zber papiera. Teda už túto stredu 26. 7, alebo vo štvrtok 27. 6. 2019 prineste papier ku škole - bude tu pripravený kontajner v dopoludňajších hodinách.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      O Z N A M o výbere režijných poplatkov

      Oznamujem žiakom, že v dňoch 26.6., 27.6. a 28.6. 2019 budem vyberať - Režijné poplatky 20 € na celý školský rok 2019/2020, prosím príďte vyrovnať dopredu, lebo bez zaplatenia režie na celý šk. rok nedáme obed v septembri.

      Stravenky budem vydávať až od 28.8. 2019 a budem vydávať na základe podaného zápisného lístka a zaplatenia režie.

     • Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B

      Do galérie Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B boli pridané fotografie.

      Naša trasa viedla najprv do Belianskej jaskyne, kde sme sa príjemne ochladili, obdivovali nádherné výtvory prírody a nakoniec si zaspievali v hudobnej sieni. Veľkým zážitkom pre nás bola návšteva Tatranskej Galérie v Poprade. Od mája sa tam nachádza zaujímavá výstava terakotovej armády prvého čínskeho cisára , ktorá sa označuje aj ako ôsmy div sveta. Najprv sme si pozreli film o histórii Číny, potom nás ohromili obrovské sochy vojakov, ich koní a zbraní. Po kultúre nasledoval obed a už sa blížil čas odchodu domov. Bol to pekne prežitý a poučný júnový deň .

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • projekt
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 21. 9. 2019
  • Fotogaléria

   • Stretnutie turistov 4 okresov na Minčole - XXX. ročník
   • Z činnosti CVČ počas prázdnin
   • Letná vychádzka do BK
   • Výlet do Tatier 14.6. 5.A, 7.B
   • Exkurzia geogafická
   • English Star 2019
   • Žakovce 2019
   • ŽŠP v Prešove
   • Rodinné preteky 2019
   • Cykloturistika Mníchovský potok
   • VV v exteriéri
   • Turistika - Pieniny
   • Malý kuchárik
   • MDD
   • Vplyv negatívnych javov na duchovný rast a vývoj mladého človeka