• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Plaváreň
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV v ŠJ

      Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne dňa 30.09.2021 v čase od 07:30 do 8:00 hod. Ostatní stravníci 30.09.2021 v čase prestávok do 13:30 pri okienku pred vstupom do jedálne.

      Vedúca ŠJ

     • Biela pastelka 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2021.

      V piatok 24. septembra sa aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky „Biela pastelka“, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život. Dve dobrovoľníčky – Nikola Siváková a Sarah Kundratová z IX.A triedy s bielo – modrou pokladničkou prešli za dnešné dopoludnie všetky triedy našej školy, vedenie školy, pedagógov a zamestnancov školy.

     • Súťaže 2021/2022

      Na Slovensku je veľa obetavých ľudí, ktorí pre naše deti a mládež organizujú súťaže, vymýšľajú otázky, príklady či motivačné texty. Chceme podporiť ich úsilie, lebo sme presvedčení, že takéto súťaže deti obohatia. Nejde ani tak o to, na ktorom mieste dieťa skončí. Ale už to, že sa zapojí napríklad do biologickej olympiády, v ňom môže povzbudiť záujem o danú oblasť. Zároveň mu to dodá sebavedomie – ...no dobre možno iné deti lepšie hrajú futbal, ale ja som zase dobrý v biológii... Navyše veľa súťaží zlepší žiaka vo všeobecných schopnostiach – sformulovať myšlienku, obhájiť si ju – a prípadne pochopiť, kde som sa mýlil. Je veľa dôvodov, ako tieto súťaže môžu deťom pomôcť a je škoda, ak sa veľa rodičov a detí o nich nedozvie. Preto veríme, že EduPage aspoň trochu pomôže spropagovať súťaže medzi žiakmi a rodičmi.

     • Biela pastelka

      Dňa 24. septembra 2021 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      P O P L A T K Y O K T Ó B E R :

      Desiata 18 dní x 0,50 € = 9,00 €

      1.stupeň 18 dní x 1,15 € plus 2 € réžia = 22,75 €

      2.stupeň 18 dní x 1,23 € plus 2 € réžia = 24,14 €

      Dospelí 18 dní x 0,86 € plus 2 € réžia = 17,48 €

      Gym. 18 dní x 1,45 € = 26,10 €

     • Riaditeľské voľno

      Zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov na základe Usmernenia Ministra školstva a na základe pracovnej porady,

      odporúča riaditeľom ZŠ na deň 14. septembra 2021 /utorok/ udeliť riaditeľské voľno,

      Rozhodnutie riaditeľa školy:

      rozhodnutieRS.pdf

      V prevádzke nebude ani školská jedáleň, ani ŠKD.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 28. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje