• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Hvezdáreň Roztoky

      Mladí animátori pozorovali nočnú oblohu

      Piatkový večer žiaci z krúžku Mladý animátor využili pozorovaním nočnej oblohy. Kde? Hvezdáreň Roztoky. Budova hvezdárne je zrubová trojpodlažná stavba z roku 1928, ktorá sa nachádza 1 km za dedinou Roztoky. Po rozsiahlej rekonštrukcii slúži širokému spektru návštevníkov z radov verejnosti, ktorí sem prichádzajú na večerné pozorovania i krátky pobyt na odpočinok v lone beskydskej prírody. V okolí hvezdárne sú aj astoklimatické podmienky zaručujúce ten pravý pohľad na vesmír sprostredkovaný profesionálnymi ďalekohľadmi. Naše pororovanie začalo odbornou prednáškou, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o vzniku hviezd, o planétach, o Mesiaci, o meteoritoch, Mliečnej dráhe... Tak sme sa presunuli na lúku, ktorú osvetľoval mesiac.Trochu sme vyčkali, kým sa naše oči prispôsobili tme a lepšie videli nočnú oblohu hvezdárskym ďalekohľadom. Keďže sme mal

     • T5 2018

      Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     • Trieda A

      Začiatkom školského roku 2018/2019 sme na Základnej škole sídl. Vinbarg otvorili špeciálnu triedu pre autistické deti s mentálnym postihnutím. Navštevuje ju šesť žiakov od prvého po šiesty ročník. Momentálne majú k dispozícii dve triedy rozdelené na vzdelávaciu a oddychovú zónu.

      Aby si žiaci ľahšie zvykli na nové prostredie a nových pedagógov, pripravili sme pre nich rôzne adaptačné aktivity, ktoré plánujeme opakovať v pravidelných intervaloch – týždenných, mesačných, štvrťročných, ročných - závisiacich od konkrétnej činnosti.

     • Happyland

      Žiaci z krúžku Mladý animátor vystriedali školské lavice záverom týždňa za detské zábavné centrum plné atrakcií pre malých i veľkých - Happyland. Preverili odvahu v super rýchlej točenej tobogánovej šmykľavke, vyšantili sa na trampolíne a využili aj šmýkalku, ktorá ústila v bazéne plnom farebných guličiek. Happy naladení, s radosťou v srdci a s túžbou opäť navštíviť krajinu hier a zábavy.

     • Mladí animátori pamätajú aj na zosnulých

      Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom nostalgie a spomienok. Katolícka cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých svätých (1. november). Druhým významným dňom je Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky (2. novembra). Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Tento čas využili aj Mladí animátori a navštívili cintorín sv. Anny, na ktorom je pochovaný aj nedávno zosnulý Salezián Jozef Bližinský. V tichu a v modlitbe si spomenuli na tohto vzácneho človeka. Mgr. Daniela Katušinová

     • Výtvarná súťaž FARBY JESENE

      Výsledky súťaže:

      1. kategória: P. Hnidenková 1.A, D. Černický 1.A, L. Jedináková 2.A, S. Balaščáková 2.B

      2. kategória: M. Juročko 3.A, M. Michnová 3.B, J. Zuščák 4.A, S. Lukáčová 4.B

     • Zdravá výživa - súťaž družstiev kuchárov

      Nám na deťoch záleží

      Naša škola vždy kládla dôraz nielen na naučené teoretické vedomosti z učebníc, ale aj
      na ich reálne využitie v praxi. Preto sa žiaci stretávajú so zdravou výživou na hodinách, pri
      každodennej strave v školskej jedálni, ale i formou organizácie rôznych akcií s podobnou
      tematikou. Naposledy šlo o súťaž triednych kolektívov v príprave pokrmov z ovocia
      a zeleniny, kde deti na vlastnej koži spoznali, že žiť zdravo môže byť chutné i krásne.Naša škola vždy kládla dôraz nielen na naučené teoretické vedomosti z učebníc, ale ajna ich reálne využitie v praxi. Preto sa žiaci stretávajú so zdravou výživou na hodinách, prikaždodennej strave v školskej jedálni, ale i formou organizácie rôznych akcií s podobnoutematikou. Naposledy šlo o súťaž triednych kolektívov v príprave pokrmov z ovociaa zeleniny, kde deti na vlastnej koži spoznali, že žiť zdravo môže byť chutné i krásne.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • projekt
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 19. 11. 2018
  • Fotogaléria

   • Hvezdáreň Roztoky
   • Poľské Tatry
   • Pod Kamennou horou - turistika Viszlayová
   • ŠKD na vychádzke
   • Happyland
   • Mladí animátori pamätajú aj na zosnulých
   • Zdravá výživa - súťaž družstiev kuchárov
   • Mladí animátori v Ľutine
   • Halloween 2018