• Hlasujte v Tescu od 20.1. do 16.2. 2020 za náš projekt. ĎAKUJEME !
     Pre viac informácii kliknite vyššie na slová "Náš projekt"
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Hlasujte za náš projekt !

      S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt

      MODRÝ TÝŽDEŇ

      PRE DETI S AUTIZMOM

      bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

      Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

      Ako? Je to celkom jednoduché. Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec 2020 až október 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

     • Do pozornosti pre rodičov piatakov

      Dovoľujeme si Vás informovať o termíne a spôsobe zaslania výsledkov z Testovania 5 2019.

      Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky výsledky zasielané školám už len elektronicky. Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 v elektronickej forme budú pre školy prístupné v systéme Proforient od 20. decembra 2019. V spolupráci s našim poskytovateľom školských informačných systémov aScAgenda (ASC, s.r.o.) sme pre školy pripravili novinku – sprístupnenie výsledkov žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky (IŽK). Výsledky žiakov prostredníctvom IŽK budete môcť vidieť, po prihlásení, už v ten istý deň, ako budú sprístupnené v systéme Proforient.

     • Ponuka CVČ pri škole

      Milí rodičia, počas vianočných prázdnin sa záujmová činnosť (krúžky) nekoná. Bežná činnosť začína v stredu 8. 1. 2019. Počas prázdnin našim žiakom ponúkame:

      23.12.2019 Príprava na T9-2020 – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Bartošová)

      23.12.2019 Športový deň v telocvični – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Fellegiová)

     • Vianočná akadémia 2019

      Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás tradičneobklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné,výnimočné a radostné. Aj tejto rok , dňa 17.12.2019 sa konala naša vianočnáakadémia, ktorá všetkých prítomných naladila sviatočne prostredníctvom básní,piesní, tancov , kolied, vinšovačiek a zdramatizovaných hier. Vystúpenie žiakovbolo vynikajúce, za čo im patrí veľká pochvala. Ale tá patrí aj všetkým učiteľkámI. stupňa, ktorý tento program pripravovali, pani vychovávateľkám sa krásnuvianočnú výzdobu školskej jedálne, p. Barboríkovi za kvalitné ozvučenie ,predsedníčke ZRŠ za sladkú odmenu pre všetkých účinkujúcich.

     • Vianočná ikebana 2019

      Vianočné sviatky sú už pred dverami. V každej domácnosti vládne iná atmosféra ako v tie obyčajné dni. Slávnostnejšia, plná kúzel a očakávaní. Zo všadiaľ cítiť vôňu Vianoc. Je nezameniteľná, perníková, vôňa ihličia.

      Podobná predvianočná atmosféra vládne aj v našej škole. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočná výzdoba. Vyzdobený vianočný stromček nesmie chýbať a žiakmi vyrobené ikebany už zdobia zborovňu školy. Pri pohľade na ne sa nám pred očami vybaví štedrovečerný stôl plný dobrôt, ktoré ku Vianociam patria. Jedna krajšia ako druhá, každá vytvorená srdcom i fantáziou žiakov. Vidieť, že pri ich príprave si žiaci dali záležať. Každá z nich je niečím výnimočná a aj vďaka nim sa v škole vytvorila nádherná sviatočná atmosféra, pri aranžovaní doplnená aj o vianočný punč.

     • Noc v škole 2019

      Noc v škole : 29.11.2019 sa 60 detí a 10 asistentov – žiakov 6. ročníka a 5 učiteľov zo ZŠ – Vinbarg sa veľmi dobre zabavilo na spoločnej diskotéke s Bobrom, zasúťažili si v telocvični rôzne športové súťaže, večer sa zabavili na nočnej hre s baterkami pri hľadaní rôznych sladkostí, na záver si deti pozreli peknú rozprávku. Unavené a šťastné sladučko zaspali. Po krátkej noci ich ráno budili rezké rytmy modernej hudby. Vysmiatí a šťastní sa s radosťou zvítali s rodičmi , ktorí ich netrpezlivo čakali pred školou.

     • Šaliansky Maťko 2019

      Do galérie Šaliansky Maťko 2019 boli pridané fotografie.

      Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko v 2. a 3. kategórii.

      Umiestnenia:

      2. kategória /4. a 5. ročník/

      1. miesto: Loriána Magdová, 5.A

      2. miesto: Ella Hanobíková, 5.A

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 23. 1. 2020
  • Fotogaléria

   • Turistika - Hrebienok
   • TVU - Vianoce
   • Vianočná kaviareň v tiede A
   • Vianočná burza 2019
   • Minifubal najmenších
   • Noc v škole 2019
   • Vianočná akadémia 2019
   • Vianočná ikebana 2019
   • Šaliansky Maťko 2019
   • Naši žiaci na SGBOJi
   • Vianočné pečenie
   • Futsal - starší žiaci
   • Mladí animátori - medovníky
   • Mladí animátori v DJZ Prešov
   • Pytagoriáda 2019