• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Plaváreň
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Informácia - testovanie aj na našej škole

      Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy, mrzí ma, že v rozpätí dvoch dní Vám posielam dve rozdielne informácie týkajúce sa testovania na našej škole, ale pandemická situácia sa vyvíja nielen v rámci celého Slovenska, ale aj v rámci nášho mesta a okresu. Ako ste určite zaregistrovali, naše mesto sa dnes 24. 02. 2021 žiaľ posunulo z oranžovej do červenej zóny a v dôsledku tejto novej situácie sa mestský krízový štáb rozhodol zriadiť v priestoroch našej školy (a rovnako na I. ZŠ) jedno rezervačné odberné miesto na testovanie Ag testami. Testovať sa bude v sobotu 27. 02. 2021 v čase od 08.00h do 19.30h. V tejto súvislosti Vám ponúkame možnosť otestovať sa v našej škole a prispieť tak k plynulému pokračovaniu prezenčného vyučovania na I. stupni. Povinnosť preukázať sa v pondelok 01. 03. 2021 negatívnym Ag alebo PCR testom nie starším ako sedem dní platí stále pre jedného z rodičov žiakov I.

     • Oznam + zoznam MOM v Bardejove

      Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

      po skončení jarných prázdnin budeme od pondelka 01. 03. 2021 pokračovať na I. stupni v prezenčnom vyučovaní. Podmienky opätovného otvorenia školy ostávajú nezmenené – negatívny Ag alebo PCR test nie starší ako sedem dní aspoň jedného z rodičov a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú prezenčne a všetkých nepedagogických zamestnancov, ktorí technicky zabezpečujú prezenčné vyučovanie.

     • Úspech v okresnom kole Geografickej olympiády

      Aj počas dištančného vzdelávania sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády a tí najlepší postúpili do okresného kola.

      Príprava žiakov nebola jednoduchá, bolo treba zvládnuť témy nad rámec učiva daného ročníka a konzultovať so svojimi vyučujúcimi len cez obrazovku počítača.

      V okresnom kole Geografickej olympiády školu reprezentovali dvaja žiaci - Katarína Hopková z 8.B a Michal Kijovský zo 7.B triedy.

     • Návrat do škôl 2021

      Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

      v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ a Covid školským semaforom nás v sobotu 13. februára 2021 čaká opäť testovanie aspoň jedného z rodičov žiakov 1. stupňa a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí učia prezenčne a všetkých nepedagogických zamestnancov. Negatívny výsledok testovania (Ag alebo PCR) je podmienkou pre pokračovanie prezenčného vzdelávania na I. stupni ZŠ od 15. februára 2021.

     • OZNAM školskej jedálne

      P O P L A T K Y N A M A R E C :

      Desiata 23 dní x 0,50 € = 11,50 €

      Dospelí 23 dní x 0,86 € plus 2 € réžia = 21,78 €

      Cudzí 23 dní x 2,13 € = 48,99 €

      Od marca 2021 prechádza škola na bezhotovostné platby za školské stravovanie. Nakoľko do júna 2021 sú zatiaľ obedy zadarmo, bezhotovostné platby platia iba pre úhradu stravného za desiate, zamestnancov školy a gymnázium

     • OTVÁRAME

      Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

      Na základe odporúčania MŠ SR, rozhodnutím RÚVZ a mestského krízového štábu sa obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ od 9. 02. 2021 (utorok).

      Pri nástupe do školy bude potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka a zamestnanca školy o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo sa pri nástupe preukázať sms správou s negatívnym výsledkom testu - nie starším ako 7 dní.

     • Informácia MÚ Bardejov

      Len pred niekoľkými minútami skončilo videorokovanie Mestského krízového štábu (MsKŠ), ktoré sa zaoberalo v prvom rade výsledkami sobotňajšieho testovania a posúdením celkovej situácie v súvislosti s otváraním škôl pre žiakov I. stupňa a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Bardejova.

     • Dôležitá správa

      Vážení rodičia,

      dnes (v sobotu 6. februára 2021) o 8.00 h sme otvorili v priestoroch našej školy dve odberné miesta na AG testovanie. Nie našou vinou sa stalo, že ešte včera bol aktívny rezervačný systém spred dvoch týždňov, do ktorého sa ľudia nahlásili a tak si rezervovali miesto v nesprávnom rezervačnom systéme nielen na dnešný deň, ale žiaľ aj na nedeľu, kedy sa už na našej škole netestuje.

     • Návrat do školy - aktuálne informácie

      Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

      v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky a v súlade s materiálom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ nás v sobotu 6. februára 2021 čaká AG testovanie, ktorého negatívny výsledok umožní opätovne otvoriť školy v našom meste i našu ZŠ.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 25. 2. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje