• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • trieda A - Mikuláš

      Dňa 6. decembra 2019 na Mikuláša žiaci triedy A dostali pekný darček v podobe zariadenia do Snoezelen - multizmyslovej triedy. Tam budú oddychovať, relaxovať a stimulovať jednotlivé zmyslové orgány.

      Za to všetko pekne ďakujeme Občianskemu združeniu Nevyautuj autistu, pod vedením Bc. Michaely Tóthovej a Ing. Lenky Tarnovskej, tiež každému, kto tomuto združeniu poskytol dve percentá zo svojej dane. Zároveň ďakujeme vedeniu školy, pánovi školníkovi a všetkým, ktorí sa rovnako podieľajú na financovaní, úprave triedy a inštalácii tohto potrebného zariadenia (interaktívne optické vlákna s rohovou konzolou, interaktívny bublinkový valec so základňou a iné).

     • RZ pre 9. ročník

      Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a zástupcov SŠ sa uskutoční 16. 1. 2020 o 16.30 hod. v školskej jedálni.

     • Mladí animátori vo Svidníku

      Do galérie Mladí animátori vo Svidníku boli pridané fotografie.

      Piatkové popoludnie Mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu spolu s p. uč. Mgr. D.Katušinovou, p. uč. Mgr. J. Harčárovou navštívili Centrum pre rodiny a deti vo Svidníku. Cieľom návštevy bolo dozvedieť sa viac o fungovaní takéhoto zariadenia. Po príchode sa nás ujali sociálne pracovníčky. Oboznámili sme sa s históriou a súčasným fungovaním tohto zariadenia. Aj keď deťom rodinu nedokážu nahradiť, snažia sa skvalitňovať starostlivosť s cieľom zabezpečiť deťom a mladým dospelým život v bežnej domácnosti, prevziať zodpovednosť za svoj život a zvládnuť starostlivosť o seba, domácnosť, chodiť do školy, zamestnania, venovať sa svojim záľubám, alebo sa stýkať s priateľmi z okolia. Nezabúdajú však ani na špecifiká a individualitu detí, straty, traumy, a ich bolesti. Snažia sa ich samých naučiť vážiť si vlastné skryté poklady, objaviť

     • Advent prichádza

      Rok ubehol ako voda a žiaci ZŠ na Vinbargu sa 29. novembra znova stretli na tradičnej školskej akcii, v aranžovaní adventných vencov. Tvoriví aranžéri a aranžérky sa s radosťou a bohatou fantáziou pustili do tvorby adventných vencov. Za oknami školy sa zima začínala pomaly, ale isto zhosťovať svojej úlohy. Piatkové popoludnie naplnené kreativitou, veselou vravou, melódiou vianočných kolied ubehlo ako voda a rôznorodé adventné vence zaplnili školskú zborovňu. Obohatením adventného aranžovania bola prítomnosť rodičov. Aj keď odmena v podobe sladkých dobrôt nenechala na seba dlho čakať, skutočnou odmenou bola radosť v očiach tých, ktorí prišli a spoločne strávili príjemné adventné popoludnie.

     • Týždeň s lektorom AJ

      Do galérie Týždeň s lektorom AJ boli pridané fotografie.

      V dňoch 18. - 22.11.2019 sa v našej škole uskutočnil týždeň so zahraničným lektorom. Vďaka spolupráci s agentúrou Talk Talk, našu školu navštívila mladá austrálčanka Sarah, ktorá sa v rozsahu 30 hodín intenzívne venovala skupine dobrovoľne prihlásených žiakov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 16. 12. 2019
  • Fotogaléria

   • trieda A - Mikuláš
   • Mladí animátori vo Svidníku
   • Advent prichádza
   • MIKULÁŠ 2019
   • Eletronické testovanie - MAT
   • Komparo 9
   • Týždeň s lektorom AJ
   • Svetový deň pozdravov
   • Burza informácií v ŠH
   • Okresné kolo Olympiády SJaL
   • Spoznávanie územia lemkowských osád.
   • Akcie ŠŽP - november 2019
   • Minifutbal žiakov 2. - 4. ročníka
   • Po stopách Sissi - turistika Viszlayová
   • Olympiáda v anglickom jazyku