• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Zdravá výživa - súťaž družstiev kuchárov

      Nám na deťoch záleží

      Naša škola vždy kládla dôraz nielen na naučené teoretické vedomosti z učebníc, ale aj
      na ich reálne využitie v praxi. Preto sa žiaci stretávajú so zdravou výživou na hodinách, pri
      každodennej strave v školskej jedálni, ale i formou organizácie rôznych akcií s podobnou
      tematikou. Naposledy šlo o súťaž triednych kolektívov v príprave pokrmov z ovocia
      a zeleniny, kde deti na vlastnej koži spoznali, že žiť zdravo môže byť chutné i krásne.Naša škola vždy kládla dôraz nielen na naučené teoretické vedomosti z učebníc, ale ajna ich reálne využitie v praxi. Preto sa žiaci stretávajú so zdravou výživou na hodinách, prikaždodennej strave v školskej jedálni, ale i formou organizácie rôznych akcií s podobnoutematikou. Naposledy šlo o súťaž triednych kolektívov v príprave pokrmov z ovociaa zeleniny, kde deti na vlastnej koži spoznali, že žiť zdravo môže byť chutné i krásne.

     • Mladí animátori v Ľutine

      Do galérie Mladí animátori v Ľutine boli pridané fotografie.

      Poslednú októbrovú sobotu sa mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu spolu s p. uč. Katušinovou, p. uč. Harčárovou a niekoľkými rodičmi vybrali do Ľutiny. Náš výlet začal dobrou náladou, túžbou za novým poznávaním a nezabudnuteľnými zážitkami. Autobusom sa niesla hlasná vrava, nákazlivý smiech, ale aj stíšenie sa pri modlitbe. Ľutina- malá, nenápadná obec v Šarišskej vrchovine, vzdialená 10 km od mesta Sabinov je najväčším pútnickým miestom Gréckokatolíckej Cirkvi. V pol. 19. storočia sa tam žene Zuzane Feketovej, ktorá sa so svojimi deťmi vybrala na huby na Ľutinskú horu, zjavil sv. arcibiskup Mikuláš.

     • Halloween 2018

      Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Tento sviatok sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách.

      Do galérie Halloween 2018 boli pridané fotografie.

      Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a s večierkami v kostýmoch. Ľudia si s obľubou ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch navštevujú okolité domy a pýtajú si sladkosti.

     • Spoznávanie prírody v okolí Bardejova

      Členovia turistického záujmového krúžku pod vedením p.uč. Antolíkovej v sobotu 20.10.2018 spoznávali prírodné zaujímavosti lesníckeho náučného chodníka Čierna mláka, ktorý sa nachádza v lesoparku Bardejovských Kúpeľov.

      Z informačných tabúľ získali poznatky o funkcii a ochrane lesa, spoznávali dreviny podľa kôry a listov. Obdivovali výtvarnú výzdobu tabúľ ktorú v minulosti zhotovili žiaci našej školy. Počas pešej túry po najnáročnejšom-javorovom okruhu deti vyčistili studničku a prostredie kozubu Zimná. Odmenou za to im bola nádherná farebná príroda.

     • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 25. októbra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej 7 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Svoje sily si zmerali v troch kolách

      Najprv sa písal vedomostný test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckeho prejavu na zadanú tému. A ako to celé dopadlo?

    • Zoznam členov Žiackého školského parlamentu
     • Zoznam členov Žiackého školského parlamentu

      Členovia Žiackeho školského parlamentu

      Predseda: Zuzana Kozubová

      Podpredseda: Emily Eštoková

      Zapisovateľ: Timotej Mikula

      Nástenkárky: Zina Krupová, Soňa Lenártová

      Členovia: Daniel Švač

      Sara Kaščáková

      Klaudia Hnidenková

      Michal Kijovský

     • Čo je Milión detí ?

      Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Aj žiaci z krúžku Mladých animátorov sa zapojili do tejto výzvy „Milión detí sa modlí ruženec“ v kostole sv. Rodiny na Vinbargu.

     • eTest - príprava na celoslovenské testovania

      Snahu vyučujúcich matematiky a slovenského jazyka pripraviť žiakov našej školy čo najlepšie na tzv. certifikované merania podporujeme v škole už štvrtý rok aj zapojením sa do projektu eTest. Pomocou online testov majú žiaci možnosť overiť si svoje znalosti a učitelia zase porovnať ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci Slovenska. Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (do konca novembra 2018) budeme mať na portáli systému e-Test prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu. V tomto školskom roku sme do elektronického testovania zapojili všetkých žiakov 5. a 9. ročníka ako z matematiky tak aj slovenského jazyka a literatúry.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • projekt
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 14. 11. 2018
  • Fotogaléria

   • Zdravá výživa - súťaž družstiev kuchárov
   • Mladí animátori v Ľutine
   • Halloween 2018
   • Tvorivé výtvarné umenie - Deti a architektúra 2018
   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
   • ŠKD - šarkaniáda
   • ŠKD u hasičov
   • Milión detí sa modlí ruženec
   • Zatváranie fontán - Mladý animátor