• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Plaváreň
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Biologická olympiáda

      Dňa 11.01.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 56. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

      1. miesto – Sarah Dochanová (9.A)

     • Školský semafor v podmienkach našej školy

      1. Príchod na vyučovanie

      Žiaci prichádzajú na vyučovanie dvoma hlavnými vchodmi takto:

      1. st. – vchod „A“ / 1. – 2. r. 07.30 – 07.45h / 3. – 4. r. 07.45 – 08.00h

      2. st. – vchod „B“ / 5. – 7. r. 07.30 – 07.45h / 8. – 9. r. 07.45 – 08.00 h

      2. Bezpríznakovaosť

      Rodič predkladá pri prvom nástupe a vždy po prerušení dochádzky dlhšej ako tri po sebe nasledujúce dni potvrdenie o bezpríznakovosti

     • Začiatok prezenčného vzdelávania od 10.1.2022

      Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.

      Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa budú chcieť stravovať od januára 2022, že platiť treba až od 1. januára 2022. Kvôli uzávierke účtovníctva, s oddelením ekonomiky to bolo takto dohodnuté.

      Koncom decembra zverejním zoznam všetkých žiakov, vrátane našich gymnazistov, kto má koľko preplatkov. Uvediem sumu ktorú treba zaplatiť na január a Vy si z prípadného preplatku, ktorý sa Vám nakumuloval odpočítate a zaplatíte za január už len zvyšnú sumu.

     • Pytagoriáda - školské kolo

      V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili úlohy online, keďže vyučovanie na 2. stupni prebiehalo dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 108 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najuspešnejších riešiteľov:

     • Žijeme v digitálnej dobe

      Riziká na sociálnych sieťach a internete

      Žijeme v digitálnej dobe, kedy je pre nás internet nie len dobrým sluhom, ale často aj zlým pánom, hlavne, keď nie sme informovaní o nástrahách, s ktorými sa na sociálnych sieťachmôžeme stretnúť. Ak chýba záujem alebo správna rada zo strany rodiča, učiteľa, vychovávateľa či organizácie, ktorí by nás varovali, pripadne ukázali smer a tým nám pomohli predísť či dostať sa z už vzniknutej nepríjemnej situácie, môže to mať deštruktívne, ba až fatálne následky v živote detí a mládeže. S cieľom predísť takýmto problémom sme 2. decembra 2021 v spolupráci s UPSVaRv Bardejove a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zorganizovali v rámci národného projektu „ Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v našej škole webinár na tému Riziká na sociálnych sieťach a internete. Webinára sa zúčastnili žiaci 9. B

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Spoluz vládneme oveľa viac
   • ONLINE OLYMPIÁDY
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 21. 1. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje