• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Plaváreň
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Rekonštrukcia školy

      Milí žiaci, vážení zamestnanci školy, vážení rodičia,

      som nesmierne šťastný, že Vám môžem oficiálne oznámiť, že dnes 24. mája 2022 za prítomnosti primátora mesta MUDr. Borisa Hanuščáka, viceprimátorov mesta JUDr. Evy Hudákovej a RNDr. Vladimíra Savčinského, poslancov MsZ, vedúceho OŠaK Mgr. Reného Semanišina, vedúcej OŠaŠ Mgr. Evy Barbuľákovej a zástupcov spoločnosti BauTop, s.r.o. bola protokolárne odovzdaná stavba a začnú sa stavebné práce na rekonštrukcii našej školy na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“.

     • Odmena za účasť školy v ENGLISHSTAR

      S radosťou Vám oznamujeme, že reklamný partner značka FUSAKLE, poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej medzinárodnej súťaži ENGLISHSTAR zľavu 30% na všetok sortiment (neplatí na kolekciu POMOC UKRAJINE, kolekciu POMÁHAM a už zľavnený sortiment). Zľava nie je určená len pre súťažiacich, ale je k dispozícii pre všetkých žiakov našej školy a celý učiteľský zbor.

     • Krajská výtvarná súťaž „SÚBOJ TALENTOV – V LESE“

      Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku každoročne organizuje výtvarnú súťaž Súboj talentov pre žiakov ZŠ a ZUŠ od 10 do 15 rokov. Do 5. ročníka s témou V lese sa zapojilo rekordných 186 výtvarných prác z Bardejova, Giraltoviec, Humenného, Stropkova a Svidníka. Žiaci stvárnili les ako fantazijnú krajinu so zázračnými bytosťami či mystickými zvieratami. Prírodu vnímali aj ako miesto, ktoré nám dáva energiu a poskytuje útočisko i relax. Do svojej tvorby vložili aj environmentálny kontext ochrany prírody. Práce boli rozdelené do rôznych kategórií podľa výtvarnej techniky, ktorú autor použil.

     • Výlet žiakov 2. a 3. ročníka

      V utorok 14.6.2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili celodenného školského výletu na Spišskom hrade a v ZOO v Spišskej Novej Vsi. Je to mesto , ktoré je označované ako vstupná brána do Národného parku Slovenský raj. Najprv naše kroky viedli na Spišský hrad , kde žiaci absolvovali 10 zábavno – športových disciplín. Odmenou za ich snahu bola drobná sladkosť a pútavé divadelné predstavenie „ O zlatej rybke“ . Neskôr sme sa presunuli do ZOO , ktorá patrí k najmenším a najmladším zoologickým záhradám na Slovensku . Chová približne 70 živočíšnych druhov s celkovým počtom 250 jedincov. Pozoruhodné domáce a cudzokrajné zvieratá žiakov veľmi zaujali a očarili. Domov sme sa vrátili obohatení plní nových zážitkov.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Spoluz vládneme oveľa viac
   • ONLINE OLYMPIÁDY
   • Spolu múdrejší
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 6. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje