• Hviezdoslavov Kubín 2020

      Dňa 20. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

      v 2. a 3. kategórii . Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov.

      Umiestnenie

      2. kat. poézia 2. kat. próza

      1. L. Feciľáková 6.A 1. S. Šterbáková 6.A

      2. L. Magdová 5.A 2. E. Závodníková 5.B

     • Geografická olympiáda - okresné kolo

      Dňa 6.2. 2020 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici v Bardejove uskutočnilo okresné kolo GO.

      Našu školu reprezentovali :

      V kateg. G – 5. ročník S. Špirko a CH. Šoltysová

      V kateg. F – 6. a 7. ročník K. Hopková a Š. Porubský

      Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

      Katka Hopková sa v svojej kategórii umiestnila na peknom 2.mieste a postúpila na krajské kolo.

     • Geografická olympiáda

      V decembri 2019 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž. Do olympiády sa zapojilo 20 žiakov 5. – 7. roč., ktorí preukázali svoje vedomosti v teoretickej časti a praktické zručnosti pri práci s atlasom v praktickej časti. Víťazi z každej kategórie postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo 6. 2. 2019.

     • Lesníci a sokoliari v ŠKD

      Do galérie Lesníci a sokoliari v ŠKD boli pridané fotografie.

      Dňa 18.2.2020 navštívili náš ŠKD členovia lesnej škôlky a Sokoliari majstra Vagana. Na tomto posedení previedli žiakov životom lesa a porozprávali im o vzťahu k prírode. Najväčšia radosť nastala pri ukážkach živých dravcov, ktoré si žiaci mohli pohladkať. Bolo to neskutočne krásne popoludnie, na ktoré budú žiaci dlho spomínať.

     • Krajské kolo Olympiády zo SJaL

      Dňa 13.2.2020 sa v priestoroch Gymnázia J. A. Reymana v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 60 súťažiacich v kategóriách A, B, C.

      V kategórii C okres Bardejov reprezentovala žiačka našej školy Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala bodovo ocenené 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

     • Ukážky prvej pomoci

      Do galérie Ukážky prvej pomoci boli pridané fotografie.

      Dňa 14.02.2020 našu školu navštívili študentky strednej zdravotníckej školy zo Svidníka, aby svojimi praktickými ukážkami naučili deti poskytnúť prvú pomoc v takých situáciách, v ktorých sa deti nešťastnou náhodou môžu ocitnúť. Okrem teoretických informácií o privolaní záchrannej zdravotnej služby a postupu pri zisťovaní životných funkcií, si žiaci mohli prvú pomoc vyskúšať i prakticky na figuríne. Naši žiaci si taktiež vyskúšali prvotne vyšetrenie zraneného, KPR u dospelého človeka, prvú pomoc pri padnutí ostrého predmetu do oka a nakoniec si nacvičili aj stabilizovanú polohu. Študentkám zo strednej zdravotníckej školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Valentín 2020

      Do galérie Valentín 2020 boli pridané fotografie.

      V piatok, 14. februára je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Pre iných je to komerčná záležitosť, ktorú sme prevzali z Ameriky po páde železnej opony. No napriek tomu má Valentín aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku. Obchody sú už týždne pred týmto sviatkom zaplnené kvetmi a rôznymi pozornosťami, ktorými môžeme obdarovať našich blízkych.

     • Hlasujte za náš projekt !

      S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt

      MODRÝ TÝŽDEŇ

      PRE DETI S AUTIZMOM

      bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

      Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

      Ako? Je to celkom jednoduché. Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec 2020 až október 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
   • Spoluz vládneme oveľa viac
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 22. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Hviezdoslavov Kubín 2020
   • Sokoliari aj medzi turistami
   • Lyžiarsky výcvik na I. stupni
   • Lesníci a sokoliari v ŠKD
   • Seminár SJaL - február 2020
   • Ukážky prvej pomoci
   • Valentín 2020
   • Mladý animátor - welness
   • Turistika - Hrebienok
   • TVU - Vianoce
   • Vianočná kaviareň v tiede A
   • Vianočná burza 2019
   • Minifubal najmenších
   • Noc v škole 2019
   • Vianočná akadémia 2019