• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, jedálny lístok, správy od učiteľov....
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Deň sv. Valentína v činnosti žiackeho parlamentu

      Sviatok svätého Valentína sa v súčasnosti stal jedným z najobľúbenejších sviatkov najmä mladých ľudí. Tento deň nie je len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. Aj preto sa milým úsmevom na tvári a pekným prianím obdarúva počas celého dňa o čosi viac ako inokedy. Obľúbený sviatok v škole spríjemňovali všadeprítomné srdiečka, ale najmä očakávaná valentínska pošta. Členovia žiackeho parlamentu už od skorého rána vytvárali v škole príjemnú atmosféru. Maľovali žiakom srdiečka na tvár, triedili valentínsku poštu, ktorú následne roznášali do tried a kabinetov tím, ktorým bola určená. Celá škola dýchala príjemnou, valentínskou náladou.

    • DOD SG Bardejov
     • DOD SG Bardejov

      SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM V BARDEJOVE

      NÁM. ARM. GEN. L. SVOBODU 16

      V RÁMCI DŇA OTVORENÝCH DVERÍ MÁTE MOŽNOSŤ PREZRIEŤ SI PRIESTORY NAŠEJ ŠKOLY -
      TRIEDY AJ UČEBNE, ZASÚŤAŽIŤ SI, DOZVEDIEŤ SA ZAUJÍMAVÉ VECI, BYŤ SÚČASŤOU

      VYUČOVACIEHO PROCESU, ČI SPOZNAŤ ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV.

      DOZVIETE SA TIEŽ O PODMIENKACH ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE, UČEBNÝCH PLÁNOCH, ALE AJ O
      MOŽNOSTIACH MIMOŠKOLSKEJ ČINNOSTI A INÝCH AKTIVITÁCH NAŠICH ŠTUDENTOV.
      POČAS DOD VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ ŠTUDENTI NAŠEJ ŠKOLY, KTORÍ VÁM PODAJÚ INFORMÁCIE
      „Z PRVEJ RUKY“ A RADI ZODPOVEDAJÚ NA OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ŠTÚDIA NA NAŠEJ ŠKOLE.
      VERÍME, ŽE PREŽITÁ ATMOSFÉRA DOD A ZÍSKANÉ INFORMÁCIE VÁM POMÔŽU V SPRÁVNOM

      ROZHODOVANÍ PRI VÝBERE STREDNEJ ŠKOLY.

      Bližšie informácie :  054/474 84 61
      sgbj.sk / sgbj.edupage.org.
      info@sgbj.sk
      facebook / Súkromné gymnázium, Bardejov

    • Svätý Valentín
     • Svätý Valentín

      14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom? Viete, kto to bol sv. Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

     • Biblická olympiáda

      Dňa 4. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov 8. ročníka v 4. kolách.

      Predmetom olympiády boli tieto biblické knihy Starého a Nového zákona: Rút, Prvá kniha Kráľov a Evanjelium podľa Matúša.

      Hlavným cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalosti.

     • Burza vecí v ZŠ Vinbarg

      Burza vecí, ktoré doma už nepotrebujete, ale niekomu by urobili radosť

      • Knihy
      • Hračky
      • Šperky
      • Upomienkové predmety
      • Ručné práce a podobne

      Zber vecí sa uskutoční na budúci týždeň od 11.2. do 15.2.2019, vždy počas veľkej prestávky v kabinete dejepisu (1. poschodie druhého stupňa)

      Predaj vecí sa bude konať 28.2.2019 – miesto a čas upresníme

     • Mladí animátori v Centre pre deti a rodiny vo Svidníku

      V posledné januárové piatkové popoludnie Mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu z Bardejova spolu s p. uč. Mgr. Danielou Katušinovou a p. uč. Mgr. Janou Harčárovou navštívili Centrum pre rodiny a deti vo Svidníku. Cieľom našej návštevy bolo dozvedieť sa viac o fungovaní takéhoto zariadenia. Po príchode sa nás ujal špeciálny pedagóg. Oboznámili sme sa s históriou a súčasným fungovaním tohto zariadenia. História Detského domova siaha až po povojnové obdobie, kedy dal generál Ludvik Svoboda postaviť drevený barak- sirotinec.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • Vstup do eTestu
   • projekt
   • Bezpečne na internete
   • Sme na Facebooku
   • Planéta vedomostí
   • Planéta vedomostí vstup pre žiakov
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 16. 2. 2019
  • Fotogaléria

   • Rozhlasová relácia k sviatku sv. Valentína
   • Deň sv. Valentína v činnosti žiackeho parlamentu
   • Biblická olympiáda
   • Mladí animátori v Centre pre deti a rodiny vo Svidníku
   • Turistický krúžok
   • Tvorivé výtvarné umenie
   • Šaliansky Maťko - okresné kolo
   • Trieda A
   • Beseda s policajtkou
   • Lyžiarský výcvik - I. stupeň
   • Repete žiakov z krúžku Mladý animátor vo WELLNES v Bardejovských Kúpeľoch
   • Ľadový dóm - Hrebienok
   • Zimné radovánky - ŠKD
   • Žiaci z krúžku Mladý animátor pri rozhlasových reláciách Svätý Mikuláš, Advent a Vianoce
   • Karneval 2019