• Plavecké kurzy

    • Vážení učitelia, milí žiaci, vážení rodičia,

      

     naša škola ponúka plavecké kurzy pre základné školy a materské školy

      

     Skúste to s nami na našej plavárni

     • Máme bohaté skúsenosti s organizáciou základných i zdokonaľovacích plaveckých kurzov.
     • Naši inštruktori sú kvalifikovaní učitelia TaŠV so špecializáciou na plávanie

     Mgr. Mária Piskurová, kvalifikovaná učiteľka TaŠV, I. kvalifikačný stupeň v špecializácií plávanie

     Mgr. Zuzana Arendáčová, kvalifikovaná učiteľka TaŠV, I. kvalifikačný stupeň v špecializácií plávanie, inštruktor plávania dojčiat, batoliat a deti predškolského veku 1. kvalifikačný stupeň

     Natália Zubenko, kvalifikovaná učiteľka plávania

               

     • Deti vedieme k získaniu pozitívneho vzťahu k vode a samotnému pohybu vo vode.
     • Na plavárni je k dispozícii množstvo rôznych plaveckých pomôcok a hračiek, ktoré rozširujú možnosti tréningu a prispievajú k zábavnejšej forme výučby.
     • Rozsah výcviku je 10h týždenne (5 dní), t.j. 2h denne (120 minútový vstup vrátane času stráveného v šatni) v čase vyučovania od 8.30 – 10.30h.
     • Podľa plaveckej úrovne žiakov sa vykonáva plavecký výcvik na prípravnej, základnej alebo zdokonaľovacej úrovni.
     • Výcviky sú určené pre úplných začiatočníkov aj pokročilých, vo veku od 6 do 15 rokov.

      

     PRÍPRAVNA  ETAPA  (predplavecká príprava)

      

     Začiatočníci A

     Obsah výcviku: zoznámenie sa s prostredím na bazéne a odstránenie prípadného strachu pred vodou. Nácvik fúkania bubliniek a základov dýchania v bazéne, splývania              na hladine, ponárania a skokov. Nácvik základnej techniky kopania nôh a práca s plaveckými pomôckami.

     Začiatočníci B

     Obsah výcviku: Nácvik znakové a kraulové nohy bez pomôcky. Nácvik súhry pohybov a pravidelného dýchania. Zdokonaľovanie ponárania a skokov. Nácvik základných plaveckých zručnosti, ktoré budú potrebovať na zvládnutie všetkých plaveckých spôsobov.

     Cieľ: adaptácia detí na vodné prostredie osvojením si plaveckých zručností

      

     Základné plavecké zručnosti tvorí: plavecké dýchanie, splývanie, ponáranie spojené s orientáciou pod vodou, pády a zoskoky v najjednoduchších formách a základy lokomočných pohybov.

      

     ZÁKLADNÁ ETAPA (základný plavecký nácvik)

      

     Obsah výcviku: Nácvik súhry pohybov nôh a rúk, naučenie techniky plaveckých spôsobov kraul a znak. Zdokonaľovanie ponárania skokov

      

     Cieľ: vedieť preplávať vzdialenosť 25m plaveckým spôsobom kraul a znak (z neplavca sa stáva plavec začiatočník)

      

     ZDOKONAĽOVACIA ETAPA (zdokonaľovací plavecký výcvik)

      

     Obsah výcviku: Nácvik techniky prsia a zlepšenie ostatných  plaveckých spôsobov, zlepšenie všeobecnej fyzickej výkonnosti, nácvik techniky obrátok a štartov.

      

     Cieľ: rozšírenie a prehĺbenie plaveckých zručností a techniky ďalších plaveckých spôsobov so zaradením prvkov záchrany topiaceho sa a preplávaním jedným plaveckým spôsobom 200m (a viac) a 50m ďalším spôsobom s ich príslušnými obrátkami a štartmi.

     Cenník

      

     Výcvik s našimi inštruktormi

     Výcvik bez našich inštruktorov – prenájom  

     (prítomný plavčík)

      

      

      

     Malý bazén 1hodina

     Veľký bazén 1hodina

     1 dráha 1hodina

     3 dráhy 1hodina

     10 hodín

     (2h/denne)

      

      

     30 € / dieťa MŠ

     1 IŠ – 6 detí

      

     25 € / žiak ZŠ

     1 IŠ – 8 žiakov

      

     20€

      

      

      

     100€

      

      

      

     15€

      

      

      

     40€

      

      

      

     Poznámka:

     IŠ – inštruktor 

     Kapacita veľkého bazéna je 60 osôb

     Kapacita malého bazéna je 10 detí

     Kapacita jednej dráhy je 10 osôb

     Kontakt: zsvinbarg16@gmail.com