• Projekty - Publicita

        • Projekty v ktorých je škola aktuálne zapojená (logá a odkazy na stránky projektov sú aj na hlavnej stránke školy v spodnej časti)

          Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Erasmus+. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.