• Projekty - Publicita

      • Projekty v ktorých je škola aktuálne zapojená (logá a odkazy na stránky projektov sú aj na hlavnej stránke školy v spodnej časti)