• Školský plavecký bazén

   • Výhodou vlastného bazéna je, že deti sa oboznamujú s vodným prostredím postupne už od 1. ročníka. Sú to rôzne pútavé hry, ktoré predovšetkým odbúravajú strach z vody. Plávanie zlepšuje zdravotný stav detí, kompenzuje ich psychické zaťaženie, podporuje otužilosť, celkovú zdatnosť a správne držanie tela. Žiaci ho môžu využívať počas hodín telesnej a športovej výchovy i počas mimoškolskej aktivity

     

    samostatná podstránka - plaváreň