• OZNAM

    • PREDAJ DESIAT A VÝDAJ STRAVENIEK

              NA  MESIAC OKTÓBER  2020

              bude v čase:

     29. 9. 2020  - od 7:15 hod.  do 08.00 hod.

     30. 9. 2020   - od 7:15 hod. do 08.00 hod.

      Predaj straveniek pre rodičov v tomto čase bude pri 

              vchode do školy.
              Predaj straveniek pre žiakov bude ako obvykle pred           školskou jedálňou v čase od 08.00 do 13.30 hod.

      

     Upozornenie !

     Za včas neodhlásené dieťa je treba zaplatiť tzv.                pokutu  - cenu stravného lístka  1,08 alebo 1,16                        V prípade choroby je treba odhlásiť dieťa alebo poslať SMS vždy do 14.00 hod. deň vopred alebo najneskôr ráno do 8,00 hod.

      

      Za mesiac október 2020 sa platí :

     Desiata 1. aj 2. stupeň    =  19 x 0,50 = 9,50 €

     Gymnázium :    19 x 1,30 = 24,70 €

     podľa možností noste drobné 


    • Projekt Obedy zadarmo

    • Informácie pre stravníkov na školský rok 2019/20

                         projekt obedy zdarma

     Nakoľko od septembra 2019 nebude na škole zavedený automatizovaný dochádzkový systém tj. čipové karty  , platia pre stravníkov v tomto školskom roku nasledujúce pokyny:

     • Obedy sa budú vydávať na základe stravných lístkov tak ako doteraz
     • Stravné lístky je potrebné si vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v stanovenom čase bezplatne
     • Stravné lístky dostanú iba tí žiaci čo sa prihlásili na obedy a zaplatili režijný poplatok na celý školský rok tj. 20 €
     • Výdaj obeda bude na základe stravného lístka na ktorom bude meno žiada a trieda
     • Odhlasovanie z obeda je potrebné nahlásiť deň dopredu u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 14.00 hod.
     • Počet stravníkov sa spresní každý deň ráno do 08.00 hod. podľa dochádzky v triednej knihe
     • Kto nebude ráno zapísaný v triednej knihe nedostane obed zdarma
     • Ak žiak príde do školy neskôr tj. na druhú alebo ďalšiu vyučovaciu hodinu a bude chcieť obed zdarma bude to musieť nahlásiť vedúcej školskej jedálne najneskôr ráno daného dňa do 08.00. hod.
     • Obedy zdarma sa nebudú vydávať do obedárov
     • Ak bude chcieť žiak obed, ale nebude v daný deň škole musí to nahlásiť najneskôr ráno daného dňa do 08.00 hod. a zaplatiť poplatok 1,08 € pri 1.stupni a 1,16 € pri druhom stupni u vedúcej školskej jedálne
    • oznamy ŠJ

    •                                 O Z N A M 

                                O výbere režijných poplatkov

      

       Oznamujem žiakom, že v dňoch 26.6., 27.6. a 28.6. 2019  budem  vyberať -   Režijné poplatky  20  € na celý školský rok 2019/2020, prosím   príďte vyrovnať dopredu, lebo bez zaplatenia režie na celý  šk. rok nedáme obed v septembri.

       Stravenky budem vydávať až  od 28.8. 2019 a  budem vydávať na základe podaného zápisného lístka a zaplatenia režie.

        Ďakujem za pochopenie. Vedúca ŠJ.

     Deň zdravej výživy na Vinbargu

      

     Žiť zdravo býva cieľom mnohých z nás. Bez ohľadu na to, že to dnes začína byť i moderné. Veď kto už by nechcel vyzerať k svetu? Možno aj preto ľudia venujú stravovaniu až takú pozornosť. Čo si tiež uvedomuje Školská jedáleň ZŠ na Námestí armádneho generála L. Svobodu 16, kde svojim žiakom denne ponúkajú nielen chutné a výživné obedy, hlavne však energeticky primeranú a nepochybne veľmi zdravú stravu.

     Roky je tu tradíciou, že si škola pripomína Svetový deň výživy od pondelka do piatku priam lákavou ponukou ukážkových jedál s množstvom ovocia či zeleniny. Nie, že by sme spomínanému sviatku prikladali zvláštny význam, lebo u nás vyvážene a zdravo varíme každý deň. No prečo si 16. október nepripomenúť slávnostným obedom? A tak si žiaci školy, vrátane tínedžerov zo Súkromného gymnázia, pochutnali na zemiakovej polievke s medvedím cesnakom a kuracích prsiach v jogurte s dusenou ryžou so šampiňónmi. Pre všetkých maškrtníkov zas boli bonusom škoricové osie hniezda, ktorým málokto dokázal odolať. Aj preto sa mnohí stravníci viac ako „zdravo“ prejedli. Ale vari možno ženám v kuchyni prejaviť vďaku lepším spôsobom? K čomu rád pridám úprimné:

     „ĎAKUJEME!“

     Mgr. Stanislav Polák