• Jedálny lístok a oznamy

    •  

     Jedálny lístok

     jedálny lístok nájdete od 16.10.2023 na podstránke Jedálny lístok

     Po prihlásení do edupage - modul Školská jedáleň - je tam navyše možnosť odhlásenia sa zo stravy na konkrétny deň.

     Navyše je jedálny lístok prístupný už aj v aplikácii EduPage

     Návod s obrázkami:

     Skolska_jedalen.pdf

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Variabilne_symboly_pre_novych_stravnikov.pdf

     variabilne_cisla_na_zaplatenioe_rezijneho_poplatku_za_staravu_pre_1-rocnik_ZS.pdf

     Poplatok za stravu - december 2023:

     Desiata   16 dní x 0,70                                = 11.20     € 

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 30.11.2023.

     Vedúca šj .

     ...............................................................................................................................................................................

     OZNAM PRE STRAVNIKOV

     Po schválení NR SR sa od 01.09.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia si musia stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok .
     4. Režijný poplatok sa bude vyberať na celý rok v sume 30 € na účet školy najneskôr do 31.08.2023. Pri úhrade sa uvedie variabilný symbol tak ako to bolo doteraz. Variabilné symboly ostávajú tie isté aj na nasledujúci školský rok .
     5. Preplatky zo stravného za tento školský rok budú vrátené na účty z ktorých boli uskutočnené platby za stravu v priebehu mesiaca júl, august.
     6. Pre rodičov žiakov , ktorí nastúpia do 1. ročníka budú variabilné symboly pre platbu režijného poplatku zverejnené na stránke školy v priebehu augusta 2023.

      

      

     Odhlasovanie z obeda bude fungovať aj naďalej tak ako doteraz , cez školskú aplikáciu https://zsvinbarg.edupade.org.

      

     Poplatok za desiatu v školskom roku 2023/24 bude tak ako doteraz tj. za 0,70 € za deň.

     Poplatok je potrebné uhradiť dopredu na nasledujúci mesiac na účet školy podľa doterajšieho variabilného symbolu. Na desiatu príspevok na stravu neplatí. Preplatky za desiatu sa nebudú vracať ale prejdú na ďalší školský rok.

     Tí rodičia, ktorých deti v nasledujúcom školskom roku už nebudú chodiť na desiatu a majú nejaký preplatok, požiadajú vedúcu školskej jedálne o vrátenie preplatku.

      

     Tlačivá na vyplnenie sú v prílohe tohto oznamu.

     Ziadost_o_poskytnutie_dotacie_od_01.09.2023.pdf

      

     Zapisny_listok_stravnika_-SR2023-24_.pdf

      

     Poplatky za stravu na september 2023

     Desiata   18 dní x 0,70                                =     12,60 € 

     Dospelí   18 dní x 1,00                                =     18,00 €  + 3 € = 21 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -    Do 31.08.2023 je potrebné zaplatiť režijný poplatok na nový školský rok 2023/24 vo výške    30 € .  V opačnom prípade bezplatná strava nebude žiakovi poskytnutá.

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.08.2023.

     Vedúca šj .

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy. Kto má  ešte preplatky alebo zaplatil réžiu už aj za jún , tak poplatok za réžiu už neplatí.

     Vedúca šj .

     Oznamy:

     Oznam pre stravníkov - príspevok na stravu od 05/2023

     Po schválení NR SR sa od 01.05.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia tých žiakov , ktorí doteraz nechodili na stravovanie musia si stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok dopredu na nasledujúci mesiac.

      

     Ak rodič chce aby jeho dieťa dostávalo príspevok na stravu už za mesiac máj musí príslušné tlačiva doručiť do školy najneskôr 15.04.2023  Poplatok za režijné poplatky 3 € ma nasledujúci mesiac musí byť na účte školy najneskôr 30.-teho príslušného mesiaca.

      

     Preplatky do 30.04.2023 budú vracané na účet v priebehu júna 2023. Kto má dostatočný preplatok k 30.04.2023 nemusí uhrádzať režijný poplatok za máj a jún 2023 a tento režijný poplatok bude uhradený z preplatku, ktorý bude o danú sumu znížený.

     Odhlasovanie z obeda funguje aj naďalej tak ako doteraz , cez školskú aplikáciu https://zsvinbarg.edupade.org.

      

     Poplatok za desiatu funguje v máji a jún 2023 tak ako doteraz tj. za 0,70 € za deň , ktorý je potrebné uhradiť dopredu na nasledujúci mesiac. Na desiatu príspevok na stravu neplatí.

      

     Novým  stravníkom bude pridelené variabilné číslo pre úhradu režijného poplatku.

     Zapisny_listok_stravnika_-ZS_-dotacia1.5.2023(1).pdf

     Navratka-_rodic_ziaka.pdf

     ziadost_o_prispevod_na_stravu(1).pdf

    • Články ŠJ

    •                  

     Deň zdravej výživy na Vinbargu

      

     Žiť zdravo býva cieľom mnohých z nás. Bez ohľadu na to, že to dnes začína byť i moderné. Veď kto už by nechcel vyzerať k svetu? Možno aj preto ľudia venujú stravovaniu až takú pozornosť. Čo si tiež uvedomuje Školská jedáleň ZŠ na Námestí armádneho generála L. Svobodu 16, kde svojim žiakom denne ponúkajú nielen chutné a výživné obedy, hlavne však energeticky primeranú a nepochybne veľmi zdravú stravu.

     Roky je tu tradíciou, že si škola pripomína Svetový deň výživy od pondelka do piatku priam lákavou ponukou ukážkových jedál s množstvom ovocia či zeleniny. Nie, že by sme spomínanému sviatku prikladali zvláštny význam, lebo u nás vyvážene a zdravo varíme každý deň. No prečo si 16. október nepripomenúť slávnostným obedom? A tak si žiaci školy, vrátane tínedžerov zo Súkromného gymnázia, pochutnali na zemiakovej polievke s medvedím cesnakom a kuracích prsiach v jogurte s dusenou ryžou so šampiňónmi. Pre všetkých maškrtníkov zas boli bonusom škoricové osie hniezda, ktorým málokto dokázal odolať. Aj preto sa mnohí stravníci viac ako „zdravo“ prejedli. Ale vari možno ženám v kuchyni prejaviť vďaku lepším spôsobom? K čomu rád pridám úprimné:

     „ĎAKUJEME!“

     Mgr. Stanislav Polák