• 30. november - Deň počítačovej bezpečnosti
    • 30. november - Deň počítačovej bezpečnosti

    • 02.12.2022 19:13
    • Bez počítačov a internetu si už náš život nedokážeme predstaviť. Vďaka nim sa dozvedáme najnovšie informácie, pomáhajú nám pri učení, práci či slúžia na zábavu. Ak si však nedáme pozor, môžu nastať vážne problémy.

     Často bez uvažovania zverejňujeme na internet naše údaje, fotky, myšlienky a názory. Vo väčšine prípadov sú zneužité, vedú k online šikanovaniu – kyberšikane. Agresor danú šikanovanú osobu anonymne uráža, nadáva jej a pri najhoršom zverejňuje súkromné fotky, údaje a polohu obete na internet. Následky kyberšikany vedú najmä

    • viac
    • Svetový deň pozdravov
    • Svetový deň pozdravov

    • 22.11.2022 14:08
    • 21. novembra bol Svetový deň pozdravov.

     Autormi myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať ...

    • viac
    • 17.november - Medzinárodný deň študentstva
    • 17.november - Medzinárodný deň študentstva

    • 16.11.2022 12:16
    • Je to deň boja za slobodu a demokraciu, je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli   ....
    • viac