• Pravidlá používania žolíka
    • Pravidlá používania žolíka

    • 05.03.2024 19:46
    • Pravidlá používania žolíka  
      - je vystavený na tvoje meno, teda patrí len tebe. Nemôžeš ho nikomu darovať, požičať ani predať
      - je označený pečiatkou školy a podpísaný výchovnou poradkyňou – koordinátorkou ŽŠP
      - je nenahraditeľný, tak si naň dávaj veľký pozor. Ak ho stratíš, nového nedostaneš.
     - žolík je možné použiť len v jednom polroku. Keď ho nepoužiješ,  do ďalšieho polroku sa neprenáša.

      Žolík je použiteľný na ktoromkoľvek predmete, ktorý je známkovaný, a to  v nasledovných prípadoch:
     ústne odpovede – teda ak ťa vyučujúci vyvolá, a ty nie si pripravený, využiješ žolíka pred odpoveďou
     DÚ – ak nemáš domácu úlohu
     Na jednom predmete môžeš žolíka využiť len raz.
     Na jednej vyučovacej hodine môže využiť žolíka len jeden žiak
     Platnosť žolíkov končí v prvom polroku 22. Decembra 2023, v druhom polroku 31. mája 2024.
      

      

    • viac
    • Valentín 2024
    • Valentín 2024

    • 15.02.2024 20:24
    • V deň sv. Valentína sme si na našej škole prejavili vzájomnú úctu a radosť, že sme spolu ❤️.                                     Žiacky školský parlament 
    • viac
    • 21. novembra bol Svetový deň pozdravov
    • 21. novembra bol Svetový deň pozdravov

    • 23.11.2023 13:00
    • Autormi  myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia Mac Cormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko-izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať.....
    • viac