• Akcie ŠŽP - február 2020
    • Akcie ŠŽP - február 2020

    • 14.02.2020 19:37
    • Valentín

     V piatok, 14. februára je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Pre iných je to komerčná záležitosť, ktorú sme prevzali z Ameriky po páde železnej opony. No napriek tomu má Valentín aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku.  Obchody sú už týždne pred týmto sviatkom zaplnené kvetmi a rôznymi pozornosťami, ktorými môžeme obdarovať našich blízkych.

     Je  krásne, keď  sú ľudské srdcia naplnené láskou, ale zaujímali ste sa niekedy aj o to, kto bol vlastne svätý Valentín?

     Pochádzal z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára.

     My, učitelia aj žiaci našej školy, sme si tento sviatok pripomenuli rozhlasovou reláciou, maľovaním sŕdc na tvár a rozdávaním valentínok. Za vytvorenie valentínskej atmosféry ďakujeme členom Žiackeho školského parlamentu.
     odkaz na fotogalériu:

    • viac
    • Akcie ŠŽP - november 2019
    • Akcie ŠŽP - november 2019

    • 26.11.2019 19:20
    • 9. november - Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu
     30. výročie Nežnej revolúcie
     21. november - Svetový deň pozdravov
    • viac
    • Plán činnosti ŽŠP na šk. rok 2019/2020

    • 04.10.2019 16:07
    • Plán zasadnutí žiackeho parlamentu

     školský rok 2019/2020

     September    

     • Úvodné zasadnutie žiackeho školského parlamentu, predstavenie jeho členov
     • Oboznámenie sa so stanovami a štatútom ŽŠP
     • Schválenie stanov a štatútu ŽŠP
     • Voľba predsedu a podpredsedu ŽŠP
     • Rozdelenie funkcií zapisovateľ, nástenkár
     • Tvorba plánu zasadnutí a aktivít ŽŠP
     • Európsky týždeň športu (príprava turistickej akcie pre žiakov 5. - 9. ročníka)

      

     Október

     • Vytvorenie informačnej nástenky ...
     celý plán je v Základných dokumentoch ŽŠP, alebo aj tu:1920planZSP.pdf
    • viac