• Valentín 2023
    • Valentín 2023

    • 16.02.2023 10:06
    • 14. február je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Má však aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku.  Zaujímali ste sa niekedy aj o to, kto bol vlastne svätý Valentín?

     Pochádzal z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. ...

    • viac
    • 30. november - Deň počítačovej bezpečnosti
    • 30. november - Deň počítačovej bezpečnosti

    • 02.12.2022 19:13
    • Bez počítačov a internetu si už náš život nedokážeme predstaviť. Vďaka nim sa dozvedáme najnovšie informácie, pomáhajú nám pri učení, práci či slúžia na zábavu. Ak si však nedáme pozor, môžu nastať vážne problémy.

     Často bez uvažovania zverejňujeme na internet naše údaje, fotky, myšlienky a názory. Vo väčšine prípadov sú zneužité, vedú k online šikanovaniu – kyberšikane. Agresor danú šikanovanú osobu anonymne uráža, nadáva jej a pri najhoršom zverejňuje súkromné fotky, údaje a polohu obete na internet. Následky kyberšikany vedú najmä

    • viac
    • Svetový deň pozdravov
    • Svetový deň pozdravov

    • 22.11.2022 14:08
    • 21. novembra bol Svetový deň pozdravov.

     Autormi myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať ...

    • viac