• Burza vecí v ZŠ Vinbarg

    • 10.04.2019 18:23
    • Burza vecí, ktoré doma už nepotrebujete, ale niekomu by urobili radosť
      

     • Knihy
     •   Hračky
     •   Šperky
     •   Upomienkové predmety
     •   Ručné práce a podobne

     Zber vecí sa uskutoční na budúci týždeň od 11.2. do 15.2.2019, vždy počas veľkej prestávky v kabinete dejepisu (1. poschodie druhého stupňa)

     Predaj vecí sa bude konať 11.4.2019

     v učebni č. 25 na druhom poschodí I. stupňa

    • viac
    • Akcie ŽSP - január 2019

    • 30.01.2019 18:34
    • Akcie ŽŠP - január 2019
     Rozhlasová relácia venovaná Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu
    • viac
    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    • 29.01.2019 20:26
    • Svet si každý rok 27. januára pripomína utrpenie šiestich miliónov židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime v roku 1945. V súčasnosti je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať, pretože slovo holokaust pochádza z gréckeho slova holo, čo znamená celý a kaust spáliť. Tento výraz sa najužšie spája s úmyselným pokusom vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941 až 1945. Bol to pravdepodobne najšokujúcejší a najďalekosiahlejší čin tej doby.                                                                           Najúčinnejším a najhroznejším prostriedkom nemeckého holokaustu boli vyhladzovacie tábory, kde sa hromadne popravovalo zastrelením, obesením a jedovatým plynom. Mŕtvoly boli hromadne spaľované v krematóriách. Na okupovanom území Poľska bolo zriadených niekoľko vyhladzovacích táborov. Najväčší z nich bol tábor v Osvienčime, kde počet obetí je odhadovaný na 1 000 000 až 1 500 000.

     Správajme sa teda tak, aby sa podobné zverstvá už nikdy nezopakovali. Buďme k sebe slušní, navzájom sa rešpektujme a tolerujme farbu pleti, náboženstvo a názory.

      

    • viac