• Prihláška na štúdium na našej škole

  Tento dotazník sme sa rozhodli vytvoriť, aby sme uľahčili prácu rodičom i škole pri spracovaní všetkých údajov, ktoré sú podľa zákona nevyhnutné pri zápise žiaka do 1. ročníka. Dotazník môžete vyplniť online doma alebo v práci. Údaje z neho budú zadané do informačného systému školy (asc- agenda). Výrazne sa tým skráti doba vybavenia zápisu. Veríme, že oceníte tento spôsob, ktorý Vám zaberie maximálne 10 min. v pohodlí domova. Položky označené hviezdičkou sú povinné. Údaje píšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Ak v dotazníku uvediete svoj email (odporúčame, pre zjednodušenie ďalšej komunikácie s vami) odošleme Vám na uvedenú emailovú adresu potvrdenie, že sme údaje dostali v poriadku. Dotazník nie je potrebné tlačiť a ani prihlášku. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Pri zápise v škole zákonný zástupca svojim podpisom potvrdí pravdivosť uvedených údajov. Dieťa je oficiálne zapísané až po vydaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie. Riaditeľ vydáva rozhodnutie o prijatí /o odklade / dieťaťa na základné vzdelávanie najneskôr do 15. júna. Vyplnením a odoslaním online dotazníka beriete zodpovednosť za pravdivosť údajov a dávate súhlas so spracovaním uvedených údajov pre potreby školy v súlade so zákonom č. 122/2013 o osobných údajoch. Ak zapisujete žiaka do autistickej triedy, prosím uveďte túto skutočnosť do Poznámky

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  POZOR! Emailová adresa aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka je potrebná na ďalšiu komunikáciu (na zadanú adresu dostanete potvrdenie, že sme elektronickú prihlášku obdržali, neskôr rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí žiaka a po nástupe do 1. ročníka aj na zriadenie rodičovského konta do EDUPAGE - školský informačný systém)