• Zoznam členov Žiackého školského parlamentu
    • Zoznam členov Žiackého školského parlamentu

    • 17.10.2019 20:43
    • Členovia Žiackeho školského parlamentu

     Predseda: Petra Šidelská

     Podpredseda: Monika Lazurová

     Zapisovateľ: Marcel Huňady

     Nástenkárky: Zina Krupová, Soňa Lenártová

     Členovia: Daniel Švač

                       Sara Kaščáková

                       Klaudia Hnidenková

                       Michal Kijovský

    • viac
    • Vznik Žiackeho školského parlamentu
    • Vznik Žiackeho školského parlamentu

    • 30.10.2018 08:29
    • Základná škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov

      

      

     P R O T O K O L

     o ustanovení žiackeho školského parlamentu v školskom roku 2018/2019

      

      

     Dňa 20. 9. 2018 na prvom zasadnutí žiackeho školského parlamentu boli zvolení do funkcie:

      

     predsedníčka žiackeho školského parlamentu: Zuzana Kozubová, 8.A    

     podpredsedníčka žiackeho školského parlamentu: Emily Eštoková, 7.B

     zapisovateľ žiackeho školského parlamentu: Timotej Mikula, 9.A

      

     V tomto školskom roku budú pracovať v Žiackom parlamente zástupcovia jednotlivých tried, dvaja  za každú triedu, v zastúpení od  5. po 9. ročník.

      

     V Bardejove 20.9. 2018                                    Zapísal: Timotej Mikula

    • viac