• Návšteva z MŠ
    • Návšteva z MŠ

    • 22.03.2022 16:34
    • Dňa 17. marca nás navštívili naši budúci spolužiaci - deti z materskej školy. Vyskúšali si, ako je byť prváčikom, teda počítali, spievali, ba niektorí aj čítali spolu s našimi žiakmi a zhotovili tiež krásnych zajačikov.

    • viac
    • Valentínska pošta - súťaž
    • Valentínska pošta - súťaž

    • 10.03.2022 13:00
    • Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili literárnej súťaže  „Valentínska pošta“. Veľmi sa im darilo a obsadili ...
    • viac
    • Všetkovedko
    • Všetkovedko

    • 09.03.2022 15:35
    • Žiaci na 1. stupni sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá sa uskutočnila 30. 11. 2021. Mali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje.

     Až teraz v marci si súťažiaci za svoje vedomosti prevzali diplomy a darčeky. Spolu súťažilo 27 žiakov našej školy, z toho dvaja získali titul Všetkovedko.
     čítaj viac nižšie...

    • viac
    • Karneval 2022
    • Karneval 2022

    • 14.02.2022 19:32
    • Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s policajtom, včielkou, kovbojom, ale aj krehkou vílou či baletkou. 

      Aj naše deti na 1. stupni si  4. februára užili ten svoj.  Každý si ho organizoval vo svojej triede s množstvom nádherných masiek a zábavných hier. Žiaci predviedli vtipné postavičky, zatancovali si, zasúťažili a veru bolo veselo. 

      

    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín 2022 - školské kolo
    • Hviezdoslavov Kubín 2022 - školské kolo

    • 10.02.2022 16:29
    • Dňa 8. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov do okresného kola nasledovne:
    • viac