• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Krajské kolo

    • Michal Kijovský

    • 3. miesto - kat. kresba
    • Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Marcel Huňady

    • 1. miesto kat. grafika
    • Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Jazmína Ulagová

    • 3. miesto - kat. grafika
    • Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Nina Valková

    • 1. miesto kat. odevný dizajn
    • Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Viktória Šimičeková

    • 2. miesto kat. odevný dizajn
    • Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku · Krajské kolo · 2020/2021
    • Jana Žaková

    • 3. miesto kat. odevný dizajn
    • Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku · Krajské kolo · 2020/2021
  • Okresné kolo

    • Loriána Feciľáková

    • 1. miesto
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Okresné kolo · 2020/2021
    • Samuel Špirko

    • 1. miesto kat. Z6
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Klaudia Hnidenková

    • 3. miesto - kat. Z7
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Sofia Šterbáková

    • 1. miesto kat. E
    • Dejepisná olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Katarína Hopková

    • 2. miesto - kat. E
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Michal Kijovský

    • 3. miesto - kat. F
    • Geografická olympiáda · Okresné kolo · 2020/2021
    • Michal Kijovský

    • 3. miesto - kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Okresné kolo · 2020/2021
    • Ruth Romana Mihalčinová

    • 5. miesto -1B úsp. riešiteľ
    • Olympiáda z anglického jazyka · Okresné kolo · 2020/2021
    • Katarína Hopková

    • 2. miesto kat. C
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Okresné kolo · 2020/2021
  • Školské kolo

    • Patrik Podubinský

    • 1. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Gregor Červenický

    • 2. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Martin Michálek

    • 3. miesto kat. P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Nina Sobeková

    • 1. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Patrik Šoth

    • 2. miesto kat. P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021