• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Školské kolo

    • Denis Dupľák

    • 1. miesto kat. Kadet
    • iBobor · Školské kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

  • Medzinárodné kolo

    • Monika Lazurová

    • 1. miesto kat. 15 r.
    • Svetové dedičstvo očami detí · Medzinárodné kolo · 2019/2020
  • Krajské kolo

    • Zuzana Kozubová

    • 5. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Krajské kolo · 2019/2020
  • Okresné kolo

    • Soňa Lenártová

    • 1. miesto
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2019/2020
    • Zuzana Kozubová

    • 1. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Okresné kolo · 2019/2020
  • Školské kolo

    • Samuel Špirko

    • 1. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Alexandra Lukáčová

    • 2. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Klaudia Hnidenková

    • 1. miesto P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Filip Varga

    • 1. miesto P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Damián Ivančo

    • 1. miesto P7
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Lukáš Červenický

    • 1. miesto P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Nina Sobeková

    • 1. miesto P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Rastislav Feciľák

    • 2. miesto P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Klára Vargová

    • 1. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Soňa Vantová

    • 2. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2019/2020
    • Loriána Magdová

    • 1. miesto - 2. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2019/2020
    • Ella Hanobíková

    • 2. miesto - 2. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2019/2020
    • Petronela Chomová

    • 3. miesto - 2. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2019/2020
    • Soňa Lenártová

    • 1. miesto - 3. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2019/2020
    • Loriána Feciľáková

    • 2. miesto - 3. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2019/2020