• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Školské kolo

    • Jana Žaková

    • 2. miesto - 3. kategória
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Emily Eštoková

    • 3. miesto - 3. kategória
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2018/2019
    • Kristína Kelemanová

    • 1. miesto
    • Skok do výšky · Školské kolo · 2018/2019
    • Liliana Manková

    • 2. miesto
    • Skok do výšky · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Petrovičová

    • 3. miesto
    • Skok do výšky · Školské kolo · 2018/2019
    • Soňa Vantová

    • 1. miesto P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Klára Vargová

    • 2. miesto P3
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Samuel Špirko

    • 1. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Marek Jurčák

    • 2. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Samuel Ščerba

    • 2. miesto P4
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Sonja Strončeková

    • 1. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Maroš Maník

    • 2. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Filip Varga

    • 3. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Sára Kaščáková

    • 3. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Šimon Porubský

    • 3. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Sofia Šterbáková

    • 3. miesto P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Katarína Hopková

    • 1. miesto P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Lukáš Červenický

    • 1. miesto P7
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Ema Červenická

    • 1. miesto P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Petrovičová

    • 1. miesto P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2018/2019