• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Školské kolo

    • Loriána Feciľáková

    • 1. miesto - próza - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Jana Žaková

    • 2. miesto - próza - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Lucia Maxinová

    • 3. miesto - próza - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Soňa Lenártová

    • 1. miesto - poézia - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Michal Kijovský

    • 2. miesto - poézia - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Šimon Porubský

    • 3. miesto - poézia - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Letícia Szalay

    • 1. miesto - próza - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Petrovičová

    • 2. miesto - próza - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Viktória Švedová

    • 3. miesto - próza - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Ema Červenická

    • 1. miesto - poézia - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Petra Šidelská

    • 2. miesto - poézia - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Denis Dupľák

    • 3. miesto - poézia - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Šimon Grubár

    • 1. miesto - poézia
    • Hviezdoslavov Kubín - I. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Loriána Magdová

    • 2. miesto - poézia
    • Hviezdoslavov Kubín - I. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Timotej Rusnák

    • 3. miesto - poézia
    • Hviezdoslavov Kubín - I. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Viktória Hasmandová

    • 1. miesto - próza
    • Hviezdoslavov Kubín - I. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Liana Pasterňáková

    • 2. miesto - próza
    • Hviezdoslavov Kubín - I. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Vanessa Fignárová

    • 3. miesto - próza
    • Hviezdoslavov Kubín - I. st · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Petrovičová

    • 1. miesto
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Kozubová

    • 2. miesto
    • Biblická olympiáda · Školské kolo · 2018/2019