• Výtvarná súťaž - Deň Zeme 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž - Deň Zeme 2022.

     Naša planéta je úžasné miesto , ale potrebuje našu pomoc, aby prosperovala. Aj malý krôčik každého z nás pomôže vytvoriť veľkú vec. Naša škola každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž venovanú našej Zemi. Aj tohto roku sa do súťaže zapojilo veľa žiakov našej školy. Tu možno pozorovať , že naša planéta im nie je ľahostajná. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť takým malým dňom Zeme.

     Výsledky výtvarnej súťaže sú nasledovné :

     I.stupeň : M. Tkáčik -1.B , K. Kocúrová- 2.B , Z. Peláková- 3.A

                       Maľovanie na tričká : D. Červenický -4.A , R. Sobek- 3.B

     II.stupeň : N. Sobeková -5.B , Mačejovský- 6.A, Juročko- 6.A , Eštok- 6.A , Kvašňák - 6.A ,  Kováč- 6.A

                        Kyjaková- 7.A , Šoltysová -7.A , Magdová-7.A , Kováč- 7.B

                        Martičková E.- 8.B , Martičková K.- 8.B , Nímasová N.- 8.B , Nímasová K.- 8. B  

      Ďakujeme žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Výhercom srdečne blahoželáme.

      

    • O Z N A M ŠJ - zmena odhlasovania zo stravy

    • Dochádza k zmene odhlasovania zo stravy v školskej jedálni.  Od 1. mája sa odhlasovať bude iba cez stránku školy www.zsvinbarg.edupage.org.  Po prihlásení na stránku školy v sekcií – školská jedáleň  - sa vyberie deň na odhlásenie. Odhlásiť je potrebné osobitne na obed a osobitne na desiatu. Odhlasovanie je možné najneskôr do 08.00 hod. príslušného dňa.  Je možné odhlásiť sa aj na niekoľko dní vopred.

     Vedúca ŠJ

     Modul 'Školská jedáleň' nájdete po príhlasení do edupage priamo na úvodnej ploche ako jednu z dlaždíc alebo aj v ľavom menu v časti 'Komunikácia', prípadne ešte aj v hornom menu stránky školy "Žiaci a rodičia" - Jedálny lístok.

     Návod na odhlásenie zo stravy

    • DEŇ NARCISOV AJ NA NAŠEJ ŠKOLE

    • Sme radi, že aj tento rok bude naša škola súčasťou verejno-prospešnej zbierky, ktorá sa už po 26.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

     Zbierka sa uskutoční 28.04.2022, z ktorej výťažok bude určený ľuďom s onkologickým ochorením.

     Pripnutím žltého narcisu tak dáme najavo našu podporu a spolupatričnosť s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou. Veríme, že aj my týmto spôsobom prispejeme k hlavnej myšlienke tohto dňa.

    • Pozor! Nebezpečná výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

    • Protidrogová centrála národnej kriminálnej agentúry upozorňuje, že mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.


     Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

     celý dokument:

     Vyzva_pre_deti_na_intoxikaciu_liekmi.pdf

    • Deň Zeme 2022

    • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 22.04.2022 oslavovali Deň Zeme. Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek rozoberali tému ochrany prírody, tvorili plagáty a  kreslili na tričká. Žiaci 2. stupňa si vypočuli odbornú prednášku vedenú Ing. Alenou Hankovou, pracovníčkou odštepného závodu Prešov. Prednáška bola venovaná živočíchom žijúcim v lese a nechýbali ani ukážky zvukov živočíchov. Následne využili svoju tvorivosť pri tvorbe plagátov ku Dňu Zeme a v učebni biológie sa zúčastnili aktivít zameraných na správne triedenie odpadu, postupu recyklácie plastových fliaš, testu ekologickej inteligencie a dobe rozkladu. Na záver sme sa všetci spoločne rozhodli odbremeniť okolie našej školy a celého sídliska Vinbarg od odpadového materiálu. Odpad zbierali všetci žiaci 1. a 2.stupňa, vrátané pedagógov. Bol to vydarený Deň Zeme.

      

     Koordinátorka ENV Mgr. Zuzana Kolesárová

    • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V REGIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

    • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

     Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré vesmír ponúka. Do regionálnej súťaže však mohlo byť zaslaných len desať výkresov. Odborná porota z celkového počtu prác 117 vybrala do CELOSLOVENSKÉHO KOLA, ktoré sa uskutoční                   v Hurbanove aj práce našich žiakov:

     Zoy Marcinovej z 3. A - práca „Ufónia škôlka“  

     Alexandry Kačmárovej z 2. A - práca „Vesmírny pozorovateľ“

     Jany Žakovej z 9. A -  práca „ Kovový vesmír“

     Tomáša Červenického z 9. B – práca „Tiež chcem spoznať vesmír“

     Jakuba Hudáka z 9. B - práca „Vesmír je krásny“ 

      

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že v celoslovenskom kole sa im bude dariť podobne. Pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

      

                                                                                                                                            Mgr. Mariana Antolíková

     Ukážky prác žiakov, ktorí sa taktiež zúčastnili regionálneho kola:

      

    • P O P L A T K Y za stravu v ŠJ - M Á J 2022:

    • P O P L A T K Y   za stravu M Á J - 2022:

      

        Desiata       22 dní x 0,50 €                             =   11,00 €

        1.stupeň     22 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  27,30 €

        2.stupeň    22  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  29,06 €

        Dospelí      22 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia      =  18,72 € 

        Gym.         22 dní x 1,45 €                               =  31,90 €

     Platí  sa vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac, aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

    • ŠKOLSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „VEĽKONOČNÉ VAJCE“

    • Dňa 13.4.2022 sme v našej škole odmeňovali  víťazov školskej výtvarnej súťaže Veľkonočné vajce. Cenu získali Sarah Kundratová z 9.A, Jakub Zuščák zo 7.A a Alexandra Lukáčová  zo 7.B. Spojením ich návrhov vznikla originálna výzdoba veľkonočnej kraslice, ktorá v súčasnosti  zdobí  námestie nášho  krásneho historického mesta. Ocenenie sa žiakom aj pedagógom - Mgr. Mariane Antolíkovej a Mgr. Stanislavovi Polákovi - dostalo aj od primátora mesta  MUDr. Borisa Hanuščáka. Srdečne ďakujeme.

     Ďakujeme aj ďalším žiakom, ktorí sa zapojili do výzdoby kraslice. Výhercom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                      

    • Ďalší úspech našich žiakov - Puzzle&Quiz

    • Súkromné gymnázium DSA v Bardejove zorganizovalo v utorok, 12. apríla 2022, v rámci propagácie školy súťaž venovanú žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ. Išlo o novinku, a to o súťaž v stavaní puzzle spojenej s kvízom o Britániitzv. Puzzle&Quiz. Jej cieľom bolo preveriť vedomosti žiakov v oblasti reálií riešením kvízu a praktické zručnosti v skladaní puzzle. Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 trojčlenných družstiev zo siedmich základných škôl nášho okresu. Družstvo našich žiakov z 8.B a 9.B triedy za získaných 871 bodov získalo 1. miesto.

    • Matematický klokan 2022

    • 11 . 4. 2022 sa uskutočnila táto najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. U nás v škole súťažilo 29 žiakov 5. - 9.ročníka, 5 žiaci online a 62 žiakov 1. - 4. ročníka, 2 online.

    • Zbierka pre žiakov s autizmom

    • Ďakujeme, že ste sa zapojili do zbierky pre žiakov s autizmom ♥

      

     Vážení učitelia, rodičia a žiaci!

     Chceli by sme sa Vám z celého srdca poďakovať, že ste sa zapojili a prispeli do našej zbierky. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 300 €. Suma bude použitá na zakúpenie špeciálnych edukačných pomôcok. Aj vďaka Vám sa budú naši  žiaci v škole cítiť lepšie. 

      Preukázali ste, že máte obrovské srdce a deti sa naučili, že nie sme si navzájom ľahostajní.

     ♥ Ď. A. K. U. J. E. M. E. ♥

    • Okresné kolo Pytagoriády

    • Aj v tejto matematickej súťaži naši žiaci uspeli. V dňoch 29.3. - 30.3. 2022 sa konalo online formou okresné kolo Pytagoriády. Mali sme zastúpenie od tretieho až po siedmy ročník a viacerí dosiahli titul Úspešný riešiteľ Pytagoriády: Fecko, Choma, Varjan (3.B), Straka (3.A), Červenický a Koscelníková (4.A), Špirko - 4.miesto (7.B)

    • NAŠA EXKURZIA V SOLIVARE DOPADLA NA VÝBORNÚ

    • Dňa 01.04.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili pútavej a poučnej prehliadky areálu kedysi prosperujúceho a veľmi významného podniku. Solivar, dnes ako národná kultúrna pamiatka, ktorá na území Slovenska nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu konkurenta, nám ponúkla možnosť prehĺbiť si znalosti nielen z biológie ale aj chémie, či fyziky. Podmanivý príbeh histórie komplexu, ktorý začína ťažkou prácou baníkov, cez časy modernizácie a uvádzania nových technológií a strojov, až po konečné kruté zatvorenie závodu a predaj značky monopolu, nepochybne ohromil všetkých poslucháčov. Solivarské múzeum so stálymi i putovnými výstavami a miesto kultúrneho a umeleckého vyžitia, akým sú napríklad koncerty, poskytlo množstvo chemických vedomostí, zaujímavostí, ktoré uľahčia ľahšie pochopiť a predstaviť si teoretické učivo na hodinách biológie či chémie. Domov sme prišli plní dojmov a nových vedomostí.

                                                                                                                                     Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Testovanie 9 - 2022

    • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pod názvom Testovanie9-2022 sa uskutoční

     6. apríla 2022 (v stredu).

     Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete na stánke NUCEMu Testovanie 9.

     Z organizačných dôvodov bude vyučovanie v 6. ročníku zrušené. Títo žiaci sa môžu ešte dnes odhlásiť z obedu.

    • Zápis do 1. ročníka 2022

    • Dňa 4. 4. 2022 sa konal slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka. Po dlhom čase sme sa opäť mohli stretnúť s rodičmi a budúcimi prvákmi prezenčne. Pripravili sme pre nich pestrý program a priblížili sme im život v našej škole krátkym filmom.

     Tešíme sa na nových spolužiakov v novom školskom roku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa príprave podujatia podieľali.