• Začiatok šk. r. 2021/2022

    • Školský rok začína vo štvrtok

     2. septembra 2021 o 8:00 hod.

     pred budovou školy.


     Zoznam žiakov 1. ročníka bude zverejnený na dverách pri vstupe do budovy ZŠ.


     Základné pomôcky pre žiakov sú zverejnené na stránke školy (ostatné sa dohodne na rodičovskom združení s triednymi učiteľkami).

     Poplatky za stravu sa platia na účet školy (č. ú.: SK61 5600 0000 0036 3208 6002) podľa prideleného variabilného čísla  za obed a desiatu samostatne. Variabilné číslo je zverejnené pri vchode školy.

     Podrobnejšie informácie o platbe stravy na účet ŠJ nájdete na podstránke ŠJ. Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne 02.09.2021 v čase od 07:30 do 08:15 hod. Ostatní stravníci 02.09.2021 v čase od 08:30 do 12:00 hod. pri okienku pred vstupom do jedálne.

     Do školského klubu môžete svoje deti zapísať od 2. 9. 2021.


     Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie 2. septembra 2021!


     Vedenie školy.

     Potrebné tlačivo pri nástupe do školy (pre všetkých žiakov) - nájdete ho aj na vrátnici školy :

     pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf

     pre rodičov prvákov (1 rodič s 1 žiakom):

     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_navstevnika.pdf


    • Oznam pre stravníkov v ŠJ

    • Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu, si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne 02.09.2021 v čase od 07:30 do 08:15 hod. Ostatní stravníci 02.09.2021 v čase od 08:30 do 12:00 hod. pri okienku pred vstupom do jedálne.

    • Pomôcky pre žiakov 1. stupňa

    • Vážení rodičia, milí naši žiaci!

     Keďže začiatok nového školského roka sa nezadržateľne blíži, zverejňujeme zoznam učebných pomôcok podľa jednotlivých ročníkov. 

     Tešíme sa na každého jedného z Vás...

                                                          Vaši učitelia 

      

      Pomôcky pre 1. ročník

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

      

     Telesná a športová výchova

     - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      

     Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku,

     v pevnom vrecúšku)

     - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

      

     Peračník

     - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks - atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky - 12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

      

     Iné

     - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

      

     Na zošity nevypisovať názvy predmetov, iba meno a triedu.
     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.

      

      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

      

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Pomôcky pre 2. ročník

     Slovenský jazyk

     - 10 ks - zošit č.512
     (gramatika, čítanie, diktáty)


     Matematika

     - 6 ks - zošit č. 523
     geometria - 1ks zošit č. 420 (veľký čistý), pravítko 30 cm

     - 1 ks – zošit č. 5110 – (štvorčekový – veľké štvorčeky)

      
     Hudobná výchova

     - 1ks notový zošit

      

     Výtvarná výchova

     - výkresy -  A4 - 20 ks, výkresy -  A3 - 20 ks,
     vodové farby, guľatý štetec (hrubší aj tenší), temperové farby - 6ks ,
     paleta, plochý štetec (hrubší aj tenší), nádobka na vodu, handrička, tuš,
     plášť (staré tričko), farebný papier (1 sada ), nožnice,
     lepidlo (tyčinka), voskovky, fixky


     Telesná výchova
     tepláková súprava, bavlnené tričko, ponožky, tenisky s bielou.

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)


     Peračník
     - atramentové pero 1 ks (1 ks náhradné pero alebo náplň), 2 ks ceruzka - č. 2,
     strúhadlo, guma, farebné ceruzky, zelené pero


     Iné
     slovníček – 1 ks č.624
     prezuvky , obaly na učebnice.
     Na zošity nevypisovať názvy predmetov, iba meno a triedu.


     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

      

      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

      

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

      

     Pomôcky pre 3. ročník


     Slovenský jazyk
     -  10 ks – zošit č. -523

     (gramatika, čítanie, diktáty)

      

     Matematika
     - 5 ks – zošit č. 524
     geometria - 1ks zošit č. 440 (veľký čistý), pravítko 30 cm

     - 1 ks – zošit 5110 (štvorčekový – veľké štvorčeky)

      

     Prírodoveda a vlastiveda

     - podľa dohody s vyučujúcimi


     Hudobná výchova

     - 1ks notový zošit (môže byť aj z predchádzajúceho ročníka)

      

     Telesná výchova
     tepláková súprava, bavlnené tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      


     Výtvarná výchova

     - výkresy -  A4 20 ks, výkresy -  A3 20 ks,
     vodové farby, guľatý štetec (hrubší aj tenší), temperové farby 6ks, tuš,
     paleta, plochý štetec (hrubší aj tenší), nádobka na vodu, handrička,
     plášť (staré tričko), farebný papier (1 sada ), nožnice,
     lepidlo (tyčinka), voskovky, fixky


     Peračník  

     - perá (modré, zelené), ceruzky, strúhadlo, tyčinkové lepidlo, nožnice,
     farbičky, čiernu fixku, gumu
      

     POZNÁMKA :
     - ostatné pomôcky upresníme podľa potreby v priebehu školského roka

      

     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.     . Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pomôcky pre 4. ročník

      

     Slovenský jazyk

     - 10 ks – zošit č.523

     (gramatika, čítanie, diktáty)

      

     Matematika
     - 5 ks – zošit č. 524

     geometria - 1ks – zošit č. 440 (veľký čistý), pravítko 30 cm

     - štvorčekový zošit 1 ks  č. 525

     - kružidlo – 1 ks
     - trojuholník s ryskou (popr. dlhé - 30 cm)

      

     Prírodoveda a vlastiveda

     - podľa dohody s vyučujúcimi

      

     Výtvarná výchova a pracovné vyučovanie

     - výkresy -  A4 - 30 ks, výkresy -  A3 - 30 ks,
     vodové farby, guľatý štetec (hrubší aj tenší), temperové farby 6ks ,
     paleta, plochý štetec (hrubší aj tenší), nádobka na vodu, handrička, tuš,
     plášť (staré tričko), farebný papier (1 sada) , nožnice,
     lepidlo (tyčinka), voskovky, fixky

      

     Hudobná výchova

     - 1ks notový zošit (môže byť aj z predchádzajúceho ročníka)

      

     Telesná výchova
     tepláková súprava, bavlnené tričko, ponožky, tenisky s bielou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška, plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      

     Peračník  

     - perá (modré, zelené), ceruzky č. 2 – 2 ks, strúhadlo, tyčinkové lepidlo, nožnice,
     farbičky, čiernu fixku, gumu
      

     POZNÁMKA :
     - ostatné pomôcky upresníme podľa potreby v priebehu školského roka

      

     Všetky zošity, pracovné zošity a učebnice (ktoré dostanú v škole) musia byť podpísané a obalené.
      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!

      

     Vážení rodičia, ďakujeme Vám za spoluprácu

    • Možnosť testovania kloktacími PCR testami

    • Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

     Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

     HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     1. Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o testovanie klokotacími PCR testami medzi rodičmi žiakov (napr. cez EDUPAGE). Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.
     2. Do 26. 8. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom, ani dodávateľmi.
     3. Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Kontaktné údaje dodávateľov podľa krajov sú zverejnené na webovej stránke https://minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Dodávateľ inštruuje školu kedy, a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.
     4. Od 30. 8. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.
     5. Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.
     6. Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.
     7. Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.Podrobnosti o spôsobe zadania požiadavky o kloktacie PCR testy, ako aj podrobné informácie o spôsobe vykonania testovania kloktacími PCR testami nájdete v dokumente „Inštrukcia pre testovanie kloktacími PCR testami na začiatku školského roka 2021/2022- spoločná inštrukcia pre všetky kraje v SR.
    • Domáce samotestovanie antigénovými testami – harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022.

    • Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

     Harmonogram pre realizáciu testovania domácimi antigénovými samotestami

     1.    Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 škola zistí záujem o domáce antigénové samotestovanie medzi rodičmi (napr. prostredníctvom EDUPAGE, eškola)

     2.    Od 26. 8. 2021 škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, Nemôže požiadať o viac balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

     ·         Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v sídle kraja. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie. (napr. informáciou z EDUPAGE alebo eškoly).

     3.    Od 31. 8. 2021 škola informuje rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

      

     Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Návod na použitie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     Sprievodca pre samotestovanie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

      

     Zisťovanie záujmu už prebieha - po prihlásení do EduPage cez akciu Prihlasovanie (najnovšia správa)

    • POPLATKY za stravu v ŠJ - SEPTEMBER 2021:

    •    Desiata       19 dní x 0,50 €                             =   9,50 €

        1.stupeň     19 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  23,85 €

        2.stupeň    19  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  25,37 €

        Dospelí      19 dní x 0,86 €   plus 2 € réžia     =  18,34 € 

        Cudzí         19 dní x 2,13 €                             =  40,47 € 

     Poplatky sa platia na účet školy podľa prideleného variabilného

     čísla  za obed a desiatu samostatne .

     Ostatné podrobnosti o platbe stravy na účet ŠJ nájdete na podstránke ŠJ:

     článok o platbe na účet ŠJ

     článok o variabilných číslach žiakov

    • Oznamy Plavárne Vinbarg

    • Oznam č. 1

     Vážení návštevníci Plavárne Vinbarg, z dôvodu plánovanej každoročnej odstávky bazénov bude plaváreň  v dňoch 23. augusta až 5. septembra 2021 ZATVORENÁ.

     Počas odstávky sa vymení voda v bazénoch, prevedia sa kompletná dezinfekcia, v budove a na zariadeniach sa vykonajú nutné aj plánované opravy a rekonštrukcie.

     Plánovaný termín otvorenia je 6. september 2021. 

     Ďakujeme za pochopenie

     Oznam č. 2

     STRATY  A  NÁLEZY

     Stratené a nájdené veci si môžete vyzdvihnúť počas prevádzkových hodín v pokladni plavárne.

    • Denný letný tábor V.

    • Posledné dni denného tábora úspešne za nami. Prajeme Vám krásne leto plné pohody, slniečka a príjemných zážitkov. 🌞⛱

    • Denný letný tábor III.

    • V dňoch 1., 2., 6., 7. a 8.7. 2021 bol zriadený denný letný tábor na našej škole. Bol zameraný na plávanie. Zúčastnili sa ho žiaci 1.-5. ročníka. Žiaci sa hravou formou, v príjemnom prostredí našej plavárne, učili základy plávania.

    • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - dotácia na stravu, v školskom roku 2021/2022

    • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
     o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov

      

     Dôležité: čestné vyhlásenie rodiča nájdete na konci tejto správy, alebo si ho vyzdvihnite na sekretariáte školy v čase od 7.30 -12.00 hod. v termíne 30. 7. - 4. 8. 2021. V rovnakom termíne je potrebné aj podpísané čestné vyhlásenie do školy odovzdať!

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
     • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu;

     V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny zákona o dotáciách sa upravujú aj povinnosti žiadateľov o dotáciu, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

      

     V tejto súvislosti vás informujeme ako fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:

      

     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
     • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

     Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti vypisujú iba tí pracujúci rodičia, ktorí si neuplatnili alebo si neuplatnia zvýšený  daňový bonus. 

      

     • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom  :

     cestne_vyhlasenie_dotacia_na_stravu_.docx

     cestne_vyhlasenie_dotacia_na_stravu_.pdf

      

     Celé znenie informácie pre rodičov:

     INFO_pre_ziadatelov.pdf

      

      

    • Denný letný tábor II.

    • DENNÝ LETNÝ TÁBOR – 6. 7. 2021 Bardejovské Kúpele

     Bardejovských Kúpele ukrývajú množstvo zaujímavých miest, ktoré  stoja za návštevu. Našim prvým cieľom bol Alžbetínsky park a jeho dominanta – bronzová socha Sissi. Pokračovali sme k Lávke priateľstva, ktorá patrí k najdlhším dreveným lávkam na Slovensku. Našim hlavným cieľom bola  Kyslíková dráha, ku ktorej sme sa dostali po príjemnej prechádzke lesným prostredím.  Čakalo nás 14 stanovíšť , na ktorých sme absolvovali rôzne pohybové a relaxačné cvičenia. Neobišli sme ani detské ihriská  a parky, ktoré nám poskytli miesta na zábavu, občerstvenie a oddych. Na záver nesmela chýbať sladká odmena – oblátky a zmrzlina. Deti boli fantastické a dúfam, že si deň užili rovnako príjemne ako my.

      D. Fellegiová a B. Soroková

    • Denný letný tábor

    • Letný školský tábor odštartovaný! 

     Prvé dni už máme úspešne za sebou. S dobrou náladou a za sprievodu slniečka sme vyrazili do rôznych kútov Bardejova. Jedným z cieľov boli aj Bardejovské Kupele. Ísť do prírody však neznamená len ňou bez povšimnutia prejsť. Deti znovu dokázali a nielen slovami, že si k nej pestujú kladný vzťah, čoho boli dôkazom plné vrecia vyzbieraných odpadkov. Odmenou boli neskôr zmrzlina, oblátky či živý koncert na Promenáde. Deti, ďakujeme, ste úžasné!!! 🤩

    • Odporúčané pomôcky pre budúcich prvákov

    • Zoznam pomôcok a školských potrieb

     do 1. ročníka

      

     Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

      

     Telesná a športová výchova

     - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

      

     Plávanie

     - plavecká čiapka, osuška , plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie      celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

      

     Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku,

     v pevnom vrecúšku)

     - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

      

     Peračník

     - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

      

     Ostatné

     - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

      

     Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!

    • Denný letný tábor

    • Milí rodičia!

     CVČ pri ZŠ na Nám. arm. gen. L. Svobodu organizuje v čase prázdnin pre žiakov našej školy

     Denný letný tábor

     s ponukou aktivít, aby deti nášho sídliska zmysluplne trávili svoj voľný čas.

     TERMÍN: od 1. júla – do 9. júla 2021

     ČAS: od 7.30 hod.  – do 12.00 hod.

     V prípade záujmu dieťaťa o účasť na vybratých aktivitách vyznačte písmenom x konkrétne políčko v tabuľke. Žiaci dostanú vytlačenú tabuľku.

     Po vyplnení je nevyhnutné svojím podpisom potvrdiť súhlas rodiča s účasťou žiaka v Dennom letnom tábore. V prípade súhlasu prihlášku odovzdajte triednemu učiteľovi žiaka. Maximálny počet detí na jedného učiteľa je 12 žiakov (v bazéne 10 žiakov)!

    • Súboj talentov, krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku - Krajské kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Michal Kijovský: 3. miesto - kat. kresba
     Marcel Huňady: 1. miesto kat. grafika
     Jazmína Ulagová: 3. miesto - kat. grafika
     Nina Valková: 1. miesto kat. odevný dizajn
     Viktória Šimičeková: 2. miesto kat. odevný dizajn
     Jana Žaková: 3. miesto kat. odevný dizajn

     Súťaž: Súboj talentov krajská výtvarná súťaž, organizátor Škola umeleckého priemyslu v Svidníku
     Kolo: Krajské kolo


     Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Poďakovanie NÚCEM za spoluprácu v e-Teste, možnosť škôl zapojiť sa do IT Fitness testu

    • Vážený pán riaditeľ,                                                                                                       

     Vážený pán koordinátor,

     v prvom rade nám dovoľte poďakovať Vám a Vašim učiteľom za veľmi dobrú spoluprácu pri e-testovaniach vedomostí a zručností žiakov v priebehu tohto školského roka. Napriek tomu, že veľká časť školského roka prebiehala dištančnou formou, možnosti e-testovaní využívali základné a stredné veľmi intenzívne. Za uplynulý 2. polrok sa do elektronických testovaní zapojilo až 35 900 žiakov ZŠ a SŠ, o čom sa môžete dočítať napr. tu: https://www.minedu.sk/v-druhom-polroku-sa-zapojilo-do-e-testovania-vedomosti-a-zrucnosti-az-35-900-ziakov-zakladnych-a-strednych-skol/.

     Zároveň si Vám dovoľujeme aj touto cestou pripomenúť možnosť zapojiť žiakov aj učiteľov Vašej školy do testovania digitálnych zručností v rámci projektu IT FITNESS TEST 2021. Túto možnosť môžu Vaši žiaci aj pedagógovia využiť najlepšie do konca tohto školského roka na adrese: https://itfitness.sk/.

     Ešte raz Vám ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa zdravia celému Vášmu pedagogickému zboru. Zároveň Vám želáme úspešné ukončenie školského roka.

     S pozdravom

      

     Tím pre správu a prevádzku e-Testu

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania   

    • Oznam pre žiakov stravujúcich sa v ŠJ

    • V stredu 16.06.2021 a štvrtok 17.06.2021 cez prestávky vo vyučovaní budem vracať režijné preplatky za mesiace dištančného vzdelávania očistené o doplatok za stravu od 01.01.2021 podľa VZN mesta Bardejov. Peniaze budem vracať žiakom pri okienku do jedálne ako kedysi. Pre žiakov 5. až 7. ročníka v sume 8,56 € a pre žiakov 8. a 9. ročníka v sume 8,41 € . Tí žiaci 1.stupňa základnej školy, ktorých rodičia si nevybrali preplatok v sume 2 €, si ho môžu tiež vybrať v stanovenom čase a potvrdia prevzatie svojim podpisom.

     Ďakujem!

      

     Vedúca ŠJ