• Informácie o talentových skúškach do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy v školskom roku 2024/2025

    • Základná škola Nám.arm.gen.L.Svobodu 16. pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na plávanie!

     Talentové skúšky

     do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním

     na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     pozývame žiakov štvrtého ročníka ZŠ, ktorí majú radi plávanie a vodné športy  na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v školskom roku 2024/2025.

     Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť všetci žiaci základnej školy, ktorí v tomto školskom roku navštevujú štvrtý ročník, teda budúci piataci.

      

    • Finančná gramotnosť.

    • Dňa 15.februára 2024 sa na Strednej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb v Bardejove uskutočnil workshop a následne okresná súťaž zameraná na finančnú gramotnosť. Našu školu v nej reprezentovali žiačky Nina Chomová z 8.A, Emma Závodníková a Soňa Ondíková z 9.B, ktoré sa v konkurencii množstva družstiev umiestnili na krásnom 3 mieste. Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.             Mgr. Antolíková 

    • Oznam

    • Vážení návštevníci plavárne,

     oznamujeme Vám, že v čase jarných prázdnin 26. 02. – 01. 03. 2024 bude plaváreň pre verejnosť otvorená v riadnom prevádzkovom režime PO – PIA od 14.00 – 20.00h a v NE rovnako od 14.00 – 20.00h.

     Mimoriadne bude v tomto prázdninovom čase otvorená plaváreň aj v dopoludňajších hodinách v PO – PIA od 09.00 – 12.00h pre žiakov základných škôl z nášho mesta, ktorí môžu využiť služby našej plavárne zdarma. Upozorňujeme, že dieťa do 12 rokov môže prísť na plaváreň iba v sprievode jednej dospelej osoby, ktorá má rovnako vstup zdarma.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • POPLATKY ZA  STRAVU NA MAREC  2024:

    •  

         Desiata   18 dní x 0,75 €                               = 13,50    €  
         
     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

     Upozornenie :
      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 29.2.2024.
     Vedúca šj .

      

     Vedúca ŠJ: Jana Maďarová.
      

    • Dejepisná súťaž

    • Dňa 15. 2. 2024 sa v Poľsko - slovenskom dome v Bardejove uskutočnil prvý ročník tímovej súťaže pre 9. ročník ZŠ na tému Druhá svetová vojna. Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách v rôznych súťažných disciplínach. Jednou z nich bolo aj prišívanie gombíkov na vojenskú uniformu, stavanie stanu z drevených paličiek, ale aj vedomostné úlohy z kapitol venovaných práve Druhej svetovej vojne. Našu školu reprezentovali traja deviataci - Veronika Mojdisová z 9. A, Samuel Špirko a David Marinčin z 9. B. Za reprezentáciu školy im ďakujeme.  

    • Vedecká hračka

    • RUKY ZA CHRBÁT A LEN SA POZERAŤ!

     Toto je nám odjakživa vštepované v každej galérii s vystavenými umeleckými dielami. Výstava s názvom Koleso – vedecká hračka, ktorú štvrtáci navštívili v Poľsko-slovenskom dome, však bola úplne iná. Všetkých vystavených exponátov sa deti mohli chytiť, dokonca sa s nimi aj zahrať. V duchu hesla „Nech je hra učenie a učenie je hrou“ sa niesla celá návšteva výstavy. Niet divu, že si deti okrem zábavných spomienok odniesli domov aj nové poznatky z oblasti vedy a techniky.

     Tešíme sa na ďalšie zaujímavé expozície!

                                                                                                                                          Mgr. A. Kolibabová

    • Hviezdoslavov Kubín - 2. st. - školské kolo 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - 2. st. - školské kolo 2024.

     Recitačná súťaž žiakov na počesť nášho slovenského velikána Pavla Országha Hviezdoslava má na Slovensku tradíciu už niekoľko desiatok rokov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Tešíme sa, že ešte stále deti javia záujem o prednes a dokonca na veľmi kvalitnej úrovni. Všetkým žiakom ďakujeme za svedomitú prípravu a víťazom srdečne blahoželáme.

     Žiaci súťažili tradične v dvoch kategóriách II. a III. v poézii a próze.

     HK (15.2. 2024)

     II- kategória - poézia

     1. miesto Zoja Peláková, 5. A a Natália Vojtašková, 6.B

     2. miesto Zoe Marcinová, 5. A

     3. miesto Diana Vavreková, 5. B

     II. kategória - próza

     1. miesto Natália Tomečková, 5. A

     2. miesto Petra Hnidenková, 6. B

     3. miesto Lilien Stefany Mišíková, 6. B

     III. kategória - poézia

     1. miesto Sofia Zara Šalátová, 7. A

     2. miesto Lilien Kolcunová, 7. B

     3. miesto Michal Kleban, 7. B

     III. kategória - próza

     1. Nina Chomová, 8. A

    • Valentín 2024

    • V deň sv. Valentína sme si na našej škole prejavili vzájomnú úctu a radosť, že sme spolu .                                     Žiacky školský parlament 

    • Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň - školské kolo 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň - školské kolo 2024.

     Aj v tomto šk. roku sa konalo školske kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórií súťažilo 23 žiakov z 2.,3.a 4.ročníka. Porota v zložení pani učiteliek z 1.stupňa nakoniec rozhodla takto:

     Poézia:

     1.miesto: Alexandra Kačmárová 4.A

     2.miesto: Ľudmila Petrovajová 2.A

     3.miesto : Liliana Pangrácová-Zdolinská 4.A

     Próza:

     1.miesto : Leo Gulák 4.A

     2.miesto : Tobias Marcin 3.A

     3.miesto : Daria Peláková 3.B

     Všetkým zúčastneným dakujeme a víťazom želáme veĺa recitačných úspechov !

    • Matematická olympiáda - okresné kolo

    • 24. januára 2024 sa aj štyria žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole tejto náročnej matematickej súťaže. Svojím 3. miestom potešil Samuel Špirko, žiak 9.B triedy. Pekné 6. miesto si zaslúžil Hugo Choma, žiak 5.B triedy. Gratulujeme a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko - okresné kolo 2024.

     Mesiac február je každoročne spojený s recitačnou súťažou Šaliansky Maťko, kde ožívajú slovenské povesti. Tento ročník bol pre našu školu veľmi úspešný. Získali sme dokopy až 3 diplomy: 

      1. kategória - reprezentácia Natálky Božíkovej, 2. B 

     2. kategória

        - 1. miesto Zoja Peláková, 5.A                  

        - 2. miesto Natália Tomečková, 5.A 

      3. kategória - cena poroty Petra Hnidenková, 6.B

    • SmartBooks

    • Milí rodičia, predstavujeme Vám slovenský vzdelávací portál SmartBooks,
     ktorý má zábavnou formou spracované kompletné učivo základnej školy.
     Môže sa stať dobrým pomocníkom pri našom učení. Žiaci s ním môžu
     pracovať aj vo voľnom čase, na domácom elektronickom zariadení.

     Obsahuje stručnú učebnicu a inteligentnú cvičebnicu zo všetkých
     predmetov ZŠ (okrem výchov) a pre všetky ročníky. Je zostavený tak, aby
     ušetril deťom a hlavne rodičom čas. Budeme ho vedieť využiť aj pri
     opakovaní osvojeného učiva a testovaní v škole, v niektorých prípadoch
     (napríklad pri nedostatku kvalitných učebníc) aj počas výkladu.

     Vášmu dieťaťu SmartBooks pomôže osvojiť si prebraté učivo v škole,
     pričom ho vyskúša z danej látky. Ak program zistí, že žiak niektoré
     učivo dobre neovláda, skúša ho až do úplného osvojenia. Žiaci s
     kompletnou licenciou si môžu prechádzať celé učenie tak svojho ročníka,
     ako aj iných.

     Naši žiaci dostanú prihlasovacie údaje do SmartBooks už čoskoro.

     SmartBooks pútavo napĺňa deťom blízky a obľúbený digitálny svet učivom,
     ktoré potrebujú zvládnuť podľa štátneho vzdelávacieho programu a okrem
     iného ich dobre pripraví napríklad na prijímacie skúšky.

     Bližšie informácie: www.smartbooks.sk, Facebook SmartBooks, videá na
     YouTube (kľúčové slovo SmartBooks) a priložený leták.

     Smartbooks_-_letak_1.pdf
      

    • Biologická olympiáda - školské kolo 2024

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická olympiáda - školské kolo 2024.

     Dňa 11.01.2024 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 58. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto - Samuel Špirko (9.B)

     2. miesto - Klára Kyjaková (9.A)

     3. miesto - Martin Huk (8.A)

     Všetkým 15 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole.

                                                                                Mgr. Zuzana Petrová

    • POPLATKY  ZA  STRAVU NA  FEBRUÁR  2024:

    •   

      Desiata   17 dní x 0,75 €                               = 12,75    € 

        

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.1.2024.

     Vedúca šj .