• Oznamy plavárne

    • OZNAM 1

     V dňoch 1. 8. - 14. 8. 2022 bude Krytá plaváreň na Vinbargu zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky tepelnej energie. V tom čase bude vykonané vypustenie obidvoch bazénov,  komplexná hygiena a údržba celého areálu plavárne. Opätovné otvorenie plavárne je plánované na 15. 8. 2022.

      

     OZNAM 2:

     Z technických, ekonomických a personálnych dôvodov bude plaváreň počas víkendov dočasne zatvorená (soboty aj nedele). Sledujte sekciu otváracie hodiny, resp. sekciu rozvrh.

     https://www.plavarenvinbarg.sk/

      

    • Rekonštrukcia školy

    • Milí žiaci, vážení zamestnanci školy, vážení rodičia,

     som nesmierne šťastný, že Vám môžem oficiálne oznámiť, že dnes 24. mája 2022 za prítomnosti primátora mesta MUDr. Borisa Hanuščáka, viceprimátorov mesta JUDr. Evy Hudákovej a RNDr. Vladimíra Savčinského, poslancov MsZ, vedúceho OŠaK Mgr. Reného Semanišina, vedúcej OŠaŠ Mgr. Evy Barbuľákovej a zástupcov spoločnosti BauTop, s.r.o. bola protokolárne odovzdaná stavba a začnú sa stavebné práce na rekonštrukcii našej školy na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky „Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove“.

     V rámci tejto veľkej rekonštrukcie sa vymenia všetky okná na jednotlivých pavilónoch, kompletne za zateplí budova školy, vyreguluje sa vykurovací systém a vymenia sa všetky vnútorné svietidlá v škole v celkovom náklade 940.000.- eur.

     Stavebné práce sa začnú hneď dnes, teda 24. mája 2022 a potrvajú do konca tohto kalendárneho roku.

     V tejto súvislosti chcem poprosiť predovšetkým Vás, milí žiaci, ale aj zamestnancov a návštevníkov školy, obyvateľov sídliska Vinbarg o zvýšenú opatrnosť a maximálne dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia ako vo vnútorných priestoroch školy, tak aj v okolí budovy školy, ktoré sa na nejaký čas zmenia na malé stavenisko.

     Verím, že svojím nerozvážnym konaním neznížime celkový výsledok plánovanej rekonštrukcie.

     Ďakujem za porozumenie a teším sa na nový šat našej školy.

      

     Prevzatie_staveniska.pdf

      

      

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Skrášľujeme aj z vnútra

    • Okrem zvonku nápadnej veľkej rekonštrukcie školy, prebiehajú stále aj vnútorné úpravy - často aj pričinením učiteľov a žiakov. Nástenné maľby.

    • Výlet žiakov 5., 6. a 7. ročníka

    • K záveru školského roka neodmysliteľne patrí aj školský výlet. Žiaci 5., 6. a 7.ročníka sa tento rok vybrali spoznávať krásy Pienin - Červený Kláštor. 

    • Odmena za účasť školy v ENGLISHSTAR

    • S radosťou Vám oznamujeme, že reklamný partner značka FUSAKLE, poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej medzinárodnej súťaži ENGLISHSTAR zľavu 30% na všetok sortiment (neplatí na kolekciu POMOC UKRAJINE, kolekciu POMÁHAM a už zľavnený sortiment). Zľava nie je určená len pre súťažiacich, ale je k dispozícii pre všetkých žiakov našej školy a celý učiteľský zbor.

     Zľavový kód nájdete v správe po prihlásení sa do Edupage

    • Žiacky školský parlament

    • Netradičné posledné stretnutie členov žiackeho školského parlamentu v tomto školskom roku. Turistická prechádzka na Kamennú horu a do Bardejovských kúpeľov spojená s vedomostnými aj športovými súťažami.

    • Krajská výtvarná súťaž „SÚBOJ TALENTOV – V LESE“

    • Škola umeleckého priemyslu vo Svidníku každoročne organizuje výtvarnú súťaž Súboj talentov pre žiakov ZŠ a ZUŠ od 10 do 15 rokov. Do 5. ročníka s témou V lese sa zapojilo rekordných 186 výtvarných prác z Bardejova, Giraltoviec, Humenného, Stropkova a Svidníka. Žiaci stvárnili les ako fantazijnú krajinu so zázračnými bytosťami či mystickými zvieratami. Prírodu vnímali aj ako miesto, ktoré nám dáva energiu a poskytuje útočisko i relax. Do svojej tvorby vložili aj environmentálny kontext ochrany prírody. Práce boli rozdelené do rôznych kategórií podľa výtvarnej techniky, ktorú autor použil.

     V kategórii maľba získali ceny naše žiačky:

     1. miesto Jana Žaková z 9. A s prácou  „Sen“
     2. miesto Jazmína Ulagová z 9. A s prácou  „Lesný vesmír“
     3. miesto Alena Podubinská z 8. B s prácou  „Svet mágie“

     Víťazom srdečne blahoželáme!  Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu a pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

                                                                                                                                         Mgr. Mariana Antolíková

    • Výlet žiakov 2. a 3. ročníka

    • V utorok 14.6.2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili celodenného školského výletu na Spišskom hrade a v ZOO v Spišskej Novej Vsi. Je to mesto , ktoré je označované ako vstupná brána do Národného parku Slovenský raj. Najprv naše kroky viedli na Spišský hrad , kde žiaci absolvovali 10 zábavno – športových disciplín. Odmenou za ich snahu bola drobná sladkosť a pútavé divadelné predstavenie „ O zlatej rybke“ . Neskôr sme sa presunuli do ZOO , ktorá patrí k najmenším a najmladším zoologickým záhradám na Slovensku . Chová približne 70 živočíšnych druhov s celkovým počtom 250 jedincov. Pozoruhodné domáce a cudzokrajné zvieratá žiakov veľmi zaujali a očarili. Domov sme sa vrátili obohatení plní nových zážitkov.

    • Výtvarné súťaže - jún 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarné súťaže - jún 2022.

     Mesiac jún 2022 bol pre nás umelecky úspešný. Žiaci prvého, ale aj druhého stupňa sa zúčastnili výtvarných súťaží organizovaných základnými umeleckými školami  v našom meste a získali krásne umiestnenia. U nás sa nelení, u nás sa tvorí a maľuje!

     ZUŠ pod Vinbargom organizovala výtvarnú súťaž „ Čarovné jablko“ s témou „ Krásy sveta, kde sme získali tieto umiestnenia:

     1. Žiaci prvého stupňa Daria Peláková (1.B), Gregor Červenický (4.A)  získali krásne 3. miesto a Zoja Peláková (3.A) získala čestné uznanie.
     2. Ani žiačky druhého stupňa nelenili a vybojovali si krásne 1. miesto, ktoré patrí Nine Chomovej (6.A) a tiež  2. miesto získala Soňa Vantová (6.A)

     Modrá zuška usporiadala výtvarnú súťaž pod názvom „ Pošli ďalej“  s témou „Môj domov“, kde naši žiaci opäť hviezdili a ich práce boli ocenené v krásnom priestore Židovského suburbia:

      Prvý stupeň bol ocenený hneď štyrikrát, a to konkrétne -  Alexandra Kačmárová (2.A) cena poroty,  Tereza Alexovič (2.B) 3. miesto, Zoja Peláková (3.A) 2. miesto a Zoe Marcinová (3.A) tiež 2. miesto.  Na druhom stupni sa podarilo vybojovať Alexandre Lukáčovej (7.B) úspešné 2. Miesto.

     Výhercom blahoželáme a prajeme veľa podobných úspechov!

    • Beseda so spisovateľom II.

    • Dňa 10. 6. 2022 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela pokračoval druhý ročník detského literárneho festivalu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom.

     V tento deň sa naši druháci stretli na besede so spisovateľom, hudobníkom a spevákom Braňom Jobusom. Ten v roku 2006 debutoval rozprávkovou Láskavé rozprávky. Tak nasledovali knihy Zázračné rozprávky, trilógia Muflón Ancijáš, Na výlete do vesmíru, ale aj audiokniha Láskavé rozprávky. Na záver autor naše deti potešil tiež autogramiádou.