• Biela pastelka 2023

    • Aj tento školský rok sa naša škola v piatok 22.09.2023 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka,  ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10. najväčších zbierok na Slovensku.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

                                                                                                                                Mgr. Zuzana Petrová

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Platba za desiatu - október 2023

     Desiata   20 dní x 0,70                                =     14,00 € 

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

     -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 30.09.2023.

     Vedúca šj .

    • Svetový deň ústneho zdravia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň ústneho zdravia .

     Svetový deň ústneho zdravia si každoročne pripomíname 12. septembra, a tak sa pre žiakov 6. ročníka v tento deň uskutočnila beseda s dentálnou hygieničkou Bc. Adrianou Brehuvovou na tému dentálnej hygieny a ústneho zdravia. Dentálna hygienička našim žiakom vysvetlila, ako prebieha dentálna hygiena v praxi. Okrem toho, že si žiaci mohli vyskúšať techniky umývania zubov, dozvedeli sa, aké medzizubné kefky poznáme a ako ich majú správne používať. Na záver besedy ich upozornila, že choroby ústnej dutiny môžu ovplyvniť aj činnosť nášho srdca.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Zuzana Petrová 

    • Účelové cvičenie - september 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie - september 2023.

     V piatok, 8. septembra 2023, žiaci 5. - 9. ročníka absolvovali účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Obsahom účelové cvičenia bola najskôr teoretická príprava v triedach, kde sa žiaci oboznámili so zdravotníckou prípravou (obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, šatkové obväzy ruky, hlavy), civilná ochrana (privolanie požiarnikov, charakteristika nebezpečných látok) a tak nasledoval samotný pobyt v prírode.  

    • Začiatok šk. roku 2023/2024

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     dovoľte  mi, aby som Vás na začiatku nového školského roku srdečne pozdravil a zaželal nám všetkým pokojný a úspešný školský rok 2023/2024.

     Školský rok sa začne riadne v pondelok 4. septembra 2023. Žiaci 1. ročníka a 5. ročníka o 08.00. Ostaní žiaci o 8:20. Žiaci prvého ročníka prídu do vestibulu v pavilóne A (hlavný vchod - pavilón 1. stupňa), žiaci piateho ročníka do vestibulu školy v pavilóne B, kde ich budú čakať ich triedni učitelia a spolu pôjdu do svojich tried.

     Školský klub detí bude v prevádzke od 5. septembra 2023. Podrobnejšie informácie dostanú rodičia v pondelok 4. 9. 2023.

     Školská jedáleň začne fungovať tiež od 5. septembra 2023. Podrobnejšie informácie nájdete v samostanom ozname vedúcej ŠJ.

     Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried:

     zoznam_1.roc._novy.pdf

      

     Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v školskom roku pripadajúce na dobu školského vyučovania:

     1. septembra 2023 - piatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky

     15. septembra 2023 - piatok - Sedembolestná Panna Mária

     1. novembra 2023 - streda - Sviatok všetkých svätých

     17. novembra 2023 - piatok - Deň boja za slobodu a demokraciu

     29. marca 2024 - Veľký piatok

     1. apríla 2024 - Veľkonočný pondelok

     1. mája 2024 - streda - Sviatok práce

     8. mája 2024 - streda - Deň víťazstva

    • Poplatky za stravu v ŠJ - september 2023

    • Desiata   18 dní x 0,70                                =     12,60 € 

     Dospelí   18 dní x 1,00                                =     18,00 €  + 3 € = 21 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -    Do 31.08.2023 je potrebné zaplatiť režijný poplatok na nový školský rok 2023/24 vo výške    30 € .  V opačnom prípade bezplatná strava nebude žiakovi poskytnutá.

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.08.2023.

     Vedúca šj .

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • OZNAM PRE STRAVNIKOV

     Po schválení NR SR sa od 01.09.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia si musia stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok .
     4. Režijný poplatok sa bude vyberať na celý rok v sume 30 € na účet školy najneskôr do 31.08.2023. Pri úhrade sa uvedie variabilný symbol tak ako to bolo doteraz. Variabilné symboly ostávajú tie isté aj na nasledujúci školský rok .
     5. Preplatky zo stravného za tento školský rok budú vrátené na účty z ktorých boli uskutočnené platby za stravu v priebehu mesiaca júl, august.
     6. Pre rodičov žiakov , ktorí nastúpia do 1. ročníka budú variabilné symboly pre platbu režijného poplatku zverejnené na stránke školy v priebehu júla 2023.

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

    • Zahlasujte za náš projekt

    • prosím Vás zahlasujte za náš projekt

     "ŠLABIKÁRE Z CELÉHO SVETA NA VINBARGU" v Bardejove v Tescu

     Za každý nákup máte dostať žetón, ktorý hodíte do boxov v Tescu na podporu jedného z troch projektov. Občas zabudnú dať, ak nedostanete, treba si pýtať a pri samoobslužných pokladniach si musíte žetón vypýtať sami zakaždým! Rozhoduje každý nákup a žetón, hlasuje sa do 6. augusta. Ďakujeme za každý hlas

    • Škola v plenéri 2023

    • ŠKOLA V PLENÉRI

     Dňa 26. 6. 2023 naša škola organizovala prvý ročník akcie s názvom Škola v plenéri. Bola to záverečná ukážka práce žiakov a učiteľov na vyučovacích hodinách, ktorá sa konala netradične v exteriéri sídliska Vinbarg. Cieľom bolo, aby sa na pripravených aktivitách zúčastnila verejnosť. Deti, rodičia, starí rodičia a ktokoľvek iný sa mohol interaktívne zapojiť do netradičnej hodiny matematiky, fyziky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, slovenského a anglického jazyka, ako aj hodín výtvarnej a hudobnej výchovy. Vyskúšali si rôzne pokusy, riešili hlavolamy, tajničky, puzlle, pozorovali svet mikroskopom, zábavnou formou si overili vedomosti z geografie a dejepisu, namaľovali si obrázok na pamiatku alebo zatancovali. Celá akcia bola v uvoľnenej, veselej atmosfére záveru školského roka. Prispel k tomu aj úvodný program, v ktorom sa žiaci predstavili básňou, hrou na akordeón, divadlom v anglickom jazyku a tancom. Celú akciu sprevádzal Jožko Barborík hovoreným slovom a hudbou. V závere dňa každý z nás odchádzal  plný pozitívnych zážitkov.

                                                         Koordinátorka žiackeho školského parlamentu, Mgr. Mariana Antolíková

    • Školský aquathlon Bardejov, 2023

    • Dňa 27.6.2023 sme sa zo žiakmi zúčastnili súťaže Školský aquathlon Bardejov, 2023.

     Naši žiaci nás úspešne reprezentovali.

      

     V kategórii žiakov 9 rokov a mladší = 25m plávanie – 150m beh

     3.miesto získal Kačmár Patrik.

      

     V kategórii žiačky 10- 11 roční         = 25m plávanie- 300m beh

     1.miesto získala Hnidenková Petra.

      

     V kategórii žiaci 10- 11 roční            = 25m plávanie- 300m beh

     3.miesto získal Choma Hugo.

     Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.

      

    • Oznam - pripomienka

    • Zasadnutie Rodičovskej rady - dnes 21.6.2023 o 17:00

     Rodičovské združenia - zajtra 22.6.2023 o 16:30 (1. stupeň ) a 17:00 (2. stupeň)