• Okresné kolo Pytagoriády

    • Aj v tejto matematickej súťaži naši žiaci uspeli. V dňoch 29.3. - 30.3. 2022 sa konalo online formou okresné kolo Pytagoriády. Mali sme zastúpenie od tretieho až po siedmy ročník a viacerí dosiahli titul Úspešný riešiteľ Pytagoriády: Fecko, Choma, Varjan (3.B), Straka (3.A), Červenický a Koscelníková (4.A), Špirko - 4.miesto (7.B)

    • NAŠA EXKURZIA V SOLIVARE DOPADLA NA VÝBORNÚ

    • Dňa 01.04.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili pútavej a poučnej prehliadky areálu kedysi prosperujúceho a veľmi významného podniku. Solivar, dnes ako národná kultúrna pamiatka, ktorá na území Slovenska nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu konkurenta, nám ponúkla možnosť prehĺbiť si znalosti nielen z biológie ale aj chémie, či fyziky. Podmanivý príbeh histórie komplexu, ktorý začína ťažkou prácou baníkov, cez časy modernizácie a uvádzania nových technológií a strojov, až po konečné kruté zatvorenie závodu a predaj značky monopolu, nepochybne ohromil všetkých poslucháčov. Solivarské múzeum so stálymi i putovnými výstavami a miesto kultúrneho a umeleckého vyžitia, akým sú napríklad koncerty, poskytlo množstvo chemických vedomostí, zaujímavostí, ktoré uľahčia ľahšie pochopiť a predstaviť si teoretické učivo na hodinách biológie či chémie. Domov sme prišli plní dojmov a nových vedomostí.

                                                                                                                                     Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Testovanie 9 - 2022

    • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pod názvom Testovanie9-2022 sa uskutoční

     6. apríla 2022 (v stredu).

     Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete na stánke NUCEMu Testovanie 9.

     Z organizačných dôvodov bude vyučovanie v 6. ročníku zrušené. Títo žiaci sa môžu ešte dnes odhlásiť z obedu.

    • Zápis do 1. ročníka 2022

    • Dňa 4. 4. 2022 sa konal slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka. Po dlhom čase sme sa opäť mohli stretnúť s rodičmi a budúcimi prvákmi prezenčne. Pripravili sme pre nich pestrý program a priblížili sme im život v našej škole krátkym filmom.

     Tešíme sa na nových spolužiakov v novom školskom roku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa príprave podujatia podieľali.

    • Biologická olympiáda - školské kolo 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická olympiáda - školské kolo 2022.

     Biologická olympiáda kategória “D – TP“

     Biológia je stále atraktívny predmet a preto sa dňa 21.03.2022 konalo školské kolo biologickej olympiády kategórie D-TP. Z dôvodu pandemickej situácie sa olympiáda konala online formou. Obsahom tejto kategórie je ľudské telo človeka a tak sa žiaci museli pripraviť nie len na teoretickú časť, ale aj na praktickú. Olympiády sa zúčastnilo spolu 10 žiakov zo 6. a 7. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Samuel Špirko (7.B)

     2. miesto – Charlotta Baranová (7.A)

     3. miesto – Klára Kyjaková (7.A)

     Všetkým ďakujeme za účasť a prvým dvom prajeme veľa úspechov na okresnom kole!

    • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 24. 3. 2022 sa v priestoroch HOS v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní a priniesli dve víťazstvá a jedno bronzové ocenenie.

     Šimon Grubár z 5.A sa umiestnil na 1. mieste v II. kategórii v prednese prózy a Loriána Feciľáková z 8. A získala 1. miesto v III. kategórii v prednese poézie a postúpili do krajského kola.

      Sofia Zara Šalátová z 5.A sa umiestnila na 3. mieste v II. kategórii v prednese poézie.

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

    • OZNAM vedúcej ŠJ ohľadom spôsobu vydávania obedov

    • Oznamujem rodičom žiakov, že od 1.apríla sa mení spôsob vydávania obedov v školskej jedálni.

     Namiesto klasických stravných lístkov na obedy, prechádzame na výdaj obedov za pomoci čipov, ktoré si každý žiak priloží na čítačku pri výdajnom okienku. Preto žiaci ich musia nosiť denne so sebou, namiesto stravenky. Strava sa platí  vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

     Spôsob odhlasovania  zostáva  ten istý, čiže telefonicky  alebo formou sms . Odhlasuje sa deň dopredu do 14.00 hod. alebo vo vážnom prípade ochorenia dieťaťa  ráno do 8.00 hod.  Po tomto termíne obed už nebude možné odhlásiť  a Vám prepadne. To všetko je na Vašej zodpovedností.

     Obedy do obedára sa nevydávajú .

     Ešte prosím rodičov, aby pri platbe cez IB, dávali v časti poznámky opäť meno žiaka aj triedu, pretože niekedy môže dôjsť  k výmene  a  dávať správny VS.

     Napr.   najprv sa píše VS,. ale do častí - poznámky tiež  meno žiaka napr.  Jožko Mrkvička 4 B tr. , prípadne niečo napísať ktoré dni odhlasuje.

     V prípade dotazov a odhlasovania moje tel. číslo je  0911 882 981

     Ďakujem za pochopenie

     Ved. ŠJ: Vasilčinová Mária

    • Deň učiteľov

    • Vážení učitelia!

     Dňa 28. marca sa prihovárame k Vám, našim učiteľom a vychovávateľom. Nesmierne si ceníme Vašu prácu a trpezlivosť. Učíte nás základy poznania na ktorých môžeme stavať a využiť  ich v našom ďalšom živote, nebáť sa chýb, byť vytrvalými a trpezlivými. Poznáte naše dobré vlastnosti ako aj nedokonalosti.  Aj vďaka Vám sa naše sny a ciele stávajú realitou.

     V mene všetkých žiakov našej školy Vám ďakujeme a prajeme veľa pracovných aj osobných úspechov.

                                                                                                                                             Žiacky školský parlament

    • Návšteva z MŠ

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva z MŠ.

     Dňa 17. marca nás navštívili naši budúci spolužiaci - deti z materskej školy. Vyskúšali si, ako je byť prváčikom, teda počítali, spievali, ba niektorí aj čítali spolu s našimi žiakmi a zhotovili tiež krásnych zajačikov. Neskôr si boli pozrieť i naše telocvične, školskú jedáleň a plaváreň, kde každý piatok  chodia veľmi radi plávať. Na záver navštívili aj  učebňu cudzích jazykov, kde si na hodine anglického jazyka spolu s tretiakmi vyskúšali svoje schopnosti komunikovať v tomto jazyku.

     Zo školy odchádzali s úsmevom, plní nadšenia a my sa zasa tešíme na ich nástup v septembri.

    • Polatky za stravu v ŠJ - apríl 2022

    • Desiata       17 dní x 0,50 €                             =   8,50 €

        1.stupeň     17 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  21,55 €

        2.stupeň    17  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  22,91 €

        Dospelí      17 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  14,92 € 

        Gym.         17 dní x 1,45 €                              =  24,65 €

    • Ekoolympiáda 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ekoolympiáda 2022.

     Naša škola sa zapojila do pilotného vzdelávacieho programu Ekoolympiáda, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. stupňa: 

     Nina Chomová, Daniela Podlesná, Petronela Chomová (6. roč.)

     Andrea Kokindová (8. roč.)

     Šimon Pavúk, Adam Švač, Jakub Hudák, Tomáš Červenický, Lenka Petrišáková, Lucia Maxinová, Tomáš Oslacký, Karin Hankovská (9. roč.)

      

     Počas mesiaca február nadobúdali nové vedomosti v tréningových kolách a tie potom zúročili v súťažnom marcovom kole. Otázky kvízu sa týkali 4 hlavných tém: Voda, Biodiverzita, Odpad, Klimatická zmena. 

     Cieľom Ekoolympiády je vzbudiť záujem detí vyhľadávať informácie ohľadom klimatickej zmeny, hravou formou sa takto vzdelávať a v neposlednom rade sa stať aktívnym ochrancom našej planéty. Organizátorom vedomostnej hry je o.z. Planet Lover.

     Súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

      

     Mgr. Zuzana Kolesárová (koordinátor ENV)

    • Podporme Svetový deň Downovho syndrómu (21.03.2022)

    • V tento deň si pripomenieme jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom tým, že si vezmeme ponožky, ktoré spolu vôbec nemusia ladiť. Naopak, mali byť čo najrozdielnejšie – farbou, či veľkosťou.

     Dátum 21.3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom, pretože chromozóm má podobný tvar. Zapojme sa spoločne do tejto výzvy dňa 21.3.2022 (pondelok), a tak máme možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na ľudí s týmto ochorením. 

    • Lyžiarsky výcvik 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 2022.

     14. 2. – 18. 2. 2022

     Lyžiarskeho výcviku /ďalej LV/ sa zúčastnilo 24 žiakov, z toho 5 lyžiarov a19 nelyžiarov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.

      Cieľ začiatočníkov bol:

     -vedieť zjazdiť terén jazdou po spádnici, oblúkmi v obojstrannom prívrate, oblúkmi z prívratu hornej lyže.

     V pondelok žiaci získavali zručnosti v ovládaní lyží. V utorok a v stredu  sa učili oblúky v pluhu, jazdu na vleku. Vo štvrtok sa zdokonaľovali v pluhových oblúkoch, začali nacvičovať oblúky z prívratu. V piatok žiaci prezentovali svoje lyžiarske zručnosti.

     Cieľ pokročilých bol :

     -vedieť zjazdiť terén oblúkmi v obojstrannom prívrate, oblúkmi z prívratu hornej lyže, základným carvingovým oblúkom.

     Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo  počas výcviku v skupinách. Lyžiarsky výcvik ukončili všetci žiaci.

      Lyžovalo sa v stredisku Regetovka. Na svahu  boli poskytnuté  dobré podmienky, zvlášť pre nelyžiarov.  Prezúvanie sa a uloženie plecniakov  mali žiaci zabezpečené  priamo v stredisku. Režim dňa bol podmienený programu dňa. Všetci žiaci získali osvedčenie o absolvovaní lyžiarskeho výcviku.

    • Valentínska pošta - súťaž

    • Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili literárnej súťaže  „Valentínska pošta“. Veľmi sa im darilo a obsadili

     2. miesto                            Gregor Červenický

     3. miesto                            Dávid Černický

     cena poroty                       Laura Vargová

          Súťaž organizovalo  Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, ktoré odmenilo všetkých súťažiacich

    • Všetkovedko

    • Žiaci na 1. stupni sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá sa uskutočnila 30. 11. 2021. Mali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje.

     Až teraz v marci si súťažiaci za svoje vedomosti prevzali diplomy a darčeky. Spolu súťažilo 27 žiakov našej školy, z toho dvaja získali titul Všetkovedko.

      

     Všetkovedko 2:

     V tejto kategórii súťažilo 7446 detí. V teste bolo možné získať maximálne 168 bodov.

      

     1. 2. B Lukáš Kijovský                      - 156 bodov      Všetkovedko  
     2. 2. A Adam Petrovaj                       - 140 bodov     Všetkovedko  
     3. 2. B Adam Bubanec                       - 133 bodov
     4. 2. B Tereza Alexovič                     - 121 bodov
     5. 2. B Oliver Štalmach                     - 112 bodov

         2. A Tatiana Hliba                         - 112 bodov

     6. 2. A Alexandra Kačmárová

         2. B Nina Križáková

     7. 2. A Liliana Pangrácová

     8. 2. B Laura Veselovská

     9. 2. A Melissa Varjanová

      

     Všetkovedko 3:

     V tejto kategórii súťažilo 6840 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

      

     1. 3. B  Sophie Hasmandová             - 137 bodov
     2. 3. B  Hugo Choma                         - 126 bodov
     3. 3. B  Róbert Žemlička
     4. 3. B  Richard Sobek
     5. 3. B  Christopher Varjan  
     6. 3. B  Katarína Dorinová

     7. 3. B  Jakub Špirko
     8. 3. B  Teo Kica

      

     Všetkovedko 4:

     V tejto kategórii súťažilo 5762 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

     1. 4. A Patrik Podubinský                 - 132 bodov
     2. 4. A  Dávid Černický                     - 123 bodov
     3. 4. A  Petra Živčáková
     4. 4. A  Petra Hnidenková
     5. 4. A  Martin Michálek

     6. 4. A  Kristián Mojdis     

     7. 4. A  Laura Vargová     

     8. 4. A  Matias Baláž     

      

     Gratulujeme Všetkovedkom a všetkým súťažiacim.
      

    • Geografická olympiáda- okresné kolo

    • Vo štvrtok 17.2.2022 sa konal jubilejný 50. ročník geografickej olympiády.  Rovnako ako  v predchádzajúcom roku aj v tomto sa súťaž konala v online priestore. Našu školu reprezentoval Michal Kijovský z 8.B triedy. V kategórii E (8. a 9. ročník) sa umiestnil na 1.mieste a postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22.4.2022. Miškovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.