• Karneval - triedy A

    • K jedným z najočakávanejších podujatí na našej škole neodmysliteľne patrí aj karneval. Aj žiaci z autistických tried sa zapojili a príjemne zabavili.

    • Šaliansky Maťko - okr. kolo 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko - okr. kolo 2023.

     Dňa 2.2. 2023 sa v Okresnej knižnici Davida Gutgesela v Bradejove uskutočnilo okresné kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách: 

     I. kat. Lili Pangracová - Zdolisnká, 3.A

     II. kat. Zoja Peláková, 4.A

     III. kat. Šimon Grubár, 6. A

     Veľmi sa tešíme z 3. miesta v II. kategórií, ktoré si vybojovala Zoja Peláková (4.A). Gratulujeme k tomuto umiestneniu!

     Všetkým našim reprezentantom ďakujeme za skvelé výkony a prajeme im mnoho ďalších úspechov. 

    • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 2. stupeň

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo 2. stupeň.

     Dňa 30. 1. 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

      v 2. a 3. kategórii .

     Umiestnenie

     2. kat. poézia                                                                                        2. kat. próza

     1. Sofia Zara Šalatová      6.A                                                               1. Petra Hnidenková      5.B

     2. Natália Vojtašková       5.B                                                                 2. Šimon Grubár      6.A

     3. Nina Sobeková     6.B                                                                        3. neudelené

      

     3. kat. poézia                                                                                           3. kat. próza

     1. Loriána Feciľáková     9.A                                                             1. Soňa Ondíková     8.B

     2. Loriána Magdová   8.A                                                                  2. Sonja Strončeková     9.A

     3. Vanesa Fignárová          7.B                                                          3. Nina Chomová   7.A

     Víťazom srdečne blahoželáme!

      

    • Oznam pre stravníkov v ŠJ

    • P O P L A T K Y   Z A    S T R A V U   N A    F E D R U Á R   2 0 2 3

      

      

         Desiata   20 dní x 0,70                                =    14,00 €

         1.stupeň  20 dní x 1,50  plus 3 € réžia        =    33,00 €

         2.stupeň  20 dní x 1,70  plus 3 € réžia        =    37,00 €

         Cudzí  20 dní x 4,00                                    =    80,00 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

      

      

      

    • Komparo 2022

    • je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl. Nás teší, ale aj zaväzuje, že výsledky našich deviatakov z matematiky a slovenčiny boli nad úrovňou celoslovenského priemeru. Zaradili sme sa tak medzi 25% najúspešnejších škôl.

    • Biologická olympiáda - školské kolo 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická olympiáda - školské kolo 2023.

     Dňa 12.01.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 57. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Dávid Tomondy (9.A)

     2. miesto – Sonja Strončeková (9.A)

     3. miesto – Sára Kaščáková (9.A)

     Všetkým 16 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole. 

    • Šaliansky Maťko

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

     Dňa 16. 1. 2023 sa konalo školské kolo prednese slovenských povestí “Šaliansky Maťko”. Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

     2.kategória: 4.-5.ročník 

     1. Zoja Peláková, 4.A

     2. Hugo Choma, 4.B

     3. Sofia Harčárová, 5.A a Martin Kleban, 4.B

     3.kategória: 6.-7. ročník 

     1. Šimon Grubár, 6.A

     2. Sofia Zara Šalátová, 6.A

     3. neudelené

     Dňa 16. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko aj v 1. kategórii.

     Porotu  tvorili pani učiteľky: D. Fellegiová, K. Graveczová, A. Kolibabová a A. Rohaľová.

     Výsledky:  1. Liliana  Pangrácová – Zdolinská  3. A

                          2. Lukáš Kijovský  3. B

                          3. Tereza Alexovič  3. B

     Víťazom srdečne blahoželáme.               

    • "Chrípkové prázdniny" - 22. 12. 2022

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces dňa 22. decembra 2022 (štvrtok).

     Z uvedeného dôvodu v tento deň nebude zabezpečená ani činnosť školského klubu detí. 

     Všetci stravujúci sa žiaci budú z obedu automaticky vyhlásení.

     Vyučovanie bude pokračovať 9. januára 2023 (pondelok).

     Prajeme Vám šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.

    • Pytagoriáda 2022 - školské kolo

    • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci riešili úlohy v škole, kombinovanou formou – úlohy riešili na papieri, ale výsledky zadávali cez PC na internet, kde sa im meral aj čas . Súťaže sa zúčastnilo 98 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najúspešnejších riešiteľov:

     kategória P3

               1. miesto – L. Kijovský, 3.B

               2. miesto – A. Lutsiuk  3.B

               3. miesto – A. Bubanec 3.B

              ďalší úspešní riešitelia – L. Pangrácová-Zdolinská, P. Kačmár  3.A,

                                               O. Štalmach 3.B, A. Petrovaj 3.A, L. Krupová 3.B

     kategória P4

               1. miesto - S. Hasmandová  4.B

               2. miesto - Ch. P. Varjan 4.A , H. Choma 4.B

               3. miesto - R. Sobek 4.B, P. Straka 4.A

              ďalší úspešní riešitelia - M. Boruvová 4.A, M. Vanta 4.A; 

                 

     kategória P5

               1. miesto – S. Harčarová, P. Podubinský, P. Živčáková, L. Vargová, G. Červenický

               2. miesto – T. Litavec

               3. miesto – N. Vojtášková

               ďalší úspešní riešitelia: Ch. Koscelníková, P. Hnidenková

     kategória P6

               1. miesto – N. Sobeková, 6.B

               2. miesto – R. Feciľák, 6.B

               3. miesto – J. Bosák, 6.A

               ďalší úspešný riešiteľ – Š. Grubár, 6.A;

                       

     kategória P7         

               1. miesto – A. Kvašňák 7.A

               2. miesto – M. Mačejovský, S. Vantová, 7. A, J. Stronček 7.B

               3. miesto – F. Isák 7.B

     kategória P8

               1.  miesto - S. Špirko 8.B

               2. miesto – L. Magdová 8.A

               3. miesto – S. Ondiková 8.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.

     Držíme palce v okresnom kole 😊

    • Na vianočnej burze v Prešove

    • Dňa 6.12.2022 sa uskutočnili vianočné trhy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Triedy pre žiakov s autizmom A1, A2, A3 sa tohto podujatia zúčastnili predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov. Žiakom sa podarilo vyzbierať 300 eur. Tento finančný príspevok bude využitý v prospech žiakov, a to na potrebné didaktické či kompenzačné pomôcky. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať Študentskej rade Pedagogickej fakulty PU v PO a samotnej Pedagogickej fakulte PU v PO, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tohto podujatia. Kúpou potrebných pomôcok sa dostaneme opäť o krok bližšie k čo najvšestrannejšiemu komplexnému osobnostnému rozvoju našich neobyčajných, no veľmi výnimočných žiakov s autizmom.

     Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

    • Plaváreň Vinbarg - oznam

    • Z dôvodu nárastu počtu respiračných ochorení, na základe odporúčania RÚVZ, zatvárame plaváreň od nedele 18. 12. 2022. Prevádzka bude znovu  otvorená  9. 1. 2023. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

     Prajeme Vám príjemné prežite vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2023.