• Úspech na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dištančné vyučovanie síce prináša mnohé obmedzenia, no zastaviť túžbu po vzdelávaní a osobnostnom raste nejedného školáka veru nedokáže. Aj preto neustále prebiehajú rozličné súťaže či olympiády, ktoré posúvajú tých šikovných stále ďalej a ďalej. Čoho príkladom je i 2. miesto na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kde Katarína Hopková, žiačka 8. B, zasa potvrdila kvalitu našej školy. Hravo totiž dokázala vymazať hendikep jedného ročníka a rovnocenne súperila, ba porazila väčšinu deviatakov z mesta a okolitých dedín. Čo dokazuje, že žiaden vírus či nepriazeň osudu nedokážu zabrániť mladým v učení, ak o to naozaj stoja! Vtedy len stačí podať pomocnú ruku a úspech sa zaručene dostaví...

     Katka na výlete aj s p. tr. učiteľkou

    • Rodičovské združenie - online

    • Rodičovské združenie

     Zasadnutie triedneho rodičovského združenia sa uskutoční v termínoch: 9. ročník - piatok 11.12.2020 o 17:00 online formou pomocou aplikácie ZOOM. 1. až 8. ročník - pondelok 14.12.2020 o 17:00 takisto online formou pomocou aplikácie ZOOM. Presnejšie pokyny vám oznámia triedni učitelia vašich detí prostredníctvom edupage stránky školy.

    • Stanovisko mestského krízového štábu

    • Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených, identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu   infikovaných , ale aj na základe nízkeho záujmu, bude  II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

     Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II..stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

     Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.

      

      

                                                                                                   Krízový štáb Mesta Bardejov

    • Pytagoriáda 2020 - školské kolo pre 5. až 8. ročník bude online

     • Toto sú podrobné pokyny pre žiakov 5. až 8. roč. k matematickej Pytagoriáde. Prihlasení žiaci dostanú tieto pokyny ešte aj cez správu v edupage. V najbližších dňoch dostanú cez edupage aj prihlasovací kód. Keďže súťažiacich by malo byť pomerne veľké množstvo, dávame tieto informácie aj tu, aby o pripravovanej súťaži vedeli aj ostaní učitelia a rodičia.
     • V online súťažnom kole sa môže zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala.
     • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
     • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
     • Test na školské kolo Pytagoriády pre kategóriu  P5 piataci  bude sprístupnený v stredu 9.12.2020 v čase od 9:00 do 12:00, pre kategóriu P6 - P8, teda šiestakov, siedmakov a ôsmakov vo štvrtok 10.12.2020 v čase od 9:00 do 12:00. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť.
     • V školskom kole súťažiaci riešia 15 úloh, čas na vypracovanie testu je maximálne 60 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 13:00.
     • Každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený ako 1 bod.
     • V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé ním ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené ako 1 bod.
     • Súťažiaci je ohodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas.
     • Pri rovnakom počte bodov súťažiacich rozhoduje o poradí ich úspešnosti počet dosiahnutých bodov za vyriešené príklady a až potom kratší čas vynaložený na riešenie úloh.
     • Súťažiaci nepoužíva pri riešení kalkulačku, matematické tabuľky ani iné elektronické či iné pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží alebo stránky, na ktorej prebieha súťaž.
     • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
     • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo “hotovo”, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo “hotovo”.
    • SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS 1. DECEMBER 2020

    • HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávislé na sebe vedecké tímy dr. Gallo v USA a dr. Montagneir vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenesený iba z človeka na človeka. Vírus HIV sa prenáša priamym kontaktom s infikovaným telesnými tekutinami. Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. A ako sa chrániť pred vírusom? Dôležité je vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov, vernosť, mať jedného stáleho sexuálneho partnera a v neposlednom rade vyhýbať sa drogám a spoločnému používaniu hygienických potrieb ako sú žiletky, ihly a podobne.

     Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína práve dnes 1. Decembra.

     Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

     Pripomeňme si aj mi tento dôležitý deň, či už nosením červeného alebo bieleho trička, nosením červenej stužky, vytvorením náramku priateľstva v bielo - červenej farbe a jeho darovanie.

    • Milión detí sa modlí ruženec 2020

    • Práce žiakov 5. a 6. ročníka z náboženskej výchovy počas dištančného vyučovania - žiaci sa zapojili do celosvetovej modlitbovej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj vo svete".  Keďže sa nemohli zapojiť modlitbou fyzicky, tak aspoň kresbou či zhotovením ruženca.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • Aj napriek neštandardnej situácii sa dňa 24.11 2020 v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre žiakov 5. – 9. ročníka. Dištančná forma priebehu súťaže záujemcov neodradila a o víťazstvo bojovalo až 20 žiakov. Žiaci sa s úlohami popasovali bravúrne , čo ukázali aj malé bodové rozdiely, ktoré rozhodli o ich finálnom umiestnení. A to je nasledovné:

     Kategória 1A:
     1. miesto Michal Kijovský   7.B
     2. miesto Sofia Šterbáková   7.A
     3. miesto Ella Hanobíková  6.A

     Kategória 1B:
     1. miesto Ruth Romana Mihalčinová 9.A
     2. miesto Katarína Hopková 8.B
     3. miesto Damián Ivančo 8.B

      

     Všetkým umiestneným gratulujeme a žiakom prvých miest Miškovi Kijovskému a Ruth Mihalčinovej želáme veľa úspechov v okresnom kole.

    • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

    • Aj deti 2.B zo ZŠ - Vinbarg boli súčasťou, bolo všetkým veľkým potešením zapojiť sa do tejto výzvy plnej lásky. Veríme, že Vianoce budú o niečo krajšie.Ďakujem všetkým, čo sa zapojili. Triedna učiteľka

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 20.11.2020 sa dištančnou formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorého sa zúčastnilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka.
     Vzhľadom na mimoriadnu situáciu pravidlá súťaže boli upravené. Súťažiaci absolvovali iba písomnú časť, ktorá pozostávala z testu. Ústna časť súťaže v tomto školskom roku realizovaná nebola.
     Umiestnenie:
     1. Katarína Hopková, 8.B
     2. Denis Dupľák, 9.A
     3. Sarah Kundratová, 8.A
     Víťazom srdečne blahoželáme a Katke prajeme veľa úspechov v okresnom kole!
     Všetkým súťažiacim ďakujeme za bohatú účasť aj v tejto mimoriadnej situácii!

    • Dôležitý oznam

    • Dnes (2.11.2020) krátko popoludní zasadal v Bardejove krízový štáb. Ten vyhodnotil priebeh víkendového celoplošného testovania na COVID-19 a  Mestský krízový štáb dnes prijal rozhodnutie:

     od stredy 4.11. sa otvárajú pre vyučovanie triedy I. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

     Podmienky vstupu do školy, potrebné vyhlásenie aj vysvetľujúce video ministra školstva nájdete na našej podstránke MŠVVaŠ SR

     +Oznam vedúcej školskej jedálne

    • iBobor - informatická súťaž

    • Pozývam vás na informatickú súťaž iBobor

     Ako sa zapojiť? V edupage školy dnes po prihlásení nájdete správu s presným postupom.

     Mnohí z vás už túto súťaž poznáte z minulých rokov. Ak potrebujete viac informácií preštudujte si všetko o súťaži na stránke

     ibobor.sk