• Erasmus +

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Erasmus +.

     • Náš projekt Erasmus+

     • Číslo projektu: 2022-2-SK01-KA122-SCH-000093786

      Názov projektu: Inclusive classrooms for recognize the possibilities of all students

      Trvanie projektu : 12 mesiacov

      Inkluzívne vzdelávanie je najefektívnejší spôsob, ako dať všetkým deťom spravodlivú šancu chodiť do školy, učiť sa a rozvíjať svoje zručnosti k tomu , aby mohli  prosperovať. Inkluzívne vzdelávanie znamená, že  škola prijíma všetkých žiakov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením a podporuje ich, aby dosiahli svoj maximálny potenciál.

       Inklúzia je najúčinnejšia, keď sa školy snažia vytvoriť prostredie, ktoré prijíma

      rozmanitosť a stavia na silných stránkach každého žiaka. Inkluzívne školy vychovávajú profesionálne vzdelávacie komunity, ktoré umožňujú učiteľom vytvárať optimálne študijné prostredie a  výsledky pre študentov so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom využívania osvedčených postupov a  stratégie založené na dôkazoch. Inkluzívny učiteľ podporuje všetky deti, aby sa zúčastňovali, učili  a mali možnosť

      uspieť vo všetkých aspektoch vzdelávania. Veríme, že účasťou na tomto  projekte sa nám podarí urobiť z našich učiteľov inkluzívnych učiteľov.

      Implementácia:

      7 učiteľov našej školy sa práve zúčastňuje školiaceho kurzu učiteľov v Antalyi/Turecku. Účasť na tomto kurze pomôže učiteľom oboznámiť sa s  rôznymi modelmi inkluzívneho vzdelávania, diskutovať o stratégiách, pracovných metódach a prístupoch k boju proti

      segregácii žiakov so špeciálnymi potrebami a začleniť ich do bežného vzdelávania. Navyše budú realizované mnohé prípravné(kultúrne, jazykové, logistické) a diseminačné činnosti a to nie iba v rámci školy, ale aj v rámci regiónu.

       Očakávané výsledky:

      -Porozumieť výhodám a nevýhodám prístupov, ako je inklúzia, integrácia a mainstreaming.

      -Zlepšiť kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy pre všetkých žiakov.

      -Rozvíjať u žiakov samostatnosť učenia sa pomocou  praktického vzdelávacieho prístupu, rozvinúť  a budovať na ich predchádzajúcich vedomostiach .

      -Spustiť efektívne využívanie argumentov a dôkazov, využívať otázky ako nástroj učenia.

      -Implementovať a vyhodnocovať vhodné akčné stratégie podľa potrieb žiakov, aby sa predišlo zaujatosti, predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a antisociálnemu správaniu žiakov.

      -Podnecovať objavovanie prekážok a limitov s ktorými sa hendikepovaní žiaci stretávajú v rámci vzdelávacieho systému.

      -Aplikovať umenie a kreativitu pri práci so žiakmi s telesnými (ne)spôsobilosťami.

      -Pochopiť význam „pedagogiky každodenného života“ pre ľudí s duševnými poruchami.

      -Získať techniky pre prácu s heterogénnymi triedami a komunitami, zaoberať sa zvýšenou diverzitou žiakov.                                                        

      Mgr. Viera Mikulová

      koordinátorka projektu

    • Miniolympiáda zo SJaL

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Miniolympiáda zo SJaL.

     Dňa 24. 4. 2023 sa uskutočnila školská súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. a 6. ročníka. Žiaci súťažili v dvoch kolách. V prvom kole to bol vedomostný test a v druhom kole zasa svoje sily zmerali v rétorike, kde ich úlohou bolo dokončiť príbeh a predniesť ho.

     Umiestnenie:

     5. ročník                                                        6.ročník

     1. Harčarová  S.   5.A                           1. Sobeková  N.      6.B

     2. Podubinský   P.  5.B                         2. Feciľák  R.            6.B

     3. Gajdošová S.      5.B                         3. Balaščáková   S.    6.B

                                                                          Šalatová Z.          6.A

    • Školská výtvarná súťaž Deň Zeme 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Školská výtvarná súťaž Deň Zeme 2023.

     Školská výtvarná súťaž "Deň Zeme"

     21.4. 2023 sa žiaci našej školy venovali tematike ochrany prírody. V rámci rôznych aktivít sa zúčastnili aj školskej výtvarnej súťaže s touto témou.

     Pracovali jednotlivo, alebo  v skupinách.

     Víťazi jednotlivcov:  1. miesto - Patrik Paňko, 2.A

                                     2. miesto - Martin Kleban, 4.B

                                                       Jakub Špirko, 4.B

                                     3. miesto - Lara Krupová, 3.B

                                                       Dávid Kováč, 8.B

                                     Cena poroty: Marián Kanský, A2

     Víťazi skupín:

     I.stupeň:  1. miesto-Klára Pangrácová a Lucia Pechová, 2.A

                     2. miesto-Zoe Marcinová, Zoja Peláková, Eric Vadász

     II. stupeň:1. miesto-Ema Martičková, Kristína Nimasová, Kamila Martičková, 9.B

                     2. miesto-Loriána Magdová, Klára Kyjaková, Veronika Mojdisová, 8.A

                     3. miesto-Sofia Harčarová, Sofia Porubská, 5.A

                      Cena poroty: Trieda A3

    • Deň Zeme na našej škole - 2023

    • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 21.04.2023 oslavovali Deň Zeme. Environmentálnym aktivitám a výchove žiakov k ochrane životného prostredia sa venujeme celoročne. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v tento špeciálny deň žiaci tvoria plagáty a podieľajú sa na skrášlení blízkeho i širšieho okolia našej školy. Žiaci 1. stupňa sa venovali upratovaniu v bližšom areáli školy, starší žiaci sa vydali medzi obytné domy a parky na našom sídlisku. O ich usilovnosti svedčia aj fotografie z galérie.

    • Deň narcisov 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov 2023.

     Deň narcisov na našej škole 

     Sme radi, že aj tento rok bola naša škola dňa 20.04.2023 súčasťou finančnej zbierky pre onkologických pacientov pod názvom Deň narcisov, ktorá sa už po 27.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

     Na Slovensku ročne pribudne okolo 40 000 nových onkologických pacientov, ktorí častokrát potrebujú finančnú pomoc v oblastiach ako sú onkoporadne, siete psychológov, krátkodobé ubytovanie, advokácie pacientov, ale aj v mnohých ďalších.  ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do nej ochotne zapojili.

    • Oznam pre stravníkov v ŠJ - poplatky na máj 2023

    •     Desiata   21 dní x 0,70                                 =    14,70 €

         1.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         2.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         Cudzí  21 dní x 4,00                                     =    84,00 €

         Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

    • Zápis do 1. ročníka - apríl 2023

    • Máte doma budúceho prváčika? Potom nepremeškajte zápis do prvého ročníka. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.augusta 2023 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

     Zápis trvá od 1. apríla do 30. apríla 2023

     Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

     1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky, (online prihláška už je nastavená a zapnutá, ak chcete svoje dieťa prihlásiť, tak vyplňte všetky potrebné údaje, tlačiť prihlášku nemusíte. Vytlačíme ju pre vás v škole, kde už prídete s dokladmi len na kontrolu údajov a podpísanie. Na zadané emailové adresy dostanete správu o tom, či bola vaša prihláška zaregistrovaná školským systémom. Ak správu do niekoľkých minút nedostanete, skontrolujte si priečinok nevyžiadanej pošty, alebo správnosť emailovej adresy v prihláške.
     2. papierovou formou – vyplnením a vypísaním formulára, ktorý rodič doručí škole.

     Viac informácii na podstránke "Budúci prváci"

      

     Pozývame deti a ich rodičov na začiatok zápisu,

     ktorý bude v sobotu 1. apríla od 9.30 do 12.00

     v školskej telocvični (Vchod od plavárne). Deti nech si prinesú športovú obuv so sebou. Budú ich tam čakať športové aktivity a  rôzne kreatívne činnosti. Pre všetkých (deti i rodičov) sú pripravené hry v školskom bazéne. Nezabudnite si plavky. Rodičia zoberte rodný list dieťaťa

      

    • Pripomienka - RZ 13.4.2023

    • ZRŠ I. stupeň – 16.30h

     ZRŠ II. stupeň - konzultácie od 16.00 - 18.00h

     ZRŠ rodičov z Poštárky – 17.00h v školskej jedálni

     Rodičovská rada o 17:30

    • Biologická olympiáda kategória D-TP

    • Biológia je stále atraktívny predmet a preto sa dňa 24.03.2023 konalo školské kolo biologickej olympiády kategórie D-TP. Obsahom tejto kategórie sú rastliny, ich stavba tela, zástupcovia ale aj ľudské telo človeka a tak sa žiaci museli pripraviť nie len na teoretickú časť, ale aj na praktickú. Olympiády sa zúčastnilo spolu 8 žiakov zo 6. a 7. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto - Nina Sobeková (6.B)

     2. miesto -  Dorota Červenická (7.B)

     3. miesto - Nina Chomová (7.A)

     Všetkým ďakujeme za účasť a prvým dvom držíme palce na okresnom kole!