• Žijeme v digitálnej dobe

    • Riziká na sociálnych sieťach a internete

     Žijeme v digitálnej dobe, kedy je pre nás internet nie len dobrým sluhom, ale často aj zlým pánom, hlavne, keď nie sme informovaní o nástrahách, s ktorými sa na sociálnych sieťachmôžeme stretnúť. Ak chýba záujem alebo správna rada zo strany rodiča, učiteľa, vychovávateľa či organizácie, ktorí by nás varovali, pripadne ukázali smer a tým nám pomohli predísť či dostať sa z už vzniknutej nepríjemnej situácie, môže to mať deštruktívne, ba až fatálne následky v živote detí a mládeže. S cieľom predísť takýmto problémom sme 2. decembra 2021 v spolupráci s UPSVaRv Bardejove a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zorganizovali v rámci národného projektu „ Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ v našej škole webinár na tému Riziká na sociálnych sieťach a internete. Webinára sa zúčastnili žiaci 9. B a výchovná poradkyňa p. Antolíková. Hlavnou témou tohto stretnutia bola problematika známa ako „Kyberšikana“. Prednášajúci žiakom vysvetlil ako kyberšikane predchádzať, ako postupovať v prípade, že sme sa stali jej obeťou, kam zavolať alebo koho konfrontovať ak sme svedkami kyberšikany . Okrem tejto témy sa žiaci dozvedeli aj o mnohých iných problematikách ako napríklad podvody na internete, narušenie súkromia v online priestore a nakoniec aj závažnosť a trestnosť týchto skutkov. K daným témam videli prezentáciu či videá. Takto obsiahle a závažné témy nie je možné prebrať na jednom stretnutí. Žiakov problematika a pútavý výklad zaujali, preto v budúcnosti plánujeme naň nadviazať ďalšou spoluprácou.

     ŽŠP, Mgr. Mariana Antolíková, T. Červenický, L. Petrišáková

    • Oznam - rodičia v HN alebo ŽM

    • Milí rodičia, v týchto dňoch bude škola podávať vo vašom mene Žiadosť k plneniu školských povinností (školské pomôcky)  a  Žiadosť o dotáciu na stravu. Pre tých rodičov, ktorých sa to týka ( ak máte pochybnosti - zatelefonujte na sekretariát školy), sme pripravili Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (príloha). Ak máte možnosť si ju vytlačiť, tak vás prosíme aby ste vypísané a podpísané čestné vyhlásenie priniesli do piatku (10. 12. 2021) na sekratariát školy. Alebo vám tlačivo vytlačíme na sekretariáte.

     cestne_vyhlasenie(1).pdf

    • Školská výtvarná súťaž Vianoce ukryté v mojom betleheme

    • V tomto mesiaci žiaci I. a II. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy tvorili práce na tému Vianoc. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj výjav z Betlehemu. Práve ten naši žiaci zobrazovali na svojich výkresoch, alebo zhotovovali priestorovo v 3D.

     Z veľkého množstva krásnych prác porota vybrala víťazné. Tie našu školu reprezentovali aj na okresnej súťaži.

     Prvá kategória žiakov 1. až 4. ročníka :

     1. miesto získala Viktória Židišinová z 2.A
     2. miesto získala Alexandra Kačmárová z A
     3. miesto získala Karin Kocúrová z 2.B        

          Cenu poroty získal: Hugo Choma z 3. B

     Druhá kategória žiakov 5. až 9. ročníka:

     1. miesto získala Jana Žáková z 9.A
     2. miesto získala Nina Valková z 9.A
     3. miesto získali Mariana Kaľová a Veronika Miková zo 7.B

     Víťazom srdečne blahoželáme. Všetkým žiakom ďakujeme za ich tvorbu a prajeme krásne Vianoce.

    • Dnes je sviatok sv. Mikuláša

    • Dnes je sviatok sv. Mikuláša.

     No vieme kto to bol a o čo sa zaslúžil?

     Svätý Mikuláš z Myry ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia bol biskupom v časti dnešného Turecka. Už za svojho života bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi. Preslávil sa štedrosťou, bol obrancom viery a záchranca nespravodlivo obvinených. Pre množstvo zázrakov ktoré sa udiali na jeho príhovor, je tiež niekedy nazývaný Mikulášom Divotvorcom. Vo východných cirkvách je druhým najuctievanejším svätým vôbec.

     V mladosti sa podujal na cestu do Jeruzalema, kde si pozrel zvyšky Kristovho kríža a Kristov hrob. Podľa legendy Mikuláš študoval v Alexandrii, pričom cestou z Alexandrie do Myry údajne zachránil muža, ktorý padol cez palubu. Keď potom loď dorazila do Myry, v meste vyberali nového biskupa, nakoľko predošlý zomrel. Chceli vybrať "muža, ktorý víťazí". Keď sa to dopočul človek, ktorého Mikuláš zachránil, navrhol, aby bol za biskupa vybraný obetavý Mikuláš.

     Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov, ktorých vykúpil. Na svoje náklady dal postaviť nemocnicu. No ani on neunikol prenasledovaniu. Bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval beztrestné vyznávanie kresťanstva a tak bol Mikuláš oslobodený. Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup.

     Zomrel v pokročilom veku a bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle v Myre.

      

     V západnej liturgickej tradícii jeho sviatok pripadá na 6. december a oslava tohto sviatku je spojená s rozdávaním darčekov deťom, zvyčajne v predvečer 5. decembra. Bol inšpiráciou pre vytvorenie mýtickej postavy Santa Clausa.

     Svätý Mikuláš je uctievaný ako patrón námorníkov, obchodníkov, lukostrelcov, lekárnikov, právnikov, študentov a hlavne detí.

     Preto sa na tento sviatok tešia hlavne oni. Nedočkavo očakávajú sladké prekvapenie.

     Prajeme všetkým aby tento sviatok prežili čo najkrajšie hlavne so svojimi najbližšími  v rodinách.

     Žiacky školský parlament, Michal Kijovský 8.B

    • Dôležitý oznam

    • Na základe rozhodnutia RÚVZ a Krízového štábu okresu Bardejov sa v záujme zníženia mobility žiakov s cieľom minimalizovať riziko prenosu ochorenia COVID-19 počnúc dňom 6. decembra 2021 ruší v triedach 2. stupňa prezenčná forma vyučovania.

     Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú vyučovať dištančne!

     vyhlaska_279_RUVZ_Bardejov.pdf


    • eTesty 6. ročník

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album eTesty 6. ročník.

     Aj v tomto šk. roku 2021/2022  sa aktívne  zapájame do elektronického testovanie žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, v spolupráci s NÚCEM. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl. Tieto testy slúžia hlavne ako príprava žiakov na celonárodné testovania - Testovanie9 a Testovanie5. V tomto týždni sa nad náročnými úlohami z matematiky a slovenčiny zapotili naši šiestaci.

    • Všetkovedko 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Všetkovedko 2021.

     Dňa 30. 11. 2021 sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Je to veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Majú šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje. Súťaž motivuje do ďalšieho vzdelávania, veľa sa žiaci na súťažných otázkach  naučia a získajú aj skúsenosť s písaním testov.

    • Geografická olympiáda 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda 2021.

     V stredu 24.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.

     Z dôvodu pandemickej situácie školské kolo prebiehalo online formou.

     Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov 5. – 9.ročníka

     Výsledky: Kategória G – žiaci 5.ročníka: 1. Sobeková Nina 5.B   2. Straka Sebastián 5.B   3. Haniš Oliver 5.A Kategória F – žiaci 6.-7.ročníka: 1. Hanobíková Ella 7.A   2. Špirko Samuel 7.B   3. Magdová Loriána 7.B Kategória E – žiaci 8. – 9.ročníka: 1. Kijovský Michal 8.B    2. Porubský Šimon 8.B   3. Haniš Jakub 8.B

     Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a prípravu, víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Červené stužky

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Červené stužky.

     Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS a zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe – o jej šírení a najmä o prevencii. Jeho symbolom je červená stužka.

     Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

     Aj u nás na ZŠ Vinbarg sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou, výrobou a pripnutím červených stužiek.

      

    • EXPERT – geniality show

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXPERT – geniality show.

     V utorok 30.11.2021 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov školy – 2 piatačky, 2 – šiestaci, 8 – siedmakov, 2 – ôsmaci a 1 deviatačka. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a že získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska.

    • O Z N A M vedúcej ŠJ ohľadom podávania straveniek na mesiac december 2021

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa stravujú v našej škol. jedálni, že dňa 30.11.2021, budem dávať stravenky pre žiakov, ktorí majú zaplatené obedy a desiate.

     Ráno od 7,15hod. do 7,45 hod. dám stravenky  iba pre rodičov prvej triedy. V ostatnom čase budem počas prestávok dávať stravenky pri okienku v jedálni.

     Oznamujem tiež rodičom, že v mesiaci december 2021 po Vianociach, keď budeme mať vyúčtovanie za kalendárny rok ,tak zverejníme zoznam všetkých žiakov s prípadným preplatkom, ktorý si môžu odpočítať z platby na január 2022. Takže platiť na mesiac Január 2022, je treba až po Vianociach. (po zverejnení preplatkov)

     Oznamy za ŠJ a jed. lístky hľadajte vždy na hl. stránke, kliknutím na jedálne lístky .  Alebo roztvorenim hlavného menu na lište „o škole“

      Ďakujem za pochopenie (vedúca ŠJ)

     V prípade otázok má kontaktujte na číslo 0911882981

    • Súťaže - súhlas rodiča

    • Školské súťaže organizujeme aj v týchto sťažených podmienkach. Niektoré už máme za sebou, niektoré prebiehajú a ďalšie žiakov čakajú už čoskoro. V snahe umožniť súťažiť aj žiakom ktorí sú vo chvíli súťaže v karanténe, sa väčšina súťaží presunula do online priestoru. Organizátori však aj tak často požadajú od nás váš (rodičov) súhlas s účasťou žiaka. Po spolupráci s edupage sa im podarilo zjednodušiť proces súhlasu na celkom elektronický (ak má rodič tzv. rodičovské konto edupage) alebo papierovo-elektronický ( pre rodičov bez konta)

     Prosíme vás o udelenie súhlasu, aby žiak mohol plnohodnotne súťažiť, objaviť sa vo výsledkovej listine, či pripočítať si body k hodnoteniu predmetu alebo neskôr aj prijímacím skúškam na SŠ.

     Pripravili sme pre vás návod - ako to čo najjednoduchšie urobiť:

     sutaze_rodic_suhlas.pdf


     Ak ešte nemáte rodičovské konto edupage (o jeho výhodách sme už tu na stránke viackrát písali), tak môžete požiadať triedneho učiteľa svojho dieťaťa o jeho zriadenie (potrebuje k tomu váš email)


    • Svetový deň pozdravov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň pozdravov.

     21.11.

     Žiaci z tried A1, A2 všetkých srdečne pozdravujú ! 

     Spolu so žiakmi sme si tento deň pripomenuli. Je to jeden z dní, ktoré majú naozaj hlbokú a silnú myšlienku, nakoľko poukazuje na dôležitosť komunikácie. Spolu s deťmi sme si zopakovali, aké pozdravy poznáme , ako sa ľudia zdravili v minulosti a ako dnes. Zhotovili sme si ich a vytvorili nástenku s pozdravmi v rôznych jazykoch . Tak sme sa zas niečo nové naučili a pritom sa aj zabavili. 

    • Olympiáda z anglického jazyka

    • Dňa 16.11.2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 32.ročníka Olympiády z anglického jazyka. Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci :

     V kategórii 1A - 5., 6. a 7. ročník

     1.miesto. Ella Hanobiková 7.A

     2.miesto Barbora Hudáková + Alexandra Žoltáková 7.B

     3. miesto Nina Sobeková. 5.B

     V kategórii 1B - 8. a 9. ročník 

     1. miesto Sofia Šterbáková. 8.A

     2.miesto Zina Krupova. 9.A

     3.miesto  Damián Ivančo + Tomáš Oslacký u 9.B

     Všetkým 27 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme. 

    • Medzinárodný deň bez fajčenia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Medzinárodný deň bez fajčenia.

     Medzinárodný deň bez fajčenia si v tomto roku pripomíname 20. novembra z iniciatívy Medzinárodnej spoločnosti onkológov a pri podpore Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V priebehu kalendárneho roka je na problematiku fajčenia zameraný aj iný dátum  - Svetový deň bez tabaku, ktorý pripadá na 31.máj. Je isté, že 90% fajčiarov začalo s týmto zlozvykom už v mladosti, preto je tento deň veľkou výzvou pre všetkých fajčiarov, aby sa viac zamysleli a uvažovali nad svojim fajčiarskym návykom a nad možnosťami ako prestať fajčiť.

     V súčasnosti sa hranica „prvej cigarety“ posúva stále do nižšieho veku. Keďže cigaretový problém trápi azda každú školu a počet fajčiarov neubúda, hľadáme rôzne cesty ako poukázať na škodlivosť fajčenia. Žiaci 5. – 9. ročníka si na hodinách biológie pozreli krátke video „Prečo nefajčiť“ a uvedomili si, že fajčenie a užívanie tabaku patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti ľudí na svete. Ďakujeme naším žiakom a žiačkam aj za vytvorenie plagátov a básni k tomuto dňu.

    • iBobor

    • Čo je iBobor?

     V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. Napríklad v školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov.

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     Aj žiaci našej školy sa už veľa rokov zapájajú do tejto aktivity. V tomto roku to bolo prvýkrát cez prostredie Edupage. Asi 80 žiakov od 2. až po 9. ročník si vyskúšalo buď na informatike alebo doma riešenie týchto zaujímavých ale aj náročných úloh. Úspešnými riešiteľmi boli S. Špirko a A. Lukáčová (obaja 7.B). Veľmi dobrý bodový zisk mali aj M. Jurčák, E. Hanobíková (7.A) ale aj L. Pangácová-Zdolinská (2.A)

      

    • Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu

    • 9. november je dňom spomienky na obete Krištáľovej noci v Nemecku.

     V noci z 9. na 10. novembra 1938 nacisti zorganizovali protižidovský pogrom, pri ktorom horeli synagógy a židovské domy, byty a obchody boli zničené. Násilie si vyžiadalo približne sto mŕtvych, asi 30 tisíc Židov bolo odvlečených do koncentračných táborov. Zdemolovaných bolo okolo 7500 židovských obchodov.

     V tento deň sa každoročne na celom svete konajú podujatia na pripomenutie si týchto hrôz. Cieľom je varovať ľudí pred ich opakovaním a protestovať proti súčasným formám fašizmu a antisemitizmu.

      

                                                    Žiacky školský parlament (Soňa Lenártová, 9.A)