• Školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku

    • Dňa 23. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 22 žiakov druhého stupňa, s nasledovným umiestnením v jednotlivých kategóriach:

     Kategória 1A : 1. Dorota Červenická 7.B

                               2. Natália Sofia Vadaszová 7.B

                               3. Victoria Hasmandová 7.B

     Kategória 1B : 1. Ella Hanobíková 8.A

                               2. Barbora Hudákova 8.B

                                a  Dávid Tomondy 9.A

                               3. Jakub Valko 9.B

    • 30. november - Deň počítačovej bezpečnosti

    • Bez počítačov a internetu si už náš život nedokážeme predstaviť. Vďaka nim sa dozvedáme najnovšie informácie, pomáhajú nám pri učení, práci či slúžia na zábavu. Ak si však nedáme pozor, môžu nastať vážne problémy.

     Často bez uvažovania zverejňujeme na internet naše údaje, fotky, myšlienky a názory. Vo väčšine prípadov sú zneužité, vedú k online šikanovaniu – kyberšikane. Agresor danú šikanovanú osobu anonymne uráža, nadáva jej a pri najhoršom zverejňuje súkromné fotky, údaje a polohu obete na internet. Následky kyberšikany vedú najmä k poruche mentálneho zdravia.

     Pri nadmernom používaní elektronických zariadení vznikajú závislosti.

     Väčšina podľahne práve hrám a gamblingu v online priestore. Hráčov lákajú nové úspechy v hre, pritom si neuvedomujú koľko času na nich trávia. Neskôr môže viesť ku agresívnemu správaniu. V hrách sa taktiež často vyskytujú bonusy alebo možnosti, za ktoré je potreba platiť určitú sumu.

     Pri nakupovaní cez internet je dôležité dávať si pozor na stránku. Keď obchodník nie je overený, často môže ísť o internetový podvod. Môže ísť o falošné e-shopy či webstránky vzbudzujúce dojem, že ide o prihlasovaciu stránku do internetového bankovníctva. Vyžadované sú osobné údaje ako číslo účtu, PIN kód a heslo. Často sa jedná aj o zbytočné správy zasielané väčšinou na e-mail. V nich sa často nachádzajú vírusy, ktoré napadajú systém počítača a získavajú IP adresu.

     Pre bezpečnosť na internete boli na Slovensku zriadené projekty ako Pomoc.sk, ktorý sa zaoberá oblasťou problematiky s technológiami a Linka detskej pomoci, ktorá sa venuje akýmkoľvek problémom vrátane šikany na internete.

     A na záver to najdôležitejšie -  nezdieľať svoje informácie s ľuďmi, ktorých nepoznáme, nešíriť falošné informácie a hlavne mali by sme byť na internete pozorní a kritickí.

     S touto dôležitou témou prostredníctvom svojho projektu a prezentácie oboznámili žiakov piateho  a šiesteho ročníka členky žiackeho školského parlamentu Veronika Mojdisová, Loriána Magdová a Klára Kyjaková, žiačka 8. A.

                                                                                                            Žiacky školský parlament

      

    • eTest - elektronické testovania žiakov - jeseň 2022

    • Na našej škole už niekoľko rokov aktívne využívame systém e-Test pripravený NÚCEM-om. Počas e-testovania JESEŇ 2022 v období od 5. októbra do 16. novembra 2022 si naši žiaci poradili s testami z matematiky a angličtiny (9. roč.), ako aj s testom zo SJaL (8. roč.) Týmto sa naša škola zaraďuje medzi progresívne školy, ktoré využívajú celoslovenské školské elektronické testy na overovanie vedomostí svojich žiakov.

      

     O testovania bol veľký záujem. Online testovania JESEŇ 2022 sa zúčastnilo celkom 47 836 žiakov na 506 školách. Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období vyše 63 600 elektronických testov.

     V týchto dňoch už očakáveme výsledky týchto testov, aby sme podľa nich vedeli žiakov čo najlepšie ďalej pripravovať na celoplošné testovania, napr. Testovanie9 - 2023

    • EXPERT – geniality show

    • V stredu 30.11.2022 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show, ktorá je jedinečnou príležitosťou porovnať si svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných škôl.  Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov školy – 1 piatak, 2 – šiestaci, 6 – siedmakov, 6 – ôsmakov a 2 deviataci. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska, ktoré budú zverejnené v januári 2023. 

    • BURZA INFORMÁCIÍ 2022

    • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zorganizoval dňa 23. 11. 2022 v športovej hale prezentáciu stredných škôl z Bardejova, Prešova a Svidníka. Burzy sa zúčastnili aj žiaci nášho deviateho ročníka. Dozvedeli sa potrebné informácie o stredných školách a ich odboroch. Možno aj táto skúsenosť pomôže deviatakom správne si vybrať svoje profesijné zameranie.

    • Poplatky za stravu na DECEMBER 2022

    •     Desiata   16 dní x 0,50                                =     8,00 €

         1.stupeň  16 dní x 1,15  plus 2 € réžia        =    20,40 €

         2.stupeň  16 dní x 1,23  plus 2 € réžia        =    21,68 €

         Zamestnanci  16 dni x 0,76 plus 2 € réžia   =   14,16 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

    • Svetový deň pozdravov

    • 21. novembra bol Svetový deň pozdravov.

     Autormi myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať.

     Žiaci aj učitelia našej školy si taktiež pripomenuli tento deň. Odovzdali si vlastnoručne vyrobené pozdravy, pridali milý úsmev a pohľad do očí. Milé pozdravenie by malo byť súčasťou nášho každodenného života.

     Preto v mene Žiackeho školského parlamentu prajem všetkým krásny a úspešný každý deň.

    • NOC V ŠKOLE - základné informácie

    • Termín - 25.11.2022 so začiatkom o 18:00

     Miesto - vchod zo zadu do telocvične

     Odporúčané zobrať so sebou: spacák, vankúš, hračka, jedlo, pitie, športové oblečenie, prezuvky

     Odchod 26.11. 2022 o 7:00 - rodičia napíšu vyučujúcej, či ide žiak domov sám alebo má čakať na doprovod

    • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

    • Vážení priatelia mesta Bardejov,

     Aj tento rok tu máme pre mnohých už tradičnú predvianočnú zbierku s krásnym názvom: KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK?

     Je to celoslovenská predvianočná zbierka, do ktorej sa môže zapojiť každý. Dôležitá je chuť pomôcť a urobiť niekomu radosť a popri tom vyčariť úsmev na tvári. Najdôležitejšia je láska, pretože dobrý človek má veľa možností a málo konkurencie. Hlavnou myšlienkou projektu, ktorého iniciátorom je pani Janka Galatová, je potešiť osamelých seniorov v zariadeniach pre seniorov vianočným darčekom. Aj tento rok sa do projektu, už po 4 krát zapojil tím Kultúrno-turistického centra Bardejov. Do krabice môžete dať niečo voňavé, sladké, slané, teplé, mäkké, niečo na zábavu, môžete pribaliť aj pozdrav alebo list a hlavne kopec lásky.

     Krabice odovzdajte v termíne od 23.11. – 5.12.2022 kontaktným osobám, ktorými sú pre okres Bardejov pani Paula Jančošeková a Ing. Marcel Tribus. Krabice môžete priniesť aj priamo k nám na zberné miesto do Kultúrno turistického centra na Radničnom námestí 24 v Bardejove alebo do kvetinárstva Kvety Sofia v OC Hypka.

     Bližšie informácie o projekte nájdete na internetovej stránke www.kolkolasky.sk alebo na FB Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

     S pozdravom

     Kultúrne a turistické centrum Bardejov
     Poľsko - slovenský dom
     Radničné námestie č. 24
     085 01 Bardejov

     Tel: +421 54 381 04 56

    • NAJ škola

    • Ak ste náhodou nestihli včerajšiu časť relácie Naj škola s našim účinkovaním, môžete si ju vyhľadať v archíve RTVS pod dátumom 19.11.2022.

     Nude odzvonilo. Zábavno – súťažná šou pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. 72 vybraných škôl z celého z celého Slovenska bojovalo spolu s nami  o hlavnú výhru 10.000 eur a titul Naj Škola!

      

     relácia v archíve RTVS

    • iBobor 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album iBobor 2022.

     informatická súťaž

     V dňoch 7. 11. 2022 až 11.11.2022  sa 42 žiakov našej školy zúčastnilo tejto informatickej súťaže. V tomto ročníku súťažili žiaci zo školy a  naším žiakom sa celkom dobre darilo a až 11 žiakov dosiahlo potrebný počet bodov úspešného riešiteľa. V silnej a početnej konkurencii spolusúťažiacich z celého Slovenska si najlepšie počínali L. Pangácová - Zdolinská 3.A, A. Lutsiuk 3.B, S. Oravčíková 2.B, L. Grich 5.A, Ch. Koscelníková 5.A, N. Sobeková 6.B, K. Kyjaková 8.A. 

     Žiaci už vidia svoje výsledky v edupage účte aj v mobilnej aplikácii

      

    • Môj jazyk, moje korene

    • Dňa 10. 11. 2022 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela uskutočnilo literárno-spoločenské podujatie so známymi osobnosťami kultúrneho života, ktorého súčasťou bolo aj vyhodnotenie literárnej súťaže Môj jazyk, moje korene. Na podujatí spolupracovali Prešovský samosprávny kraj, Okresná knižnica Dávida Gutgesela a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.  Žiačky našej školy Sonja Strončeková z       9.A a Liana Pasterňáková z 8.A získali cenu poroty za výber a výborný preklad literárneho diela do rusínskeho jazyka. Ich práce budú publikované v literárnom zborníku.

      Sonja Strončeková svojou umeleckou tvorbou veľmi úspešne reprezentovala našu školu a vystúpila aj na literárno-spoločenskom podujatí v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela.

     Dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej literárnej činnosti! 

    • 17.november - Medzinárodný deň študentstva

    • Je to deň boja za slobodu a demokraciu, je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vtedajšej Československej socialistickej republiky opäť vyšli do ulíc a demonštrovali proti diktatúre socializmu čím otvorili novú cestu, ktorá u nás viedla k demokracii.

      

                                                                                                  ŽŠP, Andrea Hnatková

    • Oznam - plaváreň

    • Zmena prevádzkových hodín.

     Od  13. 11. 2022  bude  plaváreň otvorená pre verejnosť aj v nedeľu v čase od 14:00 -  20:00 hod.

    • Halloween na AJ

    • Je dobré učiť sa jazyk aj skrz spoznávanie jeho kultúry a tradícií. V tomto duchu sme si posledný týžden na hodinách Anglického jazyka pripomenuli Halloween, sviatok, ktorý každoročne 31.októbra oslavujú anglicky hovoriace krajiny, najme Veĺká Británia a Spojené štáty Americké. Organizujú sa rôzne párty pre deti aj dospelých, obliekajú sa do strašidelných kostýmov a chodia od domu k domu "Trick or treating", zberať sladkosti. Veríme, že aj nám sa kúsok z tejto atmosféry podarilo priniesť na hodiny AJ.