• Oznam vedúcej ŠJ

    • Oznamujem žiakom, ktorí majú zaplatené obedy za mesiac MAREC 2022, respektíve donesú

     vytlačený výpis o zaplatení , že stravenky budem dávať žiakom počas každej prestávky v pondelok 28.2.2022.

     Ved. ŠJ: Vasilčinová 

    • Úspech aj v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • Dňa 9. februára 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V tomto školskom roku žiaci súťažili online formou zo základných škôl. Našu školu reprezentovala Sofia Šterbáková  z 8. A  a Damián Ivančo z 9. B. Sofia sa umiestnila na výbornom 2. mieste a postupuje do krajského kola. Srdečne jej blahoželáme a obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Jarné prázdniny

    • Jarné prázdniny pre Prešovský kraj, a teda aj našich žiakov,  trvajú od 21. februára  2022 do 25. februára 2022. Vyučovanie sa začína 28. februára 2022 (pondelok).

    • Oznam ŠJ - poplatky za marec 2022

    • Desiata       23 dní x 0,50 €                             =  11,50 €

        1.stupeň     23 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  28,45 €

        2.stupeň    23  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  30,29 €

        Dospelí      23 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  19,48 € 

        Gym.         23 dní x 1,45 €                              =  33,35 €

      

     Odhlásenie z obeda je telefonicky alebo SMS deň dopredu,

     prípadne do 08.00 hod. príslušného dňa.

     Info u vedúcej ŠJ 0911882981

    • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

    • Vo štvrtok 10.02.2022 sa konalo online formou okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci - Michal Kijovský a Sarah Dochanová. Michal Kijovský z 8.B triedy sa umiestnil na víťaznom 1. mieste a postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 21.03.2022. Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Karneval 2022 (1. stupeň)

    • ,,Je tu, je tu karneval, detský karneval. Hádaj kto je kráľovná a kto je kráľ."

     Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s policajtom, včielkou, kovbojom, ale aj krehkou vílou či baletkou. 

      Aj naše deti na 1. stupni si  4. februára užili ten svoj.  Každý si ho organizoval vo svojej triede s množstvom nádherných masiek a zábavných hier. Žiaci predviedli vtipné postavičky, zatancovali si, zasúťažili a veru bolo veselo. 

      

    • Stop šikane na škole

    • Dotazník pre žiakov II. stupňa našej školy - šikanovanie

     Vyhodnotenie dotazníka

     V januári sme so žiakmi druhého stupňa našej školy zrealizovali anonymný dotazník o šikanovaní. Ako každoročne sme chceli monitorovať situáciu medzi žiakmi a súčasne sme reagovali na už medializované prípady šikanovania medzi deťmi v iných školách či mestách na Slovensku.

     V dotazníkoch žiaci najčastejšie uvádzali, že prejavy „šikany“ sa najviac vyskytovali mimo školy a to vo forme fyzického násilia či slovného vyhrážania.

     V škole sa objavili náznaky šikanovania vo forme poštuchovania či slovného zastrašovania.

     Najmenej sa podľa výsledkov dotazníka prejavovali náznaky šikanovania v triedach. Tu mali podobu slovného ponižovania či zosmiešňovania.

     Triedni učitelia následne prediskutovali so žiakmi výsledky dotazníka v jednotlivých triedach na triednických hodinách za prítomnosti výchovnej poradkyne a podľa potreby aj školského psychológa.

     V súčasnosti realizujeme na škole mnohé preventívne programy v oblasti šikanovania jednak v spolupráci s našou školskou psychologičkou Mgr. Vierou Kunecovou a tiež v spolupráci s ÚPSVaR. V období pretrvávajúcich protiepidemiologických opatrení sa tieto stretnutia organizujú prevažne vo forme webinárov.

      

     Mgr. Marianna Antolíková, výchovná poradkyňa

    • Hviezdoslavov Kubín I. st - školské kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín I. st - školské kolo.

     Dňa 8. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov do okresného kola nasledovne:

     Hugo Choma, III. B (poézia) a Lukáš  Kijovský, II. B (próza).

     Výsledky školského kola:

     Poézia

     1. miesto: Hugo Choma, III. B

     2. miesto: Natália Vašková, II. B

     3. miesto: Adam Petrovaj, II. A

     Próza

     1. miesto: Lukáš  Kijovský, II. B

     2. miesto: Zoja Peláková, III. A

     3. miesto: Petra Hnidenková, IV. A

           Cena poroty: Tereza Alexovič, II. B

    • Svätý Valentín

    • Pochádzal  z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius  bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti – 14. februára. Jeho konanie  sa donieslo k cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení  liečil chorých kresťanov. 14. februára roku 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína. “

    • Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 28. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín.  Súťaž prebiehala v súlade s pandemickými opatreniami, ale  všetci recitátori  prispeli k neopakovateľnej slávnostnej atmosfére a priniesli krásny umelecký zážitok.

     Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola:

     II. kategória – poézia

     Sofia Zara Šalátová, 5. A

     II. kategória – próza

     Šimon Grubár, 5. A

     III. kategória – poézia

     Loriána Feciľáková, 8. A

     III. kategória – próza

     Soňa Lenártová, 9. A

     Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

    • Úspešní aj v matematike

    • Ďalší z úspechov našich žiakov sa podaril v matematickej súťaži. 

     V stredu 26. 1. 2022 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády a všetci traja súťažiaci z našej školy skončili ako úspešní riešitelia MO. Navyše žiaci Rastislav Feciľák a Nina Sobeková (obaja 5.B) zvíťazili, teda skončili na delenom 1. mieste.  Úspešným riešiteľom bol aj Michal Kleban, všetkým trom žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

    • Oznam - RZ 9. ročníka

    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka zamerané na priebeh prijímacieho konania na SŠ sa uskutoční online v utorok 1.2.2022 o 17:00 

     Link na pripojenie cez ZOOM dostanú deviataci cez edupage pred videomítingom.

    • Oznam vedúcej ŠJ - stravenky 02/2022

    • Dňa 31.1.2022 budem vydávať stravenky, pre žiakov, ktorí majú zaplatené stravne za obedy za mesiac FEBRUÁR.

     Stravenky vydávam počas dňa do 13:30 hod. pri okienku

     vedľa šk. jedálne. Prosím rodičov, aby platili skôr, hneď ako vyjde oznam o platbe, lebo na poslednú chvíľu odkladať je problém so zaúčtovaním platby.

      Ďakujem za pochopenie

     Info u vedúcej ŠJ 0911882981

      

     P O P L A T K Y   za stravu F E B R U Á R - 2022:

      

        Desiata       14 dní x 0,50 €                             =   7,00 €

        1.stupeň     14 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  18,10 €

        2.stupeň    14  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  19,22 €

        Dospelí      14 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  12,64 € 

        Gym.         14 dní x 1,45 €                              =  20,30 €

    • Podporte náš projekt

    • Náš projekt bol vybratý medzi 3 najlepšie v bardejovskom okrese. 

     Pri nákupe v TESCU dostanete žetón ktorým môžete hlasovať za projekt.

     Prosím, podporte ten náš.

     Ďakujeme!

     PLAVECKÝ KLUB BARDEJOV - ŠPORTOVÝ DEŇ

     Plavecký klub Bardejov organizuje športový deň pre ľudí všetkých vekových kategórii, ktorí milujú šport a zdravý životný štýl. V priestoroch krytej plavárne Vinbarg pre Vás pripravíme ukážku športových aktivít vo vode. Počas celého dňa bude prístupný neplavecký bazén pre malé deti s rodičmi. Sprievodnými akciami bude ukážka poskytnutia prvej pomoci, prednáška o zdraví. V telocvični budú prebiehať hodiny aerobiku, kruhového cvičenia, jógy a iné.

    • Plaváreň - oznam

    • Oznamujeme návštevníkom, že od   N E D E L E   23. 1. 2022 obnovujeme prevádzku krytej plavárne  na Vinbargu za týchto podmienok :

     1. Vstup možný v režime OP

     2. Návštevníci sú povinní dodržiavať opatrenia vyhlášky ÚVZ SR

         č.6/2022 V. v.

     čítajte viac:

     OZNAM_Plavaren.pdf


    • Biologická olympiáda

    • Dňa 11.01.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 56. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Sarah Dochanová (9.A)

     2. miesto – Michal Kijovský (8.B)

     3. miesto – Sofia Šterbáková (8.A)

     Všetkým 15 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole.

      

    • Školský semafor v podmienkach našej školy

    •  

     1.    Príchod na vyučovanie

     Žiaci prichádzajú na vyučovanie dvoma hlavnými vchodmi takto:

     1. st. – vchod „A“ / 1. – 2. r. 07.30 – 07.45h / 3. – 4. r. 07.45 – 08.00h

     2. st. – vchod „B“ / 5. – 7. r. 07.30 – 07.45h / 8. – 9. r. 07.45 – 08.00 h 

     2.    Bezpríznakovaosť

     Rodič predkladá pri prvom nástupe a vždy po prerušení dochádzky dlhšej ako tri po sebe nasledujúce dni potvrdenie o bezpríznakovosti

     -         tlačivo dostali rodičia cez edupage, nájdu ho na našom webe, môžu si ho vyzdvihnúť na vrátnici

     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).pdf

     3.    Ranný filter

     -         ranný filter s meraním teploty a zaznamenaním zistených údajov sa bude robiť vždy v pondelok a v nasledujúci deň po prerušení vyučovania dlhšom ako tri po sebe idúce dni

     -         v ostatné dni sa bude ranný filter robiť formou riadeného rozhovoru vždy na 1. vyuč. hodine

     4.    Testovanie

     Škola ponúkla rodičom možnosť samotestovania formou Ag testov a kloktaním PCR testami

     -         testy budú distribuované rodičom podľa časového harmonogramu proti podpisu

     -         rodičia nie sú povinní informovať školu o výsledkoch samotestovania

     5.    Organizácia vyučovania (prerušenie vyučovania, karanténa)

     Vyučovanie bude prebiehať bez výraznejších obmedzení. Obmedzenia sa budú týkať prvej a poslednej vyučovacej hodiny takto:

     -         začiatok prvej vyuč. hodiny v 3., 4., 8. a 9. ročníku sa posúva na 08.00h

     -         posledná vyučovacia hodiny sa skráti podľa odchodu žiakov na obedy o 10 min.

     Karanténa

     Prerušenie vyučovania z dôvodu pozitivity sa bude realizovať iba po triedach

     -         trieda ide do karantény, keď je pozitívny žiak triedy

     -         žiaci v karanténe sa vzdelávajú dištančne

     -         očkovaní a prekonaní žiaci sa tiež vzdelávajú dištančne, ale nie sú v karanténe

     -         v prípade pozitivity rodičov alebo členov spoločnej domácnosti ide do karantény iba žiak nie trieda  

     6.    Organizácia ŠKD, CVČ a krúžkovej činnosti

     ŠKD

     -         maximálny počet žiakov v oddelení 26

     -         minimalizuje sa spájanie žiakov do oddelení

     -         odchod z ŠKD iba na základe písomnej žiadosti rodičov a podľa harmonogramu z minulého škol. roku

     7.    Ospravedlnenie z vyučovania

     -         rodič môže ospravedlniť žiaka na päť dní

     -         v takom prípade mu nepatrí PN

     8.    Vydávanie obedov

     -         triedni učitelia v spolupráci s vedením školy pripravia tzv. zasadací poriadok (žiaci si budú sadať pri obede stále na to isté miesto)

     -         vyučujúci na poslednej vyuč. hodine sú povinní odviesť žiakov do školskej jedálne, kde ich preberá pedagogický dozor v ŠJ

     -         režim vydávania obedov a príborov sa riadi opatreniami z predchádzajúceho obdobia

     -         posledná vyučovacia hodina (5. a 6. v.h.) sa kráti z dôvodu odchodu na obed o 10 min.

     9.    Škola v prírode, lyžiarsky výcvik, školské podujatia

     -         nebudeme organizovať až do odvolania

     10.Stretnutie rodičov (ZRŠ)

     -         iba dištančne až do odvolania