• Matematický klokan 2023
    • Matematický klokan 2023

    • 26.05.2023 08:19
    • Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta. Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Súťaž sa v školách uskutočnila v pondelok 27. marca 2023.
    • viac
    • Deň Zeme 2023
    • Deň Zeme 2023

    • 03.05.2023 13:44
    • Školská výtvarná súťaž "Deň Zeme"

     21.4. 2023 sa žiaci našej školy venovali tematike ochrany prírody. V rámci rôznych aktivít sa zúčastnili aj školskej výtvarnej súťaže s touto témou.

     Pracovali jednotlivo, alebo  v skupinách.

     Víťazi jednotlivcov:  1. miesto - Patrik Paňko, 2.A

                                     2. miesto - Martin Kleban, 4.B

                                                       Jakub Špirko, 4.B

                                     3. miesto - Lara Krupová, 3.B

                                                       Dávid Kováč, 8.B

    • viac