• Vedecká hračka
    • Vedecká hračka

    • 16.02.2024 19:48
    • RUKY ZA CHRBÁT A LEN SA POZERAŤ!

     Toto je nám odjakživa vštepované v každej galérii s vystavenými umeleckými dielami. Výstava s názvom Koleso – vedecká hračka, ktorú štvrtáci navštívili v Poľsko-slovenskom dome, však bola úplne iná ....

    • viac
    • Hviezdoslavov Kubín 1. st. šk. kolo 2024
    • Hviezdoslavov Kubín 1. st. šk. kolo 2024

    • 15.02.2024 20:23
     • Aj v tomto šk. roku sa konalo školske kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V 1. kategórií súťažilo 23 žiakov z 2.,3.a 4.ročníka. Porota v zložení pani učiteliek z 1.stupňa nakoniec rozhodla takto:

      Poézia:

      1.miesto: Alexandra Kačmárová 4.A

      2.miesto: Ľudmila Petrovajová 2.A

      3.miesto : Liliana Pangrácová-Zdolinská 4.A

      Próza:

      1.miesto : Leo Gulák 4.A

      2.miesto : Tobias Marcin 3.A

      3.miesto : Daria Peláková 3.B

      Všetkým zúčastneným dakujeme a víťazom želáme veĺa recitačných úspechov !

    • viac
    • Ypsilon - slovina
    • Ypsilon - slovina

    • 08.12.2023 19:14
    • YPSILON - SLOVINA JE HRA

     je celoslovenská súťaž zo slovenského jazyka. Cieľom  je spropagovať a spopularizovať  tento vyučovací predmet.   Žiaci si tu môžu porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť svoje schopnosti , dosiahnuť  uznanie a zviditeľniť  svoju školu......

    • viac