• Vianočná burza venovaná špeciálnym triedam

    • Spojme sa pre dobrú vec a podporme spolu autistické triedy. Príďte si vychutnať predvianočnú atmosféru, nakúpiť darčeky, drobnosti a ochutnať domáce cukrovinkyPokiaľ by sa všetky výrobky nepredali, môžete si ich zakúpiť aj počas vianočného vystúpenia v ZUŠ. Za vyzbierané peniaze sa v autistických triedach zakúpia edukačné pomôcky. 

     Žiaci autistických tried sa tešia na vašu účasť a podporu

    • OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

    • Oznamujem stravníkom, že obedy je možne vyhlasovať len do 15. 12. 2023. Jedálny lístok je zverejnený už do konca kalendárneho roka t.j. do 22. 12. 2023.

     Odhlásenie na ďalší týždeň t.j. (18.12.2023 až do 22.12.2023 ) je možné odhlásiť len do piatku 15.12.2023 do 15.00 hod. 

     Vedúca ŠJ.

    • Víťazi školskej výtvarnej súťaže Jeseň života

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Víťazí školskej výtvarnej súťaže Jeseň života.

     I. stupeň:                                             

     1. miesto Soňa Tomečková 1. B.                         Patrik Paňko 3. A           

     2. miesto Klára Pangrácová 3. A     

     3. miesto Tomáš Šimco 1. A.         

      II. stupeň                                           

     1. miesto Sofia Maníková 5. B.       

     2. miesto Zoja Peláková 5. A.         

     3. miesto Martina Maďarová 5.B                          Peter Straka  5. A

    • Okresné kolo Olympiády zo SJaL

    • Dňa 15. 11. 2023 sa v ZŠ na Wolkerovej ulici uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiačka našej školy Soňa Ondíková z 9.B bola úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 4. mieste. Srdečne blahoželáme!

    • Ypsilon - slovina je hra

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ypsilon - slovina je hra.

     YPSILON - SLOVINA JE HRA

     je celoslovenská súťaž zo slovenského jazyka. Cieľom  je spropagovať a spopularizovať  tento vyučovací predmet.   Žiaci si tu môžu porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť svoje schopnosti , dosiahnuť  uznanie a zviditeľniť  svoju školu.

     Táto súťaž prebehla 7. decembra 2023 a zúčastnili sa jej aj naši žiaci na 1. stupni.  Držali sme im palce. Ale oni to zvládali s úsmevom na tvárach.

    • Miniolympiáda 5 - SJaL

    • Dňa 30. 11. 2023 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 5. ročníka Miniolympiáda 5. Žiaci súťažili v dvoch kolách:

     1. vedomostný kvíz

     2. rétorika - dokončenie príbehu

     Umiestnenie:

     1. Natália Tomečková, 5.A

     2. Zoja Peláková, 5.A

     3. Hugo Choma, 5.B

     cena poroty: Peter Christopher Varjan, 5.B

     Srdečne blahoželáme!

    • Oznam

    • Vážení návštevníci plavárne,

     oznamujeme Vám, že v čase vianočných prázdnin 23. 12. 2023 (sobota) – 07. 01. 2024 (nedeľa)

     bude Krytá plaváreň Vinbarg zatvorená.

     Tešíme sa na Vás opäť v pondelok 08. 01. 2024.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Pozvánka - Deň rodiny v telocvični

    • Športový deň v telocvični

                             Dátum: 16. december 2023

      

                Program:

      

                   08.30-09.00 hod.       Prezentácia vo vestibule plavárne (vstup z plavárne)

                   09.00-10.00 hod.  Futbalový turnaj muži (oteckovia), žiaci

                                                                                                   Mgr. Alena Fellegiová a kol

                   09.00-10.00 hod.  Škola moderného tanca s Milanom Lackom ženy (mamičky), žiačky

                                                                                                   Mgr. Kristína Sendeková

                   09.00-10.00 hod.  Tvorivé dielne pre deti (pre našich žiakov)

                                                                                                   Mgr. Mariana Antolíková a kol.

                   10.00-11.00 hod.  Voľné plávanie (rodičia a deti)

                                                                                                    Mgr. Mária Piskurová

          

    • Turci na hodinách AJ v 8.a 9.roč.

    • Tento týžden hodiny AJ v 8.a 9.ročníku spríjemnili žiaci z Turecka, ktorých v rámci výmenného pobytu Erasmus+ hosťuje Súkromné gymnázium DSA. Naši žiaci sa tak mohli dozvedieť zaujímavé fakty o ich domovskej krajine,Turecku,ale aj spoznať Slovensko očami zahraničného študenta.Ďakujeme DSA v Bardejove za možnosť stretnúť týchto zaujímavých mladých ľudí

    • EXPERT GENIALITY SHOW 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album EXPERT GENIALITY SHOW 2023.

     Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, ktorá je jedinečnou príležitosťou porovnať si svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných škôl.  Táto súťaž podporuje u žiakov logické myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak získava pre seba spätnú väzbu o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.  

     Samotná súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém, ktoré si žiaci vyberajú zo 6 tém – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali žiaci presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 8 žiakov. 

     Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska, ktoré budú zverejnené v januári 2024.

      

                                                                                        Mgr. Zuzana Petrová

    • Výtvarná súťaž - Najkrajší šarkan

    • A tuná šarkan letí! Kam letí? Nepovie ti. Kto bude najviac zvedavý, dostane pohľad meravý. Obzerá sa, vyškiera, hoci iba z papiera.

     Výsledkom  jesennej výtvarnej súťaže  „Najkrajší šarkan“, určenej pre žiakov 1. stupňa,  bola záplava 54 jedinečných šarkanov, ktoré po hodnotení vytvorili v triedach pravú jesennú atmosféru.

     Ocenené práce:

     Dominika Pangrácová – Zdolinská   1. A

     Tomáš Šimco   1. A

     Soňa Grešová   2. B

     Sofia Sydlovská   2. B

     Emily Šnajder   3. A

     Bianka Fignárová   4. B

    • Deň rodiny na plavárni

    • Deň rodiny na plavárni

                 V krásnom predvianočnom čase na naše deti a ich rodičov čakalo zábavné sobotné dopoludnie, plné súťaží, hier a zábavy.

                Plaváreň spolu s jej areálom je už neodmysliteľnou súčasťou Základnej školy na Nám. arm. gen. L. Svobodu. V dnešnom zrýchlenom svete sa ťažšie hľadá čas, ktorý rodičia a deti môžu tráviť spolu, a preto ich samotná škola podnietila a pozvala na druhý ročník plaveckej akcie pod názvom “Deň rodiny na plavárni”.  

     O program a zábavu sa postarali zamestnanci plavárne v spolupráci s pedagógmi základnej školy. Pozvanie prijalo tridsaťpäť detí, ktoré prišli v sprievode svojich rodičov. Celé podujatie odštartovali žiaci, ktorí predviedli svoje plavecké zručnosti a schopnosti, pretože ich osvojovanie je súčasťou hodín telesnej výchovy na našej škole. Súťaž pokračovala plaveckou štafetou, ktorej sa mohli zúčastniť deti aj dospelí. V tejto disciplíne súťažili aj žiaci z autistických tried, pretože bazén má na ich telesný, ale aj psychický vývin blahodárne účinky. Súťažiaci zaplávali dokopy 5 kilometrov a víťazom sa stala ôsmačka Nina Chomová (zaplávala 575 m), z rodičov získal ocenenie najvytrvalejšieho plavca Lukáš Mikula (zaplával  550 m).  Atmosféra celého dopoludnia sa niesla v znamení súťaží, hier a zábavy vo vode. Deti a rodičia si vyskúšali hry ako červení a čierni, prehadzovanie lôpt, štafeta s rôznymi pomôckami, lovenie predmetov pod vodou alebo ponáranie sa do náručia svojich rodičov. 

                    Po súťaži všetkých čakalo príjemné posedenie  pri teplom čaji a koláčikoch, ktoré prichystali naše kuchárky. Už teraz vieme a tešíme sa, že v tejto tradícii   budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. 

      

                                                                                               Mgr. Petra Peláková

    • Deň pozdravov 2023

    • 21. novembra bol Svetový deň pozdravov

     Autormi  myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia Mac Cormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko-izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať.

     Žiaci aj učitelia našej školy si taktiež pripomenuli tento deň. Odovzdali si vlastnoručne vyrobené pozdravy, pridali milý úsmev a pohľad do očí. Milé pozdravenie by malo byť súčasťou nášho každodenného života.

     V mene Žiackeho školského parlamentu prajeme všetkým krásny a úspešný každý deň.

      

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Poplatky za stravu v ŠJ - december 2023:

      

     Desiata   16 dní x 0,70                                = 11.20     € 

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 30.11.2023.

     Vedúca šj .