• Kreatívna biológia

    • Vyučovanie na diaľku? Pre našich šiestakov to bola  príležitosť ukázať svoju kreativitu. Žiaci od pani učiteľky dostali na hodine biológie zadanie: „Vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky“.  Výsledkom žiakom sú jedinečné modely buniek vytvorené z najrôznejšieho materiálu či už z plastelíny, papiera, krabice a pod. Taktiež technika prevedenia svedčí o kreativite našich žiakov. Žiakom k výsledku ich snahy gratulujeme a tešíme sa na ďalšie práce.

    • Otváranie škôl

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     s ľútosťou Vám oznamujem, že napriek veľkému úsiliu nášho zriaďovateľa, mesta Bardejov i nášmu úsiliu (cez víkend sme otestovali na našej škole spolu 585 osôb Ag testami) pokračovať v prezenčnom vzdelávaní aspoň na I. stupni, základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov po nepriaznivom vývoji pandemickej situácie v našom meste i okrese za posledných sedem dní, rozhodnutím mestského krízového štábu a na základe odporúčania RÚVZ v Bardejove, pokračujú od 2. marca 2021 až do odvolania, vrátane žiakov I. stupňa, v dištančnom vzdelávaní.

     O ďalšom vývoji tejto situácie a podmienkach návratu žiakov do škôl Vás budeme včas informovať.

     Naďalej sledujte našu webovú stránku a buďte zdraví!

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Úspech v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • Aj počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zúčastnili na školskom a následne tí najlepší  na okresnom kole Dejepisnej olympiády.  V okresnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii  E školu reprezentovali  dve žiačky  - Sofia Šterbáková zo 7. A a Klaudia Hnidenková  zo 7.B triedy. 

     Sofia Šterbáková získala 1. miesto a v marci sa zúčastní krajského kola. Sofii srdečne blahoželáme a veríme, že v krajskom kole bude podobne úspešná.  Obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • VV - 30 rokov našej školy

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album VV - 30 rokov našej školy.

     Počas dištančného vzdelávania mnohým spraví radosť tvoriť práce ktoré, nám potešia oko a pohladia dušu. Určite k takým patria aj výtvarné práce našich žiakov na ktorých zobrazili významné výročie našej školy.

    • Otváranie škôl

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v našom meste rozhodol dnes, 26. 02. 2021 mestský krízový štáb o tom, že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov sa v pondelok 01. 03. 2021 neotvoria. Prezenčné vyučovanie na I. stupni teda v pondelok nepokračuje. Po vyhodnotení víkendových dát z testovania a po rozhodnutí vlády uzavrieť na istý čas našu krajinu, Vás budeme o ďalšom vývoji prezenčného vyučovania na I. stupni včas informovať. Sledujte naďalej našu webovú stránku a buďte zdraví!

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

      

     V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov , na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov , bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta prebiehať v pondelok 1.3.2021  dištančnou formou. Po vyhodnotení dát z víkendového testovania, resp. po dnes avizovanom rozhodnutí vlády vás o ďalšom postupe budeme informovať. Plne si uvedomujeme, so všetkou zodpovednosťou potrebu a nevyhnutnosť vzdelávania najmä detí na prvom stupni prezenčnou formou, je to aj náš  záujem a priorita , ale musíme dbať predovšetkým na ochranu ich zdravia, ochranu zdravia pedagógov a rodičov. Bardejov je dnes v bordovej fáze a všetky doterajšie rozhodnutia mestského krízového štábu sa ukázali ako rozumné a obozretné. Boli prínosom pre zvrátenie negatívneho vývoja pandemickej situácie v meste. O ďalšom postupe vás budeme aktuálne informovať. Materské školy budú zatiaľ od pondelka 1.3.2021 fungovať v režime , ktorý vyžaduje aktuálne platný „školský semafor“ .

     Ďakujeme za pochopenie. Je to v záujme nás všetkých.

    • Informácia - testovanie aj na našej škole

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy, mrzí ma, že v rozpätí dvoch dní Vám posielam dve rozdielne informácie týkajúce sa testovania na našej škole, ale pandemická situácia sa vyvíja nielen v rámci celého Slovenska, ale aj v rámci nášho mesta a okresu. Ako ste určite zaregistrovali, naše mesto sa dnes 24. 02. 2021 žiaľ posunulo z oranžovej do červenej zóny a v dôsledku tejto novej situácie sa mestský krízový štáb rozhodol zriadiť v priestoroch našej školy (a rovnako na I. ZŠ) jedno rezervačné odberné miesto na testovanie Ag testami. Testovať sa bude v sobotu 27. 02. 2021 v čase od 08.00h do 19.30h. V tejto súvislosti Vám ponúkame možnosť otestovať sa v našej škole a prispieť tak k plynulému pokračovaniu prezenčného vyučovania na I. stupni. Povinnosť preukázať sa v pondelok 01. 03. 2021 negatívnym Ag alebo PCR testom nie starším ako sedem dní platí stále pre jedného z rodičov žiakov I. stupňa a všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú prezenčné vzdelávanie na našej škole. Link na rezerváciu:

     09 - ZŠ Arm. Ge. L. Svoboduhttps://admin.resersoft.com/rs/odberne-miesto-c-09-zs-arm-ge-l-svobodu/calendar/116?company=odberne-miesto-c-09-zs-arm-ge-l-svobodu

     Ďakujem za porozumenie a teším sa na stretnutie opäť v škole.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

      

    • Oznam + zoznam MOM v Bardejove

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     po skončení jarných prázdnin budeme od pondelka 01. 03. 2021 pokračovať na I. stupni v prezenčnom vyučovaní. Podmienky opätovného otvorenia školy ostávajú nezmenené – negatívny Ag alebo PCR test nie starší ako sedem dní aspoň jedného z rodičov a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí vyučujú prezenčne a všetkých nepedagogických zamestnancov, ktorí technicky zabezpečujú prezenčné vyučovanie.

     Vzhľadom na to, že pre tento víkend (27. – 28. 02. 2021) je v MOM v meste Bardejov pre testovanie voľných cca 4000 miest, na žiadnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nebude tento víkend zriadené ani jedno odberné miesto.

     V tejto súvislosti Vás žiadam, aby ste na testovanie využili existujúce MOM v meste a umožnili tak pokračovať v prezenčnom vyučovaní na našej škole aj po skončení jarných prázdnin.

     Ďakujem za porozumenie.

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

     Odberné miesta – Bardejov, Antigénové testovanie COVID-19

      

     Gastroped s.r.o. Košice,  

     administratívna budova Bardterm s.r.o (prízemie), ul. Tarasa Ševčenku  978/7, 08501  Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – SO, 13.00-21.00       

     Kontakt: 0948 896 923  p. Gepert

      

     Leha s.r.o. Košice,  

     Unimobunka na parkovisku pred budovou BARDTERM s.r.o., Tarasa Ševčenku  978/7,  Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – SO, 08.00 -16.00

     Kontakt: 0940 941 541  Ing. Knap

                

     ALIAN s.r.o. Bardejov,  MUDr. Džupina,   

     Poliklinika ČK Plus, Sv.Jakuba  33, 08501  Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 08.00-12.00, 12.30-16.30

     Kontakt: 0948 307 848
      

     UNIZDRAV Prešov, s.r.o.  

     Mobilný kontajner, na parkovisku pri bývalej Hypernove, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 08.00-12.00, 12.30-16.30

     Kontakt: +421948586005

      

     TAMBERT, spol. s r.o.,  Ľubomír Guľa,

     Kukorelliho  1494, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 08.00 – 16.00

     Kontakt:  +421 54 474 8922

      

     P&P Holz s.r.o. Svidník,  

     Pod papierňou  1662/71, ANTIC, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – NE, 10.00-14.00, 15.00-19.00

     Kontakt: 0951 655 100    Petraník

      

     NsP Bardejov, Svätého Jakuba 510, Bardejov

     počet odberných miest: 2, miesta s objednávaním

     Prevádzková doba:  PO – PI,  08:00 – 16:00

     Kontakt: -

      

     REMEDIUM s.r.o. Bardejov,  

     Bardejovské Kúpele  2037/68, 08631  Bardejov

     počet odberných miest: 1, bez objednávania

     Prevádzková doba:   PO – PI,  7:30-12:00,  12:30-15:30 (iba pre klientov Bard. Kúpeľov)

     Kontakt: +421 54 477 4430

      

      

     MEMORIX, s.r.o.,  MUDr. Patrik Mihaľ

     Polyfunkčná budova, Mičkova  3993

     počet odberných miest: 1, bez objednávania

     Prevádzková doba:  PO – SO,  08:00 – 16:00

     Kontakt:

      

     V meste Bardejov je zriadených 16 odberných miest, 8 z nich je v prevádzke aj v nedeľu. Učitelia sa môžu testovať v piatok, sobotu a nedeľu. Pri dobrom manažovaní by to mohlo stačiť. Je možné sa dohodnúť s odbernými miestami na predlžení času odberu v sobotu, prípadne v nedeľu.

    • Úspech v okresnom kole Geografickej olympiády

    • Aj počas dištančného vzdelávania sa  uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády a tí najlepší postúpili do okresného kola.

     Príprava žiakov nebola jednoduchá, bolo treba zvládnuť témy nad rámec učiva daného ročníka a konzultovať so svojimi vyučujúcimi len cez obrazovku počítača.

     V okresnom kole Geografickej olympiády  školu reprezentovali  dvaja žiaci  - Katarína Hopková z 8.B a Michal Kijovský zo 7.B triedy.

      V kategórii E ( žiaci 8. a 9. ročníka)  Katarína Hopková  zopakovala minuloročný úspech a vďaka      2. miestu bude našu školu a okres reprezentovať v  krajskom kole GO .

     V kategórii F ( žiaci 6. a 7.ročníka) Michal Kijovský sa umiestnil na 3. mieste a podobne aj on postúpil do krajského kola.

     Obidvoch čaká náročná príprava a veríme, že budú opäť úspešní.

    • Návrat do škôl 2021

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ a Covid školským semaforom nás v sobotu 13. februára 2021 čaká opäť testovanie aspoň jedného z rodičov žiakov 1. stupňa a všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí učia prezenčne a všetkých nepedagogických zamestnancov. Negatívny výsledok testovania (Ag alebo PCR) je podmienkou pre pokračovanie prezenčného vzdelávania na I. stupni ZŠ od 15. februára 2021.

     V tejto súvislosti Vás prosím, aby ste sa v záujme pokračovania prezenčného vzdelávania na našej škole zúčastnili Ag testovania na našej škole, alebo na tento účel využili iné MOM v našom meste. Pri nástupe do školy 15. februára 2021 sa opäť budeme musieť preukázať čestným vyhlásením a negatívnym výsledkom testu (certifikát alebo sms).

     Zároveň Vám oznamujeme, že v priestoroch našej školy budú zriadené dve odmerné miesta (jedno miesto bude rezervačné a jedno na voľný odber) na Ag testovanie, ktoré budú otvorené v sobotu 13. februára 2021 v čase od 08.00h do 19.30h. Rezervačný systém na stránke mesta Bardejov bude spustený dnes (t.j. 10. februára 2021) o 18.00h. Za prípadné technické problémy spojené s registráciou sa vopred ospravedlňujeme. Ich riešenie nie je v našej kompetencii.

      

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • OZNAM školskej jedálne

    • P O P L A T K Y   N A   M A R E C :

        Desiata       23 dní x 0,50 €                          =  11,50 €

        Dospelí       23 dní x 0,86 €  plus 2 € réžia   =  21,78 €

        Cudzí          23 dní x 2,13 €                          =  48,99 €

       Od marca 2021 prechádza škola na bezhotovostné platby za školské stravovanie. Nakoľko do júna 2021 sú zatiaľ obedy zadarmo, bezhotovostné platby   platia iba pre úhradu    stravného  za desiate, zamestnancov školy  a  gymnázium

     Úhradu je potrebné previesť na školský účet nasledovne :

     Č. ú:  SK61 5600 0000 0036 3208 6002

     Podmienkou je, že ako variabilný symbol sa uvedie identifikačné číslo stravníka, a do informácie pre príjemcu sa uvedie meno a trieda stravníka, prípadne mesiac, ktorý sa ide platiť.

      Identifikačné čísla stravníkov, ktorí chodili na desiate budú zaslané žiakom cez edupage. Nový záujemca o desiatu sa bude informovať ohľadom identifikačného čísla u vedúcej ŠJ .

     Identifikačné číslo pre žiakov na obedy budú zverejnené v mesiaci jún, aby stravníci vedeli v septembri urobiť úhradu za obed..

       Výška úhrady za jednotlivé mesiace budú zverejnená na stránke školy. Stravenky budú vydávané po pripísaní úhrady na účet školy , preto je nutné úhradu previesť minimálne 1-2 dni skôr.

     Desiate aj obedy je treba začať platiť vždy vopred od 20-ho v starom mesiaci na nový mesiac..

      

     Vedúca školskej jedálne : Mária Vasilčinová

     e-mail : sj.vinbarg@gmail.com

     mobil : 0911 882 981

    • OTVÁRAME

    • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, milí žiaci!

     Na základe odporúčania MŠ SR, rozhodnutím RÚVZ a mestského krízového štábu sa obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ od 9. 02. 2021 (utorok).

     Pri nástupe do školy bude potrebné doniesť čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka a zamestnanca školy o negatívnom výsledku testu na Covid-19 a kópiu potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo sa pri nástupe preukázať sms správou s negatívnym výsledkom testu - nie starším ako 7 dní.

     V prevádzke bude i ŠKD a školská jedáleň.

     cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11a_rodic.pdf

     informacie_dotknute_osoby.pdf

    • Informácia MÚ Bardejov

    • Len pred niekoľkými minútami skončilo videorokovanie Mestského krízového štábu (MsKŠ), ktoré sa zaoberalo v prvom rade výsledkami sobotňajšieho testovania a posúdením celkovej situácie v súvislosti s otváraním škôl pre žiakov I. stupňa a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Bardejova.

     Testovania sa zúčastnilo 3798 osôb, z ktorých 19 s pozitívnym výsledkom (miera pozitivity 0,50%).

     Potešujúce je to, že medzi pozitívne testovanými nefigurujú ani zamestnanci škôl, ani rodičia detí, ktorých sa nástup do škôl a škôlok týka. Súčasne prebiehal prieskum medzi rodičmi tých žiakov, ktorí by mali do školy nastúpiť a ktorý mal za cieľ zistiť ich záujem o otvorenie škôl: u základných škôl sa záujem pohyboval na úrovni 90%, u materských škôl na úrovni cca 80%.

     Aj na základe týchto výsledkov, ako aj na základe vyjadrení regionálneho epidemiológa sa Mestský krízový štáb rozhodol, že od zajtra 9. februára sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvoria pre žiakov I. stupňa a otvoria sa aj materské školy. Je len samozrejmé, že samospráva bude úzkostlivo dbať na dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a nariadení ! V prípade, že sa situácia v najbližších dňoch nebude vyvíjať priaznivo, resp. že sa zmení postavenie okresu na Covid automate MsKŠ bude operatívne prijímať také opatrenia, aby nepriaznivej pandemicko-epidemiologickej situácii zabránil a ochránil zdravie a zabezpečil bezpečnosť deťom, žiakom i pedagógom.

     V tejto súvislosti MsKŠ vyzýva rodičov, aby dbali na bezpečnosť svojich detí, aby dodržiavali všetky predpísané opatrenia a aby maximálne eliminovali prípadné nepriaznivé okolnosti. Rovnako ich vyzýva k zodpovednosti voči sebe a svojim blízkym, ale aj voči všetkým okolo seba.

    • Dôležitá správa

    • Vážení rodičia,

     dnes (v sobotu 6. februára 2021) o 8.00 h sme otvorili v priestoroch našej školy dve odberné miesta na AG testovanie. Nie našou vinou sa stalo, že ešte včera bol aktívny rezervačný systém spred dvoch týždňov, do ktorého sa ľudia nahlásili a tak si rezervovali miesto v nesprávnom rezervačnom systéme nielen na dnešný deň, ale žiaľ aj na nedeľu, kedy sa už na našej škole netestuje.

     Prosím všetkých Vás, ktorí ste sa takto zaregistrovali, aby ste prišli na odber a testovanie dnes (v sobotu 6. februára 2021), už žiaľ bez rezervácie, na voľný odber. Zajtra sa už na našej škole netestuje.

     Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme, aj keď sme ich nespôsobili.  

                                                                                                                                      Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • Návrat do školy - aktuálne informácie

    • Vážení rodičia, vážení zamestnanci školy,

     v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky a v súlade s materiálom MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ nás v sobotu 6. februára 2021 čaká AG testovanie, ktorého negatívny výsledok umožní opätovne otvoriť školy v našom meste i našu ZŠ.

     Podmienkou návratu do škôl je teda negatívny výsledok testu (AG alebo PCR) v prípade žiakov 1. stupňa ZŠ aspoň jedného z rodičov a rovnako negatívny výsledok testu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy. V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

     2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

     3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

     4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.Je preto v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že zabezpečíme prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

     Školský klub detí (ďalej ŠKD) má možnosť od 8. februára 2021 v prípade splnenia podmienok realizovať svoju činnosť prezenčne nielen pre žiakov zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry. Pri svojej prevádzke ŠKD postupuje v zmysle Covid školského semaforu, dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení. Je žiaduce, aby sa žiaci ani v ŠKD nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov.

     Mesto Bardejov ako zriaďovateľ školy v spolupráci so ZŠ Vinbarg zriadi dňa 6. februára 2021 pre zabezpečenie Ag testovania jedného z rodičov žiakov 1. stupňa a našich zamestnancov dve odberné miesta (jedno miesto rezervačné, druhé miesto na voľný odber) v priestoroch našej školy. Testovať budú dva skúsené odberné tímy, ktoré testovali v našej škole aj v rámci ostatného celoplošného testovania. Na rezervačné miesto sa môžete objednať cez rezervačný systém mesta Bardejov. Testovať sa začne v sobotu o 08.00 h a posledný odber sa vykoná o 19.30 h. Po skončení testovania zabezpečí odborný tím dôkladnú dezinfekciu všetkých využívaných priestorov. V prípade splnenia podmienok COVID AUTOMATU nastúpia žiaci 1. stupňa do škôl v meste Bardejov v utorok 9. februára 2021. Pri nástupe do školy je potrebné doniesť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti ako zo strany rodičov, tak aj zo strany zamestnancov (potrebný formulár nájdete na našej webovej stránke ako aj na stránke ministerstva školstva).

     O opätovnom otvorení škôl v našom meste definitívne rozhodne hlavný hygienik mesta v pondelok 8. februára 2021, o čom Vás budeme včas informovať. Zároveň sa ospravedlňujem, že táto informácia prichádza až teraz, ale je to výsledok zložitej situácie, ktorá súvisí s "Návratom do škôl 2021".

     Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

     Tlačivá:

     cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_11a_rodic.pdf

     zamestnanec_cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf

     (Kto nemá možnosť si Čestné vyhlásenie vytlačiť, bude mať tlačivo pripravené na vrátnici školy 8.2.2021)

    • Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?

    • Do EduPage je možné prihlásiť sa ako žiak alebo ako rodič. Prihlasovacie údaje do žiackeho konta dostávajú žiaci v škole vytlačené na papieriku. Prihlasovacím menom do žiackeho konta je MenoPriezvisko, napríklad JozkoMrkvicka a heslo je uvedené na papieriku. Toto meno a heslo sa nemení počas celej dochádzky žiaka do našej školy. Prístup k tomuto žiackemu účtu by mal mať každý žiak aj jeho rodič. Prípadnú stratu prihlasovacích údajov nahláste triednemu učiteľovi.

     Rodičovské konto si nemôžete vytvoriť sami. Rodičovské konto vytvorí škola tým, že zadá do EduPage vašu emailovú adresu. Prihlasovacím menom rodiča je potom táto e-mailová adresa. Heslo obvykle škola posiela e-mailom. Ak ste škole poskytli vašu emailovú adresu, ale nedostali ste heslo do rodičovského konta, kedykoľvek si ho môžete vyžiadať stlačením tlačidla "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" v prihlasovacom dialógu. Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?

     Cez rodičovské konto sú prístupné takmer všetky funkcie ako zo žiackeho prístupu, okrem vypracovania online testov a pod. Ale iba z rodičovského konta je možné:

     • podpisovať známky/poznámky
     • zadávať elektronické ospravedlnenky
     • komunikovať s učiteľmi ako rodič
     • podávať elektronické žiadosti
     • potvrdzovať prihlasovacie akcie

      V žiackom konte nefunguje žiadna z týchto funkcií.

     Ak ste sa rozhodli využívať aj rodičovské konto edupage, požiadajte o jeho zriadenie triedného učiteľa svojho dieťaťa. Uveďťe kto žiada, pre ktorého či ktorých žiakov, z ktorých tried a tiež či je to konto pre otca alebo matku (môžu mať aj obaja svoje vlástné rodičovské konto) a akú emailovú adresu budete používať na prihlasovanie cez rodičovské konto.

    • Polročný výpis známok elektronicky

    • Vážení rodičia!

     Máme za sebou prvý polrok školského roka 2020/2021, ktorý bol iný ako predchádzajúce školské roky a vo veľkej miere ho ovplyvnila pandemická situácia. Napriek tomu sa nám podarilo spoločnými silami to zvládnuť. Ďakujeme za spoluprácu.

     Výsledky žiakov za 1. polrok budeme tentoraz posielať elektronicky prostredníctvom edupage –  v piatok 29. 1. 2021. Vytlačený výpis známok dostanú žiaci po návrate do školy. Prehľad známok v edupage účte aj Výpis známok v pdf formáte bude viditeľný aj cez žiacky účet. Podpísať elektronický výpis známok sa dá len cez rodičovský účet.

     Žiakom, ktorí z objektívnych príčin nesplnili podmienky na klasifikovanie (veľmi ojedinelé prípady) bol predĺžený termín na doklasifikovanie a výpis známok im bude zaslaný až po doklasifikovaní.

     V prípade, že potrebujete polročné vysvedčenie, je potrebné oň požiadať prostredníctvom svojho triedneho učiteľa/ky.

     Návod, ako si stiahnuť výpis známok prostredníctvom webovej stránky školy na počítači:

     navod_rodicia_vypisy.pdf

     Návod, ako si stiahnuť výpis známok prostredníctvom mobilnej aplikácie edupage nájdete tu:

     návod pre mobil

                                                                                                                                  Igor Drotár , RŠ

     Vypracoval: Ján Gmiterko

    • Rozhodnutie ministra školstva zo 4.1.2021

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodujetakto:1.Vškolskom roku 2020/2021 sa zrušujea)externé testovaniežiakov 5. ročníkazákladných škôl ab)externáčasť maturitnej skúšky.2.Riadny termínna vyskúšanie a hodnotenie žiakov zaprvýpolrok školskéhoroka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021pre žiakov, ktorých nebolo možnévyskúšať vprvom polroku školského roka2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31.marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.


    • Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

    • Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majúelektronické databázy žiakov aich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronickyprostredníctvom rodičovskéhokontav ŠIS.Zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov neodporúčame, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.Tí, ktorí nevyužívajú ŠIS, prípadne nevyužívajú v nich rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 poštou alebo po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov doručiť ich žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v §55 ods. 10: "Tento výpis nie je verejnoulistinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia."Ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021.Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobnevdobe návratu žiakov do škôl.

    • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

    • celé znenie a prílohy

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

     1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021. 3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2. 4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu,poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

     spomínané prílohy sú dostupné na stránke ministerstva: