• eTesty - jeseň 2021

    • Aj v tomto šk. roku 2021/2022  sa aktívne  zapájame do elektronického testovanie žiakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, v spolupráci s NÚCEM. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl. Tieto testy slúžia hlavne ako príprava žiakov na celonárodné testovania - Testovanie9 a Testovanie5

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 15. 10. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJaL, ktorej sa zúčastnilo 21 žiakov 8. a 9. ročníka. Olympiáda bola realizovaná online formou cez EduPage.

     Umiestnenie:

     1. Klaudia Hnidenková, 8.B

     2. Michal Kijovský, 8.B

     3. Sofia Šterbáková, 8.A

    • Môj jazyk, moje korene.

    • Okresná knižnica D. Gutgesela realizovala literárny projekt pod názvom Môj jazyk, moje korene, do ktorého sa zapojili aj žiačky našej školy Sonja Strončeková z 8.A a Liana Pasterňáková zo 7.A.  

     Na literárno-spoločenskom podujatí dňa 14.10.2021 obidve žiačky našej školy boli ocenené a získali cenu poroty za preklad umeleckého textu zo slovenského spisovného jazyku do jazyka národnostnej menšiny – rusínského jazyka. Obidve práce budú publikované v zborníku.

     Sonji a Liane srdečne blahoželáme!

    • Oznam

    • Vážené kolegyne, kolegovia, milí rodičia,v súlade s novým Školským semaforom, ktorý je platný od 15. 10. 2021 trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu (testovaný doma) naďalej chodí do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom. Mgr. Igor Drotár, riaditeľ školy

    • O Z N A M vedúcej ŠJ

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa stravujú v našej škol. jedálni, že dňa 27.10.2021, budem dávať stravenky pre žiakov, ktorí majú zaplatené obedy a desiate.

     Ráno od 7,15hod. do 7,45 hod. dám stravenky  pre rodičov prvej triedy. V ostatnom čase budem počas prestávok dávať pri okienku v jedálni.

     Upozorňujem stravníkov, nakoľko sú jesenné prázdniny a do školy sa nastupuje až 2.11.2021, aby

     sa snažili cez IB zaplatiť čo najskôr, lebo prevod trochu trvá. Zároveň prosím, aby dávali pozor a dávali VS na každú osobu obedy aj desiate zvlášť, nakoľko obed s desiatou nemá nič spoločné a normuje sa zvlášť.

     Odhlásiť stravu je treba deň vopred do 14,00 hod. alebo najneskôr ráno do 8,00 hod. telefonicky alebo poslať SMS.

     Ďakujem za pochopenie

     V prípade otázok má kontaktujte na číslo  0911882981

    • Oznam ŠJ - poplatky za stravu - november 2021

    • Desiata       20 dní x 0,50 €                                =  10,00 €

        1.stupeň     20 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  25,00 €

        2.stupeň    20  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  26,60 €

        Dospelí      20 dní x 0,86 €   plus 2 € réžia     =  19,20 € 

        Gym.         20 dní x 1,45 €                              =  29,00 €

     Prosíme rodičov aby pri platení za desiate používali

     variabilné číslo aké im bolo pridelené na desiatu.

     a pri platení za obedy variabilné číslo z obedov. Nový záujemca o desiatu si zistí variabilné

     číslo u vedúcej ŠJ, t.č. mobil 0911 882 981.

      

    • SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

    • Jedným  z najdôležitejších  krokov k zdravému životu je konzumácia zdravej stravy.  Jej dôležitosť si vďaka Dňu zdravej výživy, ktorý je  16. októbra, každoročne pripomíname aj na našej škole. Výživa je významný faktor životného štýlu. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín, ale spája sa  aj s našimi emóciami a pocitom spokojnosti. Základnou myšlienkou tohto dňa je, že zdravá výživa predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Lekári i odborníci zdôrazňujú, že zdravá strava je v dnešnej dobe veľmi dôležitá pre telesný aj duševný vývin detí. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus. Medzi jej zásady patrí napríklad optimálny príjem energie, bielkovín, sacharidov a vlákniny, ale aj zníženie príjmu soli či cukru.

     Potravinová pyramída obsahuje všetky potrebné živiny - fotogaléria | Špuntík.sk Vedieť sa orientovať v záplave potravín zabalených do lákavých obalov, rozumne odolať reklame, ktorá ponúka „superzdravý“ tovar, je dnes oveľa ťažšie ako pred mnohými rokmi. Práve správna výživa od útleho veku zohráva významnú úlohu v prevencii vzniku rôznych poškodení zdravia, prejavujúcich sa často až v dospelosti.

     Poznáte potravinovú pyramídu?

     Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilnín, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín.

     A už iba na záver.

     Užite si tohtoročný 16. október ako aj celý rok v plnom zdraví.

     Žiacky školský parlament (Sofia Šterbáková, 8. A)

    • Anketa - grafický návrh vstupných dverí do školy

    • Ide o výber grafickej úpravy nových, práve osadených, vstupných dverí do školy. Prosíme vás o označenie jedného z piatich ponúkaných návrhov.
     Prosíme učiteľov, žiakov aj rodičov o pomoc pri rozhodovaní o finálnej verzií vzhľadu dverí. Väčšie náhľady obrázkov máte pod anketovou otázkou.

     Anketa - hlasovanie - vyberte jeden z piatich návrhov

     Hlasovanie je ukončené. Ďakujeme za spoluprácu! Keďže už anketu vyplnila väčšina respondentov a ďalšie hlasy už nepribúdajú, hlasovanie sme ukončili, aby sme mohli pristúpiť k ďalším krokom realizácie grafickej úpravy dverí.

      

     Výsledok ankety:

     zo 185 hlasov

     návrh č.1 získal 107 hlasov

     č. 2 - 16 hlasov

     č. 3 - 11 hlasov

     č.4 - 26 hlasov

     č.5 - 25 hlasov

    • Ocenenie v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína

    • Dňa 28.9.2021 sa v DJZ v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie súťaž bola realizovaná v dištančnej forme prostredníctvom videonahrávky.Veľmi nás potešilo ocenenie našej žiačky Loriány Feciľákovej z 8.A, ktorá získala 3. miesto v prednese poézie v III. kategórii. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy aj okresu!

    • Zmeny v povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest platné od 4.10.2021

    • Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

    • Rodičovská rada a triedne RZ

    • V tomto týždni sa online formou, pomocou videomítingu cez ZOOM uskutoční

     zasadnutie Rodičovskej rady - streda 6.10.2021 o 17:00

     a triedne zasadnutia Rodičovského združenia - štvrtok 7.10.2021

     Triedy 1. stupňa o 16:30  a triedy 2. stupňa o 17:00

     Prihlasovacie údaje dostanete od triednych učiteľov svojích detí

    • OZNAM PRE STRAVNÍKOV v ŠJ

    •      Rodičia žiakov 1.ročníka , ktorí uhradili stravné za obedy alebo desiatu si stravenky môžu vyzdvihnúť vo vestibule školy u vedúcej školskej jedálne dňa 30.09.2021 v čase od 07:30 do 8:00 hod. Ostatní stravníci 30.09.2021 v čase prestávok do 13:30 pri okienku pred vstupom do jedálne.

      

     Vedúca ŠJ

    • Biela pastelka 2021

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka 2021.

     V piatok 24. septembra sa aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky „Biela pastelka“, ktorej cieľom je upozorniť na problematiku ľudí so zrakovým postihnutím a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší a samostatný život.  Dve dobrovoľníčky – Nikola Siváková a Sarah Kundratová z IX.A triedy s bielo – modrou pokladničkou prešli za dnešné dopoludnie všetky triedy našej školy, vedenie školy, pedagógov a zamestnancov školy.

     Za finančné príspevky v mene zbierky „Biela pastelka“ úprimne ĎAKUJEME! 

     Koordinátorka školskej zbierky Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Súťaže 2021/2022

    • Na Slovensku je veľa obetavých ľudí, ktorí pre naše deti a mládež organizujú súťaže, vymýšľajú otázky, príklady či motivačné texty. Chceme podporiť ich úsilie, lebo sme presvedčení, že takéto súťaže deti obohatia. Nejde ani tak o to, na ktorom mieste dieťa skončí. Ale už to, že sa zapojí napríklad do biologickej olympiády, v ňom môže povzbudiť záujem o danú oblasť. Zároveň mu to dodá sebavedomie – ...no dobre možno iné deti lepšie hrajú futbal, ale ja som zase dobrý v biológii... Navyše veľa súťaží zlepší žiaka vo všeobecných schopnostiach – sformulovať myšlienku, obhájiť si ju – a prípadne pochopiť, kde som sa mýlil. Je veľa dôvodov, ako tieto súťaže môžu deťom pomôcť a je škoda, ak sa veľa rodičov a detí o nich nedozvie. Preto veríme, že EduPage aspoň trochu pomôže spropagovať súťaže medzi žiakmi a rodičmi.

     Cez EduPage vedia žiaci alebo ich rodičia zadať záujem o účasť v jednotlivých súťažiach. Takto sa táto informácia dostane k učiteľom, ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. Obdobne aj učitelia vedia zaznamenať, prípadne hromadne prihlasovať žiakov na súťaže v ich EduPage stránke. Pre niektoré súťaže bude aj samotné súťaženie prebiehať online cez EduPage. Bude pripravená registrácia súťažiacich, prideľovanie a rozposielanie súťažných kódov,...Ale snažíme sa informovať aj o ostatných súťažiach, EduPage pošle pripomienku o blížiacom sa termíne - dokedy treba úlohy odovzdať, kedy bude súťaž prebiehať, atď.

     Cez EduPage vedia žiaci alebo ich rodičia zadať záujem o účasť v jednotlivých súťažiach. Takto sa táto informácia dostane k učiteľom, ktorí sú poverení organizovaním súťaže na škole. Obdobne aj učitelia vedia zaznamenať, prípadne hromadne prihlasovať žiakov na súťaže v ich EduPage stránke.Pre niektoré súťaže bude aj samotné súťaženie prebiehať online cez EduPage. Bude pripravená registrácia súťažiacich, prideľovanie a rozposielanie súťažných kódov,...Ale snažíme sa informovať aj o ostatných súťažiach, EduPage pošle pripomienku o blížiacom sa termíne - dokedy treba úlohy odovzdať, kedy bude súťaž prebiehať, atď.

     Zoznam súťaží je spoločný pre všetky školy na Slovensku. Nie každá súťaž sa dá zorganizovať aj na našej škole.  A naopak, na našej škole môžu byť žiakom počas šk roka ponúkané aj súťaže, ktoré v tomto celoslovenskom prehľade nie sú.

     Neskôr, pred prvým termínom súťaže bude potrebné, aby tvoj rodič udelil súhlas so spracovaním osobných údajov. Edupage mu toto včas pripomenie cez správu (ak má rodičovský účet edupage)

     Po prihlásení do edupage nájdete súťaže - viď obr. pre zobrazenie na PC alebo smartfóne

      

    • Biela pastelka

    • Dňa 24. septembra 2021 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

     Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete aj vy priamo v priestoroch našej školy dňa  24.09.2021. Prispejme na dobrú vec a spravme dobrý skutok.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • P O P L A T K Y    O K T Ó B E R :

      

        Desiata       18 dní x 0,50 €                             =   9,00 €

        1.stupeň     18 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  22,75 €

        2.stupeň    18  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  24,14 €

        Dospelí      18 dní x 0,86 €   plus 2 € réžia     =  17,48 € 

        Gym.         18 dní x 1,45 €                              =  26,10 €

     Prosíme rodičov, aby pri platení za desiate používali variabilné číslo aké im bolo pridelené na desiate

     a pri platení za obedy variabilné číslo z obedov. Nový záujemca o desiatu si zistí variabilné číslo u vedúcej ŠJ, č. mobil 0911 882 981.

     V počte stravných dní na október je už odpočítaný jeden deň

     za 14.09.2021 keď škola nebola v prevádzke. Žiaci 9.B

     si odpočítajú 7 dní, takže zaplatia iba za 11 dní t.j. 15,53 €.

     Žiaci 8.B si odpočitajú 6 dní, takže zaplatia iba za 12 dní t.j. 16,76 €.