• OZNAM - prihlášky na SŠ

    • Vážení rodičia/ zákonní zástupcovia a žiaci!
     Vychádzajúc z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii podávania prihlášok na stredné školy v čase mimoriadnej situácie a po prerokovaní s vedením školy bude podávanie prihlášok prebiehať nasledovne:

     1. Do 7.5.2020 stredné školy zverejnia na svojich webových stránkach inovované kritériá prijatia.


     2. Do 11.5.2020 nahlási  zákonný zástupca žiaka prípadné zmeny vo výbere strednej školy alebo odboru výchovnej poradkyni.

      

     3. Prihlášky na stredné školy prídu rodičia/zákonní zástupcovia žiakov, NIE ŽIACI, skontrolovať a podpísať podľa presného časového harmonogramu v dňoch:
     12.5.2020 (utorok) v čase od 9.00 do 12.00 hod.
     13.5.2020 (streda) v čase od 15.00 do 17.00 hod.
     Celý proces bude prebiehať v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (povinné rúško, dezinfekcia rúk, vlastné pero, dodržiavanie odstupov).


     Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou vysvedčenia z ročníkov 6., 7., 8. a výpis známok polročného hodnotenia z 9. ročníka a prekopírované diplomy za súťaže, ktoré sú uvedené v kritériách prijatia na danú strednú školu. 


     Mgr. Mariana Antolíková, výchovná poradkyňa,  marianaantolikova8@gmail.com

    • Zápis - POZOR zmena !

    • POZOR ZMENA !

     Vzhľadom na výnimočnú situáciu sa posúvajú aj termíny zápisu - podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR to má byť v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020. Ale bez osobnej prítomností detí. Uprednostnite možnosť elektronického zápisu. Vyplňte formulár - odkaz nájdete hneď na hlavnej stránke školy, alebo aj kliknutím tu pod textom . 

     Alebo formou osobného zápisu - bez prítomností detí a to od 900 do 1100 alebo od 1500 do 1700 vo vestibule školy. Pri dodržaní bezpečnostných a hygienických nariadení.

     Sledujte naďalej našu stránku - oznam budeme aktualizovať.

     Ďakujeme, tým rodičom, ktorí už svoje dieťa zapísali na našu školu, vaša elektronická prihláška došla v poriadku. Rozhodnutia riaditeľa o prijatí do školy, budú priebežne distribuované v papierovej podobe na vami uvedenú adresu.

    • Aktivity doma

    • Žiaci 1.B pri príležitosti sviatku sv. Floriána - patróna hasičov nakreslili niekoľko výkresov a výrobkov. Pripomenuli si ich prácu a oddanosť ako každý deň nasadzujú svoje životy na záchranu tých našich. Pozrite si práce Jakubka, Sofinky, Christophera, Dianky a Katky a ďalších...

    • OZNAM

    • Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov 9. ročníka, milí deviataci,

     Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.      Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

     Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:    • Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD

     • U detí s poruchou pozornosti je treba pokyny často viackrát zopakovať, napr. aby si pripravilo pomôcky na učenie a pod. /, pretože Vaše dieťa má poruchu pozornosti /s ktorou súvisí aj porucha krátkodobej pamäti/. Voľte preto jednoduchšie pokyny /jednotlivo/ a overte si, či pokyn dieťa pochopilo správne /otvorenými otázkami, nie otázkami zatvorenými, ktoré vedú k odpovedi áno/nie/.
     • Nevyžadujte, aby dieťa pri učení sedelo v pokoji. Nekárajte ho za nepozornosť. J Rešpektujte jemný psychomotorický nepokoj, pokiaľ nie je tak silný, aby odvádzal pozornosť Vášho dieťaťa od učenia.  

     čítajte viac v dokumente:

     ADHD2.pdf

     Harmonogram pracovného dňa počas karantény pre deti s ADHD:

    • EARTH DAY 2020 - AJ

    • Kreativitu a skvelé nápady našich žiakov neovplyvnila ani karanténa. Práve naopak. Tieto fotky sú dôkazom toho, že naši žiaci sú veľmi tvoriví a iniciatívni aj v domácom prostredí. A takto to zvládli pri spracovaní projektovej témy EARTH DAY = Deň Zeme, ktorý oslavuje celý svet dňa 22. apríla. A keďže ide o medzinárodnú tému, svoje miesto má neodmysliteľne aj na hodinách angličtiny.

    • Deň Zeme 2020 na biológii

    • Do galérie Deň Zeme 2020 na biológii boli pridané fotografie.

     Na biológii sme si pripomenuli DEŇ ZEME

     U nás v školskom prostredí si 22. Apríl - Deň Zeme, každoročne pripomíname, a to rôznymi aktivitami. A tak sme sa aj v tejto neľahkej a výnimočnej situácii pripojili k napĺňaniu celosvetovej výzvy. Je to hlavne preto, aby sme si aspoň raz do roka (ak už nie častejšie, najlepšie by bolo vždy!) intenzívne pripomenuli svoju bytostnú závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje. Aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že rovnováha všetkého živého na tejto našej krásnej planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi, veľmi krehká.

     A preto si žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka DEŇ ZEME pripomenuli maľovaním rôznych obrázkov (ku Dňu Zeme) na výkres,  tvorbou krátkej básne  na tému – Naša Zem, zhotovením plagátu, rôznymi želaniami našej Zemi a v neposlednom rade skrášľovaním nášho okolia. Všetkým zúčastneným sa chcem veľmi pekne poďakovať a pri prvých spoločných stretnutiach v škole budú odmenení diplomom o aktívnej účasti, ktorý im aspoň symbolicky pripomenie, že niečo urobili pre našu Zem.

     Na záver už iba pár slov -  zamyslime sa, a ujasnime si, kde a ako chceme žiť! Urobme pre svoj plnohodnotný život všetko, čo sa len dá. Nech každý deň je dňom Zeme!

                                                                                   

     Mgr. Zuzana Kolesárová

     Mgr. Bibiána Surgentová

    • Deň ZEME 2020

    • Dňa 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Aj tento rok sme plánovali urobiť upratovanie okolia našej školy a sídliska Vinbarg. Momentálna situácia nám to, žiaľ, nedovoľuje robiť spoločne. My však môžeme pomôcť aj tak.
     Milí naši učitelia a spolužiaci, prinášame vám niekoľko tipov ako môžete pomôcť našej planéte aj doma J
     • môžeme sa namiesto kúpania iba osprchovať
     • pri umývaní zubov, zavrieť kohútik
     • papier vypísať z oboch strán
     • ak odchádzame z miestnosti, svetlo zhasneme
     • oblečenie, ktoré nenosíme, môžeme darovať či pretvoriť na niečo iné
     • odpad môžeme pretvoriť aj na poklad, napr. z plechoviek od konzerv si môžeme vyrobiť stojan na perá,..
     • neplytváme jedlom, naložíme si na tanier len toľko, koľko dokážeme zjesť
     • odpad SEPARUJEME!!! Správnym separovaním môžeme ušetriť množstvo energie a surovín. Prinášame vám tu aj malý ťahák čo a do akého kontajnera vhodiť.

     Napr.
     - Na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme spíliť žiaden strom. Na výrobu nového skla zo starého nepotrebujeme žiaden kremičitý piesok. Na výrobu novej PET fľaše zo starej nepotrebujeme žiadnu ropu.
     - Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa (1 hektár = 100 m x 100 m).
     - Recyklovaním 1 kg odpadovej medi sa ušetrí 142 kg rudy a 80 % energie potrebnej pri výrobe.
     - Recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín.

     Tieto naše tipy nemusíte praktikovať len 22.apríla, ale môžu sa stať vašou každodennou súčasťou.
     Samozrejme činností na pomoc našej planéte je oveľa viac. Posielajte nám fotky ako vy pomáhate našej planéte! J
     Žiacky školský parlament

     Na záberoch je minuloročný Deň Zeme

    • VV 9. roč. UNESCO

    • Výtvarné práce našich žiakov, venované 20. výročiu zápisu Bardejova medzi pamiatky Unesco, ktoré vytvorili doma. 

     8. ročník

     7. A

    • Deň Zeme 2020 - krúžok virtuálne

    • Ani členovia Environmentálno - turistického  záujmového útvaru našej školy pod vedením p.uč. Antolíkovej nezabudli na našu Zem a doma si zábavne zdokonalovali vedomosti o separácii odpadu, ktorý sa v našich domácnostiach práve v tejto situácii tvorí vo veľkom množstve. 

    • Oznam - klasifikácia

    • Milí žiaci, vážení rodičia,
     riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v súlade s  Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie
     žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v
     školách v školskom roku 2019/2020 ods. 3 časť Zásady hodnotenia sa v tomto období nebudú
     klasifikovať všetky výchovné predmety na 1. a 2. stupni. Ide konkrétne o etickú
     výchovu/náboženskú výchovu, pracovné vyučovanie, techniku, hudobnú výchovu, výtvarnú
     výchovu a telesnú a športovú výchovu.