• Deň Zeme 2022

    • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 22.04.2022 oslavovali Deň Zeme. Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek rozoberali tému ochrany prírody, tvorili plagáty a  kreslili na tričká. Žiaci 2. stupňa si vypočuli odbornú prednášku vedenú Ing. Alenou Hankovou, pracovníčkou odštepného závodu Prešov. Prednáška bola venovaná živočíchom žijúcim v lese a nechýbali ani ukážky zvukov živočíchov. Následne využili svoju tvorivosť pri tvorbe plagátov ku Dňu Zeme a v učebni biológie sa zúčastnili aktivít zameraných na správne triedenie odpadu, postupu recyklácie plastových fliaš, testu ekologickej inteligencie a dobe rozkladu. Na záver sme sa všetci spoločne rozhodli odbremeniť okolie našej školy a celého sídliska Vinbarg od odpadového materiálu. Odpad zbierali všetci žiaci 1. a 2.stupňa, vrátané pedagógov. Bol to vydarený Deň Zeme.

      

     Koordinátorka ENV Mgr. Zuzana Kolesárová

    • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V REGIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

    • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

     Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré vesmír ponúka. Do regionálnej súťaže však mohlo byť zaslaných len desať výkresov. Odborná porota z celkového počtu prác 117 vybrala do CELOSLOVENSKÉHO KOLA, ktoré sa uskutoční                   v Hurbanove aj práce našich žiakov:

     Zoy Marcinovej z 3. A - práca „Ufónia škôlka“  

     Alexandry Kačmárovej z 2. A - práca „Vesmírny pozorovateľ“

     Jany Žakovej z 9. A -  práca „ Kovový vesmír“

     Tomáša Červenického z 9. B – práca „Tiež chcem spoznať vesmír“

     Jakuba Hudáka z 9. B - práca „Vesmír je krásny“ 

      

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že v celoslovenskom kole sa im bude dariť podobne. Pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

      

                                                                                                                                            Mgr. Mariana Antolíková

     Ukážky prác žiakov, ktorí sa taktiež zúčastnili regionálneho kola:

      

    • P O P L A T K Y za stravu v ŠJ - M Á J 2022:

    • P O P L A T K Y   za stravu M Á J - 2022:

      

        Desiata       22 dní x 0,50 €                             =   11,00 €

        1.stupeň     22 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  27,30 €

        2.stupeň    22  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  29,06 €

        Dospelí      22 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia      =  18,72 € 

        Gym.         22 dní x 1,45 €                               =  31,90 €

     Platí  sa vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac, aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

    • ŠKOLSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „VEĽKONOČNÉ VAJCE“

    • Dňa 13.4.2022 sme v našej škole odmeňovali  víťazov školskej výtvarnej súťaže Veľkonočné vajce. Cenu získali Sarah Kundratová z 9.A, Jakub Zuščák zo 7.A a Alexandra Lukáčová  zo 7.B. Spojením ich návrhov vznikla originálna výzdoba veľkonočnej kraslice, ktorá v súčasnosti  zdobí  námestie nášho  krásneho historického mesta. Ocenenie sa žiakom aj pedagógom - Mgr. Mariane Antolíkovej a Mgr. Stanislavovi Polákovi - dostalo aj od primátora mesta  MUDr. Borisa Hanuščáka. Srdečne ďakujeme.

     Ďakujeme aj ďalším žiakom, ktorí sa zapojili do výzdoby kraslice. Výhercom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                      

    • Ďalší úspech našich žiakov - Puzzle&Quiz

    • Súkromné gymnázium DSA v Bardejove zorganizovalo v utorok, 12. apríla 2022, v rámci propagácie školy súťaž venovanú žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ. Išlo o novinku, a to o súťaž v stavaní puzzle spojenej s kvízom o Britániitzv. Puzzle&Quiz. Jej cieľom bolo preveriť vedomosti žiakov v oblasti reálií riešením kvízu a praktické zručnosti v skladaní puzzle. Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 trojčlenných družstiev zo siedmich základných škôl nášho okresu. Družstvo našich žiakov z 8.B a 9.B triedy za získaných 871 bodov získalo 1. miesto.

    • Matematický klokan 2022

    • 11 . 4. 2022 sa uskutočnila táto najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. U nás v škole súťažilo 29 žiakov 5. - 9.ročníka, 5 žiaci online a 62 žiakov 1. - 4. ročníka, 2 online.

    • Zbierka pre žiakov s autizmom

    • Ďakujeme, že ste sa zapojili do zbierky pre žiakov s autizmom ♥

      

     Vážení učitelia, rodičia a žiaci!

     Chceli by sme sa Vám z celého srdca poďakovať, že ste sa zapojili a prispeli do našej zbierky. Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 300 €. Suma bude použitá na zakúpenie špeciálnych edukačných pomôcok. Aj vďaka Vám sa budú naši  žiaci v škole cítiť lepšie. 

      Preukázali ste, že máte obrovské srdce a deti sa naučili, že nie sme si navzájom ľahostajní.

     ♥ Ď. A. K. U. J. E. M. E. ♥

    • Okresné kolo Pytagoriády

    • Aj v tejto matematickej súťaži naši žiaci uspeli. V dňoch 29.3. - 30.3. 2022 sa konalo online formou okresné kolo Pytagoriády. Mali sme zastúpenie od tretieho až po siedmy ročník a viacerí dosiahli titul Úspešný riešiteľ Pytagoriády: Fecko, Choma, Varjan (3.B), Straka (3.A), Červenický a Koscelníková (4.A), Špirko - 4.miesto (7.B)

    • NAŠA EXKURZIA V SOLIVARE DOPADLA NA VÝBORNÚ

    • Dňa 01.04.2022 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili pútavej a poučnej prehliadky areálu kedysi prosperujúceho a veľmi významného podniku. Solivar, dnes ako národná kultúrna pamiatka, ktorá na území Slovenska nemá v oblasti technických pamiatok podobného druhu konkurenta, nám ponúkla možnosť prehĺbiť si znalosti nielen z biológie ale aj chémie, či fyziky. Podmanivý príbeh histórie komplexu, ktorý začína ťažkou prácou baníkov, cez časy modernizácie a uvádzania nových technológií a strojov, až po konečné kruté zatvorenie závodu a predaj značky monopolu, nepochybne ohromil všetkých poslucháčov. Solivarské múzeum so stálymi i putovnými výstavami a miesto kultúrneho a umeleckého vyžitia, akým sú napríklad koncerty, poskytlo množstvo chemických vedomostí, zaujímavostí, ktoré uľahčia ľahšie pochopiť a predstaviť si teoretické učivo na hodinách biológie či chémie. Domov sme prišli plní dojmov a nových vedomostí.

                                                                                                                                     Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Testovanie 9 - 2022

    • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pod názvom Testovanie9-2022 sa uskutoční

     6. apríla 2022 (v stredu).

     Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete na stánke NUCEMu Testovanie 9.

     Z organizačných dôvodov bude vyučovanie v 6. ročníku zrušené. Títo žiaci sa môžu ešte dnes odhlásiť z obedu.

    • Zápis do 1. ročníka 2022

    • Dňa 4. 4. 2022 sa konal slávnostný zápis žiakov do prvého ročníka. Po dlhom čase sme sa opäť mohli stretnúť s rodičmi a budúcimi prvákmi prezenčne. Pripravili sme pre nich pestrý program a priblížili sme im život v našej škole krátkym filmom.

     Tešíme sa na nových spolužiakov v novom školskom roku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa príprave podujatia podieľali.

    • Biologická olympiáda - školské kolo 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická olympiáda - školské kolo 2022.

     Biologická olympiáda kategória “D – TP“

     Biológia je stále atraktívny predmet a preto sa dňa 21.03.2022 konalo školské kolo biologickej olympiády kategórie D-TP. Z dôvodu pandemickej situácie sa olympiáda konala online formou. Obsahom tejto kategórie je ľudské telo človeka a tak sa žiaci museli pripraviť nie len na teoretickú časť, ale aj na praktickú. Olympiády sa zúčastnilo spolu 10 žiakov zo 6. a 7. ročníka a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi. Na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Samuel Špirko (7.B)

     2. miesto – Charlotta Baranová (7.A)

     3. miesto – Klára Kyjaková (7.A)

     Všetkým ďakujeme za účasť a prvým dvom prajeme veľa úspechov na okresnom kole!

    • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 24. 3. 2022 sa v priestoroch HOS v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy boli veľmi úspešní a priniesli dve víťazstvá a jedno bronzové ocenenie.

     Šimon Grubár z 5.A sa umiestnil na 1. mieste v II. kategórii v prednese prózy a Loriána Feciľáková z 8. A získala 1. miesto v III. kategórii v prednese poézie a postúpili do krajského kola.

      Sofia Zara Šalátová z 5.A sa umiestnila na 3. mieste v II. kategórii v prednese poézie.

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

    • OZNAM vedúcej ŠJ ohľadom spôsobu vydávania obedov

    • Oznamujem rodičom žiakov, že od 1.apríla sa mení spôsob vydávania obedov v školskej jedálni.

     Namiesto klasických stravných lístkov na obedy, prechádzame na výdaj obedov za pomoci čipov, ktoré si každý žiak priloží na čítačku pri výdajnom okienku. Preto žiaci ich musia nosiť denne so sebou, namiesto stravenky. Strava sa platí  vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

     Spôsob odhlasovania  zostáva  ten istý, čiže telefonicky  alebo formou sms . Odhlasuje sa deň dopredu do 14.00 hod. alebo vo vážnom prípade ochorenia dieťaťa  ráno do 8.00 hod.  Po tomto termíne obed už nebude možné odhlásiť  a Vám prepadne. To všetko je na Vašej zodpovedností.

     Obedy do obedára sa nevydávajú .

     Ešte prosím rodičov, aby pri platbe cez IB, dávali v časti poznámky opäť meno žiaka aj triedu, pretože niekedy môže dôjsť  k výmene  a  dávať správny VS.

     Napr.   najprv sa píše VS,. ale do častí - poznámky tiež  meno žiaka napr.  Jožko Mrkvička 4 B tr. , prípadne niečo napísať ktoré dni odhlasuje.

     V prípade dotazov a odhlasovania moje tel. číslo je  0911 882 981

     Ďakujem za pochopenie

     Ved. ŠJ: Vasilčinová Mária

    • Deň učiteľov

    • Vážení učitelia!

     Dňa 28. marca sa prihovárame k Vám, našim učiteľom a vychovávateľom. Nesmierne si ceníme Vašu prácu a trpezlivosť. Učíte nás základy poznania na ktorých môžeme stavať a využiť  ich v našom ďalšom živote, nebáť sa chýb, byť vytrvalými a trpezlivými. Poznáte naše dobré vlastnosti ako aj nedokonalosti.  Aj vďaka Vám sa naše sny a ciele stávajú realitou.

     V mene všetkých žiakov našej školy Vám ďakujeme a prajeme veľa pracovných aj osobných úspechov.

                                                                                                                                             Žiacky školský parlament