• Karneval 2022 (1. stupeň)

    • ,,Je tu, je tu karneval, detský karneval. Hádaj kto je kráľovná a kto je kráľ."

     Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s policajtom, včielkou, kovbojom, ale aj krehkou vílou či baletkou. 

      Aj naše deti na 1. stupni si  4. februára užili ten svoj.  Každý si ho organizoval vo svojej triede s množstvom nádherných masiek a zábavných hier. Žiaci predviedli vtipné postavičky, zatancovali si, zasúťažili a veru bolo veselo. 

      

    • Stop šikane na škole

    • Dotazník pre žiakov II. stupňa našej školy - šikanovanie

     Vyhodnotenie dotazníka

     V januári sme so žiakmi druhého stupňa našej školy zrealizovali anonymný dotazník o šikanovaní. Ako každoročne sme chceli monitorovať situáciu medzi žiakmi a súčasne sme reagovali na už medializované prípady šikanovania medzi deťmi v iných školách či mestách na Slovensku.

     V dotazníkoch žiaci najčastejšie uvádzali, že prejavy „šikany“ sa najviac vyskytovali mimo školy a to vo forme fyzického násilia či slovného vyhrážania.

     V škole sa objavili náznaky šikanovania vo forme poštuchovania či slovného zastrašovania.

     Najmenej sa podľa výsledkov dotazníka prejavovali náznaky šikanovania v triedach. Tu mali podobu slovného ponižovania či zosmiešňovania.

     Triedni učitelia následne prediskutovali so žiakmi výsledky dotazníka v jednotlivých triedach na triednických hodinách za prítomnosti výchovnej poradkyne a podľa potreby aj školského psychológa.

     V súčasnosti realizujeme na škole mnohé preventívne programy v oblasti šikanovania jednak v spolupráci s našou školskou psychologičkou Mgr. Vierou Kunecovou a tiež v spolupráci s ÚPSVaR. V období pretrvávajúcich protiepidemiologických opatrení sa tieto stretnutia organizujú prevažne vo forme webinárov.

      

     Mgr. Marianna Antolíková, výchovná poradkyňa

    • Hviezdoslavov Kubín I. st - školské kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín I. st - školské kolo.

     Dňa 8. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov do okresného kola nasledovne:

     Hugo Choma, III. B (poézia) a Lukáš  Kijovský, II. B (próza).

     Výsledky školského kola:

     Poézia

     1. miesto: Hugo Choma, III. B

     2. miesto: Natália Vašková, II. B

     3. miesto: Adam Petrovaj, II. A

     Próza

     1. miesto: Lukáš  Kijovský, II. B

     2. miesto: Zoja Peláková, III. A

     3. miesto: Petra Hnidenková, IV. A

           Cena poroty: Tereza Alexovič, II. B

    • Svätý Valentín

    • Pochádzal  z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius  bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti – 14. februára. Jeho konanie  sa donieslo k cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení  liečil chorých kresťanov. 14. februára roku 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína. “

    • Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 28. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín.  Súťaž prebiehala v súlade s pandemickými opatreniami, ale  všetci recitátori  prispeli k neopakovateľnej slávnostnej atmosfére a priniesli krásny umelecký zážitok.

     Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola:

     II. kategória – poézia

     Sofia Zara Šalátová, 5. A

     II. kategória – próza

     Šimon Grubár, 5. A

     III. kategória – poézia

     Loriána Feciľáková, 8. A

     III. kategória – próza

     Soňa Lenártová, 9. A

     Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

    • Úspešní aj v matematike

    • Ďalší z úspechov našich žiakov sa podaril v matematickej súťaži. 

     V stredu 26. 1. 2022 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády a všetci traja súťažiaci z našej školy skončili ako úspešní riešitelia MO. Navyše žiaci Rastislav Feciľák a Nina Sobeková (obaja 5.B) zvíťazili, teda skončili na delenom 1. mieste.  Úspešným riešiteľom bol aj Michal Kleban, všetkým trom žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

    • Oznam - RZ 9. ročníka

    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka zamerané na priebeh prijímacieho konania na SŠ sa uskutoční online v utorok 1.2.2022 o 17:00 

     Link na pripojenie cez ZOOM dostanú deviataci cez edupage pred videomítingom.

    • Oznam vedúcej ŠJ - stravenky 02/2022

    • Dňa 31.1.2022 budem vydávať stravenky, pre žiakov, ktorí majú zaplatené stravne za obedy za mesiac FEBRUÁR.

     Stravenky vydávam počas dňa do 13:30 hod. pri okienku

     vedľa šk. jedálne. Prosím rodičov, aby platili skôr, hneď ako vyjde oznam o platbe, lebo na poslednú chvíľu odkladať je problém so zaúčtovaním platby.

      Ďakujem za pochopenie

     Info u vedúcej ŠJ 0911882981

      

     P O P L A T K Y   za stravu F E B R U Á R - 2022:

      

        Desiata       14 dní x 0,50 €                             =   7,00 €

        1.stupeň     14 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  18,10 €

        2.stupeň    14  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  19,22 €

        Dospelí      14 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  12,64 € 

        Gym.         14 dní x 1,45 €                              =  20,30 €

    • Podporte náš projekt

    • Náš projekt bol vybratý medzi 3 najlepšie v bardejovskom okrese. 

     Pri nákupe v TESCU dostanete žetón ktorým môžete hlasovať za projekt.

     Prosím, podporte ten náš.

     Ďakujeme!

     PLAVECKÝ KLUB BARDEJOV - ŠPORTOVÝ DEŇ

     Plavecký klub Bardejov organizuje športový deň pre ľudí všetkých vekových kategórii, ktorí milujú šport a zdravý životný štýl. V priestoroch krytej plavárne Vinbarg pre Vás pripravíme ukážku športových aktivít vo vode. Počas celého dňa bude prístupný neplavecký bazén pre malé deti s rodičmi. Sprievodnými akciami bude ukážka poskytnutia prvej pomoci, prednáška o zdraví. V telocvični budú prebiehať hodiny aerobiku, kruhového cvičenia, jógy a iné.

    • Plaváreň - oznam

    • Oznamujeme návštevníkom, že od   N E D E L E   23. 1. 2022 obnovujeme prevádzku krytej plavárne  na Vinbargu za týchto podmienok :

     1. Vstup možný v režime OP

     2. Návštevníci sú povinní dodržiavať opatrenia vyhlášky ÚVZ SR

         č.6/2022 V. v.

     čítajte viac:

     OZNAM_Plavaren.pdf


    • Biologická olympiáda

    • Dňa 11.01.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 56. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Sarah Dochanová (9.A)

     2. miesto – Michal Kijovský (8.B)

     3. miesto – Sofia Šterbáková (8.A)

     Všetkým 15 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole.

      

    • Školský semafor v podmienkach našej školy

    •  

     1.    Príchod na vyučovanie

     Žiaci prichádzajú na vyučovanie dvoma hlavnými vchodmi takto:

     1. st. – vchod „A“ / 1. – 2. r. 07.30 – 07.45h / 3. – 4. r. 07.45 – 08.00h

     2. st. – vchod „B“ / 5. – 7. r. 07.30 – 07.45h / 8. – 9. r. 07.45 – 08.00 h 

     2.    Bezpríznakovaosť

     Rodič predkladá pri prvom nástupe a vždy po prerušení dochádzky dlhšej ako tri po sebe nasledujúce dni potvrdenie o bezpríznakovosti

     -         tlačivo dostali rodičia cez edupage, nájdu ho na našom webe, môžu si ho vyzdvihnúť na vrátnici

     Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti(1).pdf

     3.    Ranný filter

     -         ranný filter s meraním teploty a zaznamenaním zistených údajov sa bude robiť vždy v pondelok a v nasledujúci deň po prerušení vyučovania dlhšom ako tri po sebe idúce dni

     -         v ostatné dni sa bude ranný filter robiť formou riadeného rozhovoru vždy na 1. vyuč. hodine

     4.    Testovanie

     Škola ponúkla rodičom možnosť samotestovania formou Ag testov a kloktaním PCR testami

     -         testy budú distribuované rodičom podľa časového harmonogramu proti podpisu

     -         rodičia nie sú povinní informovať školu o výsledkoch samotestovania

     5.    Organizácia vyučovania (prerušenie vyučovania, karanténa)

     Vyučovanie bude prebiehať bez výraznejších obmedzení. Obmedzenia sa budú týkať prvej a poslednej vyučovacej hodiny takto:

     -         začiatok prvej vyuč. hodiny v 3., 4., 8. a 9. ročníku sa posúva na 08.00h

     -         posledná vyučovacia hodiny sa skráti podľa odchodu žiakov na obedy o 10 min.

     Karanténa

     Prerušenie vyučovania z dôvodu pozitivity sa bude realizovať iba po triedach

     -         trieda ide do karantény, keď je pozitívny žiak triedy

     -         žiaci v karanténe sa vzdelávajú dištančne

     -         očkovaní a prekonaní žiaci sa tiež vzdelávajú dištančne, ale nie sú v karanténe

     -         v prípade pozitivity rodičov alebo členov spoločnej domácnosti ide do karantény iba žiak nie trieda  

     6.    Organizácia ŠKD, CVČ a krúžkovej činnosti

     ŠKD

     -         maximálny počet žiakov v oddelení 26

     -         minimalizuje sa spájanie žiakov do oddelení

     -         odchod z ŠKD iba na základe písomnej žiadosti rodičov a podľa harmonogramu z minulého škol. roku

     7.    Ospravedlnenie z vyučovania

     -         rodič môže ospravedlniť žiaka na päť dní

     -         v takom prípade mu nepatrí PN

     8.    Vydávanie obedov

     -         triedni učitelia v spolupráci s vedením školy pripravia tzv. zasadací poriadok (žiaci si budú sadať pri obede stále na to isté miesto)

     -         vyučujúci na poslednej vyuč. hodine sú povinní odviesť žiakov do školskej jedálne, kde ich preberá pedagogický dozor v ŠJ

     -         režim vydávania obedov a príborov sa riadi opatreniami z predchádzajúceho obdobia

     -         posledná vyučovacia hodina (5. a 6. v.h.) sa kráti z dôvodu odchodu na obed o 10 min.

     9.    Škola v prírode, lyžiarsky výcvik, školské podujatia

     -         nebudeme organizovať až do odvolania

     10.Stretnutie rodičov (ZRŠ)

     -         iba dištančne až do odvolania


    • Začiatok prezenčného vzdelávania od 10.1.2022

    • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.

     Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

     Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať, ak to umožní organizácia vyučovania v škole.

     Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

     Čítajte viac:

     https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/

      

    • OZNAM vedúcej ŠJ - platby za stravu - január 2022

    •    Desiata       16 dní x 0,50 €                             =   8 €

        1.stupeň     16 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  20,40 €

        2.stupeň    16  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  21,68 €

        Dospelí      16 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  14,16 €  / zmena poplatku /

        Gym.         16 dní x 1,45 €                              =  23,20 €

      

      Preplatky si môžu rodičia odpočítať z platby za január. Výšky preplatkov

      sú v prílohe tohto oznamu. Minimálne platba za obed je 2 € a za desiatu

      0,50 € . Kto má väčší preplatok , ten prejde do platby za február 2022.

      Minimálna platba je potrebná preto , aby sme vedeli, kto potrebuje stravné lístky

      na január a kto bude chodiť na obedy prípadne desiate.

     Stravné lístky sa budú vydávať cez každú prestávku dňa 10.1.2022., pri okienku pri jedálni.

      č. mobil vedúcej šj. : 0911 882 981

     preplatky2021.pdf

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Dávam na vedomie rodičom žiakov, ktorí sa budú chcieť stravovať od januára 2022, že platiť treba až od 1. januára 2022. Kvôli uzávierke účtovníctva, s oddelením ekonomiky to bolo takto dohodnuté.

     Koncom decembra zverejním zoznam všetkých žiakov, vrátane našich gymnazistov, kto má koľko preplatkov. Uvediem sumu ktorú treba zaplatiť na január a Vy si z prípadného preplatku, ktorý sa Vám nakumuloval odpočítate a zaplatíte za január už len zvyšnú sumu.

     Treba dať pozor pre žiakov ZŠ, aby nezabudli pripočítať ku platbe 2 € réžiu.

     Zatiaľ želám krásne a hlavne v zdraví prežité Vianoce, krásneho Silvestra  a úspešný štart v novom roku 2022.

     Želá vedúca ŠJ .

     Prípadný dotaz ohľadom platby –moje tel. číslo : 0911882981

    • Pytagoriáda - školské kolo

    • V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili úlohy online, keďže vyučovanie na 2. stupni prebiehalo dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 108 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najuspešnejších riešiteľov:

     kategória P3

               1. miesto - Michaela Boruvová, 3.A

               2-3. miesto - Zoe Marcinová, 3.A

               2-3. miesto - Mathias Vanta, 3.A

               úspešní riešitelia - M. Fecko 3.B, Ch. P. Varjan 3.A; H. Choma 3.B; S. Hasmandová 3.B,

                                               S. Šimco 3.A; P. Straka 3.A, R. Sobek 3.B, J. Špirko 3.B, Z. Peláková 3.A

     kategória P4

               1. miesto - Gregor Červenický 4.A

               2. miesto - Martin Michálek 4.A

               3. miesto - Chloe Koscelníková 4.A

               úspešní riešitelia - P. Živčáková 4.A, L. Vargová 4.A; 

                 

     kategória P5

               1. miesto - Oliver Haniš, 5.A

               2. miesto - Filip Zuščák, 5.B

               3. miesto - Oliver Marcinčin, 5.B

               

     kategória P6

               1. miesto - Jozef Stronček, 6.B

               2. miesto - Daniela Podlesná, 6.A

               3. miesto - Martin Mačejovský, 6.A

               úspešní riešitelia - S. Vantová 6.A; M. Huk 6.A;  F. Isák 6.B;

                                               N. S. Vadászová 6.B; T. Kozák 6.B;

                       

     kategória P7         

               1. miesto - Samuel Špirko 7.B

               2. miesto - Charlotte Šoltýsová 7.A

               3. miesto - Jakub Zuščák 7.A

               

     kategória P8

               1.- 3.  miesto - Jakub Valko 8.B

               1.- 3. miesto - Jakub Haniš 8.B

               1.- 3. miesto - Klaudia Hnidenková 8.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.