• Krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    • V dňoch 27. 4. – 28. 4. 2022 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V DJZ vystúpili aj žiaci našej školy, víťazi okresného kola,  Šimon Grubár z 5. A a Loriána Feciľákova z 8. A, ktorí našu školu reprezentovali a odniesli si množstvo neoceniteľných zážitkov a skúseností.

     Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšej umeleckej činnosti!

    • OPÄŤ ÚSPEŠNÍ V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

    • Dňa 21.4.2022 sa konalo prezenčnou formou okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D-TP. Táto kategória je určená pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl. Súťaž spočíva v riešení praktických úloh z biológie a teoretického testu. Našu školu reprezentoval Samuel Špirko (VII.B), ktorý sa umiestnil na peknom 3. mieste. Úspešnou riešiteľkou bola aj Charlotta Baranová (VII.A). Obidvom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Zuzana Kolesárová

    • Ján Ďurica u nás, 27.4.2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ján Ďurica u nás.

     Stredajší deň 27. 4. 2022 sa niesol v športovom duchu. Našu  základnú školu navštívil bývalý slovenský  futbalový reprezentant Ján Ďurica , ktorý hrával na pozícií stredného , príležitostne aj ľavého obrancu. Vďaka jeho prítomnosti ,žiaci okúsili výbornú futbalovú atmosféru , ktorá bola spojená aj s ukážkou dresov slávnych  svetových futbalistov ( Messi, Ronaldo, Piqué ).

      Ako správni športovci sa naši žiaci nenechali zahanbiť ,a predviedli čo dokážu v štafetových pretekoch, strieľaní na bránku a priateľskom futbalovom zápase.

     Dnešný deň im budú pripomínať  aj spoločné fotografie a autogramy na kartičkách , dresoch a loptách.

    • Výtvarná súťaž - Deň Zeme 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Výtvarná súťaž - Deň Zeme 2022.

     Naša planéta je úžasné miesto , ale potrebuje našu pomoc, aby prosperovala. Aj malý krôčik každého z nás pomôže vytvoriť veľkú vec. Naša škola každoročne vyhlasuje výtvarnú súťaž venovanú našej Zemi. Aj tohto roku sa do súťaže zapojilo veľa žiakov našej školy. Tu možno pozorovať , že naša planéta im nie je ľahostajná. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť takým malým dňom Zeme.

     Výsledky výtvarnej súťaže sú nasledovné :

     I.stupeň : M. Tkáčik -1.B , K. Kocúrová- 2.B , Z. Peláková- 3.A

                       Maľovanie na tričká : D. Červenický -4.A , R. Sobek- 3.B

     II.stupeň : N. Sobeková -5.B , Mačejovský- 6.A, Juročko- 6.A , Eštok- 6.A , Kvašňák - 6.A ,  Kováč- 6.A

                        Kyjaková- 7.A , Šoltysová -7.A , Magdová-7.A , Kováč- 7.B

                        Martičková E.- 8.B , Martičková K.- 8.B , Nímasová N.- 8.B , Nímasová K.- 8. B  

      Ďakujeme žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Výhercom srdečne blahoželáme.

      

    • O Z N A M ŠJ - zmena odhlasovania zo stravy

    • Dochádza k zmene odhlasovania zo stravy v školskej jedálni.  Od 1. mája sa odhlasovať bude iba cez stránku školy www.zsvinbarg.edupage.org.  Po prihlásení na stránku školy v sekcií – školská jedáleň  - sa vyberie deň na odhlásenie. Odhlásiť je potrebné osobitne na obed a osobitne na desiatu. Odhlasovanie je možné najneskôr do 08.00 hod. príslušného dňa.  Je možné odhlásiť sa aj na niekoľko dní vopred.

     Vedúca ŠJ

     Modul 'Školská jedáleň' nájdete po príhlasení do edupage priamo na úvodnej ploche ako jednu z dlaždíc alebo aj v ľavom menu v časti 'Komunikácia', prípadne ešte aj v hornom menu stránky školy "Žiaci a rodičia" - Jedálny lístok.

     Návod na odhlásenie zo stravy

    • DEŇ NARCISOV AJ NA NAŠEJ ŠKOLE

    • Sme radi, že aj tento rok bude naša škola súčasťou verejno-prospešnej zbierky, ktorá sa už po 26.krát koná pod záštitou Ligy proti rakovine. 

     Zbierka sa uskutoční 28.04.2022, z ktorej výťažok bude určený ľuďom s onkologickým ochorením.

     Pripnutím žltého narcisu tak dáme najavo našu podporu a spolupatričnosť s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou. Veríme, že aj my týmto spôsobom prispejeme k hlavnej myšlienke tohto dňa.

    • Pozor! Nebezpečná výzva pre deti na intoxikáciu liekmi

    • Protidrogová centrála národnej kriminálnej agentúry upozorňuje, že mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi.


     Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene.

     celý dokument:

     Vyzva_pre_deti_na_intoxikaciu_liekmi.pdf

    • Deň Zeme 2022

    • Aj tento školský rok sme na našej škole dňa 22.04.2022 oslavovali Deň Zeme. Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich triednych učiteliek rozoberali tému ochrany prírody, tvorili plagáty a  kreslili na tričká. Žiaci 2. stupňa si vypočuli odbornú prednášku vedenú Ing. Alenou Hankovou, pracovníčkou odštepného závodu Prešov. Prednáška bola venovaná živočíchom žijúcim v lese a nechýbali ani ukážky zvukov živočíchov. Následne využili svoju tvorivosť pri tvorbe plagátov ku Dňu Zeme a v učebni biológie sa zúčastnili aktivít zameraných na správne triedenie odpadu, postupu recyklácie plastových fliaš, testu ekologickej inteligencie a dobe rozkladu. Na záver sme sa všetci spoločne rozhodli odbremeniť okolie našej školy a celého sídliska Vinbarg od odpadového materiálu. Odpad zbierali všetci žiaci 1. a 2.stupňa, vrátané pedagógov. Bol to vydarený Deň Zeme.

      

     Koordinátorka ENV Mgr. Zuzana Kolesárová

    • ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V REGIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽI

    • Výtvarná súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“

     Začiatkom februára žiakov našej školy oslovila téma výtvarnej regionálnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú organizovalo Podduklianske osvetové stredisko v Svidníku. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ a ZUŠ z okresov Svidník, Bardejov a Stropkov. Žiaci I. aj II. stupňa našej školy tvorili práce plné fantázie, ktoré vesmír ponúka. Do regionálnej súťaže však mohlo byť zaslaných len desať výkresov. Odborná porota z celkového počtu prác 117 vybrala do CELOSLOVENSKÉHO KOLA, ktoré sa uskutoční                   v Hurbanove aj práce našich žiakov:

     Zoy Marcinovej z 3. A - práca „Ufónia škôlka“  

     Alexandry Kačmárovej z 2. A - práca „Vesmírny pozorovateľ“

     Jany Žakovej z 9. A -  práca „ Kovový vesmír“

     Tomáša Červenického z 9. B – práca „Tiež chcem spoznať vesmír“

     Jakuba Hudáka z 9. B - práca „Vesmír je krásny“ 

      

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich prácu. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že v celoslovenskom kole sa im bude dariť podobne. Pedagógom ďakujeme za vedenie žiakov pri ich tvorbe.

      

                                                                                                                                            Mgr. Mariana Antolíková

     Ukážky prác žiakov, ktorí sa taktiež zúčastnili regionálneho kola:

      

    • P O P L A T K Y za stravu v ŠJ - M Á J 2022:

    • P O P L A T K Y   za stravu M Á J - 2022:

      

        Desiata       22 dní x 0,50 €                             =   11,00 €

        1.stupeň     22 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  27,30 €

        2.stupeň    22  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  29,06 €

        Dospelí      22 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia      =  18,72 € 

        Gym.         22 dní x 1,45 €                               =  31,90 €

     Platí  sa vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac, aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

    • ŠKOLSKÁ VÝTVARNÁ SÚŤAŽ „VEĽKONOČNÉ VAJCE“

    • Dňa 13.4.2022 sme v našej škole odmeňovali  víťazov školskej výtvarnej súťaže Veľkonočné vajce. Cenu získali Sarah Kundratová z 9.A, Jakub Zuščák zo 7.A a Alexandra Lukáčová  zo 7.B. Spojením ich návrhov vznikla originálna výzdoba veľkonočnej kraslice, ktorá v súčasnosti  zdobí  námestie nášho  krásneho historického mesta. Ocenenie sa žiakom aj pedagógom - Mgr. Mariane Antolíkovej a Mgr. Stanislavovi Polákovi - dostalo aj od primátora mesta  MUDr. Borisa Hanuščáka. Srdečne ďakujeme.

     Ďakujeme aj ďalším žiakom, ktorí sa zapojili do výzdoby kraslice. Výhercom srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                      

    • Ďalší úspech našich žiakov - Puzzle&Quiz

    • Súkromné gymnázium DSA v Bardejove zorganizovalo v utorok, 12. apríla 2022, v rámci propagácie školy súťaž venovanú žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ. Išlo o novinku, a to o súťaž v stavaní puzzle spojenej s kvízom o Britániitzv. Puzzle&Quiz. Jej cieľom bolo preveriť vedomosti žiakov v oblasti reálií riešením kvízu a praktické zručnosti v skladaní puzzle. Celkovo sa do súťaže zapojilo 13 trojčlenných družstiev zo siedmich základných škôl nášho okresu. Družstvo našich žiakov z 8.B a 9.B triedy za získaných 871 bodov získalo 1. miesto.

    • Matematický klokan 2022

    • 11 . 4. 2022 sa uskutočnila táto najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. U nás v škole súťažilo 29 žiakov 5. - 9.ročníka, 5 žiaci online a 62 žiakov 1. - 4. ročníka, 2 online.