• Oznam pre stravníkov v ŠJ

    • P O P L A T K Y   Z A    S T R A V U   N A    F E D R U Á R   2 0 2 3

      

      

         Desiata   20 dní x 0,70                                =    14,00 €

         1.stupeň  20 dní x 1,50  plus 3 € réžia        =    33,00 €

         2.stupeň  20 dní x 1,70  plus 3 € réžia        =    37,00 €

         Cudzí  20 dní x 4,00                                    =    80,00 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

      

      

      

    • Komparo 2022

    • je systém periodickej, nezávislej, externej eva­luá­cie škôl. Nás teší, ale aj zaväzuje, že výsledky našich deviatakov z matematiky a slovenčiny boli nad úrovňou celoslovenského priemeru. Zaradili sme sa tak medzi 25% najúspešnejších škôl.

    • Biologická olympiáda - školské kolo 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biologická olympiáda - školské kolo 2023.

     Dňa 12.01.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 57. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

     1. miesto – Dávid Tomondy (9.A)

     2. miesto – Sonja Strončeková (9.A)

     3. miesto – Sára Kaščáková (9.A)

     Všetkým 16 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole. 

    • Šaliansky Maťko

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Šaliansky Maťko.

     Dňa 16. 1. 2023 sa konalo školské kolo prednese slovenských povestí “Šaliansky Maťko”. Umiestneným srdečne blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole. 

     2.kategória: 4.-5.ročník 

     1. Zoja Peláková, 4.A

     2. Hugo Choma, 4.B

     3. Sofia Harčárová, 5.A a Martin Kleban, 4.B

     3.kategória: 6.-7. ročník 

     1. Šimon Grubár, 6.A

     2. Sofia Zara Šalátová, 6.A

     3. neudelené

     Dňa 16. januára 2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Šaliansky Maťko aj v 1. kategórii.

     Porotu  tvorili pani učiteľky: D. Fellegiová, K. Graveczová, A. Kolibabová a A. Rohaľová.

     Výsledky:  1. Liliana  Pangrácová – Zdolinská  3. A

                          2. Lukáš Kijovský  3. B

                          3. Tereza Alexovič  3. B

     Víťazom srdečne blahoželáme.               

    • "Chrípkové prázdniny" - 22. 12. 2022

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na ďalší nárast chorobnosti našich žiakov, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove, Vám oznamujeme, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovou epidémiou prerušujeme výchovno-vzdelávací proces dňa 22. decembra 2022 (štvrtok).

     Z uvedeného dôvodu v tento deň nebude zabezpečená ani činnosť školského klubu detí. 

     Všetci stravujúci sa žiaci budú z obedu automaticky vyhlásení.

     Vyučovanie bude pokračovať 9. januára 2023 (pondelok).

     Prajeme Vám šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.

    • Pytagoriáda 2022 - školské kolo

    • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci riešili úlohy v škole, kombinovanou formou – úlohy riešili na papieri, ale výsledky zadávali cez PC na internet, kde sa im meral aj čas . Súťaže sa zúčastnilo 98 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najúspešnejších riešiteľov:

     kategória P3

               1. miesto – L. Kijovský, 3.B

               2. miesto – A. Lutsiuk  3.B

               3. miesto – A. Bubanec 3.B

              ďalší úspešní riešitelia – L. Pangrácová-Zdolinská, P. Kačmár  3.A,

                                               O. Štalmach 3.B, A. Petrovaj 3.A, L. Krupová 3.B

     kategória P4

               1. miesto - S. Hasmandová  4.B

               2. miesto - Ch. P. Varjan 4.A , H. Choma 4.B

               3. miesto - R. Sobek 4.B, P. Straka 4.A

              ďalší úspešní riešitelia - M. Boruvová 4.A, M. Vanta 4.A; 

                 

     kategória P5

               1. miesto – S. Harčarová, P. Podubinský, P. Živčáková, L. Vargová, G. Červenický

               2. miesto – T. Litavec

               3. miesto – N. Vojtášková

               ďalší úspešní riešitelia: Ch. Koscelníková, P. Hnidenková

     kategória P6

               1. miesto – N. Sobeková, 6.B

               2. miesto – R. Feciľák, 6.B

               3. miesto – J. Bosák, 6.A

               ďalší úspešný riešiteľ – Š. Grubár, 6.A;

                       

     kategória P7         

               1. miesto – A. Kvašňák 7.A

               2. miesto – M. Mačejovský, S. Vantová, 7. A, J. Stronček 7.B

               3. miesto – F. Isák 7.B

     kategória P8

               1.  miesto - S. Špirko 8.B

               2. miesto – L. Magdová 8.A

               3. miesto – S. Ondiková 8.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.

     Držíme palce v okresnom kole 😊

    • Na vianočnej burze v Prešove

    • Dňa 6.12.2022 sa uskutočnili vianočné trhy na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Triedy pre žiakov s autizmom A1, A2, A3 sa tohto podujatia zúčastnili predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov. Žiakom sa podarilo vyzbierať 300 eur. Tento finančný príspevok bude využitý v prospech žiakov, a to na potrebné didaktické či kompenzačné pomôcky. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať Študentskej rade Pedagogickej fakulty PU v PO a samotnej Pedagogickej fakulte PU v PO, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tohto podujatia. Kúpou potrebných pomôcok sa dostaneme opäť o krok bližšie k čo najvšestrannejšiemu komplexnému osobnostnému rozvoju našich neobyčajných, no veľmi výnimočných žiakov s autizmom.

     Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

    • Plaváreň Vinbarg - oznam

    • Z dôvodu nárastu počtu respiračných ochorení, na základe odporúčania RÚVZ, zatvárame plaváreň od nedele 18. 12. 2022. Prevádzka bude znovu  otvorená  9. 1. 2023. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

     Prajeme Vám príjemné prežite vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2023.

    • Noc v škole 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Noc v škole 2022.

     Napriek tomu, že žiakom na iných školách začal v piatok 25.11.2022 poobede víkend, na Základnú školu Vinbarg prichádzali deti s ruksakmi, spacákmi a úsmevom na tvári. V škole plánovali stráviť noc, na ktorú sa tešili, aj keď ešte nevedeli, čo ich čaká. A čakalo ich toho naozaj veľa, keďže učitelia spoločne so žiackym školským parlamentom si pre žiakov prvého stupňa pripravili bohatý program a rovnako aj niekoľko milých prekvapení.

     Podujatia sa zúčastnilo 85 detí, ktoré absolvovali rôzne športové súťaže a hry. Počas týchto hier si žiaci mohli preveriť svoje vytrvalostné a silové schopnosti, rozvážnosť i tímovú spoluprácu. Energiu, ktorú vydali pri športových aktivitách následne doplnili rôznymi dobrotami, ktoré si so sebou priniesli.

     Najviac očakávanou časťou tohto podujatia bola bezpochyby nočná diskotéka pod vedením p. Barboríka, ktorý našich žiakov zabával svojimi piesňami, hudbou a humorom. Záver ukončili rozprávkou o malom dinosaurovi v malej telocvični, ktorá sa následne premenila na spálňu pre našich statočných nocľažníkov. Veríme, že sa deťom táto akcia páčila a ďakujeme za ich hojnú účasť.

                                                                                       (Mgr. Kristína Sendeková)

    • Exkurzia z chémie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia z chémie.

     "Bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov."

     Týmto mottom sa riadil Dmitrij Ivanovič Mendelejev a práve jeho Periodickú sústavu prvkov v interaktívnom prevedení mohli vidieť žiaci 7. - 9. ročníka.

     V spolupráci s UPJŠ a Ústavom chemických vied mohli naši žiaci vidieť laboratóriá,rôzne chemické pokusy napr. plameňové skúšky alkalických kovov, výrobu slonej zubnej pasty ale mohli si aj vyskúšať pracovať s refraktometrom či s vizualizérom a v neposlednom rade naživo pozorovať väčšinu chemických  prvkov.

     Mgr. Zuzana Petrová

    • Športový deň rodiny v telocvični - pripomienka a pozvánka

    • Športový deň rodiny v telocvični

     17. december 2022 (sobota)

     Program:

     08.30 – 09.00h           prezentácia vo vestibule plavárne (vstup z plavárne)

     09.00 – 10.00h           futbalový turnaj muži (oteckovia) / Mgr. Alena Fellegiová a kol.

     09.00 – 10.00h           škola tanca s FS Čerhovčan ženy (mamičky) / Mgr. Kristína Sendeková

     a kol. / tanečníci FS

     09.00 – 10.00h           tvorivé dielne pre deti (pre našich žiakov) / Mgr. Marianna Antolíková

     a kol.

     10.00 – 11.00h           voľné plávanie (rodičia a deti) / Mgr. Mária Piskurová

      

     Vážení rodičia,

     prosím Vás, aby ste pomocou papierovej prihlášky, ktorú dostal každý žiak, potvrdili svoju účasť.  Alebo iným spôsobom dajte vedieť tr. učiteľovi/učiteľke, že prídete.

     Uzávierka prihlášok je 14. 12. 2022 (streda).

    • Mikulášske plávanie

    • Pozývame Vás na mikulášske plávanie v utorok, dňa 6. 12. 2022 v čase od 14:00 - 20:00 hod.

     Vstup pre deti zdarma. 

     Tešíme sa  na Vás.