• Beseda so spisovateľom II.

    • Dňa 10. 6. 2022 v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela pokračoval druhý ročník detského literárneho festivalu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom.

     V tento deň sa naši druháci stretli na besede so spisovateľom, hudobníkom a spevákom Braňom Jobusom. Ten v roku 2006 debutoval rozprávkovou Láskavé rozprávky. Tak nasledovali knihy Zázračné rozprávky, trilógia Muflón Ancijáš, Na výlete do vesmíru, ale aj audiokniha Láskavé rozprávky. Na záver autor naše deti potešil tiež autogramiádou.

      

    • 3. A a 3. B na besede so spisovateľom Valentínom Šefčikom.

    • 8. 6. – 10. 6. 2022 sa v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela uskutočnil 2.ročník detského literárneho festivalu „Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom.“ Na tomto podujatí sa predstavili rôzni slovenskí spisovatelia, divadelníci a ilustrátori, ktorí sa venujú hlavne tvorbe pre deti. Prvý deň festivalu sa naši tretiaci zúčastnili besedy so spisovateľom Valentínom Šefčíkom, ktorý deťom pútavou formou prezentoval svoje diela a trpezlivo odpovedal na ich zvedavé otázky. Besedu ukončila autogramiáda autora.

    • Exkurzia 8.B - Zlá diera

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Exkurzia 8.B - Zlá diera.

     Dňa . 30. mája 2022 sa  žiaci 8.B zúčastnili spolu s vyučujúcimi  p. M. Patakym a J. Harčárovou exkurzie do jaskyne Zlá diera. Jaskyňa sa nachádza v pohorí Bachureň pri obci Lipovce. Zlá diera vznikla  v kryhe vápencov a dolomitov a je jedinou sprístupnenou jaskyňou na území Prešovského okresu. Prehliadka bola veľmi zaujímavá, keďže jaskyňa nie je elektricky osvetlená a my sme sa vo vnútri pohybovali len pri svetle bateriek a karbidových lámp. Dôležitou súčasťou našej výstroje boli aj prilby, ktoré nám požičal správca jaskyne, pán Rudolf Košč. Dozvedeli sme sa, že tu kedysi dávno žili medvede a vlci, dnes už len 12 druhov netopierov, niektorých z nich sme mali možnosť vidieť aj na vlastné oči. V jaskyni sa nachádzajú aj archeologické nálezy, niektoré staré viac ako 10 000 rokov. Niektorí z nás zvládli aj prechod úzkym jaskynným priestorom. Počasie nám prialo a domov sme sa vrátili obohatení o nové zážitky, vedomosti a pekne spomienky. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu spoločnú exkurziu v budúcom roku.

                                                                                                                                                                                             Mgr. Jana Harčárová

    • Projekt - Naj škola

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt "Naj škola".

     Nová relácia RTVS

     Hoci si to mnohí neuvedomujú, ale práve škola nám dáva základ do života , v nej zažívame prvé víťazstva, radosti, ale aj prehry a starosti. Preto je dôležité byť na školu, ľudí v nej  a región z ktorého pochádzame, hrdí.

     Do  projektu  Naj škola , vyhláseného RTVS, som školu prihlásila niekedy začiatkom roka 2020.Následne potom žiaci a rodičia hlasovali, čím rozhodovali  o postupe školy do základného kola. Aké bolo naše prekvapenie keď sme zistili ,že z nášho okresu postúpila práva tá naša škola a bude môcť v konkurencii ďalších 71 škôl z rôznych slovenských miest zabojovať o titul tej „Naj“

     Príchod pandémie spomalil , miestami až zastavil rozbehnuté aktivity života a to sa stalo aj s týmto projektom. V marci tohto roka sa nám ozval štáb televízie, či ešte stále máme chuť zabojovať o tento titul. Po dohovore s vedením školy sa pomaly začal roztáčať kolotoč, ktorý sa aj v čase písania tohto príspevku stále krúti a naberá na rýchlosti, keďže 30. mája 2022 vypravíme autobus plný žiakov  ôsmeho a deviateho ročníka na nahrávanie relácie, v ktorej budú reprezentovať nie len našu školu, ale aj naše mesto a región Šariš ako taký.

     Tomuto dátum predchádzal aprílový dátum príchodu štábu RTVS a moderátora súťaže ,úspešného youtubera a influencera ,Petra Altofa, známejšieho pod prezývkou Expl0ited alias Explo, na  nahrávania dokrútok o našej škole ,kde mohli samotní žiaci predstaviť svoju školu, učiteľov, spolužiakov ,pozitíva ,aj to čo im v škole chýba.

     RTVS by mala začať s vysielaním 24 súťažných častí v septembri 2022, každú sobotu predpoludním  na televíznej Jednotke, kde sa proti sebe postaví vždy jedna škola zo západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského regiónu. Víťazi jednotlivých škôl budú postupovať do štvrťfinále , semifinále a napokon do finále , kde si víťazná škola odnesie nie len titul naj školy, nezabudnuteľné zážitky , ale aj  finančnú výhru, ktorá im môže poslúžiť na skvalitnenie  priestorov školy , alebo samotného výchovno-vzdelávacieho procesu.

      

     Tak si držme palce 😊

                                                                                                                                 Mgr. Viera Mikulová

      

      

    • V domove dôchodcov

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album V domove dôchodcov. Projekt V škole aj na lúke mal svoje pokračovanie - vlastnoručne vyrobené mastičky z liečivých bylín, sme boli odovzdať tým čo to potrebujú.

    • V škole aj na lúke

    • Ďalšia zaujímavá aktivita na našej škole

     Vďaka výzve od SPP nadácie “Spravme to spolu“ vypracovalo vedenie Základnej školy na Vinbargu projekt “V škole aj na lúke“, ktorý mal slúžiť na spestrenie výučby a získanie nových poznatkov o bylinkách.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • P O P L A T K Y   za stravu J Ú N - 2022:

      

        Desiata       22 dní x 0,50 €                             =   11,00 €

        1.stupeň     22 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  27,30 €

        2.stupeň    22  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  29,06 €

        Dospelí      22 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia      =  18,72 € 

      

     Poznámka:

     Poplatok za stravu za jún 2022 je potrebné si upraviť o preplatok k 22.05.2022.

     Preplatky k tomuto dátumu sú na stránke školy.

     Preplatky k 30.06.2022 budú tým žiakom , ktorí končia školskú dochádzku

     a nemajú mladších súrodencov vrátené na osobný účet , preto je potrebné

     zaslať číslo účtu. Ostatným žiakom budú preplatky prevedené na september

     2022 a to aj tým , ktorí nepožiadali o vrátenie preplatkov a majú na škole mladších

     súrodencov.

      

     vedúca šj

     preplatky_-_desiata_ziaci.pdf

     preplatky_-_obedy_ziaci.pdf

     preplatky_-_obedy_zamestnanci_a_cudzi.pdf

      

     Platí  sa vždy od 20-tého v mesiaci na nový mesiac aby stihli platby prejsť do konca mesiaca včas.

    • Futbal mladších žiačok

    • Dňa 16.5.2022 sa uskutočnilo okresné kolo vo futbale mladších žiačok. Našu školu reprezentovali: Sofia Kozáková, Nina Sobeková (5.B), Dorota Červenická, Eliška Lukáčová, Nikola Dochanová, Vanessa Fignárová, Klára vargová (6.B), Veronika Mojdisová, Loriána Magdová (7.A) a Natália Pangracová zo 7.B triedy. Dievčatá sa umiestnili na 3. mieste.

     Srdečne blahoželáme!

    • Výsledky talentových skúšok

    • Výsledky talentových skúšok do triedy s rozšíreným

     vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Všetkým žiakom gratulujeme a prajeme v novej triede veľa úspešne odplávaných kilometrov pri reprezentácii našej školy.

     Žiaci, ktorí talentovým skúškam nevyhoveli, budú môcť svoje schopnosti rozvíjať na hodinách plávania v rámci hodín TaŠV a CVČ. V prípade zlepšenia bude možnosť preradenia žiaka do športového programu.

      

    • Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

    • Mesto Bardejov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

     vyhlasuje

     výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

     Základnej školy, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16, Bardejov

     s predpokladaným nástupom 1. augusta 2022

      

     A/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača:

     • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
     • predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

      

     B/ Iné kritéria a požiadavky uchádzača:

     • bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
     • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť,
     • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
     • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     C/ Požadované doklady:

     • písomná prihláška do výberového konania,
     • profesijný štruktúrovaný životopis,
     • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
     • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
     • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
     • informovanie dotknutej osoby pre účely výberového konania zverejnené na webovej stránke mesta Bardejov, v sekcii oddelenia školstva a športu,
     • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
     • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
     • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

     Prihlášku s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Bardejove najneskôr

     do 08. júna 2022 do 12.00 hod. (najneskorší dátum poštovej pečiatky)

     na adresu: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

     s vyznačením na obálke:

     „Výberové konanie – Základná škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 16,

     Bardejov - neotvárať“

      

     Dátum, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil stanovené podmienky.

      

     V Bardejove 16. 05. 2022

      

                                                                                                               MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                   primátor mesta

      

    • English Star 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album English Star 2022.

     Dňa 5. mája 2022 sa v škole uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej vedomostnej sútaže z angličtiny English Star. Do sútaže sa zapojilo spolu 72 detí (I. aj II. stupeň) , čo svedčí o ich nadšení pre súťaživosť aj o pozitívnom vzťahu k anglickému jazyku.

     Výsledky sútaže ako aj mená ocenených sa dozvieme koncom šk. roka, a to v júni 2022. Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť a prajeme veľa šťastia vo vyhodnocovaní ako aj v  žrebovaní o množstvo zaujímavých cien.