• ŠKD - Vivodzeňe kačura

    • Do galérie ŠKD - Vivodzeňe kačura boli pridané fotografie.

     V závere fašiangového obdobia sa žiaci ŠKD zúčastnili tradičného podujatia Vivodzeňe kačura. Fašiangové zvyky majú pôvod v dobe pohanskej a pre svoju obľúbenosť boli vsunuté medzi kresťanské zvyky. Zachovávajú sa na celom Slovensku, ale veselica "Kačur" je výlučne bardejovský zvyk, ktorý si v dávnej dobe vymyslela roľnícka vrstva obyvateľstva. my sme si tiež zatancovali kačúrovský tanec, posilnili sa výbornými šiškami a teplým čajom a už teraz sa tešíme na ďalšieho "Kačura".   V. Viszlayová

    • Hviezdoslavov Kubín 2020

    • Dňa 20. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  v umeleckom prednese poézie a prózy

      v 2. a 3. kategórii . Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov.

     Umiestnenie

     2. kat. poézia                                                                                        2. kat. próza

     1. L. Feciľáková      6.A                                                                         1. S. Šterbáková        6.A

     2. L. Magdová       5.A                                                                           2. E. Závodníková      5.B

     3. N. Hnatková       6.A                                                                         3. L. Pasterňáková      5.A

      

     3. kat. poézia                                                                                           3. kat. próza

     1. S. Lenártová     7.A                                                                            1. J. Žaková       7.A

     2. D. Dupľák          8.A                                                                            2. P. Šidelská      8.B

     3. E. Oslacká          8.A                                                                           3. K. Hopková      7.B

     Víťazom srdečne blahoželáme!

      

    • Geografická olympiáda - okresné kolo

    • Dňa 6.2. 2020 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici v Bardejove uskutočnilo okresné kolo GO.

     Našu školu reprezentovali :

     V kateg. G – 5. ročník  S. Špirko  a CH. Šoltysová

     V kateg. F – 6. a 7. ročník K. Hopková a Š. Porubský

     Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

     Katka Hopková sa v  svojej kategórii umiestnila na peknom 2.mieste  a postúpila na krajské kolo.

     Samuel Špirko sa v silnej konkurencii 22.súťažiacich umiestnil

     na 4.mieste.

     Obidvom srdečne blahoželáme a Katke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Geografická olympiáda

    • V decembri 2019 sa konalo školské kolo geografickej olympiády. Teší nás záujem žiakov o túto súťaž. Do olympiády  sa  zapojilo 20 žiakov   5. – 7. roč., ktorí preukázali svoje vedomosti v teoretickej časti a praktické zručnosti pri práci s atlasom v praktickej časti. Víťazi z každej kategórie postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo  6. 2. 2019.

      

     VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA:

     5.ročník:   1.  Špirko Samuel 5.B

                      2.  Kyjaková Klára 5.A               

                      3. Šoltysová Charlotte 5.A

      

     6.-7. ročník: 1. Kyjovský Michal  6.B

                         2. Hopková Katka  7.A

                         3.   Porubský Šimon 6.B

    • Lesníci a sokoliari v ŠKD

    • Do galérie Lesníci a sokoliari v ŠKD boli pridané fotografie.

     Dňa 18.2.2020 navštívili náš ŠKD členovia lesnej škôlky a Sokoliari majstra Vagana. Na tomto posedení previedli žiakov životom lesa a porozprávali im o vzťahu k prírode. Najväčšia radosť nastala pri ukážkach živých dravcov, ktoré si žiaci mohli pohladkať. Bolo to neskutočne krásne popoludnie, na ktoré budú žiaci dlho spomínať.

    • Krajské kolo Olympiády zo SJaL

    • Dňa 13.2.2020 sa v priestoroch Gymnázia J. A. Reymana v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 60 súťažiacich v kategóriách A, B, C.

     V kategórii C okres Bardejov reprezentovala žiačka našej školy Zuzana Kozubová z 9.A, ktorá získala bodovo ocenené 5. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.

     Zuzanke srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

    • Ukážky prvej pomoci

    • Do galérie Ukážky prvej pomoci boli pridané fotografie.

     Dňa 14.02.2020 našu školu navštívili študentky strednej zdravotníckej školy zo Svidníka, aby svojimi praktickými ukážkami naučili deti poskytnúť prvú pomoc v takých situáciách, v ktorých sa deti nešťastnou náhodou môžu ocitnúť. Okrem teoretických informácií o privolaní záchrannej zdravotnej služby a postupu pri zisťovaní životných funkcií, si žiaci mohli prvú pomoc vyskúšať i prakticky na figuríne. Naši žiaci si taktiež vyskúšali prvotne vyšetrenie zraneného, KPR u dospelého človeka, prvú pomoc pri padnutí ostrého predmetu do oka a nakoniec si nacvičili aj stabilizovanú polohu. Študentkám zo strednej zdravotníckej školy ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

    • Valentín 2020

    • Do galérie Valentín 2020 boli pridané fotografie.

     V piatok, 14. februára je deň sv. Valentína. Pre niekoho je tento deň možno úplne všedný. Pre iných je to komerčná záležitosť, ktorú sme prevzali z Ameriky po páde železnej opony. No napriek tomu má Valentín aj veľa priaznivcov. Veď symbolizuje lásku.  Obchody sú už týždne pred týmto sviatkom zaplnené kvetmi a rôznymi pozornosťami, ktorými môžeme obdarovať našich blízkych.

     Je  krásne, keď  sú ľudské srdcia naplnené láskou, ale zaujímali ste sa niekedy aj o to, kto bol vlastne svätý Valentín?

     Pochádzal z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Jeho konanie sa donieslo cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení liečil chorých kresťanov. 14. februára 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína.“ Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti - 14. februára.

     My, učitelia aj žiaci našej školy, sme si tento sviatok pripomenuli rozhlasovou reláciou, maľovaním sŕdc na tvár a rozdávaním valentínok. Za vytvorenie valentínskej atmosféry ďakujeme členom Žiackeho školského parlamentu.

    • Hlasujte za náš projekt !

    • S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt

     MODRÝ TÝŽDEŇ

     PRE DETI S AUTIZMOM

     bol v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadácie Tesco, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne!

     Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

     Ako? Je to celkom jednoduché. Každý zákazník, ktorý od 20. januára do 16. februára 2020, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov marec 2020 až október 2020. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 eur, projekty umiestnené na 3. mieste 300 eur.

     Modrá farba je farbou komunikácie a osoby s autizmom majú veľakrát problém práve v nej. Majú často problémy so sociálnymi vzťahmi s dospelými a ostatnými deťmi. My nerozumieme im a oni nerozumejú nám. Pokúsme sa porozumieť si navzájom pri spoločných aktivitách, počas ktorých môžu zažiť niečo príjemné a rozvíjajúce. Sadenie stromčekov, športové a kultúrne akcie môžu byť dobrým začiatkom pre spoločné spoznávanie.

     ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo

    • Dňa 30.1.2020 sa v Okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

          Našu školu reprezentovali Loriána Magdová z 5. A a Soňa Lenártová zo 7. A. Soňa Lenártová sa umiestnila na výbornom 1. mieste v tretej kategórii. Srdečne blahoželáme! 

    • Novinka - logopédka na škole

    • ZŠ na Vinbargu rozširuje svoju ponuku

     Reč je jedným z nástrojov dorozumievania sa. Niekedy však nastane jej porucha,  ktorá môže mať rôzne príčiny. V posledných rokoch  zisťujeme, že nám do prvých ročníkov nastupuje viac  detí s rôznymi poruchami reči než v minulosti. V budúcnosti to často môže ovplyvniť aj celú osobnosť dieťaťa. Keď sa to podchytí včas, je vo väčšine prípadov veľká nádej na nápravu. Preto sme sa rozhodli pomôcť týmto deťom. V januári 2020 začala na našej ZŠ pracovať logopedička, Mgr. Nikola Fereková. Pri svojej  práci využíva prvky ABA terapie (aplikovanej behaviorálnej analýzy). Zatiaľ k nám, na ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, chodí iba jeden deň v týždni, ale na nedostatok práce sa nemôže sťažovať. Tým viac, že sa venuje aj našim autistom. Jej prístup k deťom je priateľský, pozitívny, takže na stretnutie s ňou sa deti veľmi tešia. Naši zverenci aj ich rodičia k nej majú dôveru, čo je tiež veľmi dôležité.

    • Do pozornosti pre rodičov piatakov

    • Dovoľujeme si Vás informovať o termíne a spôsobe zaslania výsledkov z Testovania 5 2019.

     Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky výsledky zasielané školám už len elektronicky. Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 v elektronickej forme budú pre školy prístupné v systéme Proforient od 20. decembra 2019. V spolupráci s našim poskytovateľom školských informačných systémov aScAgenda (ASC, s.r.o.) sme pre školy pripravili novinku – sprístupnenie výsledkov žiakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky (IŽK). Výsledky žiakov prostredníctvom IŽK budete môcť vidieť, po prihlásení, už v ten istý deň, ako budú sprístupnené v systéme Proforient.

     Ak vám po prihlásení do IŽK pribudne podobná notifikácia (správa), ako je na obr. hore, tak stačí na ňu kliknúť a uvidíte podrobnejšie výsledky svojho dieťaťa. (Medzi správami hľadajte tú z 20.12.2019 o 12:50 )

     Výsledky budú prístupné aj v mobilnej EduPage aplikácii

    • Ponuka CVČ pri škole

    • Milí rodičia, počas vianočných prázdnin sa záujmová činnosť (krúžky) nekoná.  Bežná činnosť začína v stredu 8. 1. 2019. Počas prázdnin našim žiakom ponúkame:

     23.12.2019      Príprava na T9-2020 – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Bartošová)

     23.12.2019      Športový deň v telocvični – v čase od 8:00 do 12:00 hod.  (p. Fellegiová)

     23.12.2019      Klzisko – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p.Klimkovská a p. Prokopovičová)

     27.12.2019      Turistika, Mihaľov – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Antolíková)

     30.12.2019      Klzisko, telocvičňa – v čase od 8:00 do 12:00 hod (p. Viszlayová, p. Soroková)

     02.01.2020      Premietanie filmu v škole +  hry – v čase od 8:00 do 12:00 hod. (p. Mikulová, p. Zuščiková

     03.01.2020      Turistika, Vyhliadková veža Moliterka – v čase od 8:30 do 12:30 hod. (Mgr. M. Kendrová a Mgr. V. Dzubáková)

      

    • Vianočná akadémia 2019

    • Rozprávková atmosféra školského vianočného programu nás tradičneobklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné,výnimočné a radostné. Aj tejto rok , dňa 17.12.2019 sa konala naša vianočnáakadémia, ktorá všetkých prítomných naladila sviatočne prostredníctvom básní,piesní, tancov , kolied, vinšovačiek a zdramatizovaných hier. Vystúpenie žiakovbolo vynikajúce, za čo im patrí veľká pochvala. Ale tá patrí aj všetkým učiteľkámI. stupňa, ktorý tento program pripravovali, pani vychovávateľkám sa krásnuvianočnú výzdobu školskej jedálne, p. Barboríkovi za kvalitné ozvučenie ,predsedníčke ZRŠ za sladkú odmenu pre všetkých účinkujúcich.

    • Vianočná ikebana 2019

    • Vianočné sviatky sú už pred dverami. V každej domácnosti vládne iná atmosféra ako v tie obyčajné dni. Slávnostnejšia, plná kúzel a očakávaní. Zo všadiaľ cítiť vôňu Vianoc. Je nezameniteľná, perníková, vôňa ihličia.

     Podobná predvianočná atmosféra vládne aj v našej škole. Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je vianočná výzdoba. Vyzdobený vianočný stromček nesmie chýbať a žiakmi vyrobené ikebany už zdobia zborovňu školy. Pri pohľade na ne sa nám pred očami vybaví štedrovečerný stôl plný dobrôt, ktoré ku Vianociam patria. Jedna krajšia ako druhá, každá vytvorená srdcom i fantáziou žiakov. Vidieť, že pri ich príprave si žiaci dali záležať. Každá z nich je niečím výnimočná a aj vďaka nim sa v škole vytvorila nádherná sviatočná atmosféra, pri aranžovaní doplnená aj o vianočný punč.