• Návšteva z MŠ

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva z MŠ.

     Dňa 17. marca nás navštívili naši budúci spolužiaci - deti z materskej školy. Vyskúšali si, ako je byť prváčikom, teda počítali, spievali, ba niektorí aj čítali spolu s našimi žiakmi a zhotovili tiež krásnych zajačikov. Neskôr si boli pozrieť i naše telocvične, školskú jedáleň a plaváreň, kde každý piatok  chodia veľmi radi plávať. Na záver navštívili aj  učebňu cudzích jazykov, kde si na hodine anglického jazyka spolu s tretiakmi vyskúšali svoje schopnosti komunikovať v tomto jazyku.

     Zo školy odchádzali s úsmevom, plní nadšenia a my sa zasa tešíme na ich nástup v septembri.

    • Polatky za stravu v ŠJ - apríl 2022

    • Desiata       17 dní x 0,50 €                             =   8,50 €

        1.stupeň     17 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  21,55 €

        2.stupeň    17  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  22,91 €

        Dospelí      17 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  14,92 € 

        Gym.         17 dní x 1,45 €                              =  24,65 €

    • Ekoolympiáda 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ekoolympiáda 2022.

     Naša škola sa zapojila do pilotného vzdelávacieho programu Ekoolympiáda, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. stupňa: 

     Nina Chomová, Daniela Podlesná, Petronela Chomová (6. roč.)

     Andrea Kokindová (8. roč.)

     Šimon Pavúk, Adam Švač, Jakub Hudák, Tomáš Červenický, Lenka Petrišáková, Lucia Maxinová, Tomáš Oslacký, Karin Hankovská (9. roč.)

      

     Počas mesiaca február nadobúdali nové vedomosti v tréningových kolách a tie potom zúročili v súťažnom marcovom kole. Otázky kvízu sa týkali 4 hlavných tém: Voda, Biodiverzita, Odpad, Klimatická zmena. 

     Cieľom Ekoolympiády je vzbudiť záujem detí vyhľadávať informácie ohľadom klimatickej zmeny, hravou formou sa takto vzdelávať a v neposlednom rade sa stať aktívnym ochrancom našej planéty. Organizátorom vedomostnej hry je o.z. Planet Lover.

     Súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

      

     Mgr. Zuzana Kolesárová (koordinátor ENV)

    • Podporme Svetový deň Downovho syndrómu (21.03.2022)

    • V tento deň si pripomenieme jedinečnosť ľudí s Downovým syndrómom tým, že si vezmeme ponožky, ktoré spolu vôbec nemusia ladiť. Naopak, mali byť čo najrozdielnejšie – farbou, či veľkosťou.

     Dátum 21.3. je symbolický, keďže Downov syndróm je trizómia 21. chromozómu a ponožky sú symbolom, pretože chromozóm má podobný tvar. Zapojme sa spoločne do tejto výzvy dňa 21.3.2022 (pondelok), a tak máme možnosť špeciálnym spôsobom myslieť na ľudí s týmto ochorením. 

    • Lyžiarsky výcvik 2022

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 2022.

     14. 2. – 18. 2. 2022

     Lyžiarskeho výcviku /ďalej LV/ sa zúčastnilo 24 žiakov, z toho 5 lyžiarov a19 nelyžiarov. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.

      Cieľ začiatočníkov bol:

     -vedieť zjazdiť terén jazdou po spádnici, oblúkmi v obojstrannom prívrate, oblúkmi z prívratu hornej lyže.

     V pondelok žiaci získavali zručnosti v ovládaní lyží. V utorok a v stredu  sa učili oblúky v pluhu, jazdu na vleku. Vo štvrtok sa zdokonaľovali v pluhových oblúkoch, začali nacvičovať oblúky z prívratu. V piatok žiaci prezentovali svoje lyžiarske zručnosti.

     Cieľ pokročilých bol :

     -vedieť zjazdiť terén oblúkmi v obojstrannom prívrate, oblúkmi z prívratu hornej lyže, základným carvingovým oblúkom.

     Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo  počas výcviku v skupinách. Lyžiarsky výcvik ukončili všetci žiaci.

      Lyžovalo sa v stredisku Regetovka. Na svahu  boli poskytnuté  dobré podmienky, zvlášť pre nelyžiarov.  Prezúvanie sa a uloženie plecniakov  mali žiaci zabezpečené  priamo v stredisku. Režim dňa bol podmienený programu dňa. Všetci žiaci získali osvedčenie o absolvovaní lyžiarskeho výcviku.

    • Valentínska pošta - súťaž

    • Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili literárnej súťaže  „Valentínska pošta“. Veľmi sa im darilo a obsadili

     2. miesto                            Gregor Červenický

     3. miesto                            Dávid Černický

     cena poroty                       Laura Vargová

          Súťaž organizovalo  Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, ktoré odmenilo všetkých súťažiacich

    • Všetkovedko

    • Žiaci na 1. stupni sa aj tento školský rok zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, ktorá sa uskutočnila 30. 11. 2021. Mali šancu ukázať, čo všetko vedia o svete, ktorý ich obklopuje.

     Až teraz v marci si súťažiaci za svoje vedomosti prevzali diplomy a darčeky. Spolu súťažilo 27 žiakov našej školy, z toho dvaja získali titul Všetkovedko.

      

     Všetkovedko 2:

     V tejto kategórii súťažilo 7446 detí. V teste bolo možné získať maximálne 168 bodov.

      

     1. 2. B Lukáš Kijovský                      - 156 bodov      Všetkovedko  
     2. 2. A Adam Petrovaj                       - 140 bodov     Všetkovedko  
     3. 2. B Adam Bubanec                       - 133 bodov
     4. 2. B Tereza Alexovič                     - 121 bodov
     5. 2. B Oliver Štalmach                     - 112 bodov

         2. A Tatiana Hliba                         - 112 bodov

     6. 2. A Alexandra Kačmárová

         2. B Nina Križáková

     7. 2. A Liliana Pangrácová

     8. 2. B Laura Veselovská

     9. 2. A Melissa Varjanová

      

     Všetkovedko 3:

     V tejto kategórii súťažilo 6840 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

      

     1. 3. B  Sophie Hasmandová             - 137 bodov
     2. 3. B  Hugo Choma                         - 126 bodov
     3. 3. B  Róbert Žemlička
     4. 3. B  Richard Sobek
     5. 3. B  Christopher Varjan  
     6. 3. B  Katarína Dorinová

     7. 3. B  Jakub Špirko
     8. 3. B  Teo Kica

      

     Všetkovedko 4:

     V tejto kategórii súťažilo 5762 detí. V teste bolo možné získať maximálne 210 bodov.

     1. 4. A Patrik Podubinský                 - 132 bodov
     2. 4. A  Dávid Černický                     - 123 bodov
     3. 4. A  Petra Živčáková
     4. 4. A  Petra Hnidenková
     5. 4. A  Martin Michálek

     6. 4. A  Kristián Mojdis     

     7. 4. A  Laura Vargová     

     8. 4. A  Matias Baláž     

      

     Gratulujeme Všetkovedkom a všetkým súťažiacim.
      

    • Geografická olympiáda- okresné kolo

    • Vo štvrtok 17.2.2022 sa konal jubilejný 50. ročník geografickej olympiády.  Rovnako ako  v predchádzajúcom roku aj v tomto sa súťaž konala v online priestore. Našu školu reprezentoval Michal Kijovský z 8.B triedy. V kategórii E (8. a 9. ročník) sa umiestnil na 1.mieste a postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 22.4.2022. Miškovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Oznamujem žiakom, ktorí majú zaplatené obedy za mesiac MAREC 2022, respektíve donesú

     vytlačený výpis o zaplatení , že stravenky budem dávať žiakom počas každej prestávky v pondelok 28.2.2022.

     Ved. ŠJ: Vasilčinová 

    • Úspech aj v okresnom kole Dejepisnej olympiády

    • Dňa 9. februára 2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. V tomto školskom roku žiaci súťažili online formou zo základných škôl. Našu školu reprezentovala Sofia Šterbáková  z 8. A  a Damián Ivančo z 9. B. Sofia sa umiestnila na výbornom 2. mieste a postupuje do krajského kola. Srdečne jej blahoželáme a obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Jarné prázdniny

    • Jarné prázdniny pre Prešovský kraj, a teda aj našich žiakov,  trvajú od 21. februára  2022 do 25. februára 2022. Vyučovanie sa začína 28. februára 2022 (pondelok).

    • Oznam ŠJ - poplatky za marec 2022

    • Desiata       23 dní x 0,50 €                             =  11,50 €

        1.stupeň     23 dní x 1,15 €   plus 2 € réžia     =  28,45 €

        2.stupeň    23  dní x 1,23 €   plus 2 € réžia     =  30,29 €

        Dospelí      23 dní x 0,76 €   plus 2 € réžia     =  19,48 € 

        Gym.         23 dní x 1,45 €                              =  33,35 €

      

     Odhlásenie z obeda je telefonicky alebo SMS deň dopredu,

     prípadne do 08.00 hod. príslušného dňa.

     Info u vedúcej ŠJ 0911882981

    • OKRESNÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

    • Vo štvrtok 10.02.2022 sa konalo online formou okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti v kategórii C. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci - Michal Kijovský a Sarah Dochanová. Michal Kijovský z 8.B triedy sa umiestnil na víťaznom 1. mieste a postúpil na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 21.03.2022. Obidvom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Karneval 2022 (1. stupeň)

    • ,,Je tu, je tu karneval, detský karneval. Hádaj kto je kráľovná a kto je kráľ."

     Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné s policajtom, včielkou, kovbojom, ale aj krehkou vílou či baletkou. 

      Aj naše deti na 1. stupni si  4. februára užili ten svoj.  Každý si ho organizoval vo svojej triede s množstvom nádherných masiek a zábavných hier. Žiaci predviedli vtipné postavičky, zatancovali si, zasúťažili a veru bolo veselo. 

      

    • Stop šikane na škole

    • Dotazník pre žiakov II. stupňa našej školy - šikanovanie

     Vyhodnotenie dotazníka

     V januári sme so žiakmi druhého stupňa našej školy zrealizovali anonymný dotazník o šikanovaní. Ako každoročne sme chceli monitorovať situáciu medzi žiakmi a súčasne sme reagovali na už medializované prípady šikanovania medzi deťmi v iných školách či mestách na Slovensku.

     V dotazníkoch žiaci najčastejšie uvádzali, že prejavy „šikany“ sa najviac vyskytovali mimo školy a to vo forme fyzického násilia či slovného vyhrážania.

     V škole sa objavili náznaky šikanovania vo forme poštuchovania či slovného zastrašovania.

     Najmenej sa podľa výsledkov dotazníka prejavovali náznaky šikanovania v triedach. Tu mali podobu slovného ponižovania či zosmiešňovania.

     Triedni učitelia následne prediskutovali so žiakmi výsledky dotazníka v jednotlivých triedach na triednických hodinách za prítomnosti výchovnej poradkyne a podľa potreby aj školského psychológa.

     V súčasnosti realizujeme na škole mnohé preventívne programy v oblasti šikanovania jednak v spolupráci s našou školskou psychologičkou Mgr. Vierou Kunecovou a tiež v spolupráci s ÚPSVaR. V období pretrvávajúcich protiepidemiologických opatrení sa tieto stretnutia organizujú prevažne vo forme webinárov.

      

     Mgr. Marianna Antolíková, výchovná poradkyňa

    • Hviezdoslavov Kubín I. st - školské kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín I. st - školské kolo.

     Dňa 8. 2. 2022 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v I. kategórii. Porota zhodnotila prednes a rozhodla o postupe žiakov do okresného kola nasledovne:

     Hugo Choma, III. B (poézia) a Lukáš  Kijovský, II. B (próza).

     Výsledky školského kola:

     Poézia

     1. miesto: Hugo Choma, III. B

     2. miesto: Natália Vašková, II. B

     3. miesto: Adam Petrovaj, II. A

     Próza

     1. miesto: Lukáš  Kijovský, II. B

     2. miesto: Zoja Peláková, III. A

     3. miesto: Petra Hnidenková, IV. A

           Cena poroty: Tereza Alexovič, II. B

    • Svätý Valentín

    • Pochádzal  z mesta Terni na juhu Talianska. Dátum jeho narodenia nie je známy. V roku 197 sa v rodnom meste stal biskupom. Neskôr pôsobil v Ríme. Skutky, vďaka ktorým si naňho na začiatku februára spomíname, sa spájajú s vládou Claudia II. Claudius  bol známy svojou záľubou vo vojnových výpravách a odporom k rodinným vzťahom svojich legionárov. Myslel si, že ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju bojaschopnosť. Preto zakázal svojim vojakom uzatvárať manželstvá. Práve kňaz Valentín zákaz ignoroval a tajne sobášil zaľúbené páry. Tu je pôvod sviatku zamilovaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentínovej smrti – 14. februára. Jeho konanie  sa donieslo k cisárovi, ktorý ho dal uväzniť. Vo väzení  liečil chorých kresťanov. 14. februára roku 269 kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol prinavrátiť zrak a sluch postihnutej dcére svojho žalárnika, do ktorej sa podľa legendy zamiloval. V súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom „Od Tvojho Valentína. “

    • Hviezdoslavov Kubín

    • Dňa 28. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín.  Súťaž prebiehala v súlade s pandemickými opatreniami, ale  všetci recitátori  prispeli k neopakovateľnej slávnostnej atmosfére a priniesli krásny umelecký zážitok.

     Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola:

     II. kategória – poézia

     Sofia Zara Šalátová, 5. A

     II. kategória – próza

     Šimon Grubár, 5. A

     III. kategória – poézia

     Loriána Feciľáková, 8. A

     III. kategória – próza

     Soňa Lenártová, 9. A

     Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!