• Akcie ŽSP - január 2019

    • 30.01.2019 18:34
    • Akcie ŽŠP - január 2019
     Rozhlasová relácia venovaná Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu
    • viac
    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
    • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    • 29.01.2019 20:26
    • Svet si každý rok 27. januára pripomína utrpenie šiestich miliónov židov, ktorí boli obeťami holokaustu počas druhej svetovej vojny. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN 1. novembra 2005 na počesť oslobodenia najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime v roku 1945. V súčasnosti je potrebné si uvedomiť poučenie z tejto tragédie, ktorá sa nikdy nesmie zopakovať, pretože slovo holokaust pochádza z gréckeho slova holo, čo znamená celý a kaust spáliť. Tento výraz sa najužšie spája s úmyselným pokusom vyhladiť židovskú rasu v Európe v rokoch 1941 až 1945. Bol to pravdepodobne najšokujúcejší a najďalekosiahlejší čin tej doby.                                                                           Najúčinnejším a najhroznejším prostriedkom nemeckého holokaustu boli vyhladzovacie tábory, kde sa hromadne popravovalo zastrelením, obesením a jedovatým plynom. Mŕtvoly boli hromadne spaľované v krematóriách. Na okupovanom území Poľska bolo zriadených niekoľko vyhladzovacích táborov. Najväčší z nich bol tábor v Osvienčime, kde počet obetí je odhadovaný na 1 000 000 až 1 500 000.

     Správajme sa teda tak, aby sa podobné zverstvá už nikdy nezopakovali. Buďme k sebe slušní, navzájom sa rešpektujme a tolerujme farbu pleti, náboženstvo a názory.

      

    • viac
    • Logo Žiackého školského parlamentu
    • Logo Žiackého školského parlamentu

    • 15.01.2019 16:27
    • Členovia školského parlamentu v októbri zorganizovali  výtvarnú súťaž pre žiakov II. stupňa  s názvom Logo žiackeho parlamentu. V novembri hodnotili výtvarné práce a vybrali víťazov. Ocenenie získala Emma Kanašová z 8. B, Natália Belejčáková z 8. A a Zuzana Kozubová z 8. A. Dievčatá boli odmenené vecnými cenami. Návrh loga Zuzany Kozubovej bude odteraz prezentovať činnosť parlamentu.
      

    • viac