• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Školské kolo

    • Sofia Šterbáková

    • 3. miesto - 3. kat.
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2019/2020
    • Denis Dupľák

    • 1. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2019/2020
    • Damián Ivančo

    • 2. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2019/2020
    • Petr Nohovec

    • 3. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Okresné kolo

    • Soňa Lenártová

    • 1. miesto - poézia - II. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Okresné kolo · 2018/2019
    • Ema Červenická

    • 1. miesto - poézia - III. kat.
    • Hviezdoslavov Kubín - II. st · Okresné kolo · 2018/2019
    • Loriána Feciľáková

    • 2. miesto - 2. kategória
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2018/2019
    • Soňa Lenártová

    • 2. miesto - 3. kategória
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2018/2019
    • Maroš Maník

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Andrea Kokindová

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Nina Šottová

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Tomáš Fek

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Jakub Lizák

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Dávid Kačmár

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Jakub Haniš

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Jakub Mačuš

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Klaudia Hnidenková

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Lívia Rondzíková

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Alena Podubinská

    • 3. miesto
    • Minihádzaná · Okresné kolo · 2018/2019
    • Patrik Podubinský

    • 2. miesto
    • Ochranárik · Okresné kolo · 2018/2019