• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Školské kolo

    • Martin Huk

    • 1. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Nina Chomová

    • 2. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Natalie Sofia Vadászová

    • 3. miesto kat. P5
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Samuel Špirko

    • 1. miesto kat. P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Charlotte Šoltysová

    • 2. miesto kat. P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Alexandra Lukáčová

    • 3. miesto kat. P6
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Damián Ivančo

    • 1. miesto kat. P8
    • Pytagoriáda · Školské kolo · 2020/2021
    • Michal Kijovský

    • 1. miesto kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2020/2021
    • Sofia Šterbáková

    • 2. miesto kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2020/2021
    • Ella Hanobíková

    • 3. miesto kat. 1A
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2020/2021
    • Ruth Romana Mihalčinová

    • 1. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2020/2021
    • Katarína Hopková

    • 2. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2020/2021
    • Damián Ivančo

    • 3. miesto kat. 1B
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2020/2021
    • Katarína Hopková

    • 1. miesto kat. C
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2020/2021
    • Denis Dupľák

    • 2. miesto kat. C
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2020/2021
    • Sarah Kundratová

    • 3. miesto kat. C
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2020/2021
    • Martina Maďarová

    • 1. miesto kat. Drobci
    • iBobor · Školské kolo · 2020/2021
    • Hugo Choma

    • 2. miesto kat. Drobci
    • iBobor · Školské kolo · 2020/2021
    • Martin Huk

    • 1. miesto kat. Bobríci
    • iBobor · Školské kolo · 2020/2021
    • Šimon Porubský

    • 1. miesto kat. Benjamín
    • iBobor · Školské kolo · 2020/2021