• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2018/2019

  • Školské kolo

    • Zuzana Petrovičová

    • 1. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018/2019
    • Alexandra Pasterňáková

    • 2. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018/2019
    • Denis Dupľák

    • 2. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018/2019
    • Soňa Lenártová

    • 3. miesto
    • iBobor · Školské kolo · 2018/2019
    • 1. miesto kat. 1B

    • Tomáš Kovaľ
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018/2019
    • 2. miesto kat. 1B

    • Ema Červenická
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018/2019
    • 3. miesto kat. 1B

    • Marietta Labašová
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018/2019
    • 1. miesto kat.1A

    • Denis Dupľák
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018/2019
    • 2. miesto kat.1A

    • Ruth – Romana Mihalčinová
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018/2019
    • 3. miesto kat.1A

    • Michal Kijovský
    • Olympiáda z anglického jazyka · Školské kolo · 2018/2019
    • Katarína Jazudeková

    • 1. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2018/2019
    • Kristína Jurčová

    • 2. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2018/2019
    • Zuzana Kozubová

    • 3. miesto
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry · Školské kolo · 2018/2019
  • 2017/2018

  • Okresné kolo

    • Lukáš Červenický

    • 4. miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2017/2018