• Akcie ŠŽP máj 2019
    • Akcie ŠŽP máj 2019

    • 04.06.2019 17:30
    • V priebehu apríla a mája žiaci prvého stupňa našej školy na hodinách výtvarnej výchovy zhotovovali práce prostredníctvom ktorých chceli vyjadriť nesúhlas s násilím, agresivitou a šikanovaním v školách i mimo nich. Samotnej tvorbe predchádzal rozhovor vyučujúcich a výchovnej poradkyne so žiakmi. Cieľom rozhovoru bol rozvoj empatie, kritického myslenia, potreby pomôcť slabším, riešiť problémy a vytvoriť si správny rebríček hodnôt. Deti rozprávali o svojich osobných skúsenostiach, navrhovali ako riešiť konflikty.

     Túto školskú výtvarnú súťaž organizoval žiacky školský parlament pod vedením výchovnej poradkyne p. Antolíkovej v spolupráci s pani Mgr. Ing. Máriou Novákovou, koordinátorkou ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

     Téma žiakov zaujala. Svedčil o tom počet výtvarne hodnotných prác z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať tie víťazné. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Chloe Koscelníková z 1. B,  na 2. mieste Soňa Balaščáková z 2. B, na 3. mieste Sárka Gajdošová z 1. B a cenu poroty získala Michaela Šalátová z 2. B. V druhej kategórii 1. miesto získala Charlotte Šoltýsová zo 4. A, 2. miesto Barbora Sobeková z 3. B, 3. miesto získal Jakub Zuščák zo 4. A a cenu poroty Laura Hudáková z 3. A.      Víťazom srdečne blahoželáme.     Odkaz na fotogalériu:

      

    • viac
    • Burza vecí v ZŠ Vinbarg

    • 10.04.2019 18:23
    • Burza vecí, ktoré doma už nepotrebujete, ale niekomu by urobili radosť
      

     • Knihy
     •   Hračky
     •   Šperky
     •   Upomienkové predmety
     •   Ručné práce a podobne

     Zber vecí sa uskutoční na budúci týždeň od 11.2. do 15.2.2019, vždy počas veľkej prestávky v kabinete dejepisu (1. poschodie druhého stupňa)

     Predaj vecí sa bude konať 11.4.2019

     v učebni č. 25 na druhom poschodí I. stupňa

    • viac