• ŠKD Happyland

    ŠKD Happyland

    19.03.2019 21:41
    Dňa 15.3.2019 navštívili žiaci ŠKD detské zábavné centrum - HAPPYLAND. Vyšantili sme sa na trampolíne, tobogáne, vyskúšali sme rôzna preliezky a strašidelný dom. Šmýkalkou sme sa kĺzali do guličkového bazéna. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu.
    Odkaz na fotogalériu:
   • Vyvodzeňe Kačúra 2019

    Vyvodzeňe Kačúra 2019

    06.03.2019 13:04

    Dňa 1. Marca sa žiaci ŠKD zúčastnili na podujatí Vyvodzeňe kačúra  na Radničnom námestí. Zapojili sme sa do detského kačúrika. Nechýbal ani veselý sprievod v maskách a klopanie na mestskú bránu. Ochutnali sme bardejovské kreple a plní dojmov sme si ešte dlho pospevovali kačúrovskú melódiu.

   • Zimné radovánky - ŠKD

    Zimné radovánky - ŠKD

    17.01.2019 17:35

    Zima je tu márna sláva,

    mráz štipľavé pusy dáva.

    Deti sa však neľakajú,

    teplé bundy obliekajú.

    Veď by to bol skoro hriech,

    nevyužiť, že je sneh

   • ŠKD – divadelné predstavenie „Vlk a tri prasiatka“

    ŠKD – divadelné predstavenie „Vlk a tri prasiatka“

    20.12.2018 19:17

    Pobyt v ŠKD má rôzne podoby. Aby sme deťom spestrili popoludnie a skrátili čas blížiacich sa Vianoc, pozvali sme si dňa 19.12.2018 členov Bardejovského divadla. Tí sa deťom predstavili s rozprávkou „Vlk a tri prasiatka“. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo. Z predstavenia odchádzali s rozžiarenými očami, úsmevom a otázkou: „Kedy prídu opäť nám niečo zahrať?“

   • Zdobenie servítkovou technikou

    Zdobenie servítkovou technikou

    04.12.2018 11:48

    Žiaci ŠKD svojou tvorivosťou a šikovnými rúčkami sa hravo naučili zdobiť rôzne predmety servítkovou technikou. Svojimi výrobkami tak chcú prispieť na vianočnú burzu, ktorá sa bude konať na našej škole v decembri.

    • Organizácia v ŠKD

     1.oddelenie : Beáta Soroková

     2.oddelenie : Slavka Kolesárová

     3.oddelenie : Mária Chomjáková

     4.oddelenie : Viera Viszlayová

     Prevádzka ŠKD :

     ŠKD pracuje ráno podľa záujmu v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

      

     Príspevok v školskom klube detí od 1.1.2023
     Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno
     dieťa sumou 15 eur.

     Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje
     sumou 5 eur.
     Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný
     zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
     núdzi podľa osobitného predpisu.
     Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

      
     Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

      

    • Vážení rodičia!
     Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom

     na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov?

     Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného

     času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je

     aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.