• Jeseň v ŠKD 2019/2020

    Jeseň v ŠKD 2019/2020

    29.09.2019 19:55

    Ani sme sa nenazdali a už nám ubehol prvý mesiac v škole. V ŠKD sme vôbec nezaháľali. Triedy a chodbu sme si vyzdobili rôznymi jesennými výtvormi. Nezabudli sme si ozdobiť aj okná z čoho máme veľkú radosť.

   • Deň školy v ŠKD

    14.05.2019 22:51
    Odkaz na fotogalériu:
   • Kladenie vencov

    Kladenie vencov

    14.05.2019 22:46

    Aj naši žiaci v ŠKD si pripomenuli 74. výročie víťazstva nad fašizmom pietnou spomienkou pri Pamätníku vďaky. 

   • ŠKD Happyland

    ŠKD Happyland

    19.03.2019 21:41
    Dňa 15.3.2019 navštívili žiaci ŠKD detské zábavné centrum - HAPPYLAND. Vyšantili sme sa na trampolíne, tobogáne, vyskúšali sme rôzna preliezky a strašidelný dom. Šmýkalkou sme sa kĺzali do guličkového bazéna. Už sa tešíme na ďalšiu návštevu.
    Odkaz na fotogalériu:
   • Vyvodzeňe Kačúra 2019

    Vyvodzeňe Kačúra 2019

    06.03.2019 13:04

    Dňa 1. Marca sa žiaci ŠKD zúčastnili na podujatí Vyvodzeňe kačúra  na Radničnom námestí. Zapojili sme sa do detského kačúrika. Nechýbal ani veselý sprievod v maskách a klopanie na mestskú bránu. Ochutnali sme bardejovské kreple a plní dojmov sme si ešte dlho pospevovali kačúrovskú melódiu.

    • Organizácia v ŠKD

     1.oddelenie : Beáta Soroková

     2.oddelenie : Slavka Kolesárová

     3.oddelenie : Mária Chomjáková

     4.oddelenie : Viera Viszlayová

     Prevádzka ŠKD :

     ŠKD pracuje ráno podľa záujmu v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

      

     Príspevok v školskom klube detí od 1.1.2023
     Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno
     dieťa sumou 15 eur.

     Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje
     sumou 5 eur.
     Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný
     zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
     núdzi podľa osobitného predpisu.
     Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

      
     Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

      

    • Vážení rodičia!
     Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom

     na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov?

     Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného

     času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je

     aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.