• Jabĺčkové popoludnie

    Jabĺčkové popoludnie

    11.11.2019 21:28

    V priebehu mesiaca si žiaci v ŠKD pripravili jabĺčkové popoludnie. Jabĺčka nielenže ochutnali ale každý si sám z papiera zhotovil svoje jabĺčko. Pri pohľade na zhotovené jabĺčka ši žiaci vždy spomenú na vitamíny, ktoré sú v tomto jesennom období potrebné.

   • Portrét starých rodičov

    Portrét starých rodičov

    11.11.2019 21:26

    Mesiac október sa spája s mesiacom „úcty k starším“. To ako má každý rád svojich rodičov sme si vyrozprávali pri posedení. Neskôr žiaci nakreslili portrét babky a dedka. Už je len na starých rodičov nájsť si svoj portrét.  

   • Šarkaniáda 2019

    Šarkaniáda 2019

    11.11.2019 21:24

    Jeden z posledných teplých októbrových dní sme využili na púšťanie šarkanov. Všetci žiaci ŠKD sa stretli na lúke pri kostole aby ukázali, ktorý šarkan vyššie vyletí. Aj keď nám vietor veľmi nepomáhal, žiaci to dokázali vďaka svojej šikovnosti a rýchlosti.

   • ŠKD vychádzka 22.10.2019

    ŠKD vychádzka 22.10.2019

    28.10.2019 18:42
    Pekné jesenné popoludnie sme využili v ŠKD aj na vychádzky. Dnes bol našim cieľom pamätník, ktorý bol postavený na počesť prvého dreveného krytého mosta cez rieku Topľa. Most slávnostne odhalil cisár Jozef II. v roku 1783.
   • ŠKD - školská jedáleň

    ŠKD - školská jedáleň

    16.10.2019 13:01

    O tom, že sa v škole chutne varí, Vás presvedčí pár momentov zo školskej jedálne.

    • Organizácia v ŠKD

     1.oddelenie : Beáta Soroková

     2.oddelenie : Slavka Kolesárová

     3.oddelenie : Mária Chomjáková

     4.oddelenie : Viera Viszlayová

     Prevádzka ŠKD :

     ŠKD pracuje ráno podľa záujmu v čase od 6:45 hod. do 7:30 hod. Hlavná činnosť ŠKD začína po ukončení vyučovania v jednotlivých triedach a pokračuje do 16:30 hod.

      

     Príspevok v školskom klube detí od 1.1.2023
     Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne za jedno
     dieťa sumou 15 eur.

     Výška príspevku v poradí na každé ďalšie dieťa v rámci jednej rodiny sa určuje
     sumou 5 eur.
     Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný
     zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
     núdzi podľa osobitného predpisu.
     Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

      
     Dochádzka žiakov: Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadnú záujmovú činnosť mimo ZŠ uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke oznámi rodič písomne.

      

    • Vážení rodičia!
     Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom

     na krku? Nechcete, aby sa začlenili do partie vandalov?

     Zabezpečte svojim deťom zmysluplné trávenie voľného

     času pod pedagogickým dozorom. Jednou z možností je

     aj náš školský klub detí, ktorý tvorí súčasť ZŠ.