• OZNAMY

    • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 7.4. až 9.4.2021 sa uskutočnia online rodičovské združenia. Presný dátum a čas vám oznámia triedni učitelia.

    • na stránke s oznamami ŠJ nájdete aj jedálny lístok
    • Dňa 24.06.2020 sa uskutoční hodnotiaca pedagogická rada so začiatkom o 13.00 hod.
    ZBER papiera sa nateraz POZASTAVUJE !
    • Oznam vedúcej ŠJ
    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 1. až 8. ročníka  sa uskutoční
    23. 1. 2020 o 16.30 hod. (I. stupeň) a 17:00 (2. stupeň) v triedach.
    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a SŠ sa uskutoční
     16. 1. 2020 o 16.30 hod. v školskej jedálni.
     pribudla nová podstránka - Školský psychológ
    • Jesenné prázdniny sú 30.10. a 31.10.2019 (streda, štvrtok) a keďže 1.11.2019 (piatok)  je Sviatok všetkých svätých, tak vyučovanie pokračuje od pondelka 4.11.2019
    • Oznam vedúcej ŠJ
    • Triedne ZRŠ pre 1. stupeň sa bude konať 2. 10. 2019 (streda) o 16:30
    • Triedne ZRŠ pre 2. stupeň sa bude konať 2. 10. 2019 (streda) o 17:00
    • (zasadnutie Rodičovskej rady bude 1. 10. 2019 o 17:00 v zborovni ZŠ)
    • Kritéria výberu žiakov na futbalový zápas (diváci):
     • vzťah k športu a účasť na športových súťažiach
     • vzorné správanie a pomoc škole
     • výchovno-vzdelávacie výsledky
     • zdravotný stav (schopnosť žiaka zvládnuť i dlhú cestu)
    • Oznam vedúcej ŠJ
    • 20.9. 2019 bude v triedach II. stupňa účelové cvičenie na OŽaZ

    • Školská knižnica je otvorená v novovytvorených priestoroch našej školy na I. poschodí pavilónu pre II. stupeň ZŠ - v pondelky od 13:00 do 15:00

    • Riaditeľstvo ZŠ Nám. arm. g. L. Svobodu 16, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra 2019 (pondelok) o  8:00 hodine  v jednotlivých triedach.

     Do školy prídte o 7:45. V tento deň ešte nie je v činnosti ŠKD ani ŠJ.

     Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy.

    •  
    •  
    • Odovzdávanie vysvedčení - 28. 6, 2019 2019 od 14:00 do 17:00
    • Zápisný lístok do ŠJ - zapisny_listok_SJ.pdf
    • Zber  papiera - 27.6.2019
    • Klasifikačná porada - 24. 6. 2019
    • Konzultačné hodiny - 18. 5.
    • Z dôvodu pretrvavajúcich vysokých teplôt udeľuje riaditeľ školy riaditeľské voľno v dňoch 13. 6. a 14. 6. 2019 na 1. stupni po 4. VH a na 2. st. po 5. VH. Prevádzka ŠKD a ŠJ zostáva bez zmeny-MPSC_201906130843171.pdf
    • Deň detí - pondelok 3. 6. 2019
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Cvičíme s Natašou - pondelok 13. 5. 2019 o 17:00
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Rodičovské združenie 16.4.2019 (utorok) - 1. stupeň o 16:30, 2. stupeň o 17:00, (Rada rodičov 15.4.2019 o 17:00 )
    • Zápis do 1. ročníka začína už 1.4.2019 - viac na samostatnej podstránke
    • Deň narcisov - 11.4.2019
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Deň remesiel - 27. 3. 2019
    • Deň školy - 26. 3. 2019
    • Cvičíme s Natašou - 25. 3. 2019
    • V školskom roku 2018/2019 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 3. apríla 2019 (streda)
    • Jarné prázdniny - 18.2.2019 - 22.2.2019
    • 14.2.2018 - Valentín - akcia ŽŠP
    • Dňa 21.3.2019 sa uskutoční známa celoslovenská súťaž Matematický klokan. Záujemci o túto súťaž sa môžu prihlásiť do 6.2.2018 u svojich učiteľov matematiky.
    • Rodičovské združenie 24.1.2019 (štvrtok) - 1. supeň o 16:30, 5. - 8. ročník o 17:00, Rada rodičov 23.1.2018 o 17:00
    • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a SŠ sa uskutoční 16.1.2019 o 16.30 hod. v školskej jedálni.
    • Vianočné prázdniny sú od 22.12.2018 do 7.1.2019. Začiatok vyučovania po prázdninách je utorok 8.1.2019.
    • Školská knižnica bude 21.12.2018 zatvorená. Knihy si môžete požičať alebo vrátiť najbližšie až 11.1.2018.
    • Hlasujte za náš projekt Tancuj. tancuj vykrúcaj na stránke Gesto pre mesto
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Pozvánka na Vianočnú burzu - 18.12.2018
    • Pozvánka na Vianočné pečenie - 12.12.2018
    • Súťaž v aranžovaní adventných vencov 7.12.2018
    • Oznam vedúcej školskej jedálne
    • Minifutbal detí - 20.11.2018 od 10:00 v školskej telocvični
    • Noc v škole - 30.11.2018 - 1.stupeň
    • Oznámenie o riaditeľskom voľne - 29.10.2018
    • Školská knižnica je otvorená v novovytvorených priestoroch našej školy na I. poschodí pavilónu pre II. stupeň ZŠ.
    • Dňa 21.11.2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2018. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze
    • Pozvánka na DOD - SOŠ gastrónomie a služieb Prešov
    • Pozvánka na DOD - Spojená škola Juraja Henischa
    • Rodičovské združenie 1.10.2018 (pondelok) - 1. supeň o 16:30, 2. stupeň o 17:00, Rada rodičov o 17:30
    •