• Jedálny lístok a oznamy

    •  

     Jedálny lístok

      

     jedalny_listok_22.05.2023_-_26.05.2023.pdf

     jedalny_listok_29.05.2023_-_02.06.2023.pdf

      

     Variabilne_symboly_pre_novych_stravnikov.pdf

      

     Poplatky za stravu na jún 2023

     Desiata   22 dní x 0,70                                 =    15,40 €

         1.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         2.stupeň                                 3 € réžia        =      3,00 €

         Cudzí  22 dní x 4,00                                     =    88,00 €

         Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli peniaze na účte školy. Kto má  ešte preplatky alebo zaplatil réžiu už aj za jún , tak poplatok za réžiu už neplatí.

     Vedúca šj .

     Oznamy:

     Oznam pre stravníkov - príspevok na stravu od 05/2023

     Po schválení NR SR sa od 01.05.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia tých žiakov , ktorí doteraz nechodili na stravovanie musia si stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok dopredu na nasledujúci mesiac.

      

     Ak rodič chce aby jeho dieťa dostávalo príspevok na stravu už za mesiac máj musí príslušné tlačiva doručiť do školy najneskôr 15.04.2023  Poplatok za režijné poplatky 3 € ma nasledujúci mesiac musí byť na účte školy najneskôr 30.-teho príslušného mesiaca.

      

     Preplatky do 30.04.2023 budú vracané na účet v priebehu júna 2023. Kto má dostatočný preplatok k 30.04.2023 nemusí uhrádzať režijný poplatok za máj a jún 2023 a tento režijný poplatok bude uhradený z preplatku, ktorý bude o danú sumu znížený.

     Odhlasovanie z obeda funguje aj naďalej tak ako doteraz , cez školskú aplikáciu https://zsvinbarg.edupade.org.

      

     Poplatok za desiatu funguje v máji a jún 2023 tak ako doteraz tj. za 0,70 € za deň , ktorý je potrebné uhradiť dopredu na nasledujúci mesiac. Na desiatu príspevok na stravu neplatí.

      

     Novým  stravníkom bude pridelené variabilné číslo pre úhradu režijného poplatku.

     Zapisny_listok_stravnika_-ZS_-dotacia1.5.2023(1).pdf

     Navratka-_rodic_ziaka.pdf

     ziadost_o_prispevod_na_stravu(1).pdf

    • Články ŠJ

    •                  

     Deň zdravej výživy na Vinbargu

      

     Žiť zdravo býva cieľom mnohých z nás. Bez ohľadu na to, že to dnes začína byť i moderné. Veď kto už by nechcel vyzerať k svetu? Možno aj preto ľudia venujú stravovaniu až takú pozornosť. Čo si tiež uvedomuje Školská jedáleň ZŠ na Námestí armádneho generála L. Svobodu 16, kde svojim žiakom denne ponúkajú nielen chutné a výživné obedy, hlavne však energeticky primeranú a nepochybne veľmi zdravú stravu.

     Roky je tu tradíciou, že si škola pripomína Svetový deň výživy od pondelka do piatku priam lákavou ponukou ukážkových jedál s množstvom ovocia či zeleniny. Nie, že by sme spomínanému sviatku prikladali zvláštny význam, lebo u nás vyvážene a zdravo varíme každý deň. No prečo si 16. október nepripomenúť slávnostným obedom? A tak si žiaci školy, vrátane tínedžerov zo Súkromného gymnázia, pochutnali na zemiakovej polievke s medvedím cesnakom a kuracích prsiach v jogurte s dusenou ryžou so šampiňónmi. Pre všetkých maškrtníkov zas boli bonusom škoricové osie hniezda, ktorým málokto dokázal odolať. Aj preto sa mnohí stravníci viac ako „zdravo“ prejedli. Ale vari možno ženám v kuchyni prejaviť vďaku lepším spôsobom? K čomu rád pridám úprimné:

     „ĎAKUJEME!“

     Mgr. Stanislav Polák