• OZNAM

     • JEDÁLNE LÍSTKY a Oznamy - školská jedáleň

     • ODHLASOVANIE ZO STRAVY (pre prihlásených žiackym alebo rodičovským kontom edupage)
     • P O P L A T K Y   N A   M  Á J :

       

         Desiata       21 dní x 0,50 €                          =  10,50 €

         Cudzí          21 dní x 2,13 €                          =  44,73 €

       

        Od marca 2021 prechádza škola na bezhotovostné platby za školské stravovanie. Nakoľko do júna 2021 sú zatiaľ obedy zadarmo, bezhotovostné platby   platia iba pre úhradu    stravného  za desiate, zamestnancov školy  a  gymnázium

      Úhradu je potrebné previesť na školský účet nasledovne :

      Č. ú:  SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      Podmienkou je, že ako variabilný symbol sa uvedie identifikačné číslo stravníka, a do informácie pre príjemcu sa uvedie meno a trieda stravníka, prípadne mesiac, ktorý sa ide platiť.

       Identifikačné čísla stravníkov, ktorí chodili na desiate budú zaslané žiakom cez edupage. Nový záujemca o desiatu sa bude informovať ohľadom identifikačného čísla u vedúcej ŠJ .

      Identifikačné číslo pre žiakov na obedy budú zverejnené v mesiaci jún, aby stravníci vedeli v septembri urobiť úhradu za obed..

        Výška úhrady za jednotlivé mesiace budú zverejnená na stránke školy. Stravenky budú vydávané po pripísaní úhrady na účet školy , preto je nutné úhradu previesť minimálne 1-2 dni skôr.

      Desiate aj obedy je treba začať platiť vždy vopred od 20-ho v starom mesiaci na nový mesiac..

       

      Vedúca školskej jedálne : Mária Vasilčinová

      e-mail : sj.vinbarg@gmail.com

      mobil : 0911 882 981

       

      Žiaci, ktorí nemajú záujem o stravovanie v ŠJ, sú povinní priniesť vyplnenú odhlášku zo stravovania.

      Zápisný lístok a odhláška:

     •  
        OZNAMY:
      
      
     •  

    • Projekt Obedy zadarmo

    • Informácie pre stravníkov na školský rok 2019/20

                         projekt obedy zdarma

     Nakoľko od septembra 2019 nebude na škole zavedený automatizovaný dochádzkový systém tj. čipové karty  , platia pre stravníkov v tomto školskom roku nasledujúce pokyny:

     • Obedy sa budú vydávať na základe stravných lístkov tak ako doteraz
     • Stravné lístky je potrebné si vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v stanovenom čase bezplatne
     • Stravné lístky dostanú iba tí žiaci čo sa prihlásili na obedy a zaplatili režijný poplatok na celý školský rok tj. 20 €
     • Výdaj obeda bude na základe stravného lístka na ktorom bude meno žiada a trieda
     • Odhlasovanie z obeda je potrebné nahlásiť deň dopredu u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 14.00 hod.
     • Počet stravníkov sa spresní každý deň ráno do 08.00 hod. podľa dochádzky v triednej knihe
     • Kto nebude ráno zapísaný v triednej knihe nedostane obed zdarma
     • Ak žiak príde do školy neskôr tj. na druhú alebo ďalšiu vyučovaciu hodinu a bude chcieť obed zdarma bude to musieť nahlásiť vedúcej školskej jedálne najneskôr ráno daného dňa do 08.00. hod.
     • Obedy zdarma sa nebudú vydávať do obedárov
     • Ak bude chcieť žiak obed, ale nebude v daný deň škole musí to nahlásiť najneskôr ráno daného dňa do 08.00 hod. a zaplatiť poplatok 1,08 € pri 1.stupni a 1,16 € pri druhom stupni u vedúcej školskej jedálne
    • oznamy ŠJ

    •                  

     Deň zdravej výživy na Vinbargu

      

     Žiť zdravo býva cieľom mnohých z nás. Bez ohľadu na to, že to dnes začína byť i moderné. Veď kto už by nechcel vyzerať k svetu? Možno aj preto ľudia venujú stravovaniu až takú pozornosť. Čo si tiež uvedomuje Školská jedáleň ZŠ na Námestí armádneho generála L. Svobodu 16, kde svojim žiakom denne ponúkajú nielen chutné a výživné obedy, hlavne však energeticky primeranú a nepochybne veľmi zdravú stravu.

     Roky je tu tradíciou, že si škola pripomína Svetový deň výživy od pondelka do piatku priam lákavou ponukou ukážkových jedál s množstvom ovocia či zeleniny. Nie, že by sme spomínanému sviatku prikladali zvláštny význam, lebo u nás vyvážene a zdravo varíme každý deň. No prečo si 16. október nepripomenúť slávnostným obedom? A tak si žiaci školy, vrátane tínedžerov zo Súkromného gymnázia, pochutnali na zemiakovej polievke s medvedím cesnakom a kuracích prsiach v jogurte s dusenou ryžou so šampiňónmi. Pre všetkých maškrtníkov zas boli bonusom škoricové osie hniezda, ktorým málokto dokázal odolať. Aj preto sa mnohí stravníci viac ako „zdravo“ prejedli. Ale vari možno ženám v kuchyni prejaviť vďaku lepším spôsobom? K čomu rád pridám úprimné:

     „ĎAKUJEME!“

     Mgr. Stanislav Polák