• ZÁPIS do 1. roč.

   • Riaditeľstvo ZŠ, Nám.  arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

    pozýva rodičov budúcich prvákov na

    ZÁPIS  DETÍ  DO  1.  ROČNÍKA

    na  školský  rok  2019/2020

     

                  Čas zápisu:      1. 4. 2019 - 5. 4. 2019:     730 hod. - 1700 hod.

                                                                2. 4. 2019:       slávnostný zápis o 1600 hod. v ŠJ

                                            6. 4. 2019:       800 hod. - 1200 hod. (sobota)

     

    V pracovných dňoch od 8. 4. do 30. 4. 2019 môžete dieťa zapísať na sekretariáte školy (700 - 1530 hod.).

     

         Vašim deťom ponúkame:

                                   - kvalitnú výchovu a vzdelávanie
                                   - výborné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces

                               -   možnosť výučby cudzích jazykov už od 1. ročníka   

                                   -   zdravý pohyb vo veľkej a malej telocvični

                                   -   detský tanečný krúžok Čerhovčaník

                                   -  metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ),

                                   - triedu pre deti s autizmom

                                   -   školský klub podľa záujmu v čase od 645 - 1630 hod.

                                    - škola v prírode, plavecký aj vodácky kurz

                                    -  lyžiarsky výcvik (pre žiakov II. st. aj I. st.)

                                    -   bohatú ponuku krúžkov v rámci CVČ zamerané na šport, turistiku, kultúru a umenie, ručné práce, informatiku, jazyky

    Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom (doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa).

     

    Informácie o škole:   www.zsvinbarg.sk a na tel. čísle: 054/4746271

    Facebook: zsvinbarg

    Pri čakaní na zápis môžete vypĺniť elektronickú prihlášku - urýchlite tak priebeh zápisu

    elektronická prihláška