• ZÁPIS do 1. roč.

   • Riaditeľstvo ZŠ, Nám.  arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

    pozýva rodičov budúcich prvákov na

    ZÁPIS  DETÍ  DO  1.  ROČNÍKA

    na  školský  rok  2021/2022

     

     Zápis do 1. ročníka

    na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  vo vestibule I. stupňa v čase:

    od 7.04. – 30.04. 2021  od 8.00 hod. do 15.30 hod.

    V dňoch 7. apríla 2021 – 9. apríla 2021

    v čase od 16.00 hod. – 18. 00 hod.

    vo vestibule našej školy

       

    Uprednostnite možnosť elektronického zápisu. Vyplňte už teraz formulár - odkaz nájdete hneď na hlavnej stránke školy, alebo aj tu nižšie. Ďakujeme všetkým, ktorí už tak urobili.

    Alebo formou osobného zápisu - bez prítomností detí vo vyššie uvedených termínoch vo vestibule školy - Pri dodržaní aktuálne platných bezpečnostných a hygienických nariadení.

    Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

    a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

    Zároveň pozývame na zápis aj do autistických tried, autistických žiakov s mentálnym postihnutím aj autistických žiakov bez mentálneho postihnutia - od prípravného až po deviaty ročník. Na prihlásenie môžete použiť tú istú elektronickú prihlášku ako na zápis do 1. ročníka, len do poznámky uveďte, že ide o žiaka do autistickej triedy.

    Na zápis si pripravte:

    • Rodný list dieťaťa
    • Občiansky preukaz zákonného zástupcu

     Sledujte naďalej našu stránku - oznam budeme aktualizovať.

     Informácie o odklade a predčasnom zaškolení nájdete na stránke CPPPaP Bardejov:

    alebo sa môžu obrátiť na web stránku CPPPaP v Bardejove (odkaz nižšie), kde sprístupňujeme aktuálne informácie a tiež sú tam kontakty na odborných zamestnancov, kde sa môžu rodičia informovať nielen o odkladoch PŠD.

    Žiadosť o odklad     word    pdf

    https://www.cpppap-bardejov.sk/

    https://www.cpppap-bardejov.sk/phocadownload/covid/corona_info.pdf

         Vašim deťom ponúkame:

    kvalitnú výchovu a vzdelávanie

    výborné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces

    možnosť výučby cudzích jazykov už od 1. ročníka   

    zdravý pohyb vo veľkej a malej telocvični a školskom bazéne

    detský tanečný krúžok Čerhovčaník

    metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ)

    triedu pre deti s autizmom

    školský klub podľa záujmu v čase od 645 - 1630 hod.

    škola v prírode, plavecký aj vodácky kurz

    lyžiarsky výcvik (pre žiakov II. st. aj I. st.)

    bohatú ponuku krúžkov v rámci CVČ zamerané na šport, turistiku, kultúru a umenie, ručné práce, informatiku, jazyky

    Naša škola ponúka aj školský plavecký bazén.

    Výhodou vlastného bazéna je, že deti sa oboznamujú s vodným prostredím postupne už od 1. ročníka. Sú to rôzne pútavé hry, ktoré predovšetkým odbúravajú strach z vody.

    Plávanie zlepšuje zdravotný stav detí, kompenzuje ich psychické zaťaženie, podporuje otužilosť, celkovú zdatnosť a správne držanie tela.

    Žiaci ho môžu využívať počas hodín telesnej a športovej výchovy i počas mimoškolskej aktivity

    obr plavarneň

     

    Informácie o škole:   www.zsvinbarg.sk a na tel. čísle: 054/4746271

    Facebook: zsvinbarg

    Pri čakaní na zápis môžete vypĺniť elektronickú prihlášku - urýchlite tak priebeh zápisu

    elektronická prihláška

    emailová adresa aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka je potrebná na ďalšiu komunikáciu (na zadanú adresu dostanete potvrdenie, že sme elektronickú prihlášku obdržali, neskôr rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí žiaka a po nástupe do 1. ročníka aj na zriadenie rodičovského konta do EDUPAGE - školský informačný systém)

     

     

     

     


     

     

   • Zápis do triedy A


   • Aj pre zápis do triedy A použite prednostne elektronickú prihlášku

    Zároveň pozývame na zápis aj do autistických tried, autistických žiakov s mentálnym postihnutím aj autistických žiakov bez mentálneho postihnutia - od prípravného až po deviaty ročník. Na prihlásenie môžete použiť tú istú elektronickú prihlášku ako na zápis do 1. ročníka, len do poznámky uveďte, že ide o žiaka do autistickej triedy.

   • Odporúčané pomôcky pre prvákov

   • Zoznam pomôcok a školských potrieb

    do 1. ročníka

     

    Prezuvky so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky.

     

    Telesná a športová výchova

    - tepláková súprava, biele tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

     

    Plávanie

    - plavecká čiapka, osuška , plavky (pre dievčatá sú vhodnejšie      celé plavky, pre chlapcov  sa v plaveckom bazéne odporúča používať iba priliehavé plavky z elastickej látky, neodporúčame  používať v bazéne šortky s vreckami, s kovovými prvkami, zipsami,...)

     

    Výtvarná výchova (uložené v škatuli od topánok, v kufríku,

    v pevnom vrecúšku)

    - vodové farby (najlepšie anilínové farby), stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, lepidlo disperzné a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), farebný papier, výkresy A4 - 30 ks, výkresy A3 - 20 ks

     

    Peračník

    - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), 2 ks atramentové pero  alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –12 ks, strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo (vysúvacia lepiaca tyčinka), pravítko

     

    Ostatné

    - zošit linajkový č. 511- 5 ks, zošit linajkový č. 513 - 2 ks, zošit štvorčekový č. 5110 - 1 ks, zošit č. 624 (slovníček), zošit čistý malý, pravítko 30 cm, obaly na zošity a učebnice, prefotená kartička poistenca - 2 ks

     

    Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!!