• ZÁPIS do 1. roč.

   • Riaditeľstvo ZŠ, Nám.  arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov

    pozýva rodičov budúcich prvákov na

    ZÁPIS  DETÍ  DO  1.  ROČNÍKA

    na  školský  rok  2020/2021

     

                  Čas zápisu:      POZOR ZMENA !

    Vzhľadom na výnimočnú situáciu sa posúvajú aj termíny zápisu - podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR to má byť v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020. Ale bez osobnej prítomností detí. Uprednostnite možnosť elektronického zápisu. Vyplňte už teraz formulár - odkaz nájdete hneď na hlavnej stránke školy, alebo aj tu nižšie. Ďakujeme všetkým, ktorí už tak urobili.

    Alebo formou osobného zápisu - bez prítomností detí a to od 900 do 1100 alebo od 1500 do 1700 vo vestibule školy. Pri dodržaní bezpečnostných a hygienických nariadení.

     Sledujte naďalej našu stránku - oznam budeme aktualizovať.

     Informácie o odklade a predčasnom zaškolení nájdete na stránke CPPPaP Bardejov:

    https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/?fbclid=IwAR32BlJMui6dPnfXTu6tY_CXnSZyBdGcN_V-NFk1HidySSfy6skdoDskops

    alebo sa môžu obrátiť na web stránku CPPPaP v Bardejove (odkaz nižšie), kde sprístupňujeme aktuálne informácie a tiež sú tam kontakty na odborných zamestnancov, kde sa môžu rodičia informovať nielen o odkladoch PŠD.

    Žiadosť o odklad     word    pdf

    https://www.cpppap-bardejov.sk/

         Vašim deťom ponúkame:

    kvalitnú výchovu a vzdelávanie

    výborné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces

    možnosť výučby cudzích jazykov už od 1. ročníka   

    zdravý pohyb vo veľkej a malej telocvični a školskom bazéne

    detský tanečný krúžok Čerhovčaník

    metóda CLIL na 1. stupni (vyučovanie angličtiny nielen na hodinách AJ)

    triedu pre deti s autizmom

    školský klub podľa záujmu v čase od 645 - 1630 hod.

    škola v prírode, plavecký aj vodácky kurz

    lyžiarsky výcvik (pre žiakov II. st. aj I. st.)

    bohatú ponuku krúžkov v rámci CVČ zamerané na šport, turistiku, kultúru a umenie, ručné práce, informatiku, jazyky

    Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom (doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa).

     

    Informácie o škole:   www.zsvinbarg.sk a na tel. čísle: 054/4746271

    Facebook: zsvinbarg

    Pri čakaní na zápis môžete vypĺniť elektronickú prihlášku - urýchlite tak priebeh zápisu

    elektronická prihláška


   • Zápis do triedy A

   •