• Vedúci pracovníci školy

   • Mgr. Igor Drotár     

    riaditeľ školy, štatutárny zástupca školy

                           

    Mgr. Stanislav Polák       

    ZRŠ pre 2. stupeň, - zástupca štatutára

    Mgr. Valéria Tarbajová  

    ZRŠ pre 1. stupeň ZŠ, ŠKD 

    Mgr. Mariana Antolíková

    výchovná poradkyňa

    p. Mária Vasilčinová

    vedúca ŠJ