• Európsky deň jazykov - NJ

      • Dňa 26.9.2019 si žiaci ZŠ Vinbarg pripomenuli Európsky deň jazykov v rámci hodín cudzích jazykov. V spolupráci so Súkromným gymnáziom si deviataci overili svoje vedomosti formou kvízu a pobavili sa pri zhliadnutí prezentácie a videonahrávok. Za pozvanie ďakujem Mgr. E.Pajkošovej a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

        Mgr. E. Eliašová