• Školské kolo Pytagoriády 2021

    • V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci 3. a 4. ročníka riešili úlohy v škole, žiaci 5. až 8. ročníka riešili úlohy online, keďže vyučovanie na 2. stupni prebiehalo dištančnou formou. Súťaže sa zúčastnilo 108 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najuspešnejších riešiteľov:

     kategória P5

               1. miesto - Oliver Haniš, 5.A

               2. miesto - Filip Zuščák, 5.B

               3. miesto - Oliver Marcinčin, 5.B

               

     kategória P6

               1. miesto - Jozef Stronček, 6.B

               2. miesto - Daniela Podlesná, 6.A

               3. miesto - Martin Mačejovský, 6.A

               úspešní riešitelia - S. Vantová 6.A; M. Huk 6.A;  F. Isák 6.B;

                                               N. S. Vadászová 6.B; T. Kozák 6.B;

                   

     kategória P7         

               1. miesto - Samuel Špirko 7.B

               2. miesto - Charlotte Šoltýsová 7.A

               3. miesto - Jakub Zuščák 7.A

               

     kategória P8

               1.- 3.  miesto - Jakub Valko 8.B

               1.- 3. miesto - Jakub Haniš 8.B

               1.- 3. miesto - Klaudia Hnidenková 8.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.


      

     • eTesty

     • Aj v tomto šk. roku 2020/2021 sme sa niekoľkokrát zapojili do elektronického testovanie žiakov z matematiky v spolupráci s NUCEM. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

    • Príprava na Testovanie 9

    • Aj v šk. roku 2020/2021 sa pripravujeme zodpovedne na celonárodné testovania

     • Pytagoriáda 2019 - šk. kolo

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Za čas ale iba v prípade, ak súťažiaci vypočíta správne aspoň 10 príkladov z 15.

      Aj naši tretiaci a štvrtáci si v stredu 12. 12. 2018 vyskúšali svoje vedomosti z matematiky.

      Výsledky školského kola

      Tu sú naší najúspešnejší žiaci:

      3. roč. Nina Sobeková a Rastislav Feciľák

      4. roč. Klára Vargová a Soňa Vantová

      5. roč. Špirko Samuel a Alexandra Lukáčová

      6. roč. Klaudia Hnidenková, Filip Varga, Jakub Haniš a Andrea Hnatková

      7. roč. Damián Ivančo

      8. roč. Lukáš Červenický

      + celá výsledková listina:

      PYTAGORIADA2019_sk_koloAjBodyUpr.pdf