• Pytagoriáda 3. a 4. roč.

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Za čas ale iba v prípade, ak súťažiaci vypočíta správne aspoň 10 príkladov z 15.

      Aj naši tretiaci a štvrtáci si v stredu 12. 12. 2018 vyskúšali svoje vedomosti z matematiky.

      Výsledky školského kola

      3. ročník

      1. Soňa Vantová                    17 bodov (11 + 6)

      2. Klára Vargová                   10 b    

      3. Martin Mačejovský            7 b

           Filip Izák                           7 b

       

       Dorota Červenická                6 b

       Daniela Podlesná                  6 b

       Tomáš Kozák                        6 b

       Nina Chomová                      5 b

      Eliška Lukačová                     5 b

      Vanesa Kendrová                  5 b

      Laura Hudáková                    5 b

      Jozef  Stronček                      4 b

      Marko Juročko                       4 b

      Šimon Lizák                           3 b

      Petronela Chomová                3 b

      Veronika Kendrová               3 b

      Viktória Hasmandová            2 b

      Nikola Dochanová                 2 b

      Simeon Skošník                     0 b

      4. ročník:

      1. Samuel Špirko                    22 bodov (12 + 10)

      2. Matrek Jurčák                    16 bodov (10 + 6)

          Samuel Sčerba                    16 bodov (10 + 6)

      Loriána Magdová                   8 b

      Stanislav Šimček                    8 b

      Lukáš Révay                          7 b

      Ella Hanobíková                    7 b

      Charlotte Baranová                6 b

      Charlotte Šoltysová               6 b

      Klára Kyjaková                      5 b

      Alexandra Žoltáková             4 b

      Dávid Marinčin                      4 b