• Súťaže

    • Na pôvodnej stránke sú hlavne odkazy na on-line testy:

     Matematika ZŠ Vinbarg     Prebieha domáce kolo Matematickej olympiády. Svoje riešenia musia najrýchlejšie odovzdať piataci a deviataci ( do 11.12. 2022), svojmu učiteľovi matematiky.

     Zadania úloh nájdete v škole na matematickej nástenke, alebo u svojho učiteľa matematiky, no aj tu na našej stránke:

     mo_72_Z5_domace_zadania.pdf

     mo_72_Z6_domace_zadania.pdf

     mo_72_Z7_domace_zadania.pdf

     mo_72_Z8_domace_zadania.pdf

     mo_72_Z9_domace_zadania.pdf

     vyberte si svoj ročník a riešte doma, vyriešenú úlohu prineste alebo pošlite cez edupage svojmu vyučujúcemu matematiky ( prajeme veľa zábavy a poučenia s úlohami matematickej olympiády:)


     MATEMATICKÝ KLOKAN 2023

     Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta. Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Súťaž sa v školách uskutoční v pondelok 27. marca 2023.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Pytagoriáda 2023

     V dňoch 20.3. a 21.3.2023 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo populárnej matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategóriách od 3. po 8. ročník súťažilo takmer 150 žiakov. Veľmi úspešní boli aj niektorí naši žiaci - 1. miesto v kategórii P8 získal Samuel Špirko 8.B, 2. miesto v kategórii P6 získal Rastislav Feciľák 6.B a na 3. mieste v tej istej kategórii sa umiestnila NIna Sobeková. Gratulujeme medailistom a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy.
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Dňa 11.11.2022 sa žiaci 6.A a 7.A zapojili na hodinách matematiky do vedomostnosúťažného kvízu cez aplikáciu Kahoot. V šiestom ročníku boli otázky zamerané na oblasť UHLY a siedmom ročníku na ZLOMKY. Najuspešnejšími súťažiacimi v 7.A boli Soňa 🥇, Adam 🥈, Daniela🥉(7.A) v 6.A sa na virtuálnych stupňoch víťazov umiestnili Oliver 🥇, Jakub 🥈a Adam🥉

      


     Prezentácia o kráse matematiky - Beauty-of-Mathematics_(1)(1).pps


     on-line test na rímske čísla:

     http://supermatematika.wbl.sk/5.rocnik/rimskecisla.htm

      

    • Školské kolo Pytagoriády 2022

    • V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA. Žiaci riešili úlohy v škole, kombinovanou formou – úlohy riešili na papieri, ale výsledky zadávali cez PC na internet, kde sa im meral aj čas . Súťaže sa zúčastnilo 98 žiakov. Svoje výsledky už môžu vidieť v EduPage. Vyberáme aspoň najúspešnejších riešiteľov:

     kategória P3

               1. miesto – Lukáš Kijovský, 3.A

               2. miesto – A. Lutsiuk  3.B

               3. miesto – A. Bubanec 3.B

              ďalší úspešní riešitelia – L. Pangrácová-Zdolinská, P. Kačmár  3.A,

                                               O. Štalmach 3.B, A. Petrovaj 3.A, L. Krupová 3.B

     kategória P4

               1. miesto - S. Hasmandová  4.B

               2. miesto - Ch. P. Varjan 4.A , H. Choma 4.B

               3. miesto - R. Sobek 4.B, P. Straka 4.A

              ďalší úspešní riešitelia - M. Boruvová 4.A, M. Vanta 4.A; 

                 

     kategória P5

               1. miesto – S. Harčarová, P. Podubinský, P. Živčáková, L. Vargová, G. Červenický

               2. miesto – T. Litavec

               3. miesto – N. Vojtášková

               ďalší úspešní riešitelia: Ch. Koscelníková, P. Hnidenková

     kategória P6

               1. miesto – N. Sobeková, 6.B

               2. miesto – Rastislav Feciľák, 6.B

               3. miesto – Jakub Bosák, 6.A

               ďalší úspešný riešiteľ – Š. Grubár, 6.A;

                       

     kategória P7         

               1. miesto – Adam Kvašňák 7.A

               2. miesto – M. Mačejovský, S. Vantová, 7. A, J. Stronček 7.B

               3. miesto – F. Isák 7.B

     kategória P8

               1.  miesto - Samuel Špirko 8.B

               2. miesto – Loriána Magdová 8.A

               3. miesto – Soňa Ondiková 8.B

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za snahu a víťazom a úspešným riešiteľom blahoželáme.

     Držíme palce v okresnom kole 😊


      

     • eTesty

     • Aj v tomto šk. roku 2020/2021 sme sa niekoľkokrát zapojili do elektronického testovanie žiakov z matematiky v spolupráci s NUCEM. Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl

    • Príprava na Testovanie 9

    • Aj v šk. roku 2020/2021 sa pripravujeme zodpovedne na celonárodné testovania

     • Pytagoriáda 2019 - šk. kolo

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Za čas ale iba v prípade, ak súťažiaci vypočíta správne aspoň 10 príkladov z 15.

      Aj naši tretiaci a štvrtáci si v stredu 12. 12. 2018 vyskúšali svoje vedomosti z matematiky.

      Výsledky školského kola

      Tu sú naší najúspešnejší žiaci:

      3. roč. Nina Sobeková a Rastislav Feciľák

      4. roč. Klára Vargová a Soňa Vantová

      5. roč. Špirko Samuel a Alexandra Lukáčová

      6. roč. Klaudia Hnidenková, Filip Varga, Jakub Haniš a Andrea Hnatková

      7. roč. Damián Ivančo

      8. roč. Lukáš Červenický

      + celá výsledková listina:

      PYTAGORIADA2019_sk_koloAjBodyUpr.pdf