• Šikana nie je hra

    • V priebehu apríla a mája žiaci prvého stupňa našej školy na hodinách výtvarnej výchovy zhotovovali práce prostredníctvom ktorých chceli vyjadriť nesúhlas s násilím, agresivitou a šikanovaním v školách i mimo nich. Samotnej tvorbe predchádzal rozhovor vyučujúcich a výchovnej poradkyne so žiakmi. Cieľom rozhovoru bol rozvoj empatie, kritického myslenia, potreby pomôcť slabším, riešiť problémy a vytvoriť si správny rebríček hodnôt. Deti rozprávali o svojich osobných skúsenostiach, navrhovali ako riešiť konflikty.

     Túto školskú výtvarnú súťaž organizoval žiacky školský parlament pod vedením výchovnej poradkyne p. Antolíkovej v spolupráci s pani Mgr. Ing. Máriou Novákovou, koordinátorkou ochrany detí pred násilím z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

     Téma žiakov zaujala. Svedčil o tom počet výtvarne hodnotných prác z ktorých bolo veľmi ťažké vybrať tie víťazné. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa na 1. mieste umiestnila Chloe Koscelníková z 1. B,               na 2. mieste Soňa Balaščáková z 2. B, na 3. mieste Sárka Gajdošová z 1. B a cenu poroty získala Michaela Šalátová z 2. B. V druhej kategórii 1. miesto získala Charlotte Šoltýsová zo 4. A, 2. miesto Barbora Sobeková z 3. B, 3. miesto získal Jakub Zuščák zo 4. A a cenu poroty Laura Hudáková z 3. A.                                              Víťazom srdečne blahoželáme.                              

      

    • Miniolympiáda zo SJL 7. roč.

    • Do galérie Miniolympiáda zo SJL 7. roč. boli pridané fotografie.

     Dňa 27. 5.2019 sa uskutočnila školská vedomostná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka pod názvom Miniolympiáda zo SJL.

     Žiaci súťažili v dvoch kolách:    1. vedomostný test

                                                      2. rétorika

     Umiestnenie:                              1.   L. Červenický,    M. Huňady      7.A

                                                           2.   M. Steranka         7.B

                                                           3.   M. Martiček         7.B

    • V lanovom centre

    • Žiaci z krúžku Mladý animátor

     v Lanovom centre OUTDOOR Park v Prešove

     8. máj, hoci bol štátny sviatok, žiaci z krúžku Mladý animátor sa rozhodli, že navštívia Lanové centrum v Prešove. Lanové centrum OUTDOOR Park je športový areál pod šírym nebom, ktorý ponúka atraktívne programy pre skupiny aj jednotlivcov. Ide o komplex lanových prekážok, ktoré sú umiestnené vo výške 8 až 10 metrov nad zemou, ktoré účastníci prekonávajú po zaškolení inštruktorom. Pozostáva z veľkých a malých okruhov individuálnych prekážok, lanovky, Tarzanieho skoku, a veľkej hojdačky(big swing) a nízkych detských  lanových  prekážok – “Lanáčik”.

     Outdoor park poskytuje široké možnosti na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Naši žiaci zdolali všetky prekážky, prekonali strach a zažili veľa adrenalínu.

    • Deň matiek 2019

    •    

     Počas roka je veľa krásnych dní a to nie len preto, že svieti slnko , ale preto, že svieti ten najkrajší úsmev na tvárach našich mamičiek.

      Dňa 22.5.2019 sme pri príležitosti Dňa matiek svojím vystúpením potešili srdcia mamičiek a babičiek. Obdarovali sme ich kyticou básní, piesní, tancov, hrou na akordeón a veselej scénky. Šikovné ruky pani vychovávateliek im vyrobili krásny kvet na pamiatku. Ďakujem všetkým účinkujúcim- žiakom I. a II. stupňa , všetkým kolegom, ktorí sa podieľali pri príprave programu.                                                                                                                                                                             Dr. M. Prokopovičová

      

    • Kapušiansky hrad - turistika

    • Do galérie Kapušiansky hrad - turistika boli pridané fotografie.

     V sobotu 18. 5. 2019 členovia turistických oddielov pod vedením p. Antolíkovej a Viszlayovej zdolali a spoznávali jeden z hradov v našom okolí. Kapušiansky hrad je postavený na pomerne strmom skalnom výbežku vrchu Zámčisko, na mieste starého slovanského hradiska. Postavili ho v 13. storočí. Mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. V súvislosti s tureckým nebezpečenstvom hrad v druhej polovici 16. storočia opevnili a prestavali. Mal viacero majiteľov. V roku 1715 ho na základe rozhodnutia snemu zbúrali. V súčasnosti podobne ako na iných slovenských hradoch sú vďaka dobrovoľníkom opravené hradné múry, veža z ktorej je krásny výhľad na všetky svetové strany, väznica v ktorej si naše deti vyskúšali stredovekú zbroj. Všetci sme si oddýchli pri ohnisku, hrách a súčasne spoznali aj kúsok našej histórie.                                                              

    • Plavecká liga - 2 x 1. miesto

    • Dňa 10.5.2019 v 5.ročníku školskej plaveckej ligy mestských škôl  Katarína Hopková zo 6. B  získala  zlaté medaily v disciplínach znak a kraul. Srdečne blahoželáme!

    • Kladenie vencov

    • Aj naši žiaci v ŠKD si pripomenuli 74. výročie víťazstva nad fašizmom pietnou spomienkou pri Pamätníku vďaky. 

    • HK - kraj 2019

    • Hviezdoslavov Kubín -  krajské kolo

     Dňa 2. 5. 2019 sa v Divadle Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

     Našu školu aj okres reprezentovali dve víťazky okresného kola Soňa Lenártová zo 6. A a Ema Červenická z 8.A. Veľmi nás potešilo  čestné uznanie, ktoré získala Soňa Lenártová v prednes poézie v II. kategórii.   

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu!

    • Miniolympiáda SJaL 5. roč.

    • Do galérie Miniolympiáda SJaL 5. roč. boli pridané fotografie.

     Dňa 30. 4. 2019 sa  uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 5. ročníka Miniolympiáda 5. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

     Umiestnenie:                  1. M. Kijovský    /5.B/

                                           2. A. Hnatková    /5.A/

                                           3. Š. Porubský   /5.B/,    D. Tomondy  /5.A/

     Cena poroty: N. Hnatková    /5.A/,   J. Haniš  /5.B/

    • Miniolympiáda SJaL 6. roč.

    • Do galérie Miniolympiáda SJaL 6. roč. boli pridané fotografie.

     Dňa 29. 4. 2019 sa v školskej knižnici uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 6. Ročníka Miniolympiáda 6. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

     Umiestnenie:                  1. J. Žáková    /6.A/

                                           2. K. Hopková    /6.B/

                                           3. S. Lenártová   /6.A/

    • Kúpeľný beh 2019

    • Do galérie Kúpeľný beh 2019 boli pridané fotografie.

     Dňa 4. 5. 2019 sa zapojili žiaci nášho krúžku do 1. ročníka Kúpeľného behu pre deti a mládež, v rámci Horského behu Bardejov. Keď sme si dobre zašportovali, navštívili sme minimúzeum venované rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Elizabeth Bavorskej - Sissi. Plní dojmov z vydareného podujatia sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže v našich očarujúcich Bardejovských Kúpeľoch.      Viszlayová

    • Fundiland

    • Mladí animátori vo Fundilande

     V poslednú aprílovú sobotu sa mladí animátori vybrali do interiérového ihriska v Prešove. Jeto rozlohou bohatý priestor, ktorý ponúka až  700 m2 zábavy, ktorú sme si užili plnými dúškami. Prešli sme 4 druhy šmykľaviek, trampolínu, lezeckú stenu, opičie dráhy rôznej náročnosti a mnohé iné zaujímavé atrakcie. Hoci počasie ráno nebolo najlepšie, aprílová sobota sa vydarila a z Fundilandu sme si odniesli nádherné zážitky.

    • Jazykový kvet 2019

    • Do galérie Jazykový kvet 2019 boli pridané fotografie.

     Recitačná súťaž:  Jazykový kvet (v cudzom jazyku)

     Dňa 16.4.2019, už takmer  v predveľkonočné popoludnie, sme sa opäť po roku zišli, aby sme si vypočuli poéziu a prózu prednesenú v cudzom jazyku. Do celoškolskej súťaže sa mohol zapojiť každý, žiaci I. aj II. stupňa, nadšenci pre anglický, nemecký či ruský jazyk. Každý z nich mal možnosť ukázať, že cudzí jazyk nemusí byť len dril, ale aj zábava a humor, ktorými boli popretkávané  viaceré ukážky.

      

     Spomedzi všetkých zúčastnených ocenenými sa stali:

      

     Anglický jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Michal Kijovský 5.B                                    1. Katarína Hopková 6.B

     2. Viktória Hasmandová 3.B                          2. Letícia Szalay 8.B

     3. Maroš Maník 5.A                                       3. Sofia Šterbáková 5.A

     Cena poroty: Daniela Podlesná 3.B               Cena poroty: Andrea Hnatková 5.A

      

     Ruský jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Tomáš Oslacký 6.B                                    1. Kristián Guttek 9.A

     2. Sarah Dochanová 6.A                                2. Dominik Sivák 9.A

     3. Zina Krupová 6.A

      

     Nemecký jazyk:

     1. Jazmína Ulagová 6.A

     2. Matej Martiček 7.B

     3. Monika Lazurová 8.B

    • Deň Zeme 2019

    • Deň Zeme na našej škole

      „Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

                                                                   John Muir, americký prírodovedec, spisovateľ a ekológ

      

     Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom vzniku Dňa Zeme bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.

     Náš žiacky školský parlament v spolupráci s pedagógmi dňa 17. 4. 2019 pripravil rôzne ekologicky zamerané aktivity.

     Žiaci prvého stupňa na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa rozprávali o ochrane prírody a recyklácii  odpadkov. Následne zobrazovali ochranu prírody výtvarnou formou. Aby sa teória stala realitou, vyšli von, vyčistili okolie školy a samozrejme správne vytriedili odpad.

     Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili besedy s Ing. Jozefom Ropjakom z Lesnej správy v Bardejove. Pod vedením p.uč. Antolíkovej videli filmy o veľmi zaujímavých ekologických stavbách, či prezentáciu o dôsledkoch znečistenia prírody ktorú vytvorili žiačky ŽŠP. Taktiež nezostali len pri teórii. Vyčistili všetky ulice na Vinbargu a skrášlili exteriér školy sadením okrasných rastlín.