• Výtvarná súťaž FARBY JESENE

    • Výsledky súťaže:

     1. kategória: P. Hnidenková 1.A, D. Černický 1.A, L. Jedináková 2.A, S. Balaščáková 2.B

     2. kategória: M. Juročko 3.A, M. Michnová 3.B, J. Zuščák 4.A, S. Lukáčová 4.B

    • Zdravá výživa - súťaž družstiev kuchárov

    • Nám na deťoch záleží

     Naša škola vždy kládla dôraz nielen na naučené teoretické vedomosti z učebníc, ale aj
     na ich reálne využitie v praxi.  Preto sa žiaci stretávajú so zdravou výživou na hodinách, pri
     každodennej strave v školskej jedálni, ale i formou organizácie rôznych akcií s podobnou
     tematikou. Naposledy šlo o súťaž triednych kolektívov v príprave pokrmov z ovocia
     a zeleniny, kde deti na vlastnej koži spoznali, že žiť zdravo môže byť chutné i krásne.Naša škola vždy kládla dôraz nielen na naučené teoretické vedomosti z učebníc, ale ajna ich reálne využitie v praxi.  Preto sa žiaci stretávajú so zdravou výživou na hodinách, prikaždodennej strave v školskej jedálni, ale i formou organizácie rôznych akcií s podobnoutematikou. Naposledy šlo o súťaž triednych kolektívov v príprave pokrmov z ovociaa zeleniny, kde deti na vlastnej koži spoznali, že žiť zdravo môže byť chutné i krásne.

     A tak to, čo pôvodne vyzeralo iba ako dobrý nápad, zrazu prerástlo v urputné súperenie školákov už
     od najmenších kuchárikov z prvého stupňa po skoroprofesionálov z vyšších ročníkov. Stoly sa
     zaplnili obloženými misami s lákavo vyzerajúcimi šalátmi či rôznofarebnými nátierkami
     servírovanými tým najoriginálnejším spôsobom. Tiež zeleninovo-ovocnými jednohubkami
     alebo voňavými koláčikmi. Pri ochutnávke všetci spoznávali chute svojich súperov, čo
     každého vybičovalo priam k vrcholovým výkonom. Neuveriteľne lákavý vzhľad
     a nepochybne aj chuť pripravených jedál boli veru ťažkým orieškom pre prísnu porotu, ktorej
     úlohou bolo vybrať len najlepších. Lebo šikovnosť našich detí nepoznala hraníc. No
     skutočným víťazom sa však stali tí, ktorí pochopili pravý význam zdravej výživy v živote nás
     všetkých!

     Mgr. Stanislav Polák

      

    • Mladí animátori v Ľutine

    • Do galérie Mladí animátori v Ľutine boli pridané fotografie.

     Poslednú októbrovú sobotu sa mladí animátori zo ZŠ na Vinbargu spolu s p. uč. Katušinovou, p. uč. Harčárovou a niekoľkými rodičmi vybrali do Ľutiny. Náš výlet začal dobrou náladou, túžbou za novým poznávaním  a nezabudnuteľnými zážitkami. Autobusom sa niesla hlasná vrava, nákazlivý smiech, ale aj stíšenie sa pri modlitbe. Ľutina- malá, nenápadná obec v Šarišskej vrchovine, vzdialená 10 km od mesta Sabinov je najväčším pútnickým miestom Gréckokatolíckej Cirkvi. V pol. 19. storočia sa tam žene Zuzane Feketovej, ktorá sa so svojimi deťmi vybrala na huby na Ľutinskú horu, zjavil sv. arcibiskup Mikuláš.

     V Ľutine je nádherná Bazilika minor, ktorej súčasťou sú od roku 2013 relikvie sv. arcibiskupa Mikuláša, sv. Jána Pavla II., blahoslavených biskupov mučeníkov Petra Pavla Gojdiča, Vasiľa Hopku, Teodora Romžu a rehoľného kňaza mučeníka Dominika Trčku. Relikvie, pozostatky z tela svätých alebo ich šiat sú inštalované priamo v mozaikách baziliky, ktorých autorom je duchovný otec Kamil Dráb. Po sv. liturgii a obhliadke chrámu so zaujímavým výkladom správcu farnosti Ľutina, duchovného otca Jozefa Novického,  sme si pozreli miniskanzen drevených chrámov, ktorý sa nachádza v areáli farského dvora a vystúpili na rozhľadňu s výhľadom na Šarišský hrad. Po malom občerstvení vo farskom bufete posilnení a najmä turisticky naladení pokračovali vychádzkou na Ľutinskú horu. Sprevádzalo nás hrejivé októbrové slniečko a naše oči sa kochali farebnou jesennou prírodou. Po nenáročnom výstupe na výbežok pohoria Čergov nad obcou Ľutina tzv. Ľutinskú horu, ktorá sa spája so zjavením sv. arcibiskupa Mikuláša na sviatok premenenia Pána v roku 1851 žene Zuzane Feketovej. Zaujali nás v priebehu rokov vybudované kaplnky, priestor na slávenie sv. liturgií a upravený prírodný prameň vody, ktorému tradícia pripisuje nejedno zázračné uzdravenie. Prijemné osviežení vodou z prameňa sme sa presunuli k autobusu,  veď v Prešove nás čakala Eperia. Malý suvenír z výletu vždy poteší.Unavení, ale šťastní, plní nových poznatkov a nezabudnuteľných zážitkov vrátili sme sa domov. Spoznať pútnické miesto Ľutinu vrelo odporúčame.

                                                                             Mgr. Jana Harčárová

    • Halloween 2018

    • Halloween je slovo prevzaté z anglického výrazu "All Hallows'Evening", čo doslovne znamená predvečer všetkých svätých. Tento sviatok sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách. 

     Do galérie Halloween 2018 boli pridané fotografie.

     Dnes ho poznáme ako komerčný sviatok spojený so strašidlami a s  večierkami v kostýmoch. Ľudia si s obľubou ozdobujú svoje obydlia, deti oblečené v kostýmoch navštevujú okolité domy a pýtajú si sladkosti.

     Aby aj naši žiaci okúsili atmosféru Halloweenu, aj tento rok sme jednu z posledných októbrových hodín angličtiny venovali práve tejto téme. 

    • Spoznávanie prírody v okolí Bardejova

    • Členovia turistického záujmového krúžku pod vedením p.uč. Antolíkovej v sobotu 20.10.2018 spoznávali prírodné zaujímavosti lesníckeho náučného chodníka Čierna mláka, ktorý sa nachádza v lesoparku Bardejovských Kúpeľov.

     Z informačných tabúľ získali poznatky o funkcii a ochrane lesa, spoznávali dreviny podľa kôry a listov. Obdivovali výtvarnú výzdobu tabúľ ktorú v minulosti zhotovili žiaci našej školy. Počas pešej túry po najnáročnejšom-javorovom okruhu deti vyčistili studničku a prostredie kozubu Zimná. Odmenou za to im bola nádherná farebná príroda.

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • Dňa 25. októbra 2018  sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zapojilo sa do nej  7 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Svoje sily si zmerali  v troch kolách

      Najprv sa písal vedomostný test, v ktorom prevažovali úlohy na čítanie s porozumením. Druhou úlohou bola transformácia textu do iného žánru a tretia, azda najťažšia časť, bola tvorba rečníckeho prejavu na zadanú tému.                    A ako to celé dopadlo?     

     1. miesto       K. Jazudeková           9. A
     2. miesto       K. Jurčová                 9. A
     3. miesto       Z. Kozubová              8.A
   • Zoznam členov Žiackého školského parlamentu
    • Zoznam členov Žiackého školského parlamentu

    • Členovia Žiackeho školského parlamentu

     Predseda: Zuzana Kozubová

     Podpredseda: Emily Eštoková

     Zapisovateľ: Timotej Mikula

     Nástenkárky: Zina Krupová, Soňa Lenártová

     Členovia: Daniel Švač

                       Sara Kaščáková

                       Klaudia Hnidenková

                       Michal Kijovský

    • Čo je Milión detí ?

    • Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Aj žiaci z krúžku Mladých animátorov sa zapojili do tejto výzvy „Milión detí sa modlí ruženec“ v kostole sv. Rodiny na Vinbargu.

     Modlitbou ruženca sa pridali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Ako povedal páter Pio: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení“. Ruženec je veniec ruží uvitý PanneMárii, lebo v modlitbe ruženca najčastejšie opakujeme modlitbu „Zdravas Mária“. Pri tejto modlitbe si pripomíname udalosti z Ježišovho života, ktorým hovoríme tajomstva ruženca. Modlitba ruženca nám pomáha viac spoznávať lásku Pána Ježiša a Panny Márie. Bohu sa veľmi páči detská úprimná modlitba. Aj my chceme byť hlasom Panny Márie v tomto svete a modlitbou svätého ruženca budovať na našej Zemi spoločnosť, v ktorej bude prevládať láska a spravodlivosť.

    • eTest - príprava na celoslovenské testovania

    • Snahu vyučujúcich matematiky a slovenského jazyka pripraviť žiakov našej školy čo najlepšie na tzv. certifikované merania podporujeme v škole už štvrtý rok aj zapojením sa do projektu eTest. Pomocou online testov majú žiaci možnosť overiť si svoje znalosti a učitelia zase porovnať  ich výsledky s ostatnými žiakmi v rámci Slovenska. Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu (do konca novembra 2018) budeme  mať na portáli systému e-Test prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu. V tomto školskom roku sme do elektronického testovania zapojili všetkých žiakov 5. a 9. ročníka ako z matematiky tak aj slovenského jazyka a literatúry.

    • Bachledova dolina

    • Dňa 11.10.2018 sa žiaci piateho až deviateho ročníka našej školy zúčastnili jesenného turistického podujatia, ktoré zorganizoval Žiacky školský parlament. Akcia s názvom Korunami stromov sa začala výstupom z Bachledovej doliny. Naším cieľom bol Chodník v korunách stromov.

     Je to unikátna stavba z dreva, vybudovaná ako náučný chodník v korunách stromov s vyhliadkovou vežou, ktorá siaha až do výšky 32 metrov. Poskytuje výhľad na Belianske Tatry, Pieniny a Spišskú Maguru. Absolvovali sme tri didaktické a tri zábavné zastávky, na ktorých sme sa oboznámili s prírodou navôkol. Z celého dňa si žiaci odniesli nezabudnuteľné zážitky.

    • Jeseň v ŠKD

    • Do galérie Jeseň v ŠKD boli pridané fotografie.

     Pestrofarebná jeseň dáva veľa možností k tvoreniu . Aj my sme sa pokúsili jesenne vyzdobiť okná a interiér ŠKD. Na chodbe ŠKD sme zhotovili výstavku ovocia a zeleniny, kde sa pristavia nielen žiaci ale aj rodičia.

    • Deň zdravej výživy na Vinbargu

    • Žiť zdravo býva cieľom mnohých z nás. Bez ohľadu na to, že to dnes začína byť i moderné. Veď kto už by nechcel vyzerať k svetu? Možno aj preto ľudia venujú stravovaniu až takú pozornosť. Čo si tiež uvedomuje Školská jedáleň ZŠ na Námestí armádneho generála L. Svobodu 16, kde svojim žiakom denne ponúkajú nielen chutné a výživné obedy, hlavne však energeticky primeranú a nepochybne veľmi zdravú stravu.

     Roky je tu tradíciou, že si škola pripomína Svetový deň výživy od pondelka do piatku priam lákavou ponukou ukážkových jedál s množstvom ovocia či zeleniny. Nie, že by sme spomínanému sviatku prikladali zvláštny význam, lebo u nás vyvážene a zdravo varíme každý deň. No prečo si 16. október nepripomenúť slávnostným obedom? A tak si žiaci školy, vrátane tínedžerov zo Súkromného gymnázia, pochutnali na zemiakovej polievke s medvedím cesnakom a kuracích prsiach v jogurte s dusenou ryžou so šampiňónmi. Pre všetkých maškrtníkov zas boli bonusom škoricové osie hniezda, ktorým málokto dokázal odolať. Aj preto sa mnohí stravníci viac ako „zdravo“ prejedli. Ale vari možno ženám v kuchyni prejaviť vďaku lepším spôsobom? K čomu rád pridám úprimné:

     „ĎAKUJEME!“

     Mgr. Stanislav Polák

    • Rodičovské združenie

    • RZ bude v utorok 3. 10. 2017. V triedach I. stupňa o 16:30 a v triedach II. stupňa o 17:00

    • Varíme zdravo a chutne

    • Navariť zdravo a chutne. Ak k tomu pridáme, že za málo prostriedkov a pre veľa stravníkov, tak sa to zdá ako úloha takmer nemožná. No  a presne s tým sa musí denne pasovať aj naša vedúca školskej jedálne so svojím kolektívom. V týždni od 9. mája do 12. mája 2017 sa pod heslom Varíme zdravo a chutne skrývala snaha znovu prekonať stereotypy a časté zlé stravovacie návyky našich detí. Snaha ponúknuť deťom stále niečo nové, bez použitia polotovarov nám tentokrát dala tento jedálniček:

         Varíme zdravo a chutne - Obrázok 1          

         Vo štvrtok p. riaditeľ Maslej privítal v školskej kuchyni zástupcov spoločnosti Ryba Košice a ďalších pozvaných hostí. Poďakoval im za  prijatie pozvania, vedúcej ŠJ p. Vasilčinovej za výber skvelého receptu, kuchárovi spol. Ryba KE Andrejovi Hurajtovi, že pripravil skvelú rybu z morskej šťuky s  bylinkovo-orechovou kôrkou, skvelá chuť s príchuťou citr. šťavy, medu , rozmarínu a tymianu čo urobilo lahodnú chuť v hrdlách stravníkov, manažérke Uršuli Kuzárovej za peknú propagáciu podujatia a vyslovil presvedčenie že sa podobne vydarené akcie budú konať v našej škole aj v budúcnosti.

     Článok a fotografie na facebooku spoločnosti Ryba Košice:

     https://www.facebook.com/hashtag/rybakosice?source=feed_text&story_id=1353394821424235

     Viac fotografií z tejto vydarenej akcie: https://goo.gl/photos/16aNekbvmGDersfKA