• Miniolympiáda SJaL 6. roč.

    • Do galérie Miniolympiáda SJaL 6. roč. boli pridané fotografie.

     Dňa 29. 4. 2019 sa v školskej knižnici uskutočnila vedomostná súťaž zo SJaL pre žiakov 6. Ročníka Miniolympiáda 6. Žiaci súťažili v 2 kolách: vedomostný test a rétorika /dokončenie príbehu/.

     Umiestnenie:                  1. J. Žáková    /6.A/

                                           2. K. Hopková    /6.B/

                                           3. S. Lenártová   /6.A/

    • Kúpeľný beh 2019

    • Do galérie Kúpeľný beh 2019 boli pridané fotografie.

     Dňa 4. 5. 2019 sa zapojili žiaci nášho krúžku do 1. ročníka Kúpeľného behu pre deti a mládež, v rámci Horského behu Bardejov. Keď sme si dobre zašportovali, navštívili sme minimúzeum venované rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Elizabeth Bavorskej - Sissi. Plní dojmov z vydareného podujatia sa tešíme na ďalší ročník tejto súťaže v našich očarujúcich Bardejovských Kúpeľoch.      Viszlayová

    • Okr. kolo vo vybíjanej

    • Do galérie Okr. kolo vo vybíjanej boli pridané fotografie.

     Dňa 30. 4. 2019 sa u nás uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok

     1. miesto - ZŠ Komenského BJ

     2. miesto - ZŠ B. Krpelca BJ

     3. miesto - ZŠ Marhaň

    • Fundiland

    • Mladí animátori vo Fundilande

     V poslednú aprílovú sobotu sa mladí animátori vybrali do interiérového ihriska v Prešove. Jeto rozlohou bohatý priestor, ktorý ponúka až  700 m2 zábavy, ktorú sme si užili plnými dúškami. Prešli sme 4 druhy šmykľaviek, trampolínu, lezeckú stenu, opičie dráhy rôznej náročnosti a mnohé iné zaujímavé atrakcie. Hoci počasie ráno nebolo najlepšie, aprílová sobota sa vydarila a z Fundilandu sme si odniesli nádherné zážitky.

    • Jazykový kvet 2019

    • Do galérie Jazykový kvet 2019 boli pridané fotografie.

     Recitačná súťaž:  Jazykový kvet (v cudzom jazyku)

     Dňa 16.4.2019, už takmer  v predveľkonočné popoludnie, sme sa opäť po roku zišli, aby sme si vypočuli poéziu a prózu prednesenú v cudzom jazyku. Do celoškolskej súťaže sa mohol zapojiť každý, žiaci I. aj II. stupňa, nadšenci pre anglický, nemecký či ruský jazyk. Každý z nich mal možnosť ukázať, že cudzí jazyk nemusí byť len dril, ale aj zábava a humor, ktorými boli popretkávané  viaceré ukážky.

      

     Spomedzi všetkých zúčastnených ocenenými sa stali:

      

     Anglický jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Michal Kijovský 5.B                                    1. Katarína Hopková 6.B

     2. Viktória Hasmandová 3.B                          2. Letícia Szalay 8.B

     3. Maroš Maník 5.A                                       3. Sofia Šterbáková 5.A

     Cena poroty: Daniela Podlesná 3.B               Cena poroty: Andrea Hnatková 5.A

      

     Ruský jazyk:

     I. kategória:                                                  II. kategória:

     1. Tomáš Oslacký 6.B                                    1. Kristián Guttek 9.A

     2. Sarah Dochanová 6.A                                2. Dominik Sivák 9.A

     3. Zina Krupová 6.A

      

     Nemecký jazyk:

     1. Jazmína Ulagová 6.A

     2. Matej Martiček 7.B

     3. Monika Lazurová 8.B

    • Deň Zeme 2019

    • Deň Zeme na našej škole

      „Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“

                                                                   John Muir, americký prírodovedec, spisovateľ a ekológ

      

     Deň Zeme si pripomíname 22. apríla. Tento sviatok vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom vzniku Dňa Zeme bol senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson.

     Náš žiacky školský parlament v spolupráci s pedagógmi dňa 17. 4. 2019 pripravil rôzne ekologicky zamerané aktivity.

     Žiaci prvého stupňa na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa rozprávali o ochrane prírody a recyklácii  odpadkov. Následne zobrazovali ochranu prírody výtvarnou formou. Aby sa teória stala realitou, vyšli von, vyčistili okolie školy a samozrejme správne vytriedili odpad.

     Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili besedy s Ing. Jozefom Ropjakom z Lesnej správy v Bardejove. Pod vedením p.uč. Antolíkovej videli filmy o veľmi zaujímavých ekologických stavbách, či prezentáciu o dôsledkoch znečistenia prírody ktorú vytvorili žiačky ŽŠP. Taktiež nezostali len pri teórii. Vyčistili všetky ulice na Vinbargu a skrášlili exteriér školy sadením okrasných rastlín.

    • Veľká noc

    • Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Prinášame historické súvislosti a pozadie tohto sviatku. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva.

     Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali práve počas pésachu, a preto sa židovská a kresťanská Veľká noc kryje aj časovo. Nie však úplne, v prvokresťanských spoločenstvách existovali nezhody o dátume slávenia. Niektoré prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca nisan, iné na prvú nedeľu po 14. nisane. Zo spisov cirkevného otca sv. Ambróza sa dozvedáme, že Cirkev sa na tom nedokázala dohodnúť. Spor sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicét a neskôr pápež Viktor II., ale ukončil ho až prvý Nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od 22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu.

     Vo Veľkom týždni katolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

     Viac o Veľkom týždni sa dozviete na prezentácii Veľká noc:

     Prezentácia (v PowerPointe) : Umucenie_Krista_____kopia.pptx

    • RZ

    • Rodičovské združenie 16.4.2019 (utorok) - 1. stupeň o 16:30, 2. stupeň o 17:00, (Rada rodičov 15.4.2019 o 17:00 )

    • ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA 2018/ 2019

    • Do galérie ANGLICKÁ UNIVERZIÁDA 2018/ 2019 boli pridané fotografie.

     V tomto školskom roku sa naši žiaci mali opäť možnosť zapojiť do anglickej korešpondečnej súťaže pod názvom Anglická univerziáda. Organizátorom  súťaže  je každoročne  Gymnázium L. Stockela v Bardejove. 

     Prihlásení záujemcovia obdržali emailom súťažné zadania v anglickom jazyku z oblasti geografie, histórie a biológie. Po ich vyriešení boli v marci 2019 pozvaní do finálového kola všetci úspešní riešitelia. 

     Medzi úspešných riešiteľov patrila aj naša žiačka Kristína Kelemanová z 8.A. Aj keď sa jej v silnej konkurencii 76 súťažiacich nepodarilo obsadiť popredné miesta vo finálovom kole, jej snaha a vytrvalosť ostať v súťaži až do konca bola odmenená diplomom a samozrejme pochvalou. Zároveň každý žiak, ktorý sa zapojil do súťaže, získal body k prijímacím skúškam na spomínanú strednú školu. Preto veríme, že aj tento aspekt bude motiváciou pre našich žiakov do budúcich ročníkov. 

    • Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B

    • Do galérie Environmentálna výchova na hodine VV v 3. B boli pridané fotografie.

     S krásnym aprílovým počasím sa žiakom 3. B a p. uč. Antolíkovej naskytla príležitosť prežiť hodiny VV netradične, prostredníctvom akčného umenia. Žiaci vnímali prírodu všetkými svojimi zmyslami. Počúvali zvuky, cítili štruktúru prírodnín a ich vôňu, zrakom vnímali okolitú krásu a spolu vytvorili výtvarné objekty sami zo seba a vecí okolo. Uvedomili si, že sú súčasťou prírody.

    • Pozvánka do školskej jedálne

    • Navariť zdravo a chutne. Ak k tomu pridáme, že za málo prostriedkov a pre veľa stravníkov, tak sa to zdá ako úloha takmer nemožná. No  a presne s tým sa musí denne pasovať aj naša vedúca školskej jedálne so svojím kolektívom. Aj v tomto týždni skrýva jedálny lístok snahu znovu prekonať stereotypy a časté zlé stravovacie návyky našich detí. Snaha ponúknuť deťom stále niečo nové, bez použitia polotovarov nám tentokrát dala tento jedálniček: 

     pozvánka na štvrtok:

    • Deň remesiel 2019

    • Do galérie Deň remesiel 2019 boli pridané fotografie.

     Krátky kultúrny program predviedli žiaci I. stupňa pod vedením p. uč. Fellegiová D. , Klimkovská, Prokopovičová a Eliášová so svojimi triedami a dvoma spevákmi z II. stupňa. P. Eliášová mala aj hudobný doprovod. Navštívili nás žiaci zo ZŠ B. Krpelca, ZŠ s MŠ Zlaté a MŠ na Vinbargu. Študenti Súkromného gymnázia na Vinbargu, rodičia a žiaci ZŠ Vinbarg. Remeselníci - Anna Cimbaľáková - kraslice, Marek Kovaľ - keramikár, p. riaditeľka Šterbáková - Chránená dielňa Vrbovnica, Zuzana Lazurová - medovníky, Emília Fedorová - paličkovanie, Knapová s dcérou - maľované sviečky, Špirková - netradičné materiály, Benková rôzne drobnosti. Poďakovanie patrí aj rodičom za napečenie koláčov.