• Rodičovské združenie

    • Triedne zasadnutie ZRŠ 05. 10. 2023 (štvrtok). 

     I. stupeň – 16.30h    II. stupeň – 17.00h

     Zasadnutie rodičovskej rady 04. 10. 2023 o 17.00h v zborovni (streda).

    • Literárna exkurzia 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárna exkurzia 2023.

     Dňa 27. 9. 2023 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka, vybrali na exkurziu do Jasenovej, rodnej dediny Martina Kukučína. V jeho dome, ktorý postavil spisovateľov otec,  Ján Bencúr, nás už očakávala pani sprievodkyňa, ktorá nám veľmi zaujímavo a krásnym slovom porozprávala o jeho živote a tvorbe. Prešli sme si okolie domu s hospodárskymi budovami, izbu i kuchyňu s dobovým nábytkom. Videli sme mnoho kníh, fotografie z jeho života, kroj, literárne práce. Blízko domu sa nachádza jeho socha v nadživotnej veľkosti. Mal veľmi zaujímavý život a sme radi, že sme sa o ňom dozvedeli nové informácie.

     Múzeum  Pavla Országha – Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice. Tu sme sa dozvedeli nielen fakty, ale aj mnoho zaujímavosti zo života nášho významného slovenského básnika P. O. Hviezdoslava.

     Prezreli sme si zbierku jeho osobných predmetov, ktoré múzeu venovala jeho manželka Ilona. Videli sme jeho pracovňu, časť salónu,  papuče, mašle okolo krku, ktorými bol povestný, rukopis jeho básní, dokonca aj nedofajčenú cigaru. Tiež sme sa dozvedeli, že ovládal mnoho európskych jazykov. Túto vedomosť využil na prekladanie literárnych diel významných autorov. Najradšej prekladal Shakespeara.

          Navštívili sme aj Čaplovičovu knižnicu, kde sa nachádza niekoľkých tisícok vzácnych kníh, ktoré Vavrinec Čaplovič počas svojho života nazbieral. S touto vášňou začal už ako 14- ročný.  Svoju súkromnú zbierku potom daroval Orave. Nachádzajú sa v nej rôzne lexikóny, vzácne listiny, knihy písané na organický materiál - pergamen, staré mapy, zbierky rukopisov i  25 inkunábul – prvotlačí. Tie sme však na vlastné oči  nevideli, pretože knihy musia byť uskladnené v tme a chlade.

     Literárna exkurzia sa nám páčila, získali sme mnoho nových poznatkov, ktoré obohatili naše vedomosti.

                                                                                        Mgr. Petra Peláková

    • Biela pastelka 2023

    • Aj tento školský rok sa naša škola v piatok 22.09.2023 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka,  ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10. najväčších zbierok na Slovensku.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

                                                                                                                                Mgr. Zuzana Petrová

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • Platba za desiatu - október 2023

     Desiata   20 dní x 0,70                                =     14,00 € 

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

     -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 30.09.2023.

     Vedúca šj .

    • Svetový deň ústneho zdravia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň ústneho zdravia .

     Svetový deň ústneho zdravia si každoročne pripomíname 12. septembra, a tak sa pre žiakov 6. ročníka v tento deň uskutočnila beseda s dentálnou hygieničkou Bc. Adrianou Brehuvovou na tému dentálnej hygieny a ústneho zdravia. Dentálna hygienička našim žiakom vysvetlila, ako prebieha dentálna hygiena v praxi. Okrem toho, že si žiaci mohli vyskúšať techniky umývania zubov, dozvedeli sa, aké medzizubné kefky poznáme a ako ich majú správne používať. Na záver besedy ich upozornila, že choroby ústnej dutiny môžu ovplyvniť aj činnosť nášho srdca.

                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Zuzana Petrová 

    • Účelové cvičenie - september 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie - september 2023.

     V piatok, 8. septembra 2023, žiaci 5. - 9. ročníka absolvovali účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Obsahom účelové cvičenia bola najskôr teoretická príprava v triedach, kde sa žiaci oboznámili so zdravotníckou prípravou (obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, šatkové obväzy ruky, hlavy), civilná ochrana (privolanie požiarnikov, charakteristika nebezpečných látok) a tak nasledoval samotný pobyt v prírode.  

    • Začiatok šk. roku 2023/2024

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     dovoľte  mi, aby som Vás na začiatku nového školského roku srdečne pozdravil a zaželal nám všetkým pokojný a úspešný školský rok 2023/2024.

     Školský rok sa začne riadne v pondelok 4. septembra 2023. Žiaci 1. ročníka a 5. ročníka o 08.00. Ostaní žiaci o 8:20. Žiaci prvého ročníka prídu do vestibulu v pavilóne A (hlavný vchod - pavilón 1. stupňa), žiaci piateho ročníka do vestibulu školy v pavilóne B, kde ich budú čakať ich triedni učitelia a spolu pôjdu do svojich tried.

     Školský klub detí bude v prevádzke od 5. septembra 2023. Podrobnejšie informácie dostanú rodičia v pondelok 4. 9. 2023.

     Školská jedáleň začne fungovať tiež od 5. septembra 2023. Podrobnejšie informácie nájdete v samostanom ozname vedúcej ŠJ.

     Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried:

     zoznam_1.roc._novy.pdf

      

     Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v školskom roku pripadajúce na dobu školského vyučovania:

     1. septembra 2023 - piatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky

     15. septembra 2023 - piatok - Sedembolestná Panna Mária

     1. novembra 2023 - streda - Sviatok všetkých svätých

     17. novembra 2023 - piatok - Deň boja za slobodu a demokraciu

     29. marca 2024 - Veľký piatok

     1. apríla 2024 - Veľkonočný pondelok

     1. mája 2024 - streda - Sviatok práce

     8. mája 2024 - streda - Deň víťazstva

    • Poplatky za stravu v ŠJ - september 2023

    • Desiata   18 dní x 0,70                                =     12,60 € 

     Dospelí   18 dní x 1,00                                =     18,00 €  + 3 € = 21 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Upozornenie :

      -    Do 31.08.2023 je potrebné zaplatiť režijný poplatok na nový školský rok 2023/24 vo výške    30 € .  V opačnom prípade bezplatná strava nebude žiakovi poskytnutá.

      -     Stravné za desiatu je potrebné tiež zaplatiť najneskôr do 31.08.2023.

     Vedúca šj .

    • Oznam vedúcej ŠJ

    • OZNAM PRE STRAVNIKOV

     Po schválení NR SR sa od 01.09.2023 môže poskytovať všetkým žiakom základnej školy príspevok na stavu. Pre poskytnutie tohto príspevku žiakom je potrebné od rodičov a zákonných zástupcov žiakov splniť niekoľko podmienok.

     1. Rodičia si musia stiahnuť zápisný lístok stravníka , vyplniť ho  doručiť do školy a odovzdať  triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     2. Rodičia žiakov, ktorí chcú dostávať dotáciu na stravu musia o ňu požiadať na tlačive  žiadosť , kde uvedú deti ktoré majú poberať danú dotáciu . Tlačivo je potrebné vyplniť doručiť do školy a odovzdať triednej učiteľke najneskôr do 25.06.2023.
     3. Rodič tak ako aj doteraz bude musieť uhradiť mesačne 3 € režijný poplatok .
     4. Režijný poplatok sa bude vyberať na celý rok v sume 30 € na účet školy najneskôr do 31.08.2023. Pri úhrade sa uvedie variabilný symbol tak ako to bolo doteraz. Variabilné symboly ostávajú tie isté aj na nasledujúci školský rok .
     5. Preplatky zo stravného za tento školský rok budú vrátené na účty z ktorých boli uskutočnené platby za stravu v priebehu mesiaca júl, august.
     6. Pre rodičov žiakov , ktorí nastúpia do 1. ročníka budú variabilné symboly pre platbu režijného poplatku zverejnené na stránke školy v priebehu júla 2023.

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

    • Zahlasujte za náš projekt

    • prosím Vás zahlasujte za náš projekt

     "ŠLABIKÁRE Z CELÉHO SVETA NA VINBARGU" v Bardejove v Tescu

     Za každý nákup máte dostať žetón, ktorý hodíte do boxov v Tescu na podporu jedného z troch projektov. Občas zabudnú dať, ak nedostanete, treba si pýtať a pri samoobslužných pokladniach si musíte žetón vypýtať sami zakaždým! Rozhoduje každý nákup a žetón, hlasuje sa do 6. augusta. Ďakujeme za každý hlas

    • Škola v plenéri 2023

    • ŠKOLA V PLENÉRI

     Dňa 26. 6. 2023 naša škola organizovala prvý ročník akcie s názvom Škola v plenéri. Bola to záverečná ukážka práce žiakov a učiteľov na vyučovacích hodinách, ktorá sa konala netradične v exteriéri sídliska Vinbarg. Cieľom bolo, aby sa na pripravených aktivitách zúčastnila verejnosť. Deti, rodičia, starí rodičia a ktokoľvek iný sa mohol interaktívne zapojiť do netradičnej hodiny matematiky, fyziky, chémie, biológie, dejepisu, geografie, slovenského a anglického jazyka, ako aj hodín výtvarnej a hudobnej výchovy. Vyskúšali si rôzne pokusy, riešili hlavolamy, tajničky, puzlle, pozorovali svet mikroskopom, zábavnou formou si overili vedomosti z geografie a dejepisu, namaľovali si obrázok na pamiatku alebo zatancovali. Celá akcia bola v uvoľnenej, veselej atmosfére záveru školského roka. Prispel k tomu aj úvodný program, v ktorom sa žiaci predstavili básňou, hrou na akordeón, divadlom v anglickom jazyku a tancom. Celú akciu sprevádzal Jožko Barborík hovoreným slovom a hudbou. V závere dňa každý z nás odchádzal  plný pozitívnych zážitkov.

                                                         Koordinátorka žiackeho školského parlamentu, Mgr. Mariana Antolíková

    • Školský aquathlon Bardejov, 2023

    • Dňa 27.6.2023 sme sa zo žiakmi zúčastnili súťaže Školský aquathlon Bardejov, 2023.

     Naši žiaci nás úspešne reprezentovali.

      

     V kategórii žiakov 9 rokov a mladší = 25m plávanie – 150m beh

     3.miesto získal Kačmár Patrik.

      

     V kategórii žiačky 10- 11 roční         = 25m plávanie- 300m beh

     1.miesto získala Hnidenková Petra.

      

     V kategórii žiaci 10- 11 roční            = 25m plávanie- 300m beh

     3.miesto získal Choma Hugo.

     Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcnosti.