• Pytagoriáda 2023 - okresné kolo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Pytagoriáda 2023 - okresné kolo.

     V dňoch 20.3. a 21.3.2023 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo populárnej matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategóriách od 3. po 8. ročník súťažilo takmer 150 žiakov. Veľmi úspešní boli aj niektorí naši žiaci - 1. miesto v kategórii P8 získal Samuel Špirko 8.B, 2. miesto v kategórii P6 získal Rastislav Feciľák 6.B a na 3. mieste v tej istej kategórii sa umiestnila NIna Sobeková. Gratulujeme medailistom a ďakujeme všetkým súťažiacim za reprezentáciu školy.

    • Prevenčná prednáška

    • Vďaka rozvojovému projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Zdravie a bezpečnosť na školách sa školskej špeciálnej pedagogičke Mgr. Barbore Balogovej a školskej psychologičke Mgr. Viere Šverhovej podarilo zorganizovať prevenčnú prednášku na tému adolescenti a závislosť. Jednalo sa o otvorenú spoveď závislého, po liečení, t.č. abstinujúceho ... alkohol, drogy, gambling. Vlastná skúsenosť. Prevenčná prednáška spojená s diskusiou pod vedením pána Branislava Mojseja. Preventívne aktivity majú za cieľ podporiť zvýšenie bezpečnosti a ochranu zdravia v školách i mimo nej. Sme veľmi vďační za túto preventívnu činnosť.

    • Okresná literárna súťaž v písaní prózy

    • V mesiaci marec sa uskutočnilo vyhodnotenie 3. ročníka literárnej súťaže v písaní prózy pod názvom Keby som mohol/mohla vrátiť čas, ktorú organizovalo SG DSA v Bardejove. Žiačka našej školy Nikola Hnatková z 9.A získala 1. miesto.

          Nikolke k víťazstvu srdečne blahoželáme!

     Prikladáme aj jej prácu:

     Keby_som_mohla_vratit_cas.pdf

    • Školská literárna súťaž

    • Dňa 28. 3. 2023 sa pri príležitosti Dňa učiteľov uskutočnilo vyhodnotenie školskej literárnej súťaže Moja pani učiteľka/ Môj pán učiteľ. Žiaci 5. – 8. ročníka súťažili v dvoch kategóriách a umeleckou formou ocenili prácu učiteľov.

     Umiestnenie:

     I. kategória (5. – 6. roč.)

     1. Sofia Zara Šalátová, 6. A

     2. Gregor Červenický, 5. B

     3. Sandra Michálková, 6. A

      

     II. kategória (7. – 8. roč.)

     1. Nina Chomová, 7. A

     2. Martin Huk, 7. A

     3. Natalie Sofia Vadászová, 7. B

      

     Srdečne blahoželáme!  

    • Svetový deň vody - 22.3.

    • Každoročne je 22.marec  SVETOVÝM DŇOM VODY. Naši siedmaci nikdy tento pamätný deň neopomenú, pretože vždy v 7. ročníku na predmete CHÉMIA sa venujú téme: VODA. 

     Na hodine chémie štyri skupiny žiakov vypracovali svoj veľký poster, ktorý sa venoval konkrétnej téme o vode a napokon celá skupinka svoj poster aj slovne odprezentovala svojim spolužiakom.

      

     Naše postery sa venovali týmto témam: 

     1.     Prvá skupina sa zamerala na tému šetrenia s vodou a spracovala odporúčania, ako s vodou hospodáriť. Ich posolstvo znie: ŠETRI, RECYKLUJ PRÍRODU A OBNOVUJ!

     2.    Druhá skupina sa venovala popisu vodného obalu Zeme – hydrosfére a kolobehu vody v prírode. Všetkým odkazujú: ĽUDIA, VÁŽME SI ČISTÚ VODU, LEBO MÔŽE ZMIZNÚŤ!

     3.    Tretia skupina siedmakov spracovala tému minerálnych vôd na Slovensku a poukázala na naše bohaté zdroje prírodných liečivých minerálnych vôd a na ich účinky na zdravie. Siedmaci už vedia: SLOVENSKÉ MINERÁLKY NÁM ZDRAVIE DAJÚ, V NAŠOM SRDCI MIESTO MAJÚ!

     4.    Štvrtá skupina spracovala tému ekologickej výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach na Slovensku. Posolstvo tejto skupiny je: VYRÁBAJME ENERGIU ZA PÁR SEKÚND!

      

     Práca žiakov bavila a vďaka výrobe posterov si zopakovali základné vedomosti o vode, získali nové poznatky a upevnili si svoj ekologický postoj voči vode na Zemi. 

      

      

    • Matematický klokan 2023

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Matematický klokan 2023.

     Čo je Matematický klokan?

     Najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov detí v 90tich krajinách sveta. Prváci riešia 12 úloh, druháci, tretiaci a štvrtáci 18 úloh. Majú 45 minút času. Prvákom zadania úloh číta učiteľ. Starší žiaci a stredoškoláci riešia 24 úloh počas 60 minút. Na 1. stupni sa súťaž nazýva Klokanko. Súťaž sa v školách uskutočnila v pondelok 27. marca 2023.

    • Tvorba modelu bunky

    • Žiaci 6. ročníka dostali na hodine biológie stručné zadanie: vytvoriť model rastlinnej alebo živočíšnej bunky. Žiaci na svojom projekte pracovali dva týždne. Výsledkom ich práce sú jedinečné modely buniek s ich organelami ako sú napríklad jadro, mitochondire, chloroplast, vakuola a ďalšie. Technika prevedenia svedčí o kreativite žiakov. Žiaci vytvorili bunky z najrôznejších materiálov či už z plastelíny, polystyrénu alebo papierovej krabice. Na fotografiách môžete sami posúdiť aké nádherné modely buniek pri tom vznikli.

    • Úspešní v chemickej súťaži

    • Dňa 23.03.2023 sa na pôde Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove uskutočnilo finálové kolo Korešpondenčného seminára z chémie v kategórii „8“.  Do finálového kola sú pozvaní len tí žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi dvoch domácich korešpondenčných kôl.

     V silnej konkurencii z 34 zúčastnených sa naša žiačka Ella Hanobíková z 8.A triedy umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Elle srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
     Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Petrová.

    • Príroda neslúži poľovníkom, poľovníci slúžia prírode

    • Slovenský poľovnícky zväz v týchto dňoch organizuje v Šarišskom múzeu v Bardejove výstavu s názvom Príroda neslúži poľovníkom, poľovníci slúžia prírode. 

     Aby sme si zážitkovým učením spestrili hodiny biológie v 5. ročníku, rozhodli sme sa túto výstavu navštíviť a pozrieť si úlovky poľovníkov z nášho okolia. 

    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 2023

    • Dňa 23. 3. 2023 sa v HOS v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Liliana Pangácová-Zdolinská, Zoja Peláková, Sofia Zara Šalátová, Petra Hnidenková, Loriána Feciľáková a Soňa Ondíková. Zoja Peláková zo 4. B získala 1. miesto v 1. kategórii - próza a postúpila do krajského kola, ktoré sa uskutoční v DJZ v Prešove.

     Petra Hnidenková z 5. B sa umiestnila na 2. mieste v 2. kategórii - próza a Loriána Feciľáková z 9. A získala 2. miesto v 3. kategórii - poézia.

     Dievčatám srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a Zojke prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Lyžiarsky výcvik 2023 - 2. stupeň

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik 2023 - 2. stupeň.

     Lyžiarsky kurz

     Týždeň pred jarnými prázdninami naši siedmaci vzali lyže na plecia a vybrali sa na jarnú lyžovačku až do Vysokých Tatier. V stredisku Lučivná, kde sme lyžovali, nám počas celého týždňa krásne svietilo slniečko a lyžovačka s výhľadom na Vysoké Tatry bola priam dokonalá. Ubytovaniu v útulnej Kolibe v malom mestečku Svit nemôžeme taktiež nič vytknúť. Na veľkolepé raňajky, ktoré nám tu ponúkali budú naši siedmaci ešte dlho spomínať. :) Počas celého týždňa sme sa nielen lyžovali, ale aj vzdelávali, zabávali a spoznávali okolie. Lyžiarske večery sme si spestrovali spoločenskými hrami, pri ktorých sme zažili kopec zábavy. Absolvovali sme priamo na svahu prednášku o tatranských štítoch, pričom sme pozorovali  “skalného Indiána”, ktorého je vidieť len zo strediska Lučivná. Zasúťažili a zabavili sme sa aj pri bowlingu v bowlingovom centre vo Svite, kde nás všetkých porazila naša “vedúca” Mgr. Alena Fellegiová. :) Počas prechádzok sme spoznávali pomerne mladé Baťovo mestečko a zoznamovali sa postupne s jeho históriou, ktorá siaha do prvorepublikových čias ČSR. Skvelý týždeň lyžiaraku sme zavŕšili štvrtkovou diskotékou, na ktorej sa všetci zabavili a vytancovali.  Plní zážitkov, opálení a vysmiati sme sa vrátili v piatok v zdraví domov k svojím rodičom. Pozitívne pocity boli ešte o to intenzívnejšie, že pred nami bol týždeň jarných prázdnin.

    • Oznam - Poplatky za stravu v ŠJ na apríl 2023

    • P O P L A T K Y   Z A    S T R A V U   N A    APRÍL   2 0 2 3

      

         

          Desiata   16 dní x 0,70                                =    11,20 €

         1.stupeň  16 dní x 1,50  plus 3 € réžia        =    27,00 €

         2.stupeň  16 dní x 1,70  plus 3 € réžia        =    30,20 €

         Cudzí  16 dní x 4,00                                    =    64,00 €

      

     Číslo účtu je : SK61 5600 0000 0036 3208 6002

      

     Poznámka :

      - Stravné je potrebné zaplatiť tak, aby najneskôr posledného dňa v mesiaci boli  peniaze na účte školy.

     Vedúca šj .

      

     Oznam pre stravníkov v školskej jedálni - v pondelok 20.3. a v utorok 21.3.2023 sa vydávanie desiaty v ŠJ posúva o jednu prestávku. Teda bude po tretej vyučovacej hodine ( Naša škola v týchto dňoch organizuje okresné kolo Pytagoriády )

    • Výtvarna súťaž Súboj talentov - Slovensko

    • Naše víťazky krajskej výtvarnej súťaže Súboj talentov - Slovensko. Ema Martičková z 9.B, Nina Chomova zo 7.A a Alexandra Žoltakova z 8.B. Dievčatá úspešne reprezentovali našu školu v konkurencii z vyše 100 súťažiacimi. Srdečne im blahoželáme a za prípravu ďakujeme p.uč. Antolíkovej.

    • Pozvánka - Talentové skúšky

    • Talentové skúšky

     1.1 Informácie o talentových skúškach do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy v školskom roku 2023/2024

                                                                                

     Základná škola Nám.arm.gen.L.Svobodu 16. pozýva budúcich piatakov, ktorí majú záujem o plávanie na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameranej na plávanie!

     Talentové skúšky

     do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním

     na plávanie v piatom ročníku ZŠ

     Vážení rodičia, milí žiaci,

     pozývame žiakov štvrtého ročníka ZŠ, ktorí majú radi plávanie a vodné športy  na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v školskom roku 2023/2024.

     Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť všetci žiaci základnej školy, ktorí v tomto školskom roku navštevujú štvrtý ročník, teda budúci piataci.

     Miesto

     • talentové skúšky sa budú konať v telocvični ZŠ, Nám, arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov a na Krytej plavárni Vinbarg, Bardejov (plaváreň sa nachádza v priestoroch školy)

     Termín

     • 24. apríla 2023 o 14.00 h

     Organizačné pokyny: rodič potvrdí účasť svojho dieťaťa na talentových skúškach emailom na adrese: zsvinbarg16@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0544746271, mobil: 0903252399 alebo osobne na sekretariáte školy v čase od 07.00 – 15.00 h najneskôr do 21. 3. 2023 do 14.00 h

     • žiak príde na talentové skúšky v sprievode rodiča / zákonného zástupcu
     • žiak si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku, uterák, hygienické potreby, športové oblečenie a športovú obuv

     Podmienky prijatia

     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
     • úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti

     O úspešnom zvládnutí talentovej skúšky budú rodičia informovaní emailom, telefonicky, prostredníctvom webovej stránky www.zsvinbarg.edupage.org., alebo osobne na sekretariáte riaditeľstva školy hneď po vyhodnotení, najneskôr do 5. mája 2023. Cieľom plávania na našej škole je vychovávať žiakov nielen k pozitívnemu  vzťahu k plávaniu, ale i k aktívnemu prístupu k športu, telesnému zdraviu a zdravému životnému štýlu.  

      

      

     Organizačné pokyny:

     Dieťa sprevádza rodič/zákonný zástupca. Je potrebné si priniesť športové oblečenie, plavky a vhodnú obuv do telocvične. O úspešnosti talentovej skúšky budú rodičia informovaní po vyhodnotení výsledkov prostredníctvom našej webovej stránky školy.

     Výsledky a viac informácii