• BIOLÓGIA

   • Už na I. stupni ZŠ sa žiaci stretávajú s prírodovedou. Jeho pokračovaním je predmet biológia na II. stupni ZŠ, ktorý sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu.

    Biológia je prírodovedný predmet, ktorý vyžaduje od žiakov značnú domácu prípravu. Žiaci musia zvládnuť náročnú biologickú terminológiu, názvy živočíchov a rastlín patriacich jednotlivých biologických systémov a stavbu človeka. Na vyučovacích hodinách využívame zaujímavé učebnice doplnené výbornými obrázkami a fotografiami,  prezentácie, učebné pomôcky zo školského kabinetu (mikroskop, preparáty, modely ...), chodíme na exkurzie a  vyrábame zaujímavé a nápadité postery. Postery vystavujeme na nástenkách v učebni biológie. Každý školský rok sa žiaci pripravujú na biologické súťaže a olympiády.

   • Biologická olympiáda

   • Dňa 11.01.2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo už 56. ročníka olympiády z biológie v kategórii C-TP (žiaci 8. a 9. ročníka). Kvôli pandemickým opatreniam a karanténe niektorých súťažiacich olympiáda prebehla online formou a na víťazných priečkach sa ocitli títo žiaci:

    1. miesto – Sarah Dochanová (9.A)

    2. miesto – Michal Kijovský (8.B)

    3. miesto – Sofia Šterbáková (8.A)

    Všetkým 15 súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom držíme palce v okresnom kole.

     

     

     

   • Červené stužky

   • Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS a zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe – o jej šírení a najmä o prevencii. Jeho symbolom je červená stužka.

    Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.

    Aj u nás na ZŠ Vinbarg sme si tento deň pripomenuli rozhlasovou reláciou, výrobou a pripnutím červených stužiek.

    Viac fotografií

   • Expert - geniality show

   • V utorok 30.11.2021 prebehla na škole prezenčnou formou celoslovenská súťaž EXPERT – geniality show. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov školy – 2 piatačky, 2 – šiestaci, 8 – siedmakov, 2 – ôsmaci a 1 deviatačka. V kategóriách EXPERT 5 a EXPERT 6 riešili žiaci úlohy z tém Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. V kategóriách EXPERT 7, EXPERT 8 a EXPERT 9 si súťažiaci vyberali dve témy spomedzi šiestich ponúkaných, v ktorých sa cítili byť dobrý: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Či Góly, body sekundy. Na vypracovanie testu mali presne 60 minút, v každej zo zvolených tém museli zodpovedať na 25 otázok, pričom v každej z nich si vyberali spomedzi štyroch ponúknutých možností jednu správnu. Veríme, že našim žiakom sa v tohtoročnom EXPERTOVI darilo a že získajú aj pekné výsledky v rámci Slovenska.

    viac fotografií...

     

   • Biela pastelka

   • Dňa 24. septembra 2021 organizuje občianske združenie „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku pod názvom „BIELA PASTELKA“, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    Podporiť nevidiacich a slabozrakých môžete aj vy priamo v priestoroch našej školy dňa 24.09.2021. Prispejme na dobrú vec a spravme dobrý skutok.

   • „ZATOČ S ODPADOM“ - nová online kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP)

   • !10 mesiacov, 10 výziev, 10-krát odpad na rôzne spôsoby!

    Okolo odpadu sa točí a závisí náš život. Každý Slovák vyprodukuje 435 kg komunálneho odpadu za rok a toto číslo stále rastie. Zatoč s odpadom je kampaň, ktorá má prostredníctvom desiatich tematických aktivít prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti širokej, ale aj odbornej verejnosti ohľadom aktuálnej témy nakladania s odpadmi. Táto kampaň trvá od 6. septembra do 30. júna 2022 a môže sa do nej zapojiť úplne každý!

    Čaká na Vás 10 výziev, ktoré sa budú postupne odhaľovať vždy v prvý deň v mesiaci, od septembra 2021 do júna 2022. Tematicky sú výzvy bohaté na informácie, zaujímavosti, aktuálne dianie v oblasti odpadu. Viac informácii nájdete na stránke: https://www.ewobox.sk/home alebo kontaktujte p. uč. Kolesárovú.

  • Herbáre našich šiestakov - 2021

  • Na hodinách biológie sa šiestaci učili o rastlinách, o ich stavbe tela a o ich jednotlivých častiach. Naučili sa spoznávať rôzne druhy rastlín, ktoré rastú v záhradách, na lúkach, či na poli.  Po usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre.

   Krásna práca, gratulujem!

   Mgr. Kolesárová Zuzana

   Fotoalbum | Základná škola , Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov (edupage.org)

   • Kreatívna biológia

   • Biológia je v 7. ročníku veľmi zaujímavá, spoznávame totiž ľudské telo. Pozrite sa na ukážku projektov našich siedmakov, ktorí takto kreatívne spracovali model tráviacej alebo dýchacej sústavy.

    Fotogaléria

  • Červené stužky

  • HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Pôvodcu ochorenia AIDS objavili v roku 1983 nezávislé na sebe vedecké tímy dr. Gallo v USA a dr. Montagneir vo Francúzsku. Je to druhovo špecifický vírus, prenesený iba z človeka na človeka. Vírus HIV sa prenáša priamym kontaktom s infikovaným telesnými tekutinami. Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. A ako sa chrániť pred vírusom? Dôležité je vzájomné poznanie zdravotného stavu partnerov, vernosť, mať jedného stáleho sexuálneho partnera a v neposlednom rade vyhýbať sa drogám a spoločnému používaniu hygienických potrieb ako sú žiletky, ihly a podobne.

   Jednou z najúspešnejších kampaní, zvyšujúcich povedomie ľudí o nebezpečenstve prenosu HIV/AIDS a možnosti prevencie, je Medzinárodný deň boja proti AIDS (World AIDS Day). Celý svet si ho pripomína práve dnes 1. Decembra.

   Spoločným medzinárodným symbolom informovanosti o problematike HIV/AIDS je červená stužka (ang. Red Ribbon). Je to symbol solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi, je začlenená do loga asociácie UNAIDS a ďalších organizácií, ktoré sa venujú problematike HIV/AIDS.

   Pripomeňme si aj mi tento dôležitý deň, či už nosením červeného alebo bieleho trička, nosením červenej stužky, vytvorením náramku priateľstva v bielo - červenej farbe a jeho darovanie.

   • Herbáre žiakov 6. ročníka

   • Po dvojmesačnej usilovnej práci zbierania, lisovania, lepenia a určovania nazbieraných rastlín vznikli jedinečné herbáre usilovných žiakov VI.A a VI.B triedy. V priebehu týždňa žiaci svoje práce s hrdosťou nafotili, poslali p. uč. Kolesárovej a tým dokázali, že dotýkať sa prírody je viac ako sa len o nej mechanicky učiť.

    Fotogaléria

  • Praktická aktivita žiakov 5. ročníka počas pandémie

  • odkaz na fotogalériu - klik na foto

   • Noc vyskumníkov

   • Dňa 27.09.2019 sa žiaci našej školy v úzkej spolupráci so SGBJ-DSA zúčastnili zaujímavej akcie „Európska noc výskumníkov“, ktorá sa konala v priestoroch nákupného centra Max v Poprade.

    Tento ročník bol zameraný na tému „Život ako ho (ne)poznáme“. Žiaci okrem skúmania a robenia rôznych pokusov sa zamýšľali nad tým, čo ešte nevieme a čo ešte stále čaká na svoje objavenie. Naši malí i veľkí žiaci sa presvedčili, že veda nie je žiadna nuda – dozvedeli sa zaujímavé informácie o tancujúcich nukleových kyselinách, taktiež informácie o ponožkách proti kliešťom, o lykožrútoch v Tatrách a nakoniec aj o vesmíre, postavili si origami DNA a poniektorí si zahrali aj počítačovú hru Mad DNA Game.

    Sme radi, že sme sa tejto akcie mohli zúčastniť. Za pozvanie ďakujeme RNDr. Oľge Lissyovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so SGBJ-DSA.

     

                                                                                        Mgr. Zuzana Kolesárová

   • Pomocné materiály na výuku

   • učiteľská stránka s veľkým množstvom pracovných listov, triedených podľa ročníkov:

    Pracovné listy pre 5. až 9. ročník


    Portál eAktovka sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. 

    elektronická verzia učebnice biológie pre 8. roč