• Majstrovstvá školy v skoku do výšky dievčat

  • 21.10.2016 – Majstrovstvá školy v skoku do výšky dievčat. Umiestnenie: 1.m.  Linda  Labovská  (9 . B), 2.m.  Zuzana Petrovičová  (9. A)  ,   3.m. Ruth  Romana  Mihalčinová  (8. A)
   Víťazkám srdečne blahoželáme!


    

  • Majstrovstvá školy v skoku do výšky chlapcov

  • 14.10.2019 – Majstrovstvá školy v skoku do výšky chlapcov. Umiestnenie: : 1. m. - Ali  Ulag (8. B), 2.m. -  Dávid Ivančo  (8. B), 3.m. -  Filip Tkáč (8. B)
   Víťazom srdečne blahoželáme!   • Plavecká liga

   • Dňa 10.5.2019 v 5.ročníku školskej plaveckej ligy mestských škôl  Katarína Hopková zo 6. B  získala  zlaté medaily v disciplínach znak a kraul. Srdečne blahoželáme!

    Odkaz na fotogalériu:

   • Okresné kolo . vybíjaná žiačok

   • Dňa 30. 4. 2019 sa u nás uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej mladších žiačok

    1. miesto - ZŠ Komenského BJ

    2. miesto - ZŠ B. Krpelca BJ

    3. miesto - ZŠ Marhaň

    odkaz na fotogalériu:


     

   • Okresné kolo - hádzaná, dievčatá

   • Dňa  18.3.2019 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnila okresná súťaž v  hádzanej žiačok ZŠ. Umiestnenie:  

                          1. miesto :   ZŠ Wolkerova 10, Bardejov      -     / 6 bodov /

                          2. miesto:    ZŠ  Komenského 23, Bardejov      -      / 4 body /

                          3. miesto:    ZŠ  Bartolomeja Krpelca 3, Bardejov      -    / 2 body /  

    Víťazkám srdečne blahoželáme!

    Odkaz na fotogalériu:

   • Okresné kolo - hádzaná, chlapci

   • Dňa 15.3.2019  sa v priestoroch našej telocvične uskutočnila okresná súťaž v hádzanej žiakov ZŠ. Umiestnenie: 1. miesto:      ZŠ  Wolkerova 10, Bardejov     -     /  6 bodov /

                          2. miesto:      ZŠ  Bartolomeja Krpelca 3, Bardejov      -    / 4 body /

                          3. miesto :     ZŠ  Komenského 23, Bardejov      -     / 2 body /

    Víťazom srdečne blahoželáme!

    Odkaz na fotogalériu:

   • Vybíjaná

   • Dňa 26.3.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá školy vo vybíjanej miešaných družstiev. Umiestnenie : 1.miesto – 6.B, 2. miesto – 5.B, 3. miesto – 5.A. Srdečne blahoželáme!

    Odkaz na fotogalériu:

   • Lyžiarsky výcvik II. st. 2019

   • Záverečná správa z lyžiarskeho výcviku

    11. – 15. 2. 2019

     

    Lyžiarskeho výcviku/ďalej LV/sa zúčastnilo 26 žiakov, z toho 23 nelyžiarov a 3 lyžiari. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.

     Cieľ začiatočníkov bol:

    -vedieť zjazdiť terén jazdou po spádnici, oblúkmi v obojstrannom prívrate, oblúkmi z prívratu hornej lyže.

    V pondelok žiaci získavali zručnosti v ovládaní lyží. V utorok sa učili oblúky v,pluhu, jazdu na vleku. V stredu sme lyžovali iba poldeň.Vo štvrtok sa zdokonaľovali v pluhových oblúkoch, začali nacvičovať oblúky z prívratu.V piatok žiaci prezentovali svoje lyžiarske zručnosti.

    Cieľ pokročilých bol :

    -vedieť zjazdiť terén oblúkmi v obojstrannom prívrate, oblúkmi z prívratu hornej lyže, základným carvingovým oblúkom.

    Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo počas výcviku v skupinách. Lyžiarsky výcvik ukončilo 25 žiakov. Jeden žiak LV predčasne ukončil pre zdravotný problém.

    Žiaci boli ubytovaní v Kultúrnom dome v Litmanovej. Lyžovalo sa v stredisku Litmanová. Na svahoch boli poskytnuté veľmi dobré podmienky, zvlášť pre nelyžiarov. Obedy, prezúvanie sa a uloženie plecniakov v teplej miestnosti mali žiaci zabezpečené  priamo v stredisku. Režim dňa bol podmienený programu dňa. Deťom boli poskytnuté prezentácie na tému „Zimné športy“ a „História lyžovania“. Počas večerov boli pre žiakov pripravené rôzne aktivity.Všetci žiaci získali osvedčenie o absolvovaní lyžiarskeho výcviku.

    Odkaz na fotogalériu:

   • Skok do výšky

   • Dňa 20. 11. 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá školy v skoku do výšky dievčat s týmto poradím: 1. m. - Kristína Kelemanová (8.A), 2.m. - Liliana Manková  (9.A), 3.m. - Zuzana Petrovičová (8.A) Víťazkám srdečne blahoželáme!

   • Malý futbal - ml. žiaci

   • Dňa 11.12. 2018 na Vianočnom  turnaji v malom  futbale  mladších žiakov sa triedy umiestnili takto: 1. miesto – 5.A, 2. miesto – 5.B, 3. miesto – 6.B. Najlepším strelcom  bol Dárius Vašičkanin z 5.A. Víťazom srdečne blahoželáme!  

  • Minihádzaná 2018

  • Dňa 19.9.2018, na turnaji v minihádzanej pre ZŠ, žiaci našej školy  vybojovali 3. miesto. Víťazné družstvo tvorili: Maroš Maník, Andrea Kokindová, Nina Šottová z 5.A, Tomáš Fek ,Jakub Lizák , Dávid Kačmár, Jakub Haniš, Jakub Mačuš , Klaudia Hnidenková, Lívia Rondzíková, Andrea Kokindová, Nina Šottová, Alena Podubinská z 5.B.  Srdečne blahoželáme!