• Skok do výšky

   • Dňa 20. 11. 2018 sa uskutočnili Majstrovstvá školy v skoku do výšky dievčat s týmto poradím: 1. m. - Kristína Kelemanová (8.A), 2.m. - Liliana Manková  (9.A), 3.m. - Zuzana Petrovičová (8.A) Víťazkám srdečne blahoželáme!

   • Malý futbal - ml. žiaci

   • Dňa 11.12. 2018 na Vianočnom  turnaji v malom  futbale  mladších žiakov sa triedy umiestnili takto: 1. miesto – 5.A, 2. miesto – 5.B, 3. miesto – 6.B. Najlepším strelcom  bol Dárius Vašičkanin z 5.A. Víťazom srdečne blahoželáme!  

  • Minihádzaná 2018

  • Dňa 19.9.2018, na turnaji v minihádzanej pre ZŠ, žiaci našej školy  vybojovali 3. miesto. Víťazné družstvo tvorili: Maroš Maník, Andrea Kokindová, Nina Šottová z 5.A, Tomáš Fek ,Jakub Lizák , Dávid Kačmár, Jakub Haniš, Jakub Mačuš , Klaudia Hnidenková, Lívia Rondzíková, Andrea Kokindová, Nina Šottová, Alena Podubinská z 5.B.  Srdečne blahoželáme!